Mateřská po výpovědi z práce: OSVČ dostane mnohem méně

12. listopad 2014
Žurnál servis

Založit rodinu je vždy velmi odpovědné rozhodnutí. Co když ale najednou dostanete výpověď ze zaměstnání? Ptali jsme se Jany Buraňové, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Naše posluchačka s přítelem plánuje dítě, nicméně od října je bez zaměstnání. Má ještě živnost, kde si dlouhodobě platí na nemocenskou, ale jen minimální částku - asi 250 korun měsíčně. Ráda by věděla, kolik dostane na peněžité pomoci v mateřství, pokud porodí například rok od výpovědi.


Rodičovský slovníček
- peněžitá pomoc v mateřství (PPM, mateřská): dávka nemocenského pojištění, pobírá se od 6-8 týdnů před termínem porodu po 28 týdnů (pokud žena porodí jedno dítě), její výše se odvíjí od příjmu; člověk, který nebyl účasten na nemocenském pojištění (a nebylo tomu tak ani v minulosti alespoň po 270 dní za poslední dva roky), na PPM nemá nárok
- rodičovský příspěvek (rodičovská): dávka státní sociální podpory, přiznává se každému rodiči, jde celkem o 220 tisíc korun, přičemž tempo čerpání je možné volit v závislosti na příjmu rodičů a době, po kterou chce rodič dávku čerpat; pobírá se po skončení čerpání mateřské, případně ode dne porodu (není-li nárok na mateřskou)

Bohužel, při výpočtu výše mateřské už příjmy (a tedy i odvody) z doby zaměstnání žádnou roli hrát nebudou. „Paní může vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze z titulu živnosti, a to díky tomu, že si dlouhodobě platí nemocenské pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná,“ vysvětluje mluvčí.

Na mateřskou z titulu zaměstnání dosáhnou jen ženy, které jsou v době výpovědi už těhotné. „Aby mohla čerpat PPM z titulu zaměstnance, musela by na tuto dávku nastoupit nejpozději do 180. dne od rozvázání pracovního poměru. Pak by se na ni vztahovala takzvaná ochranná lhůta,“ upřesňuje Buraňová.

Jak vysoká mateřská bude, to závisí na tom, kolik odváděla na pojistném na nemocenské pojištění jako osoba samostatně výdělečně činná – od toho se odvíjí výše PPM.

Zároveň je výše pojistného na nemocenské pojištění limitována i výší určeného vyměřovacího základu pro odvod pojistného na důchodové pojištění na naposledy podaném přehledu o příjmech a výdajích (podává se ČSSZ současně s podáním daňového přiznání finančnímu úřadu). A protože to bývá málo, u naší posluchačky je pojistné jen několik málo stokorun měsíčně, nebude ani příspěvek v prvních měsících mateřství nijak vysoký.

„Pro orientační výši můžeme doporučit kalkulačku na webových stránkách MPSV, kde stačí zadat vyměřovací základ, respektive příjem, a kalkulačka spočítá orientační výši dávky,“ radí Buraňová.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio