Libor Vrba, ředitel Služby kriminální policie

Reforma Policie České republiky postupuje dalšími kroky a při svém postupu posílá některé policisty do propadliště dějin a jiné vytahuje na světlo. To je i případ ředitele odboru mezinárodní policejní spolupráce a také případ zástupce náměstka policejního prezidenta Libora Vrby. Ten první nyní po sedmnácti letech služby podává výpověď poté, co bylo jeho místo zrušeno, a ten druhý se dostává do první ligy na postu ředitele Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Chybějící policisté, změny v práci kriminální policie a také další postup reformy Policie České republiky, to budou témata příštích Dvaceti minut. Dobré odpoledne vám přeje od mikrofonu Martin Veselovský. Libor Vrba, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, je dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Dobrý den, pane řediteli.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Hezký den přeji všem posluchačům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno dostat, že jste ředitelem kriminální policie od srpna, ovšem na policejním prezidiu se to podařilo nějak utajit, aspoň před novináři, a ti to prezentovali minimálně v deníku Právo tento týden. Jak je to možné?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Nemyslím si, že ze strany policejního prezidia by došlo k jakémukoliv tutlání jakýchkoliv personálních či orientačních změn, vyčlenění ÚSKPV jako samostatného útvaru v podstatě je jeden z kroků probíhající reformy neuniformované policie a jeden z kroků vzniku budoucího Národního kriminálního úřadu, tak jak bylo deklarováno na podzim loňského roku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste určitě, pane řediteli, registroval poslední vývoj na politické scéně, i když těžko říct, jestli se to dělo právě na politické scéně. Redaktor televize Nova Janek Kroupa a jeho kolegové z Mladé fronty točili skrytou kamerou, jak nabízejí coby fiktivní detektivní kancelář českým politikům kompromitující fotografie na jejich kolegy. Poslanec ODS Morava se pravděpodobně chytil, pravděpodobně hodlal zaplatit za fotografie dcery zelené poslankyně Olgy Zubové s tím, že je má proto, aby, jak sám na záznam říká, matka té tmavovlásky věděla, že my na ni nějakej kontakt máme. To byl citát. Můžete mi, pane řediteli, k tomuto příběhu říct váš profesionální komentář?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak samozřejmě vzhledem k aktuálnosti toho problému a k jeho skutečné čerstvosti, protože do médií to v podstatě bylo puštěno dnes ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pozdě včera.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
... pozdě ve včerejších hodinách, tak samozřejmě jakožto policista vám těžko k tomu teď můžu říct jakýkoliv přesnější informace, protože myslím si, že by to v návaznosti na jakékoliv možné činění do budoucna asi nebylo vhodné. Protože skutečně v tento okamžik by bylo hodně nezodpovědné říkat, že něco víme nebo nevíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem víte něco?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Ale co se týká samozřejmě profesního pohledu, tak myslím si, že tyto věci se bohužel dějou a dít budou. Ale jak to bylo ve skutečnosti, skutečně si neodvážím vůbec ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak v každém případě informací k celému případu je zatím málo, všechno je zatím prezentováno jen skrz média. Pan poslanec, občanský demokrat Morava se i v poledníku Českého rozhlasu k tomuto tématu vyjadřoval a řekněme, že věc staví do poněkud jiné roviny. To v tuto chvíli nechme stranou. O tom, že se něco takového děje, kolovala informace v politických kuloárech už zhruba týden. Zabývá se tím případem kriminální policie?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Já jsem na tu otázku už odpověděl ve vaší, nebo ve své předcházející odpovědi. Já vám teď určitě nebudu říkat, jestli jsme se konkrétním případem zabývali nebo zabýváme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ani to nemůžete říct.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
No, samozřejmě. A s ohledem na samozřejmě možné dosahy té věci. Ale každopádně vy jste to řekl sám. Každá věc má vždycky dvě strany mince. To je potřeba posuzovat. A i z hlediska práva a dalšího konání, vůbec možného konání policie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, tak to je poslední otázka, už vás, pane řediteli, dál nebudu trápit v tomto tématu, ale vy jste říkal, že takové věci se dějí. To znamená, že se dějí i na té úrovni politické, nebo prostě se dějí v rámci kriminálních činů i v jiné oblasti společnosti?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Já vůbec netvrdím, že se dějí na úrovni politické, ale dějí se ve společnosti. Myslím si, že jsme toho bohužel svědky téměř dennodenně, že jsou lidé, kteří sahají k různým praktikám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy za normálních okolností, kdy na té straně není fiktivní detektivní kancelář řízená v tu chvíli novináři. Je to tedy regulérně tak, že tam opravdu stojí někdo, kdo by chtěl vydírat.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak samozřejmě vydírání je jeden z nejzávažnějších trestných činů, který policie řeší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak. Ukončeme toto naprosto aktuální téma, kterým se nejen média, ale také Český rozhlas 1 Radiožurnál samozřejmě bude i nadále týkat. Jen připomínám, že hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je čerstvý ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Libor Vrba. Zpátky k vaší relativně nové funkci. Čím jste vlastně, pane řediteli, přesvědčil ve výběrovém řízení, že to místo dostanete?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak já bych k tomu chtěl předně říci, že myslím si, že ta moje funkce není až tak nová, je pouze její název jakožto ředitel. Já jsem do 31. 7. 2008 působil ve funkci zástupce ředitele náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení, jemuž jakožto i současně řediteli ÚSKPV, a tato funkce byla zdvojena, podléhaly veškeré útvary s celorepublikovou příslušností. Tudíž touhle optikou jsem si de facto pohoršil, touhle funkcí. Takže myslím si, že došlo, jak jsem řekl na začátku, pouze k osamostatnění Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumímli tomu správně, tak nebylo vyhlášeno ani klasicky výběrové řízení na tento post.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Nebylo, protože samozřejmě podmínky, které na tuto funkci jsou potřeba, tak jsem splňoval v návaznosti na svou minulou funkci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak v tom případě ve chvíli, kdy vezmeme různé jiné personální změny, které jsou činěny v rámci reformy Policie České republiky, tak můžu zmínit ředitele pořádkové policie Petra Sehnoutku, ten byl jmenován v tenderu, kde neměl protikandidáta. Úplně stejný model byl použit u ředitele dopravní policie Martina Červíčka, také neměl protikandidáta v tenderu. Vy jste byl tedy, jak sám říkáte, jmenován, řekněme, nějakou formální změnou, jste se dostal na post ředitele kriminální policie. Není to minimálně zvláštní?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Myslím si, že to vůbec není zvláštní. Jak jsem řekl, já v podstatě vykonávám úplně stejnou funkci, kterou jsem vykonával v minulosti, na kterou jsem se dostal řádným výběrovým řízením.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kde jste měl protikandidáta.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Kde jsem měl několik protikandidátů. A v podstatě jenom se ta funkce skutečně jmenuje jinak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I přes to všechno vy jste tady popsal, řekněme, tu organizační změnu, která se kolem služby kriminální policie stala. Jak se by měla kriminální policie změnit i pod vaším nynějším vedením?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
To je dobrá otázka a také zároveň hodně těžká. Změnit. Samozřejmě já se musím vrátit k těm už předem deklarovaným změnám týkajícím se reformy policie jako celku. A to jsou ty obecně známé věci o efektivitě, o účelnosti, zrychlení, zkvalitnění práce. To je v podstatě ... to je na pořadu dne a myslím si, že pokud sledujete i změny, k nimž dochází na ostatních úřadech a útvarech, který v podstatě jsou službou kriminální policie a vyšetřování, tak i tahle ta změna na ÚSKPV je jedna z řady změn, jež směřují k tomuhle cíli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nechci být, pane řediteli Vrbo, úplně šťouravý, na druhou stranu teď vy jste tady vyjmenoval ty čtyři body, které provázejí neustále minimálně slovně při prezentacích reformy Policie České republiky vlastně celou reformu coby cíle. Vy sám jste je řekl alespoň z mého pohledu tónem, jako že to jsou ty cíle, které tady neustále prezentujeme. Tak není to jen sousloví čtyř slov? Má to nějaký základ reálný?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
No, samozřejmě. Víte co, je potřeba také uvažovat v kontextu času. Myslím si, že tahle změna nastartovala někdy na podzim loňského roku a v tom stavu, v jakém ... a v podstatě je to skutečně velký kvapík, v jakém ty změny probíhají, tak samozřejmě prvotně musíte zajistit výkon služby. A přitom dělat ty změny. Do toho nám ... samozřejmě nový služební zákon, veškeré ty věci souvisejících s odchody policistů, s příchody nových policistů. Takže v žádném případě to není žádné sousloví. Ale vy jste se ptal na nějaké cíle a nějaké vize. Těžko vám můžu říkat něco jiného než ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem si čistě laicky myslel, že mi třeba řeknete chtěli být mít osmdesátiprocentní objasněnost trestných činů.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Víte co, je potřeba být realista. Samozřejmě my bychom chtěli mít sto procent objasněnost trestných činů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to mi přijde nerealistické. Já jsem byl na osmdesáti procentech.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Je skutečně ty věci potřeba vidět tak, jak jsou, a vycházet z těch současných možností.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ty jsou?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Ty jsou takové, jaké vidíme kolem sebe. To jsou ty problémy, s nimiž se policie potýká. Podstavy, nedostatečná zkušenost těch policistů, to souvisí s odlivem těch zkušených. To jsou tyto věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já sáhnu do, řekněme, třičtvrtě roku starého rozhovoru pro Týden, který poskytl šéf pražské kriminálky, tehdy říkal, že letošní rok bude kritický a že on v pražské kriminálce má velký problém s odchody policistů do civilu. Podle jeho slov se tehdy jednalo téměř o dvacet procent jeho stavu. Jak je tomu dnes? Trpí teď v podstatě celorepublikový útvar podobným podstavem?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak já si myslím, nebo vím, že na těch celorepublikových útvarech obecně jsou samozřejmě o něco lepší personální situace, nebo je o něco lepší personální situace než na těch krajských policejních správách, což samozřejmě je dáno i, si myslím, dobře nastartovanými změnami, jimiž tyto útvary procházejí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že to není dvacet procent podstav, ale ...

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
K tomu bych nerad říkal, protože já tady nejsem za ostatní útvary, ale jsem tady za ÚSKPV. A k tomu vám můžu říct, ÚSKPV máme nějakých osm procent podstav.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kolik to je v reálných číslech, jestli se mohu zeptat? Kolik máte tabulkových míst?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tabulkových míst máme dvě stě padesát. Myslím si, že ... matematika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď ... já si to potom spočítám. Ale když se ještě vrátím k objasněnosti, tak tentýž šéf pražské kriminálky také říkal, že svého času pražská kriminálka měla devadesátiprocentní objasněnost trestných činů. To je v oblasti snů i pro ostatní útvary, nebo to je reálný stav, kterého se opravdu dá dosáhnout?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Já samozřejmě nevím, z jakého rozhovoru citujete ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z rozhovoru pro Týden z poloviny ledna tohoto roku.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
... a zda se hodnotila trestná činnost třeba na úseku násilné trestné činnosti nebo hospodářské, nevím ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To z toho rozhovoru nevyplývá.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
To číslo je vždycky jenom číslo. Musím říct, že devadesát procent je skutečně vysoké procento objasněnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zkuste mi říct i našim posluchačům, kolik za normálních okolností, když to tedy vezmeme jakýmsi průřezem skrze všechny jaksi kvalifikované trestné činy, kolik bývá objasněnost a kolik je reálné očekávat?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Já si myslím, pokud bychom se skutečně dostali někde k těm číslům sedmdesát procent, tak budeme velice úspěšní. Ale celkově říkám, je to skutečně od toho kterého trestného činu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Libor Vrba. V rámci reformy policie také platí také u vašeho útvaru nutnost vysokoškolského vzdělání, pokud se nepletu.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dělá vám to problém? Protože předpokládám, že i ve vašich dvě stě padesáti tabulkových místech to zahrnuje některé lidi, kterým může být k padesáti letům, nemají vysokoškolské vzdělání a popravdě řečeno v padesáti letech nastupovat na magisterské studium může být trochu problém.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak pokud se týká služby, kterou vedu, tak tam tenhle problém je nula, protože skutečně s tímto nemáme problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Všichni jsou vysokoškoláci.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Všichni. Všichni. Všichni ti, kteří musí splňovat vysokoškolské vzdělání, tak ho splňují. Samozřejmě je to problém na zase ostatních útvarech, na krajských správách. Je to dáno samozřejmě zákonem o policii, pardon, zákonem o služebním poměru. To jsou zase ty veřejně známé věci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A ještě jednou se vrátím k tomu lednovému rozhovoru šéfa pražské kriminálky Milana Jindráka pro Týden. On poměrně barvitě popisoval, jaké osobní nasazení je potřeba, aby se potom dopracoval k tomu číslu devadesáti procent, ať už to číslo je bráno z jakýchkoliv statistik objasněnosti. Jaké osobní oběti policisté musejí přinášet. Mluvil o tom, jak nikdo nikdy neodmítl, když se mu o půlnoci volalo domů a vytáhlo se ho z postele, aby jel k případu, a tak dále. Dokážete vy ve své službě vzbudit takové nadšení u lidí, aby všech těch, řekněme, dvě stě třicet lidí pracovalo o opravdu s takovým entusiasmem?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak já musím říct, že v prvé řadě já se cítím jako policista, já v nějakých řídících funkcích nejsem zase až tak dlouho. Nějakých deset let jsem pracoval skutečně na těch základních policejních útvarech a poté jsem pracoval teda na NPC ve funkci teda velitele. A musím říct, že tak to každý musí chápat to povolání policisty. To není od do a není to, že mám noc, mám dovolenou. Za něco zodpovídám, většinou zodpovídám za nějakou problematiku, za nějaký konkrétní případ. A většinou to tak bývá, že nejvíc se stane vždycky, když se vám to nejmíň hodí. A tam se pozná to, jak ten policista che nebo nechce. A to jsou asi ty věci, o kterých mluvil pan kolega Jindrák. To je skutečně tak. Jinak se pokud se takhle policista nechová, tak nikdy nemůže mít úspěchy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu entusiasmus by měl být alespoň v rozumné míře podpořen dobrým finančním ohodnocením. Máte s tím ještě nějaké další plány v úřadu kriminální policie a vyšetřování?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Já pokud můžu mluvit za úsek pana náměstka pro ÚSKPV, tak si myslím, že zase za poslední čas se tyto podmínky, jak finanční ohodnocení policistů, tak i materiální situace, velmi výrazně zlepšily.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte nějaká procenta, o kolik se zvedly průměrné platy policistů například ve vaší službě?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Nehovořil bych jenom v procentech. Jak jsem ... tyto čísla jsou vždycky zavádějící, ale ty podmínky se zlepšují a skutečně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I samotní policisté si to myslí?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Myslím si, že si ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Že to říká ředitel služby, to mě nepřekvapuje.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Se jich zeptejte. Myslím si, že si to ... že určitě si to myslí také.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V únoru letošního roku byly prezentovány již poněkolikáté cíle reformy policie, tentokrát se v bodu čtyři té prezentace objevilo toto, cituji zřízení analytických pracovišť služby kriminální policie. Už jsou zřízena?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tyto pracoviště samozřejmě někde zřízena jsou, někde se budují. Myšleno touhle větou, kterou jste teď řekl, je to, aby samozřejmě se ta analytika zlepšila napříč celou policií. Protože si je potřeba uvědomit, že co je základním v podstatě pracovním prostředkem každýho policisty, notabene kriminalisty, to je informace. A tu informaci musíte ... nějakým způsobem se k ní dostat, kdykoliv se k ní dostat, musí být nějakým způsobem sdíletelná, a tudíž je to zase proces, který není na měsíc, ani na půl roku, ale určitě se na něm zcela výrazně pracuje tak, aby se to podařilo ... toho cíle dosáhnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K informacím ještě dvě další otázky, pane řediteli. V těch cílech reformy policie je také napsáno, že je třeba zamezit únikům informací z policejních spisů. V médiích se někdy mluví o tom, že policejní spisy jsou děravé jako cedník a že z nich tečou informace mnohdy proudem, a to tak, že usměrňovaným proudem. Jak tomu chcete pomoci ve vaší službě?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Tak samozřejmě únik informací z policejních spisů je velmi závažné téma. Každopádně bych chtěl říci, že ne vždy je to tak, jak je to prezentováno. Je potřeba si uvědomit, že každý únik je pochybení vždycky jednotlivce. My můžeme nastavit spoustu technických nějakých parametrů, technických omezení jak tomuhle zabránit, ale pokud skutečně ten který jednotlivec si nebude vždy vědom v podstatě toho, že je policista a že pracuje pro stát, nikoliv pro někoho jiného, stejně tak jako statní osoby, který s tím vyšetřovacím spisem přicházejí do styku, tak vždycky, nebo vždycky, bohužel bude k tomu docházet. Ale myslím si, že zase nějakým tlakem velitelů a znalostí velitelů svých podřízených se tohle zcela jistě omezí. Mluvím z osobní zkušenosti, kdy skutečně jsem řídil konkrétní odbor zabývající se konkrétní trestnou činností. A vím, že abyste ty lidi znal, tak se jim musíte věnovat. A to je jediná cesta jak zabránit té skutečně ... těmto nešvarům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete zajistit, že se teď pod vaším velením v Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování nebude dít, že by odtamtud utekly nějaké materiály a pak jsme si to mohli číst všechno v denících?

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Budu zcela jistě dělat, stejně jako dělám a jako dělají mí kolegové, všechno pro to, aby k tomu nedocházelo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak vám držím palce, pane řediteli. Děkuji, že jste přišel, a hezký večer.

Libor VRBA, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování:
Děkuju vám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Libor Vrba, ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování, byl dnes hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Přeji vám hezký večer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav