Josef Elster

2. říjen 2008

V pátek byl hostem Radiožurnálu biolog Josef Elster z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vedoucí polární expedice Arktida 2008 vyprávěl o viditelných změnách klimatu v ledových končinách a také o tom, jaký mají výzkumné cesty českých biologů do arktických oblastí význam pro tuzemskou vědu. V sobotu 4. října bude hostem zpěvačka Lenka Dusilová.

Jako algolog studuje docent Josef Elster řasy a sinice. V rámci jejich výzkumu absolvoval kromě projektu Arktida 2008 i celou řadu dalších expedic do polárních oblastí. Úplně první ho zavedla v roce 1988 na Špicberky. Za tu dobu se na různých kurzech i přímo v praxi naučil, jak se vyvarovat útoku medvěda, co dělat, když se člověk při expedici zraní, a jak se vlastně chovat v tak odlehlé krajině. "Příroda je v těchto oblastech sice krásná a romantická, ale dovede být i velice krutá, a pokud člověk musí pracovat v teplotě kolem nuly a za silného větru, tak je to velice náročné," uvedl docent Elster.

Josef Elster je vedoucím české sekce velkého mezinárodního arktického projektu a se svými kolegy se zaměřuje na výzkum v oblasti botanických i zoologických oborů a na klimatologii. "Arktida prochází dramatickými změnami, které jsou v současné době měřeny především úbytkem zalednění, a náš projekt sleduje, jak se v rámci těchto změn chovají živé organismy," uvedl docent Elster, který společně s ostatními českými vědci dostal pod správu určité území, kde mohou studovat i sbírat rostliny a živočichy.

Arktida a Antarktida jsou podle Josefa Elstera indikátory stavu světa. Antarktida je kontinent, který je pokryt obrovským množstvím ledu a vyrovnává teplotní výkyvy na celé planetě. Oproti tomu oblast Arktidy tvoří jen moře a oceány, které jsou spojeny mořskými proudy s mírným a tropickým pásmem, a proto je severní pól z hlediska klimatických změn méně stabilní než Antarktida. Kvůli tomu v Arktidě dochází k dramatickým změnám a zmíněný mezinárodní výzkumný projekt je zaměřen právě na studium vlivů těchto změn na ekosystém.

"Jsou vaše poznatky nějak užitečné i pro českou vědu a existuje nějaká spojitost mezi tamějším a místním klimatem?" ptala se dnešního hosta moderátorka Lucie Výborná. "Pochopitelně i střední Evropa byla v poslední části doby ledové ovlivněna chladným klimatem a také u nás se zachovala celá řada endemitských druhů, které rostou v našich horách a současně jsou i v Arktidě," odpověděl Jan Elster.

Záznam rozhovoru s Josefem Elsterem i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.

autor: peč
Spustit audio