Lázně ve Velkých Losinách málem zahubil zápach

14. květen 2011
Po Česku

Velké Losiny jsou místem, které proslulo čarodějnickými procesy, ale také místem, kde najdete krásný renesanční zámek, jedinou ruční papírnu ve střední Evropě a také pěkné lázně. Právě ty jsou teď naším cílem.

Velké Losiny jsou jedny z nejstarších lázní v českých zemích, rozhodně jedny z nejstarších lázní na Moravě,“ vypráví mi historik Richard Jaš.

„První zmínky o nich sahají do poloviny 16. století. O této době víme, že tu lázně stály, že se sem jezdilo, byl tu bazén a také poutnický, lázeňský ruch. Sjížděli se sem například měšťané z Brna a zůstávali tu několik dnů. Koupali se ve vodě, spali u někoho v podnájmu a po pár dnech odjeli zpět.“

Malé lesní lázně tehdy vlastnili Žerotínové a později Lichtenštejnové. To, jak se v nich léčilo, si můžeme představit podle knihy Tomáše Jordána z Klausenburku.

„Přihlédnuto k tehdejší úrovni balneologie byla drtivá většina kúr pitná. Kromě toho se indikovaly koupele. Losinské vodě se přisuzovala všemožná působnost, od léčení kožních chorob po neplodnost,“ dozvídám se.

Vnitřní termální bazén ve Velkých Losinách

Lázně se nacházely v kraji osídleném téměř výhradně moravskými Němci, a tak nepřekvapí, že se jmenovaly Ullersdorf, tedy Oldřichova Ves. Německý živel byl rozhodující i při utváření novodobých lázní.

„Proto Losiny vždy tvořily skromnější protiváhu Luhačovicím. Jezdili sem především moravští Němci – z Olomouce, Brna, Jihlavy nebo Znojma, a také lidé z Horních a Dolních Rakous,“ vysvětluje Richard Jaš.

To už s mým průvodcem vyrážíme na procházku po lázních ukrytých v parcích a zastavujeme se v samém srdci lázní, totiž na Lázeňském nádvoří.

„Naproti máme lázeňský bazén a kapli. Pak začíná prostor takzvaného pavilónu Elizabeth, dnes Eliška, což jsou nejstarší budovy areálu. Bazén pochází z počátku 18. století, stejně jako kaple. Pavilón prodělal velké množství úprav. Jeho základy pocházejí z 19. století.“

Roku 1930 budova úplně vyhořela a byla obnovena podle návrhu vídeňského architekta Alfréda Kastelice. Ten vytvořil i další lázeňský dům Šárka, ke kterému jdeme krásným čtyřicetihektarovým parkem. V tomto domě najdete i památník postavený obětem zdejších neblahých čarodějnických procesů.

Lázeňský park láká k procházce

Jiný objekt, dnes lázeňský dům, kdysi málem znamenal konec zdejších lázní. Berte to jako takovou historickou kuriozitu.

„Budova byla postavena v polovině 19. století jako tírna lnu. Technologie tření lnu produkovala takový zápach, že do lázní přestali jezdit lidé. Naštěstí společnost po třech letech provozování zanikla, budovu koupilo panství a přebudovalo ji na jednu z lázeňských vil,“ říká můj průvodce o vile, která je dnes návštěvníkům známa jako pavilón Božena.

Co se léčí v lázních ve Velkých Losinách? Jaký tam mají léčebný zdroj? A jak moc je jedinečný? To všechno se dozvíte v nedělním výletu Po Česku.


Zobrazit lázně ve Velkých Losinách na větší mapě

Spustit audio