Města a obce mohou kvůli Sberbank přijít až o 700 milionů. „Jsou to finance na školy a infrastrukturu,“ upozorňuje právník

26. říjen 2022

Právník Jindřich Lechovský zastupuje 29 měst a obcí v případu zkrachovalé Sberbank. Ty se obávají, že nedostanou své peníze. Hrozí podle nich, že většinu peněz dostane Garanční systém finančního trhu. „Pokud by samosprávy dostaly 90 % svých peněz, znamenalo to, že by 700 milionů bylo nenávratně ztraceno. Obáváme se, že čísla vyjdou ještě hůře,“ říká Lechovský. Města a obce se proto obrátily na senátní komisi, která se zabývá dohledem nad poskytováním veřejných financí.

Proč se obce bojí, že už peníze neuvidí?

To je relativně jednoduché. Kdyby byl ve Sberbank dostatek peněz na výplatu všech jejích věřitelů a dluhů, nebyl by důvod, aby ji Česká národní banka odebírala licenci a Sberbank skončila v úpadku a konkurzu. Kromě toho to vypadá, že garanční systém finančního trhu, který de facto opanoval celé řízení a vyloučil z řešení prodeje majetku Sberbank ostatní věřitele, tlačí na urychlený prodej majetku Sberbank. To je dle našeho názoru v protikladu se zájmem na prodej za co nejvyšší cenu tak, aby se dostalo na všechny věřitele.

Insolvenční správkyně banky Jiřina Lužová tvrdí, že by obce a města měly dostat zpět více než 90 % vkladů. Z čeho tedy vycházíte, že tomu tak nebude?

Jde o to, že celkový počet pohledávek věřitelů vůči Sberbank je částka přesahující 60 miliard korun. Sberbank má na účtech aktuálně kolem 17 miliard korun a její hlavní další majetek je úvěrové portfolio s nominální hodnotou někde mezi 40 a 50 miliardami korun. A u toho je právě rozhodující, za jakou částku se prodá.

Čtěte také

My zastupujeme samosprávy v podobě měst a obcí, které mají u Sberbank přes půl miliardy korun. Pokud připočteme další územní samosprávné celky, které podporují cíle téhle skupiny, jedná se o subjekty s celkovými pohledávkami v řádech miliard korun. Celkově mají samosprávy u Sberbank víc než 7 miliard korun. A protože jsou dle zákona uspokojovány v rámci insolvenčního řízení až jako poslední v řadě, jsou jejich peníze ohroženy v případě, že se nepodaří prodat úvěrové portfolio za takovou částku, aby se dostalo na všechny.

Spekulace o tom, za kolik se to podaří prodat, nemůžeme ověřit, protože v rámci toho řízení Garanční systém finančního trhu společně s Českou národní bankou de facto vyloučily ostatní věřitele z řešení věci a přístupu k informacím. Ale i pokud by to bylo těch 90 %, stále se bavíme o tom, že 10 % z poslední skupiny je neuspokojených. A to by znamenalo, že z více než 7 miliard korun, které mají ve Sberbank samosprávy, by bylo 700 milionů nenávratně ztraceno. I to je strašné, ale obáváme se, že ta čísla vyjdou ještě hůře.

Obrátili jste se i na senátní komisi, aby prozkoumala okolnosti insolvence. Co od toho čekáte? Může to městům a obcím s uvázlými penězi pomoct?

Máme za to, že jde o tak závažný problém, že má celostátní rozměr – právě proto, že tam jde o veřejné prostředky samospráv, jde o peníze na financování škol, domovů pro seniory, infrastruktury a podobně. Proto by se tím měl stát a politická reprezentace dle našeho názoru zabývat.

Snažíme se, aby územní samosprávné celky nepřišly o své peníze. A snažíme se jednoduše dosáhnout co nejvyššího uspokojení všech věřitelů. Máme za to, že stát se prostřednictvím svých institucí v podobě Garančního systému finančního trhu a České národní banky zachoval k samosprávám nepochopitelně macešsky, kdy je vyloučil, ačkoli sami měly vůli a ochotu se zasazovat o to, aby prodej proběhl řádně a za co nejvyšší cenu.

A proto se obracíme na senátní komisi, která – byť nemá exekutivní pravomoci – může pomoci s řešením v rovině celostátní a případně i pro budoucnost s úpravou právních předpisů, které v tomto případě způsobily, že největší věřitel, kterým je Garanční systém finančního trhu a který má možnost všechny ostatní věřitele přehlasovat, je zároveň věřitelem prvním v pořadí s uspokojováním pohledávek. Jemu tedy de facto stačí co nejrychleji prodat alespoň za cenu, která uspokojí jeho a to, že se nedostane na ostatní, už nemusí být jeho problém. To si myslíme, že není správné.

autoři: Petr Král , agf
Spustit audio

Související