Josef Lucký

23. květen 2011

Čínská medicína není revoltou proti zažitým léčebným postupům. Naopak. „Jde o doplněk, který respektuje svobodnou volbu,“ přibližuje lékař Josef Lucký v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Řekne-li se čínská medicína, vybaví se takřka každému v prvé řadě slovo akupunktura. Léčebná metoda využívající znalost konkrétních bodů v lidském těle, do nichž se zabodávají jehly, však není tím jediným, s čím čínské léčebné metody přicházejí.

V pozadí čínského přístupu ke zdraví a nemocem totiž stojí základní myšlenka, že k lidskému zdraví je třeba přistupovat holisticky. Čínská medicína tak patří do skupiny celostních léčivých postupů. Co si pod tímto slovním spojením představit? „Celostní medicína zabírá širší souvislosti, nezatomizovala se tak, jak je obvyklé v západní kultuře,“ vysvětluje Josef Lucký. „Díky čínskému přístupu pochopíte, jak jedno souvisí s druhým.“

Celý léčebný systém využívaný v Číně je relativně rozsáhlý. Kromě už zmíněné akupunktury využívá i další nástroje. „Nejrozšířenější je vedle akupunktury fytoterapie, tedy bylinkářství,“ upřesňuje lékař. „Další metodou je dietetika, podle níž neexistují dobré a špatné potraviny, následují masáže a cvičení, tedy práce s čchi.“

Josef Lucký, odborník na čínskou medicínu

Má právě čínská medicína svůj podíl na s našimi podmínkami neporovnatelné vitalitě čínských seniorů? Podle Josefa Luckého nepochybně. Nejen na to se ovšem odborníka na čínskou medicínu Lucie Výborná mezi 10. a 11. hodinou zeptala. Padly i otázky týkající se toho, jak čínské léčebné metody souvisejí s východním pohledem na svět nebo do jaké míry se dají čínské a západní léčebné postupy kombinovat a vzájemně suplovat.

Záznam celého rozhovoru s Josefem Luckým a dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: als
Spustit audio