Nový bohatý partner matky = nižší alimenty pro dítě?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Finance, peníze, mince

Když matka žádá po rozchodu výživné na dítě, je často na výchovu sama a odkázaná na vlastní příjem. Když si najde nového partnera, který je movitý, mění se něco pro toho bývalého, který alimenty platí? Může například expartner požádat o snížení výživného?

Advokát Michael Dub se domnívá, že nikoli. „Nemění se tím ani oprávněné potřeby nezletilého, ani jeho majetkové poměry, takže ta vyživovací povinnost by měla trvat tak, jak trvala předtím,“ vysvětluje.


Nejpodstatnější faktory pro stanovení výše výživného
- výše příjmu povinného rodiče, tedy toho, kdo má dítěti výživné hradit
- oprávněné potřeby a náklady na stravu, ošacení či vzdělání dítěte

Samozřejmě otec může podat návrh na změnu výše výživného; pokud by ale jediným důvodem návrhu bylo to, že má matka nového bohatého partnera, neměl by se soud věcí zabývat.

Důvodem ke změně výše výživného by měla být změna v životě otce nebo potomka. „Například když dojde ke ztrátě zaměstnání nebo změně školy, kterou dítě navštěvuje,“ vysvětluje Dub.