Mirek Topolánek a postoj ODS k volbě prezidenta

17. říjen 2002
O kom se mluví

Vítám ve studiu předsedu senátorského klubu ODS Mirka Topolánka. Dobrý den. Výkonná rada vaší strany, pane senátore, se v sobotu přiklonila k přímé volbě prezidenta, už se usmíváte. Vaše oblíbené téma posledních dnů. Mezi kongresy je to nejvyšší orgán strany, ta výkonná rada. Budete nebo nebudete v důsledku toho rozhodnutí výkonné rady prosazovat změny ústavy tak, aby prezident mohl být občany volen přímo?

Host (Miroslav Topolánek): Tak mě trochu mrzí, že jsem na té výkonné radě nemohl být. Byl jsem v Bruselu. Měl jsem tam nějakou energetickou přednášku, asi bych na výkonné radě vystupoval důrazněji proti a možná by ta diskuse byla k tomu ještě velmi bouřlivá. Samozřejmě výkonná rada rozhodla, takže poslanci podávají návrh na přímou volbu prezidenta později, než probudí se Sociální demokracie, lidovci a unionisti, takže ty návrhy budou vlastně dva a my si počkáme v Senátu, až co z té Poslanecké sněmovny přijde, protože zatím je kolem toho zbytečná diskuse. Ten problém je vydiskutovaný na jedné straně strašně málo, protože já říkám, že když se otevře ta ústava, bude se měnit přímá nebo nepřímá volba. Přímá volba se musí mluvit s novou pravomocí prezidenta, o celém vyvážení ústavního systému. Na druhé straně, už jsme se o tom bavili zhruba před měsícem, když jsme v Senátu zamítali návrh, takový účelový návrh koalice, tehdejší předvolební návrh, který právě přímou volbu upravoval a po volbách titíž lidé říkali, jak je to komplikované, jak to vlastně nejde a my jsme tu diskusi k tomu vedli.

Moderátor (Jan Pokorný): A pane senátore, to rozhodnutí výkonné rady je taky účelové, jako bylo účelové to, o kterém jste mluvil teď, ze strany koaliční strany.

Host (Miroslav Topolánek): Já si myslím, že si všichni mohli přečíst, co někteří mí kolegové řekli.

Moderátor (Jan Pokorný): To si mohli přečíst. Co si myslíte vy?

Host (Miroslav Topolánek): Já si myslím, že bylo účelové. Já se osobně domnívám, že pokud má být účelem zvolení Václava Klause prezidentem České republiky, což bych si přál já osobně, tak ten účel touto cestou naplněn by mohl být velmi těžce. Já si myslím, že v té nepřímé volbě, i když to je trochu politické počty, matematika, vyjednávání stran a tak dál, ta šance byla minimálně rovnocenná a že jsme si hlavně před volbami zadali před voliči tím, že vlastně děláme stejně účelové kroky, jako naši soupeři.

Moderátor (Jan Pokorný): Je to první účelový krok, který by ODS udělala?

Host (Miroslav Topolánek): Já to beru jako vybízející otázku k tomu, abych zavzpomínal. Když si vzpomenu například na opoziční smlouvu, tak já si myslím, že té účelovosti tam bylo podstatě míň, než té zodpovědnosti, nebo jak my říkáme rádi státotvornosti, i když přiznávám, že v závěru toho minulého funkčního období vlády Sociální demokracie už tam mohla nějaká účelovost být.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, že vás přerušuji, ale na začátku přece bylo účelovým to, že na základě opoziční smlouvy by mělo dojít k určitým změnám ústavy, k novele volebního zákona.

Host (Miroslav Topolánek): To máte pravdu a kdyby se nám to tehdy podařilo prosadit, tak jsme si odpustili ty problémy po volbách v letošním roce při sestavování takové nesourodé koalice vládní, protože bychom zcela zjevně tím volebním systémem, který vygenerovaly tehdejší pracovní týmy ČSSD a ODS, dospěli k výsledku, kdy by byla zodpovědná zřejmě vláda ČSSD maximálně s lidovci, to znamená, my jsme takovou tou válkou, řekl bych, tehdejšího pravicového spektra způsobili mimo jiné to, že chodíme k volbám a v těch volbách negenerujeme silnou vládu.

Moderátor (Jan Pokorný): Někdy je účelovost bohulibá a někdy zase odsouzeníhodná. Jestli to tak dobře čtu.

Host (Miroslav Topolánek): Já bych to tak nedokázal říct. Já si myslím, že ta míra účelovosti, kterou se snažíme posuzovat, je dána. Já si myslím, že to musí být hlavně korektní. Já jsem u tohoto návrhu, který padl na té výkonné radě, prostě bych řekl, že jsme to s tou účelovostí přehnali, i když připouštím, že je legitimní to říct, takže je slušné říct, ano, je to účelové, ne říkat, je to bohulibé, je to bezvadné, jak to říkali lidovci před volbami. My říkáme, je to účelové. To, že já s tím krokem ne úplně souhlasím za prvé z věcných důvodů a za druhé, protože bych musel být úplný blázen, kdybych po měsíci, co jsem říkal velmi ostré věty v Senátu o tom, jak to bylo před těmi volbami účelové od lidovců a unionistů a jak já reprezentuji stranu, která takové účelové kroky nedělá, to bych si připadal opravdu velmi hloupě. V tom byl asi ten můj problém největší, jak reagovat na tento návrh.

Moderátor (Jan Pokorný): Váš senátorský kolega Přemysl Sobotka po volbách vystoupil z výkonné rady ODS, když se nemohl ztotožnit se způsobem, jímž ODS reagovala na druhé místo ve volbách. Chystá Mirek Topolánek podobné gesto nebo ne?

Host (Miroslav Topolánek): Ne, já nejsem muž silných gest. Já jsem bojovník, to znamená, pokud mám názor jiný, tak se snažím ho prosazovat nebudu se chovat ani jako Jan Kasl ani jako Přemysl Sobotka. Ten jeho krok jsem mu rozmlouval, protože v té chvíli to bylo spíše gesto než faktický čin. Takže já budu prosazovat svůj názor a budu ho prosazovat jak teď, tak samozřejmě na kongresu v prosinci, kde se bude rozhodovat o dalším angažmá v případě mém nebo mých kolegů, případně Václava Klause.

Moderátor (Jan Pokorný):

Říkal jste, že nejste muž silných gest, ale podle jednoho výroku z tohoto týdne jste muž silných slov, cituji: Připadá mi to, jako bychom se chtěli chovat jako naši političtí protivníci, jako politická prasata, řekl jste pane senátore. Čím si vaši političtí protivníci vysloužili přirovnání k bravu?

Host (Miroslav Topolánek): Tak já musím říct, že samozřejmě celá řada těch kroků, celá předvolební rétorika takzvané koalice, dnes už já nevím, jestli to je koalice, je samozřejmě natolik účelová, že ten člověk si toho vážit nemůže. To není poprvé a není to naposled a navíc samozřejmě jsem muž možná silných slov. Když jste na hokeji, kdy ty Vítkovice nehrají tak dobře, jak si přejete, tak vám nějaké to slovo ujede. Takže já se spíš chci omluvit za to, že to slovo bylo tak silné a podstata té věci, že se naši soupeři chovali mnohdy velmi neslušně. A že bychom se tak neměli podle mě nechtěli chovat, tak ta podstata v tom zůstává.

Moderátor (Jan Pokorný): Přes vaše politické protivníky možná mířila ta neučesaná slova do řad Občanské demokratické strany. Jak to teď bylo myšleno? Byl to ukvapený byť přímočarý krok, nebo důkaz názorové plurality v ODS či snad,a před chvílí jste o tom mluvil, možná vytváření si pozice před prosincovým kongresem ODS?

Host (Miroslav Topolánek): Tak to poslední nedělám nikdy úplně vědomě, nebo že bych si vytvářel umělou pozici před kongresem. Já si myslím, že ten krok, pokud vůbec s tím Václav Klaus měl něco společného, neprospěl ani Václavu Klausovi, ani ODS. My jsme se snažili v té předvolební kampani prokázat, že nejsme stranou jednoho muže, že jsme opravdu široce pojatý velmi kvalitní tým kvalifikovaných lidí, kteří jsou ochotni, a tak dál, a tak dál. A tímhle tím krokem my jsme řekli, tak my jsme stejně jako ti političtí soupeři, my děláme také účelové kroky, jsme trochu tu snahu degradovali. Já celou tu politickou kariéru, která trvá pro mě už nepředstavitelně šest let, kdy jsem šest let v Praze, se snažím korektně, tak možná ne úplně slušně, ale v tom politickém slova smyslu a já od toho prostě nikdy uhýbat nebudu.

Moderátor (Jan Pokorný): V televizi jste mluvil tuším o politické prostituci.

Host (Miroslav Topolánek): Vidíte, jak to zmírňuji a dneska už mluvím úplně jinak, takže z prasat je prostituce a příště už to bude třeba něco daleko jemnějšího.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste sám říkal, že máte na starosti kampaň ODS před nadcházejícími senátními volbami a zmínil jste se i o tom, že ODS se chce reprezentovat i jiný styl, než reprezentovala dodnes. Viděli jsme onen billboard. Celá fotbalová jedenáctka. Václav Klaus k tomu řekl, že ten skupinový portrét má demonstrovat osm myšlení uvnitř ODS. Řekl byste to taky tak?

Host (Miroslav Topolánek): Myslíte, že taková ta představa o tom, že ODS má špatný styl, že to je démonizováno. Já jsem chtěl demonstrovat tím billboardem, který je samozřejmě trochu stylizovaný, několik věcí. Za prvé, že Václav Klaus patří a je čelem vedení a je to předseda ODS a představa, že ta kampaň bude bez Klause, by byla pro mě nepředstavitelná. Druhou věc, kterou jsem chtěl demonstrovat je, že v ODS existuje velmi silná názorová pluralita. Velmi zdravá, kdy tam byli představitelé jak toho křesťanského konzervativního křídla, tak toho liberálního. Třetí motiv byl představit tam, jak vedení strany, tak tu úroveň regionální, komunální kandidáty do senátu. Kandidáty na primátora. Dokonce pan Volejník, kterému to bylo vyčítáno. Zástupce státní správy nebo veřejné zprávy. Velmi seriozní lidé, já si myslím, že z toho billboardu jsou tam i útočníci, jsou tam i obránci. Je tam samozřejmě libero Václav Klaus a nabízíme pravici s tím vtípkem, kdy opravdu nejenom to tvrdé heslo, nabízíme vám pravici jedinou, pravicovou alternativu. My se chceme s vámi bavit, protože my jsme to možná neudělali nebo nedělali poslední roky dobře, ale my s vámi chceme komunikovat, to byla demonstrace toho, co jsem chtěl vyjádřit tímto billboardem.

Moderátor (Jan Pokorný): Václav Klaus oznámil, že nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. Cítíte, že se po tomhle prohlášení ODS nějak mění?

Host (Miroslav Topolánek): Tak samozřejmě, že v ODS probíhá již před červnovými volbami poměrně složitý proces. Já ten proces bych pojmenoval odborně. Změna transformační strany nebo strany transformačního typu do strany standardní, pravicové. To zní strašně odborně a více méně to souvisí nejenom s tím, co teďka všichni volají po hlavách a výměna vedení a odchod Klause a hlavně ze změnou struktury a ze změnou chování a otevřenosti té strany, právě na té místní úrovni. A je to proces, který musíme prodělat, pokud chceme, aby tady byla pravicová vláda.

Moderátor (Jan Pokorný): Už se projevuje, jaká je ODS bez Klause.

Host (Miroslav Topolánek): Já si myslím, že ODS není bez Klause. To je první věc. Druhá věc, já jsem to, co jsem zaznamenal v Bruselu z té tiskové konference, tak tam pootevřená vrátka pro Václava Klause zůstala, ať už se nám to líbí nebo nelíbí.

Moderátor (Jan Pokorný): Vám se to líbí nebo nelíbí?

Host (Miroslav Topolánek): Já musí říct, já jsem člověk Václava Klause a například přítel Evžena Tošenovského, takže pro mě ta situace je komplikovaná a byl jsem zastáncem spíše rituální záležitosti typu Zeman, Špidla, než nějakého přímého střetu a ODS si s tím určitě poradí a nepochybně ten nový leader, ať už to bude kdokoliv, bude muset mít celou řadu vlastností, která má Václav Klaus a které já u těch lidí moc nevidím a to je umět obětovat pro to vůdcovství svůj soukromý život. Svoje přátele, svoji rodinu, téměř všechno pro to, aby dokázal vlastně vést tu stranu k vítězství v těchto a dalších volbách.

Moderátor (Jan Pokorný): Myslíte, že bez toho to nejde?

Host (Miroslav Topolánek): Já si myslím, že bez toho to opravdu nejde. A že už to řekl Josef Zieleniec nebo někdo, že leader nebo vůdce se nevolí, ten prostě je a Václav Klaus, když začínal, tak taky si nepředstavoval nikdo, že to bude tak silná osobnost. Taky vyrostl během těch deseti, dvanácti let, no a ty osobnosti v ODS musí dostat šanci sehrát tu roli Johna Majora po Margaret Thacherové, ať už úspěšně nebo neúspěšně a musí se vygenerovat nová osobnost, která povede opravdu pravici, teď už myslím nejenom na ODS, ale českou pravici k vítězným volbám.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste mluvil o tom, co jste nazval jakousi rituální změnou v ČSSD. Špidla za Zemana. Když po Miloši Zemanovi do čela ČSSD nastupoval Vladimír Špidla, tak ten jeho předchůdce se takřka stáhl ze všech stranických pozic. Myslíte, že totéž udělá Václav Klaus?

Host (Miroslav Topolánek): Vůbec si to nemyslím. On se zase Miloš Zeman nestáhl a pokud si dobře vzpomínáte, tak my jsme říkali, Miloš Zeman, ten neodejde, ten se vrátí, to je hra a nebo když to není hra, tak samozřejmě ta ČSSD ho bude ještě potřebovat. Václav Klaus není typ, který by odcházel z politiky. Václav Klaus nepochybně i kdyby měl odejít z vedení strany, i kdyby se neměl stát prezidentem, tak svým způsobem v té politice zůstane a to místo si najde a vybojuje. Je to ohromný bojovník a já věřím, že se z politiky neztratí.

Moderátor (Jan Pokorný): Tím místem myslíte třeba onoho čestného předsedu, o kterém uvažovali středočeští členové ODS?

Host (Miroslav Topolánek): Je to docela možné a nemusí to být zrovna to. Může to být cokoliv jiného. Václav Klaus je velmi agilní a ať už to bude v jakékoliv činnosti, tak bude mít snahu prostě dominovat, svým způsobem vést, takže vůbec se neztrácí.

Moderátor (Jan Pokorný): Dlouholetý předseda ODS Miroslav Macek se netajil názorem, že vystřídání Václava Klause jinou osobou v čele strany takříkajíc ze dne na den je riskantní záležitostí. Sdílíte s ním tyto obavy?

Host (Miroslav Topolánek): Proto jsem byl přítelem toho rituálního, možná delší dobu trvajícího, procesu. Riskantní to může být pouze v tom, že té nové osobě se nepodaří integrovat tu stranu vevnitř. To znamená, kdy ty určité latentní konflikty mohou propuknout v otevřené konflikty a ten nový předseda nebude v té první fázi dost silný a nebude mít dost silný tým na to, aby ty věci zvládl, protože v ODS žádný centralistický systém neexistuje. Tam je opravdu ta strana budována důsledně ze spodu.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže to není strana jednoho muže, jak píší novináři?

Host (Miroslav Topolánek): To nikdy ani nebyla. Akorát se nám to nepodařilo vysvětlit, protože novináři, ať řekne Václav Klaus cokoliv, tak to rádi reprodukují a tím vytvářejí ten pocit, že nikdo jiný nic neříká, jenom Václav Klaus. Takže to riziko tam určité je, ale po těch volbách červnových my prostě udělat musíme. Nechal bych na kongresu ODS a na těch lidech, kteří tam přijedou, jak se rozhodnou a to, že to nebude jednoduché, a že po podzimních volbách o těch senátních a komunálních bude určitý čas, zhruba necelý měsíc na to, aby se v občanské základně ten názor vytříbil, aby se prostě případně udělaly dohody, protože ono to bez nějakých dohod určitě nepůjde, tak aby bylo silné vedení, silný tým. Ať už s Václavem Klausem nebo bez Václava Kaluse.

Moderátor (Jan Pokorný): Když bude Mirek Topolánek navržen, bude kandidovat na nějakou významnou funkci v ODS?

Host (Miroslav Topolánek): Často tuto otázku dostávám. Možná daleko víc z vnějšku než zevnitř ODS, ale také zevnitř ODS. Někteří mi říkají, proč ty nekandiduješ na předsedu ODS? A já na to říkám. Já jsem si na tu otázku, jak silnou mám motivaci, abych dokázal obětovat své tři děti v Ostravě, jak silnou tu motivaci mám, tak si zatím odpovídám, že tak silnou motivaci, to zase nemám. A ta motivace musí být velmi silná, aby člověk mohl kandidovat. Pokud by mě někdo navrhoval na místopředsedu po šesti letech vrcholové politice by se slušelo, abych se nestyděl za funkci místopředsedy, abych převzal zodpovědnost. Pokud bych byl navržen, tak bych tu kandidaturu přijal a soupeřil bych se svými kolegy o toto místo.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví byl předseda senátorského klubu ODS Mirek Topolánek. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Host (Miroslav Topolánek): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů. Druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl předseda senátoru za ODS Mirek Topolánek. Telefonní čísla 221552155 nebo 221552225 jsou od této chvíle přístupná k vašim názorům. Dobrý den.

Dotaz telefonního posluchače: Tady je Vybíralová Plzeň. Dobrý den. Já bych chtěla pozdravit pana senátora a chtěla bych mu poděkovat za jeho zásadový postoj, který projevil proti většině politiků ODS, kteří se k otázce přímé volby prezidenta otočili na obrtlíku. Současně bych ho chtěla poprosit, aby při připravovaných změnách ústavy, které se nyní překotně chystají, se nezapomnělo, aby se zakotvilo do ústavy důstojné hmotné zabezpečení odstupujícího prezidenta republiky. Není třeba připomínat, že Václav Havel je osobností celosvětově uznávanou a měl by mít po svém odchodu z funkce zajištěno dostatečné důstojné hmotné zabezpečení bez ohledu na to, že on sám je s titulu svých restitucí zajištěn. Děkuji vám. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Dobrý den.

Dotaz telefonního posluchače: Tady Petr z Duchcova. Heleďte, já bych vám chtěl říct jenom, jak jsem poslouchal toho pana Topolánka. Jeho manželka se z toho úřadu ještě živí. Takže to jsou ODS teda pěkný. Mě to připadá, jako když tam byli Sládkovci. A věříte, že ta strana brzo zahyne, protože tímhle tím způsobem, co oni vytvářejí všechno, jak oni napadají normální jednotu, že fašisti a sociální demokrati a tohle to, ať porazí toho Václava z toho koně, ať tam dají pana Klause. To bude lepší. Alespoň by měli nějakou památku. Na shledanou. Moderátor (Jan Pokorný): Haló. Dobrý den.

Dotaz telefonního posluchače: Velmi jsem rád, že z vystoupení pana Topolánka v některých jiných prezentacích ODS v poslední době začíná konečně vyplývat na světlo, to, co já už vím poměrně dávno, že ODS není ani strana liberální ani strana pravicová, že je to strana pragmatická, čili účelově jdoucí pomoci a která pro získání a udržení moci udělá prostě cokoliv, čili ve smyslu pragmatismu jako filozofického postoje, myslím si, že svými skutečným kroky tak má velmi blízko ke komunistům a z vystoupení pana Topolánka tak to mnohé vyplývalo. Děkuji.

Dotaz telefonního posluchače: Dobrý dne.Vrána Tábor. Já bych se chtěl jenom zeptat pana Topolánka co říká kandidatuře pana Hrubeše ze Sociální demokracie, jak může vůbec Sociální demokracie navrhovat někoho na prezidenta republiky, který vstoupil v roce 1986 do KSČ?

Dotaz telefonního posluchače: Přemysl Havel Praha. Dobrý den. Pane Pokorný, akorát vám chci pogratulovat k význačné novinářské ceně, kterou jste nyní obdržel, takže ještě jednou gratuluji.

Dotaz telefonního posluchače: Tady je Pavel Pešek z Velkého Meziříčí z kraje Vysočina.Dobrý den. Pane Pokorný váš výkon je obdivuhodný, poslouchám vás na cestách a panu Topolánkovi bych chtěl vzkázat, jestli si myslí, že jedním billboardem ODS přesvědčí voliče, že kráčí někam jinam, tak je na velkém omylu. S panem Klausem musí odejít ty všichni Mirkové Topolánkové a Ivanové Langrové a tak dále. A myslím si, že ani to ještě nebude pořádně stačit. Mějte se hezky. Na shledanou.

Dotaz telefonního posluchače: Dobrý den. Tady Ostrý Morava. Absolutně souhlasím s předřečníkem, co tady před chvilkou řekl, že průvan Klaus nezachrání, prostě měli jít pryč. A ne co je to centrální vedení ODS, ale v každém směru je to takový krok k lepším zítřkům a myslím si, že lidé z krajů a z úřadu jako znají problémy lidí a ta změna je prostě nutná. Ne jenom Klaus, ale prostě celé to centrum vedení by mělo jít pryč. Ať je nějaká sranda. Děkuji. Na shledanou.

Dotaz telefonního posluchače: Tady je Kroměříž Nováková. Já bych chtěla jenom připomenout panu Topolánkovi jeho účast v podniku Vale a myslím, že proto také nemá snahu se prezentovat veřejněji a Kroměříž, kde se potom netopilo na tom sídlišti několik měsíců a lidé se bouřili, tak nazval lůzou. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl, jak už bylo řečeno, předseda senátorského klubu ODS Mirek Topolánek.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu