Miloš Zeman, prezidentský kandidát

Projekt Hledá se prezident je ve druhé polovině. Dnes jste měli možnost strávit na Radiožurnálu den s už šestým kandidátem na post prezidenta České republiky. Jen připomínám, že první kolo prezidentských voleb začíná už 11. ledna roku 2013. Teď začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Celý den jsme dnes strávil v Ostravě s bývalým premiérem České republiky, čestným předsedou Strany Práv Občanů ZEMANOVCI a také kandidátem na prezidenta Milošem Zemanem. Dobré odpoledne, pane Zemane.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na dnešní debatě ve strojírnách Vítkovice, jste o Janu Fischerovi mluvil jako o svém hlavním protikandidátovi. Znamená to, že nikdo jiný už vám nepřijde jako dostatečně silný soupeř?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Víte, já po zkušenostech s průzkumy veřejného mínění vím, že se tyto průzkumy systematicky mýlily ve srovnání s reálnými volebními výsledky. Na druhé straně, jestliže prakticky všechny agentury uvádějí na prvních dvou místech toto pořadí, tak si myslím, že je dosti pravděpodobné, že je to pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vadilo by vám, pane Zemane, kdyby třiadvacet let po listopadu 89 byl prezidentem České republiky bývalý člen KSČ?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Víte, já jsem také bývalý člen KSČ. Jenomže já jsem vstoupil do KSČ v roce 1968 jako student. V době Pražského jara, kdy, jak jistě víte, komunistické straně věřila většina společnosti. To byl jediný rok v historii, kdy jí věřila většina společnosti. No a když jsem byl v roce 70 na takzvané prověrce, tak jsem dostal dvě otázky. Souhlasíte s bratrskou internacionální pomocí a souhlasíte s normalizací? Na obě dvě otázky jsem odpověděl, že ne a byl jsem naprosto po právu z hlediska komunistické strany vyloučen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No a teď k mé otázce. Vadilo by vám, kdyby se prezidentem České republiky stal bývalý komunista?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, já jsem vám na tuto otázku částečně odpověděl. Když dovolíte, dokončím tu druhou polovinu. Když jste přijímán do komunistické strany dejme tomu v roce 1980 jako Jan Fischer, tak musíte rovněž odpovědět na přesně tyto dvě otázky. No a Jan Fischer odpověděl ano, ano. Jinak by nebyl přijat. Mimochodem příliš nevěřím tomu, že byl přijat až na druhý, nebo třetí pokus, protože komunisté by se urazili, kdyby někdo odmítl jejich nabídku hned poprvé. No a dobře, tak zapomeňme na tu otázku po normalizaci, ale když se vás někdo zeptá zda souhlasíte s okupací vaší země cizími vojsky a vy odpovíte, že ano, tak mám určité pochybnosti, zda to je dobrá kvalifikace pro budoucí hlavu státu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře pane Zemane. Teď jste mluvil o případné budoucí hlavě státu, tedy České republiky. Jak vysvětlíte, že ve vašem okolí ať už jako vysoce postavení spolupracovníci, nebo spolustraníci se pohybují bývalí komunisté Vladimír Dryml, Jaroslav Palas, Miroslav Šlouf, nebo Zdeněk Zbytek.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Ale oni se nepohybují v mém okolí. V mém okolí se pohybují lidé, kteří buď byli zakládajícími nestraníky, jako je například Vratislav Minář, Martin Nejedlý, nebo Zdeněk Štengl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane Zemane, já jsem dnes na tom meetingu ve Vítkovických strojírnách viděl vedle vás sedět Jaroslava Palase.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
A proč ne? Jaroslav Palas je můj přítel, ale není ....

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak jsem říkal, pohybuje se ve vašem okolí.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, definujme si, co to je okolí, pane redaktore. Okolí jsou členové mého volebního štábu. Jaroslav Palas, ani Vladimír Dryml, ani další, které jste jmenoval, nejsou členy mého volebního štábu. Členy mého volebního štábu jsou tito tři lidé, plus další, z nichž nikdo nebyl v komunistické straně a někteří předtím byli v sociální demokracii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Tak, Jaroslava Palase jste na debatu do Vítkovických strojíren vzal jen z toho důvodu, že je váš přítel?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Samozřejmě, že ano a já na rozdíl od některých jiných politiků nezapírám své přátele. Vážím si i jeho pomoci, nebo podpory, kterou mě vyjádřil sponzorským darem ve výši padesát tisíc korun, což si může jako bývalý hejtman určitě ze svého platu dovolit. Na rozdíl od některých jiných lidí, kteří dávají mému protikandidátovi miliony.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane Zemane. Teď se ale, jenom připomínám, už nebavíme o Janu Fischerovi, teď se bavíme o vaší kandidatuře na post prezidenta České republiky. A zůstaňme, prosím, ještě u osoby Jaroslava Palase. On je dnes senátorem, je bývalým hejtmanem Moravskoslezského kraje a je to také člověk, jehož finance jsou nyní prošetřovány protikorupční policií, která pátrá po tom, jestli ten penzion, který si postavil v Ludvíkově na Bruntálsku mohl vůbec za své peníze postavit a kde vůbec ty peníze vzal. Zajímá vás to?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Já prosazuji dlouhodobě zákon o prokázání původu příjmu a majetku. Včetně možnosti konfiskace nelegálně získaného majetku. To znamená, pokud Jaroslav Palas bude obviněn a bude mu prokázáno, že svůj majetek získal nelegálně, tak s ním samozřejmě přátelské styky přeruším, ale k ničemu takovému dosud nedošlo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to já jsem v žádném případě netvrdil. Ptám se spíš z hlediska toho, že on i teď notabene jako hejtman Moravskoslezského kraje zastával veřejnou funkci, to znamená placenou z veřejných peněz a on prostě veřejnosti odmítl sdělit, jestli a jakým způsobem jeho příjmy a jeho výdaje minimálně v případě toho luxusního penzionu sedí. Myslíte si, že to je korektní přístup?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Tak, já jsem se ho na to samozřejmě zeptal, on mi řekl, že jsou to celoživotní úspory nejenom jeho, ale i jeho manželky. Že celková hodnota toho penzionu představuje zhruba dvacet milionů korun a samozřejmě počkejme si, jak to dopadne policejní vyšetřování. Ani vy, ani já nejsme policejní vyšetřovatelé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to v žádném případě. Vy i já jsme ti, kteří kromě jiného Jaroslava Palase platíme.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, tak my platíme všechny představitele státu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ovšem teď se bavíme o Jaroslavu Palasovi.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Všechny senátory, všechny poslance a samozřejmě, jestliže kdokoliv z nich je nejenom podezřelý, trestní oznámen může kdokoliv podat na kohokoliv, ale prokazatelně podezřelý na základě důkazů nechť je samozřejmě odsouzen, případně nechť je ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, pane Zemane, ale abych tomu rozuměl ještě o něco dokonaleji. Z vašeho pohledu ve chvíli, kdy je někdo ve veřejné funkci, není jeho, řekněme, ani etickou povinností zveřejňovat, řekněme, doklady o tom, že jeho příjmy a výdaje sedí.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Já mám dojem, že všichni poslanci a všichni senátoři, respektive všichni ústavní činitelé, mají zveřejnit svoje majetkové přiznání. Ovšem toto majetkové přiznání zahrnuje pouze získaný majetek a Jaroslav Palas nepopírá, že buduje onen penzion za údajných dvacet milionů. Já bych to navrhoval rozšířit, aby uvedl jasné zdroje příjmů a to se samozřejmě netýká jenom jeho, ale i všech, ne ústavních činitelů, ale všech jejichž majetek přesahuje hodnotu dejme tomu dvaceti milionů korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Dnes je mým hostem čestný předseda Strany Práv Občanů ZEMANOVCI a kandidát na prezidenta České republiky Miloš Zeman. Pane Zemane, kolik jste zatím utratil peněz za vaši předvolební kampaň?

+

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Já opravdu netuším, protože financování mé kampaně je v rukou právě těch tří lidí, které jsem jmenoval a uděláte dobře, když jim tuto otázku položíte. Stejně tak, jako otázku na financování penzionu Jaroslava Palase položíte Jaroslavu Palasovi, protože já nejsm mluvčí ani jednoho, ani druhého.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Já jsem to udělal. Položil jsem tu otázku šéfce PR a tiskové oddělení vaší politické strany. Podle ní jste v první fázi utratil 3,4 milionu korun a dodnes se v té předvolební kampani částka blíží dalším deseti milionům. Dohromady tedy něco kolem třinácti milionů korun. Sedí?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, možná, že ano. Já to nijak nepopírám. Zrovna včera jsem seděl s podnikatelem, jmenuje se František Gajdoš, který mi sdělil, že mi na můj transparentní, tedy průhledný účet posílá sponzorský dar ve výši jednoho milionu korun. Mě to překvapilo. Já jsem mu za to poděkoval a pokud je takových podnikatelů víc, tak bude o něco více bilboardů. Pokud jich bude méně, bude i bilboardů méně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu úplně rozumím. Sám zmiňujete svůj transparentní účet. Je k vidění na vašich webových stránkách, pane Zemane, a podle něho jste od šestadvacátého září, kdy tento transparentní účet začíná, do třináctého prosince, kdy zatím končí, získal čtyři miliony tři sta tisíc korun. Ať počítám, jak počítám, zhruba osm milionů sedm set tisíc není zmapováno. Kde se vzaly?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Osm milionů výdajů, myslíte. No, ale vy přece víte, pokud jste dobře informovaný novinář, že na transparentním účtu jsou vedeny jak příjmy, tak výdaje no a jestliže některé výdaje dosud nebyla zaplacena, protože neuplynula lhůta splatnosti, no ta se předpokládá, že tyto výdaje budou zaplaceny ze sponzorských darů, které v tomto okamžiku byly přislíbeny, ale nebyly ještě poskytnuty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, teď tomu možná, pane Zemane tak úplně nerozumím. Do třináctého prosince přišlo na váš účet, tím myslím se znaménkem plus, čtyři miliony tři sta tisíc korun. Vy očekáváte ještě dalších osm milionů sedm set tisíc?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, vidíte, a když jste se vzepjal k přemýšlení, tak se vám podařilo pochopit podstatu mé odpovědi. Ano, protože někteří sponzoři prohlašují, že dají tyto dary. Já jsem teď jeden dar ve výši jednoho milionu uvedl, ale ten také ještě nebyl poskytnut. No, takže jestliže předpokládáme, že celkový objem sponzorských darů bude osm milionů, i když ještě nebyli zaevidovány na transparentním účtu, tak vám vychází přesně to, co jsem se vám namáhavě snažil vysvětlit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže, jestli tomu správně rozumím, vy nevíte kolik dostanete na kampaň, ani kdy to dostanete.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, tak vědí to mí spolupracovníci. Ona existuje dělba práce. Já jsem například přemýšlivým novinářům, když se mě na to ovšem zeptají, snažím říci, jaký je program, mého působení v případě, že bych byl zvolen a na otázky týkající se financování kampaně zase naopak odpovídají ti, kdo to mají na starosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A říkají vám vaši spolupracovníci, kdo vám peníze na předvolební kampaň dává?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Ale samozřejmě, že ano. Já dokonce podepisuji darovací smlouvy, když mi je předloží.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak je možné, že mi vaše oddělení PR a tiskové říká, že jste utratil v podstatě už třináct milionů korun, ale zatím to podle vašeho transparentního účtu ani náhodou nevypadá.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Dobře. Pokusím se to říci tak jednoduše, abyste to i vy pochopil. To, co je výdaj ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane Zemane, já vám do toho ještě skočím a ještě vám chci tu jednu vaší větu, která je zhruba měsíc stará, je z Hospodářských novin a odpovídal jste na otázku ohledně vašich příjmů, respektive dárců a říkal jste: Na veškeré dary máme darovací smlouvy a dárci jsou zveřejněni na mém transparentním účtu.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Ano. No a když mě necháte domluvit, tak já se potřetí vám namáhavě pokusím vysvětlit, že něco jiného jsou dary, které na ten transparentní účet přišly a něco jiného jsou dary, které tam zatím nepřišly i když byly přislíbeny a které se tam objeví za týden, nebo za dva. Pokusím se vám rovněž vysvětlit, že jestliže bylo vydáno tolik a tolik peněz, co já vím, za bilboardy, za rozeslání životního příběhu do čtyř milionů domácností a tak dál, tak pokud tento výdaj ještě není ve lhůtě splatnosti, tak se nutně na transparentním účtu neobjeví. Je to opravdu tak složité pochopit, pane redaktore?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, což o to. To možná není složité, jenom úplně nerozumím tomu, proč tomu účtu říkáte transparentní?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Je transparentní, protože se v tom konečném shrnutí objeví všechny příjmy a všechny výdaje. Víte, kdybyste studoval alespoň střední školu ekonomickou, tak byste zjistil, že existuje pojem, kterému se říká časové rozlišení příjmů a výdajů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Zemane, já jsem dost pečlivě studoval váš transparentní účet a tam jsem viděl takové vklady jako anonymní vklad 227 tisíc pokladnou. Pátého desátý 670 tisíc vložil někdo, kdo si říká jen občanské sdružení. Plus několik desítek darů i ve výši desítek tisíc, který je jen pod jménem, která, řekněme letmým náhledem na Internet existují v mnoha stovkách exemplářích po celé České republice. Jak vůbec víte, kdo vám ty peníze dává?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, tak jestli myslíte, že mám několik set sponzorů, tak to máte asi pravdu. Já sám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsem rozhodně neřekl.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, řekl jste několik set, před minutou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ve chvíli, je jméno Jan Lizák bez jakéhokoliv dalšího upřesnění na vašem, jak říkáte průhledném, transparentním účtu, tak těchto jmen je možno dohledat mnoho po České republice.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No to je samozřejmé, že si budeme prověřovat, což se stalo i jiným prezidentských kandidátům, kdo je Jan Lizák a zatímco toto jméno je mě naprosto neznámé, ale i když mám sympatizanty, o kterých jsem se dříve nedomníval, že budou sympatizanti, jako je, jak jsem dnes slyšel i Jan Světlík, šéf Vítkovických železáren, tak vám mohu odpovědět alespoň na otázku toho občanského sdružení, které nám dalo 670 tisíc korun. Je nesmírně zajímavé, jak málo jsou novináři informováni, protože toto občanské sdružení se jmenuje Přátelé Miloše Zemana, existuje už zhruba pět let.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Zemane, my si úplně nerozumíme. Já nevím, jestli jste se úplně dobře díval na svůj transparentní účet, ale nezlobte se na mě, kdybyste se tam díval, tak byste viděl, podotýkám, je to transparentní účet vedený Českou spořitelnou. Ten jaksi netvoří vaši spolupracovníci a v něm je v kolonce, kdo ty peníze poskytl, napsáno jen občanské sdružení.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Ano, máte pravdu. Já jsem se na to ptal a i když toto vysvětlení vám a konec konců i mě bude připadat komické, tak mi říkali, že v tom řádku je určitý počet znaků, že kdyby tam dodali přátelé Miloše Zemana, tak se to tam nevejde a já jsem jim vynadal, pane redaktore, protože jsem říkal, tak tam sakra napište PMZ, jo, tři písmena, která se tam vejdou. Je to triviální vysvětlení, je to komické vysvětlení a právě proto je pravdivé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Právě proto, že je triviální a komické je pravdivé?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Občas se to i stává.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak mi vysvětlíte ty další a popravdě řečeno, je jich několik desítek vkladů, které jsou buď anonymní, protože jsou to vklady skrze pokladnu, nebo jsou skryty za jménem bez dalšího upřesnění? Pardon, pane Zemane, já vám to jen upřesním, v jakém kontextu se ptám. Ve chvíli, kdy se, a teď podotýkám, bez jakýchkoliv důkazů spekuluje kvůli vašemu ekonomického místopředsedovi Martinu Nejedlému, který je spojen tady v České republice se společnosti Lukoil. Spekuluje o tom, zda, či zda ne je vaše strana a vaše prezidentská kandidatura sponzorována Lukoilem. Znovu říkám, bez důkazů, tak kde berete jistotu, že někdo v těch, kdo vám tam vkládá peníze není spojen s Lukoielm.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, tak zaprvé já samozřejmě nejsem detektiv, ani detektiv amatér a souhlasím naprosto s tím, že je to bez důkazů. Jak jste sám přiznal, protože Lukoil vydal oficiálně prohlášení, že nám nevěnoval ani korunu a proč by také měl a to, že Martin Nejedlý je jednatel české pobočky Lukoilu a ze svého soukromého fonda dal asi tři sta nebo čtyři sta tisíc korun, je jeho soukromá věc. Kdyby byl jednatelem firmy Shell, také nebudete tvrdit, že nás sponzoruje Shell.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Zemane, já tomu rozumím, ale beru to teď jako spíš modelovou situaci. Jak můžete rozlišit u těch v podstatě anonymizovaných dárců, že to není někdo, kdo je spojen s nějakou, řekněme zájmovou skupinou, nebo promiňte mi, že to není prostě nějaký zločinec.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, tak to samozřejmě nemůžete rozlišit v podstatě u žádného dárce, ale já pokládám za naprosto korektní postup to, že každý z těchto sponzorských darů a podotýkám, že se to dělá ne tak, že nad padesát tisíc korun je darovací smlouva a pod padesát tisíc korun darovací smlouva není, když jsem ujištěn, že u nás jsou darovací smlouvy i na vklady pod padesát tisíc korun sponzorských darů. No a v případě, kdy se ocitne na seznamu nějakých anonymní dárce, o kterém vy jste teď mluvil, tak se budeme snažit prověřit, kdo to je, ale opakuji, nejsme detektivní kancelář. Mladá fronta Dnes, kdysi napsala ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, počkejte, pane Zemane, já rozumím tomu, že nejste detektivní kancelář. A postup, že byste třeba od anonymních dárců ty peníze nebrali, vás nenapadl?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, samozřejmě že se budeme ptát. Anonymní dárce je ten, kdo neuvedl svoje jméno. Vy jste to jedno jméno uvedl. A na základě tohoto jména se samozřejmě na něj můžeme obrátit. No a zjistit o jakou konkrétní firmu, nebo jakého člověka se jedná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to uděláte, když tam máte jenom jméno bez rodného čísla, či adresy?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, já předpokládám, že existuje něco, jako obchodní rejstřík, jistě i vy víte, že existuje něco jako registr obyvatel no a z tohoto podkladu je možné zjistit, o koho se jedná. Hned vám velice děkuji, pane Veselovský, protože jste řekl, že máme dvacet minut čistého času a zatím jste mě nepoložil ani jednu otázku týkající se něčeho jiného, než financování. Věřím, že stejně tak postupujete i u jiných prezidentských kandidátů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není vůbec zač, pane Zemane. Tak, ještě jedna poslední otázka, prosím. Jak se díváte na to, co se děje v sociální demokracii a co je do značné míry způsobeno příchylností mnoha členů sociální demokracie vám. Co vyprovokovalo například i místopředsedu ČSSD Lubomíra Zaorálka k tomu, že veřejně řekl, že ten, kdo nebude podporovat oficiálního kandidáta ČSSD Jiřího Dienstbiera, měl by ze strany odejít a bezesporu mluvil o těch, kteří mají raději vás, jako prezidentského kandidáta?

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
No, tak zaprvé pokud jde o Lubomíra Zaorálka, tak já bych vám citoval jiného, vysoce postaveného sociálního demokrata, jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu, který prohlásil, a to veřejně, že kdyby ze sociální demokracie vyloučeni všichni příznivci Miloše Zemana, smrskne se sociální demokracie na stranu typu LIDEM, což je jak víte Karolína Peake. Na druhé straně bych rád dodal, že takové osobnosti, jako je Valtr Komárek, nebo Marie Benešová, jsou v sociální demokracii uctíváni. Valtr Komárek byl čestným předsedou zvolen sto procenty hlasů. Jejich názor je třeba brát vážně. A ostatně právě dnes na pracovním obědě, jsem se dověděl, že další sociální demokrat, bývalý ministr vnitra Martin Pecina se rozhodl právě na protest proti těmto Zaorálkovským výrokům vystoupit ze sociální demokracie a vstoupit do Strany Práv Občanů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak gratuluji k příspěvku nového člena do vaší politické strany. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Mým hostem byl kandidát na post prezidenta České republiky Miloš Zeman. Pane Zemane, díky za vaší účast. Na shledanou.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Já vám neděkuji za to, že jste se mě ani jednou větou, ani jedinou otázkou nezeptal, co je mým programem v případě úspěchu v prezidentských volbách. Potvrdil jste můj názor na české novináře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozhodně to Český rozhlas sdělil vícekrát jiným způsobem. Ještě jednou děkuji, pane Zemana. Na shledanou.

Miloš ZEMAN, prezidentský kandidát:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. U mikrofonu byl Martin Veselovský. Pěkný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne i dalších zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnou v Rádiu na přání.

Tento rozhovor musel být z časových důvodů předtočen, proto tentokrát bohužel není možné odpovídat na otázky zaslané během vysílání. Děkujeme za pochopení.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...