Milan Krček, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí

Pokud je nějaké téma evergreenem české polistopadové politiky, pak je jím bezesporu deregulace nájmů. Po mnoha krutých, po mnoha krutých legislativních a politických bojích bylo legislativně určeno, že nájmy budou deregulovány do konce příštího roku. Pak ovšem přišel počátek jara letošního roku, vítězství pozice a pád Topolánkovy pravostředové vlády, bylo rozhodnuto o říjnových předčasných volbách do sněmovny a nesmíme zapomenout ani na působící ekonomickou recesi to všechno vyústilo minulý týden, kdy poslanci napříč stranami schválili návrh na odsunutí deregulace do roku 2012. Příběh tedy pokračuje dále. Vítejte u pátečních Dvaceti minut Radiožurnálu, dobrý podvečer. Dnes vítám ve studiu výkonného místopředsedu Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí Milana Krčka. Dobrý den.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane místopředsedo, úplně principiálně co je tak strašného na posunutí toho bodu deregulace o 2 roky?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak úplně principiálně to strašné na tom je, že máme rok 2009, to znamená, že se blížíme 20ti letí po takzvané sametové revoluce a v této zemi stále ještě nedošlo k srovnání práv vlastníků, respektive k narovnání práv vlastníků bytů a domů vlivem tedy politické neschopnosti současné i předchozích vlád,. Ten samotný krok je ukázkou dle našeho názoru pouze totální bezradnosti vlád tento problém řešit tak, jak by měl podle nálezů, předchozích už nálezů mnoha nálezů Ústavního soudu mimochodem je jich zhruba 31, jak evidujeme my, i podle nakonec výroku Evropského soudu pro lidská práva, no, a tato bezradnost a populizmus se potom přetavují do takových to prostě rozhodnutí, které situaci neřeší, pouze oddalují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte nějaké svoje vlastní vysvětlení proto, proč se najednou v Poslanecké sněmovně našlo dost rukou doslova napříč politických spektrem, které, jejichž hlavy si řekli ano, bylo by lepší posunout celý ten bod, kdy budou nájmy plus minus srovnány o 2 roky?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Já s dovolením začnu od konce toho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem věděl, že začnete.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Té vaší, toho vašeho dotazu. Předně, chtěl bych jasně říci, že deregulace podle zákona 107/2006 ta známá čtyřletá, nyní v některých městech České republiky tedy šestiletá, to není, říkalo se, bude dokončena deregulace, nebude dokončena deregulace, my tomu říkáme pouze první fáze deregulace, neboť podle výpočtů a jasných tabulek například Institutu regionálních informací ta deregulace ve fázi, kdy skončí, to znamená v některých částech republiky v roce 2010, dalších v roce 2012, stále bude v tomto okamžiku přetrvávat rozdíl mezi skutečnými volnými smluvními tržními nájmy a těmi takzvaně deregulovanými, čili tam bude stále potřeba toho dalšího dorovnání, dokud se ty ceny zcela nesrovnají, tak to jenom prostě pro, pro přesnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, víte, proč jsem se ptal, pane místopředsedo, na tu první část otázky, ke které vy jste se zatím ještě nedostal? Protože teď minimálně po pádu vlády je v Poslanecké sněmovně a možná v celém parlamentu poněkud jiná situace, vypadá to, že určité, určité politické strany nabyly síly na úkor těch jiných, což je normální v politickém systému, na druhou stranu v říjnu budou volby, jak velká je vaše obava, že se dostane, dostane k moci politická strana, možná i do vlády, která možná deregulaci ještě více zpomalí, anebo dokonce zastaví?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak pochopitelně všichni majitelé domů z toho mají obavy, protože, jak známo, v Poslanecké sněmovně nyní prošel prvním čtením poslanecký tisk, tuším, 631, to je ten známý teda komunistický návrh poslanců Halíkové, Opálky, který zkrátka a dobře říká, no, tak my máme spočítáno, že těch 32 korun tak nějak stačí a další, další bude deregulace bude maximálně jednou ročně o inflaci. Prý dokonce by to, zazněly názory kuloární, že by to mohli zvýšit laskavě na 44 korun. Prosím vás pěkně, to je opět jaksi zcela, to je krok zpět, to je krok před rok 1989, protože.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem 32, respektive 44 korun za metr čtvereční. Tak.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Za metr čtvereční, ano, ano. To je prostě krok úplně někam, já neví, jak to, jak to nazvat v podstatě před rok 89, kdy opět někdo z nějakého stranického sekretariátu nebo na nějakým ministerstvu politicky ovlivněném bude prostě zkrátka určovat, jaký je halt ta správná cena tržního nájemného a bude složitě vypočítávat podle svých politických zájmů samozřejmě a podle svých politických preferencí, jaký je ten správný zisk, nebo jestli je moc veliký, nebo moc malý. No, to je prostě nepřijatelné, zcela nepřijatelné. Pokud.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak jste sám správně řekl tento tisk prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, což samozřejmě v podstatě nemusí znamenat vůbec nic, protože teď minimálně půjde do poslaneckých výborů a tak dále, čeká horní komora a také prezident, ale na druhou stranu mohl by projít celým legislativním procesem, prostě by začal platit a byl by součástí legislativního systému České republiky, právního systému. Tak co byste s tím potom mohli dělat?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak je to jednoznačné, šlo by to k Ústavnímu soudu. Tečka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To samé uděláte s tím zákonem, který prodloužil deregulaci o 2 roky?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Upřímně řečeno, o tom jsme zatím nediskutovali, u nás na správní radě občanského Sdružení majitelů domů, čili ne, k tomu bych se nerad vyjadřoval v této chvíli, prostě nemám na to odpověď. Daleko pro nás jako je to, to prodloužení, my s ním nesouhlasíme, přinese to ztrátu jednak do obecních rozpočtů, samozřejmě i do rozpočtu jaksi domů a bytu, který vlastní soukromí majitelé. Ale daleko horší podle nás je nenarovnání nebo nedostatečné narovnání těch občanskoprávních vztahů v nájemním bydlení, které stále je poplatno a tvrdošíjně se udržuje na základě starého socialistického občanského zákoníku z roku 1964. A je velmi obtížně prostě, zdá se, pro naší politickou scénu pochopit, že jaksi čas oponou trhnul a je skutečně potřeba i v tom nájemním bydlení nalézt ty tržní vztahy tak, jak skutečně by měly být jo, a zároveň s tím ale, což naše sdružení nyní velice prosazuje, říkáme tedy i to B tedy, je potřeba nalézt pro ty lidi, kteří by se vlivem teda, řekněme, uvolnění té, těch nájmů do skutečně tržní Unie tak, jak by to mělo být, tak jsou lidé, i když jich není oproti samozřejmě tomu, jak, jak často křičí třeba levicoví představitelé, není jich zase až tolik, ale jsou, to my uznáváme, a pro takové to lidi je zapotřebí přijmout dobře konstruovaný zákon o sociálním bydlení, který by byl adresnou dávkou, která by šla za tím člověkem, čili nebyly by to dávky na výstavbu dalších zbytečných sociálních bytů, které je, takové to dávky jsou obvykle zdrojem obrovských, obrovských problémů, žijou tam lidé, kteří by tam neměli žít, viz /nesrozumitelné/ byty například ve Špindlerově Mlýně a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dovolím si, dovolím si jen technickou poznámku, pane místopředsedo, i ty adresné dávky ne ovšem na bydlení, ale jiné sociální dívky jsou zdrojem velkých problémů, to dobře víte.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Záleží na tom jak je ten zákon konstruován. Tato dávka by měla být konstruována tak, jednak je potřeba určit, normativ, normativ pro metry pro jednoho člověka, případně pro více osob, to je první věc. A za druhé ten, ta dávka by byla testována, to znamená, nebyla by jednou poskytnuta, neběžela by na dobu nekonečnou, ale ten člověk by pravidelně musel prokazovat, zdali se stále ještě nachází v situaci sociální potřebnosti, prokázal by své příjmové, své příjmové možnost, řekl by, bydlím v takovém to bytě, a ten zákon by stanovil, ano, vážený pane Nováku, bydlíte v bytě 40 metrů, což je relevantní byt pro 1 osobu, máte, přišel jste o zaměstnání, máte problémy, zde je dávka, která by to dorovnala tak, aby vy jste ze svého současného příjmu nemusel platit víc jak 25 procent z vašeho disponibilního příjmu, v případě více lidí tedy příjmu celé domácnosti na nájem toho daného bytu o konkrétní metráži.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, pane místopředsedo, pojďme si tento nápad rozebrat. Jen podotýkám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je výkonný místopředseda Sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí Milan Krček. Musím se přiznat, že mě na tom návrhu zákona o sociálním bydlení právě z dílny Sdružení majitel domů, bytů a dalších nemovitostí zaujaly 2 věci. Ta jedna je otázka, kterou jsem tam nikde ve vašich tiskovinách nenašel a to je, jakým způsobem a kdo by rozhodl, zda je daná rodina nebo jednotlivec v té nějaké hmotné nouzi nebo jakékoli nouzi z vlastního nebo cizího přičinění, protože to je poměrně důležité, jestli by mu dávka měla být přiřčena.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Já především musím říct, že tento zákon my nějakým způsobem spolupracujeme, my nebudeme jako samostatně autoři. Autorem toho zákona musím být ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj, kteří, se kterýma s oběma ministerstvami jsme ve styku a se kterými budeme na tom nějakým způsobem spolupracovat na jejich základních konceptech. Ten zákon je zatím, řekněme, v návrhové fázi nebo ve fázi, řekněme, stvoření konceptu toho zákona, takže to paragrafové znění zatím není k dispozici. Chtěli bychom, aby to bylo schváleno nejpozději, pokud by to šlo, do konce tohoto, tohoto roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Aby to bylo schváleno to paragrafované znění.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Aby ten zákon, ano, normálně, aby byl ukončen legislativní proces do konce tohoto roku. To znamená včetně podpisu prezidenta. To je optimální stav, kterého bysme chtěli dosáhnout. Zdali se to podaří nebo ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jste si, pane místopředsedo, jste si vědom toho, že je, že je duben?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Ano, ano, já vím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A nemáte paragrafované znění.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Já vím, jo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A čekají nás prázdniny a volby.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Je to tak. Jo, ale jak dobře víte, v případě, v případě zákona nebo novely zákona 107/2006 to prodloužení deregulace o 2 roky to šlo velice rychle.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bezesporu ano, jinými slovy to, kdo by určoval, zda jsem se například já ocitl ve hmotné nouzi a nemohu platit nájemné takové, jaké v daném místě je například obvyklé nebo jaké je prostě napsáno ve smlouvě, tak by určil kdo? Víte to v tuto chvíli nebo ne?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Já bych se zdržel odpovědi v tuto chvíli, to je skutečně otázka budoucnosti, jak tohle se bude řešit přesně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a druhá otázka, která mě zaujala v tom návrhu, minimální důstojný standard bytu, je třeba ho definovat. Vy ho tedy definujete jako 40 metrů čtverečních pro 1 osobu a 10 metrů čtverečních navíc pro další osoby až do celkového počtu 5. Jak jste došli k tomu, že 1 osoba užije 40 metrů čtverečních?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Přiznám se, já nejsem autorem tohoto zákona, čili těžko se budu vyjadřovat přesně k této otázce, je to v podstatě, paradoxně tedy musím trošku říct, je to v podstatě trošku návrat k tomu, k těm nadměrečným metrům, které byly známy teda starším posluchačům jako ještě z doby socialismu, ale teď by měly sloužit dobrému účelu tak, aby ten stát vynakládal pouze takové účelně vynaložené prostředky, protože není možno samozřejmě přispívat někomu, kdo se ocitne v sociální nouzi a řekne bydlím třeba ve 120 metrovém bytě v tržním nájmu samozřejmě a chci dorovnat celou částku, tak tam to není možné. On tam může zůstat, ten člověk může zůstat v takovém bytě bydlet, ale bude se mu přispívat pouze do té, do té metráže, která bude nějakým způsobem ještě precizována tady tím zákonem a ten zbytek, pokud tam bude chtít zůstat bydlet, si potom bude už muset doplatit sám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a úplně ještě poslední otázka k případnému zákonu o sociálním bydlení. Říkáte, že z logiky věci tím předkladatel těžko můžete být by jako občanské sdružení, už máte dohodnuto například zatím ještě s ministrem práce a sociálních věcí v demisi Petrem Nečasem, že na tom s vámi bude spolupracovat?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Ano, my jsme se setkali, nebo předseda doktor Šimeček se s ním setkal a dostal jasný příslib a styčnou osobu, se kterou máme spolupracovat na ministerstvu práce a sociálních věcí. Teď samozřejmě je trošku taková zvláštní situace se změnou vlády, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Ale samozřejmě my na tom i nadále budeme pracovat a budeme tento, tento postup prosazovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách místopředseda, výkonný místopředseda Sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí Milan Krček. Pojďme zpátky k deregulaci, k tomu, že tam lhůta na deregulaci byla prodloužena o 2 roky do roku, nebo může být, pokud takto novela projde i Senátem a projde i rukama prezidenta republiky, tak bude prodloužena do roku 2012. Pokud by tomu tak bylo, tak co by to komu přineslo podle vašeho názoru, pane místopředsedo?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak já si myslím samozřejmě, že to nepřineseme nikomu nic do veřejných rozpočtů, obecních rozpočtů tedy a tedy do rozpočtu teda soukromých majitelů domů to přinese pouze ztrátu a ten problém se nenarovná, ten problém se pouze posune, takže nevidím důvod, proč toto, toto rozhodnutí bylo stanoveno. Je to samozřejmě populizmus, kterej, kterej v období blížících se voleb samozřejmě všechny strany nějakým způsobem sledujou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy je to podle vašeho názoru předvolební tah?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Do značné míry nepochybně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak já vám odcituji jednak ředitele odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Pavla Rakouše, který říká: "V roce 2010 může mít až 400 tisíc domácností v nájemných bytech problémy s placením některých nákladů na bydlení, pro asi 2 tisíce domácností může být situace kritická natolik, že řada lidí může skončit na ulici." Tak minimálně, když říká takto vysoce postavený úředník na ministerstvu pro místní rozvoj tuto větu, není to alespoň trochu důvod pro to deregulaci oddálit a tedy ten nárůst částek v regulovaném nájemném o něco zpomalit?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak z pohledu politiků nepochybně. Já jsem říkal.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď jsem měl spíš na mysli z pohledu těch lidí, kterých se ta deregulace bude týkat a týká.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Ano, ano. Toto oddálení mimo jiné je taky způsobeno tím, že právě neexistuje vhodná, vhodně konstruovaný zákon o příspěvku na bydlení, který by tuto situaci řešil pro tyto lidi. Já si myslím, že tato čísla, co přednesl pan inženýr Rakouš jsou drobně nadnesená, ale samozřejmě všechna čísla jsou nakonec odhady v tomto sektoru, to, to dobře víme, jo. Zkrátka a dobře je nepochybné, že výše peněz, která by deregulace přinesla do především veřejných rozpočtů, by vysoce překračovala potřebu peněz, která by bylo potřeba vyplatit pro ten segment obyvatel, které by s tou nespornou deregulací měli problémy. To znamená, že ten přínos by byl daleko vyšší než ten, než ten, řekněme, to negativum, jo, ta ztráta těch peněz. A my jsme to kdysi počítali, odhadovali jsme to asi na čtyřnásobek, troj až čtyřnásobek. To znamená, o co víc by se dostalo do veřejných rozpočtů, tak zhruba čtvrtina až třetina toho by bylo potřeba zpětně vydat na podporu sociálně slabých teda v nájemních bytech především obecních.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a já mám ještě jeden citát pro vás, pane místopředsedo Krčku, připravený. Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda také v demisi řekl, že oddálení deregulace je nutno chápat jako protikrizový krok. Bezesporu se pohybujeme v období ekonomické krize či recese, vy ovšem ve své včerejší tiskové zprávě, myslím tím sdružení, píšete, že toto delší období před deregulací bude zvyšovat nezaměstnanost omezení mobility, tedy neochotou nebo nemožností se stěhovat za prací. Mě by zajímalo, jak jste na to přišli a jestli k tomu máte nějaká relevantní čísla? To znamená, o kolik to může zvednout nezaměstnanost, to je v období krize velice důležitý údaj.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak jako obecně, obecně lze říci, že samozřejmě funkční trh s nájemními byty umožňuje lidem se stěhovat zkrátka a dobře za prací snadno a rychle a zcela volný trh samozřejmě i stabilizuje cenu, nebo snižuje cenu nájemního bydlení. To, co říká například můj stálý oponent pan Křeček ze Sdružení nájemníků, že bydlení je jakási zvláštní kategorie, kdy, kdy nabídka prostě neurčuje nebo šíře nabídky jaksi nemá vliv na cenu, prostě není pravda. Dneska už vidíme, že ceny nájemního bydlení i v Praze například jsou do značné míry stabilizovány. Já vám řeknu konkrétní případ ze svém, ze své praxe. Když se po roce 95 uvolňovaly nájmy v bytech, tak jsem za konkrétní byt 52 metrů čtverečních účtoval třeba a 7,5, 8 tisíc korun nebo víc a dneska účtuju, řekněme, o tisícovku víc, nebo u některých bytů dokonce tu samou částku. A to si vemte, že jakých, co znamenalo 8 tisíc korun v roce třeba 96 a co znamená 8 tisíc korun dneska při stále stoupajících nákladech. Takže to nájemné je stabilizováno, to, co v čem byla ta hlavní bublina, byly developerské projekty, nově bytové výstavby a ceny teda nových bytů na, na prodej. Tam to šlo nějakým způsobem raketově nahoru a i mě osobně to teda trošku překvapovalo, jak daleko se byty dostaly. A co se týká nájemního bydlení zvlášť v těch starších, starších domech, které jaksi vlastní naši členové, tak ty nájmy jsou zcela stabilizovány. A každej přesně ví, za kolik bude, bude pronajímat, takže a samozřejmě tím, jak se rozšiřuje okruh těch volných bytů, protože přece jenom postupem času se rozšiřuje, ty regulovaný nájmy buď třeba zemřou zkrátka, protože nemají dědice a podobně, nebo se odstěhujou do vlastního bytu, takže se samozřejmě časem rozšiřuje nabídka teda svobodného bydlení nebo, nebo volně tržních bytů, no, tak to má další vliv na tu cenu, jo, takže ti lidé samozřejmě přesně vědí, že když se odstěhujou do Prahy do z firmy A v Brně, která je propustila do Prahy do firmy B, vědí, jaký budou mít nástupní plat a vědí, že si prostě můžou zaplatit byt ten a ten třeba v Kyjích, nebo ten a ten, když bude to lepší firma třeba, já nevím, na Letné, v Dejvicích. A taky to tak dělají. Takže to je právě ten to je ten protikrizový efekt, že ten funkční trh nájemního bydlení umožňuje mobilitu pracovních sil, to je prokazatelnej fakt, a tím teda přispívá samozřejmě k boji proti, proti krizi a hledání si nových pracovních příležitostí mimo tu mojí původní teda /souzvuk hlasů/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že z vašeho pohledu ministr pro místní rozvoj neříká pravdu, když říká, že oddálení regulace je protikrizový krok?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Ministr má zřejmě na mysli to, že on, on to bral z pohledu toho, že obecně krize má vliv samozřejmě na přímou stránku některých, některých obyvatel a z tohoto důvodu, pokud by ten obyvatel zůstal v tom svém konkrétních nájemním bytě a měl problémy třeba s prací, přišel by o tu práci a kdyby se mu ještě v tom samém v bytě zvyšovalo nájemné, tak potom zřejmě z tohohle hlediska to bral jako protikrizový krok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane místopředsedo.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
A my to bereme opět z opačné strany samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Toho pravděpodobně asi můžu chápat, ale na druhou stranu ten pohled z druhé strany minimálně těch lidí, kteří nás teď poslouchají a jsou v té situaci, kterou vy jste poměrně pregnantně popsal, tak možná ten pohled je úplně logický? Říkají si, ano, máme další 2 roky, kdy se to bude ty naše nájmy regulované zvyšovat o menší kousek, než jsme čekali, to je skvělé.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Jako já se, samozřejmě, že je to skvělé pro ty lidi, ale systematicky, právně a ekonomicky to samozřejmě skvělé není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to udělá přímo majitelům domů?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Zase oddělme Prahu, případně Brno. Přece jenom Praha, Brno jsou v trošku jiné kategorii. Ta deregulace, jak jste si četl ten, ten, ten zákon zatím ještě ve fázi teda projednávání neschválení o tom odložení, to se týká všech krajských měst kromě Ostravy, Ústí nad Labem plus všech měst ve Středočeském kraji nad 10 tisíc obyvatel. Tak například ta deregulace původních podle 107 cílová deregulace, cílová cena v Českých Budějovicích, což je krajské město, je něco okolo 60, 59, tuším, 60 korun z metru čtverečního. Já se ptám a řekl jsem to při svém rozhovoru i ministru Cyrilu Svobodovi, proč probůh, chápu politicky si lze pochopit Prahu nebo Brno, ale proč zahrnujete do toho odložit struktury těch měst odkládat regulaci o další 2 roky města, kde už to cílové nájemné je na hranici reprodukčních nákladů, to znamená někde okolo těch 57, 60 korun z metru čtverečního a i tam se to odkládá. Jako je to, je to potřeba?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím, rozumím té vaší argumentaci, pane místopředsedo. Poslední otázku dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. My dovolte na to, jestli máte spočítáno, kolik majitelů domů či nemovitostí, kterých se týká to, že ve svých nemovitostech mají nájemní byty v nich mají nájemníky s regulovaným nájemným, tak kolik z nich, takříkajíc, krachlo, že například tu nemovitost prostě byli nuceni prodat, prostě ukončit podnikání v tomto segmentu trhu?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak tato situace už je dlouhá léta přece. Víte, že v Praze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím a práce proto se na to ptám, mě by to zajímalo, protože.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Nemáme, samozřejmě my nemůžeme mít a nemáme konkrétní jako číslo cifru, kolik majitelů domů bylo nuceno svůj dům nájemní prodat z důvodu toho, že prostě na něj nestačili finančně. Ale vy víte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jsou takový?

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, nepochybně, nepochybně. Jsou jich desítky, stovky, možná tisíce. Podívejte se.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže ta čísla máte nakonec, pane místopředsedo.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
No, tak ne, ne, takhle zase já chvi být košér, jo, nemůžu teda říct, že jich znám přesný počet. Vemte si kolik nájemních domů, restituentů bylo třeba prodáno po republice v Praze, Brně, dalších městech, to je jedno, z důvodu teda nedostatku finančních prostředků. Obvykle za hubičku, upozorňuji, a obvykle do zahraničních rukou. A to je třeba jednou z věcí, o který se moc nemluví, ale kterou my považujeme za zcela fatální, neboť majitel, který k tomu má, bych řekl, ten pravý vlastnický vztah jako k rodinnému majetku, tak se daleko lépe obvykle stará nejen o ten dům, ale má i lepší nebo příznivější vztah k těm svým nájemcům, než nějaký prostě nabyvatel, který to má čistě teda z ekonomických důvodů kupuje ten barák. Čili to, to se dělo léta. nakonec.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Obávám se, že nebo musím říct na závěr, že z toho, co vím o názorech ze Sdružení nájemníků, tak to je pravděpodobně jediná věc, na které se shodnete, i oni jsou znepokojeni tím, že více nemovitostí je v zahraničních rukou možná z jiného důvodu než vy, pan místopředsedo.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Tak to je skvělý, že se na něčem shodneme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, zejména o deregulaci a o novém zákonu o sociálním bydlení. Výkonný místopředseda Sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí Milan Krček byl mým hostem. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Milan KRČEK, výkonný místopředseda Sdružení majitelů bytů, domů a dalších nemovitostí:
Já děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.