Kostel na Svatém kopečku sloužil jako poděkování za odvrácení moru

8. leden 2012
Po Česku

Zveme vás na další z našich výletů Po Česku. Společně s námi můžete vystoupat na jedno z poutních míst Moravy, na Svatý kopeček u Mikulova.

V sobotním výletu Po Česku jste zjistili, jak kdysi vypadala křížová cesta vedoucí na vrchol Svatého kopečku u Mikulova a čím je toto místo cenné geologicky a botanicky.

„Svatý kopeček má sice jenom 363 metrů nad mořem, ale vzhledem k nízko položenému okolí je to skutečně pořádné převýšení,“ upozorňuje můj průvodce, historik z Regionálního muzea v Mikulově Miroslav Koudela. Pak už se vydáváme křížovou cestou nebo, chcete-li, po modré turistické značce vzhůru.

Po zdolání několika málo schodů jsme u prvního zastavení. „Stojíme u kapličky, kterou začíná křížová cesta. Historici se domnívají, že je to jedna z těch prvních ze 17. století. Ty byly vybudovány kardinálem Dietrichsteinem,“ upozorňuje historik.

Jak se dále dozvídám, původní kapličky, kterých je celkem sedm, se dají vcelku snadno rozpoznat. Jsou větší a byly vystavěny v honosném barokním slohu. Podle tohoto vodítka rychle určuji, že následující kapličky, které míjíme při naší cestě do kopce, jsou mladší, dostavěné. Jsou totiž poměrně strohé a hned dalších šest bylo částečně vytesáno do skály.

Svatý kopeček u Mikulova

Jednotlivé kapličky zdobí barokní sochy nebo různé fresky. Jejich náměty zpodobují utrpení Ježíše Krista, jemuž byl vystaven při své poslední cestě z domu Pilátova na horu Kalvárii čili Golgotu, kde byl podle Bible ukřižován.

„Přímo na vrcholu Svatého kopečku se nacházíme vedle kostela sv. Šebestiána. Není přesně takový, jak vypadal v roce 1630, kdy byl dostavěn. Kostel totiž vyhořel po úderu blesku. Jeho podobu pak změnila ještě dostavba mezi lety 1672 a 1679. Je na půdorysu řeckého pravidelného kříže a svými bílými stěnami září do dáli,“ ukazuje Miroslav Koudela.

Zmíněnému světci byl kostelík zasvěcen proto, že svatý Šebestián byl považován za ochránce před morem. A kostelík na Svatém kopečku nad Mikulovem byl vystavěn právě jako poděkování za odvrácení morové epidemie.

Svatý kopeček u Mikulova není pouze vyhledávaným poutním místem, ale i cílem nadšených botaniků

Kousek od kostelíku Šebestiána se tyčí zvonice a za ním se rozkládá prostranství, na kterém bývají při zářijové pouti bohoslužby. Ale můj průvodce mě vede ještě dál, kde stojí další kapličky. Jejich obvyklý počet je u křížových cest od 17. století čtrnáct, ale tady se nemohu dopočítat. Tak se ptám: kolik je vlastně na této křížové cestě kapliček?

„Dnes je tu čtrnáct kapliček křížové cesty, kostel sv. Šebestiána, zvonice a ještě kaple Božího hrobu. Vzhledem k tomu, že křížová cesta končí čtrnáctým zastavením, tedy momentem, kdy byl Ježíš uložen do Božího hrobu, tak křížová cesta končí zde u kaple Božího hrobu. Pak se jde ke čtrnácté kapličce. V dnešní době to vypadá v podstatě tak, že kapliček tu máme patnáct,“ přiznává můj průvodce na závěr.


Zobrazit polohu Svatého kopečku u Mikulova na větší mapě

Spustit audio