Jiří Presl

O drogové problematice mluvil úterní host Dopoledního Radiožurnálu - terapeut Nadace pro prevenci a léčbu drogových závislostí a AIDS Jiří Presl. V rozhovoru s moderátorkou Danielou Karafiátovou přiblížil počátky tuzemských center drogové léčby a prevence, současnou popularitu konkrétních omamných látek i možnosti léčby drogových závislostí. Ve středu 8. dubna bude hostem spisovatel Ivan Kraus.

"Jsou dnešní mladí k drogám náchylnější, než byli třeba před dvaceti lety?" ptala se Jiřího Presla Daniela Karafiátová. "Určitě jsou náchylnější, protože drogy kolem nich jsou a není problém je získat. Ale na druhou stranu je současná generace poučenější a výsledkem je, že počet pouličních injekčních uživatelů tvrdých drog jako je heroin a pervitin v posledních letech spíše klesá. Dnešní generace mladých kolem šestnácti už nechce být na ulici na gramu heroinu a shánět tisíc korun denně. Není to, ale tak, že by si řekli, že nebudou brát drogy. Převažuje mezi nimi tendence rekreačního užívání lehčích drog."

Jiří Presl tvrdí, že ideální drogovou prevencí je správná rodinná výchova. A o drogy vůbec nemusí jít, jde o to, že rodiče by měli dítě vychovávat adekvátně jeho věku, vést ho k zodpovědnosti a pečovat o jeho trávení volného času: "Měli by podporovat každou jiskérku nebo zdání jakéhokoliv zájmu či talentu a nelitovat ani peněz ani času na to, aby si dítě našlo svůj strukturovaný volný čas se specifickým hodnotovým systémem. Ani správná rodinná prevence ale někdy nestačí."

Jiří Presl považuje za velký úspěch tuzemské protidrogové politiky fakt, že Česko má oproti ostatním evropským zemím minimum HIV pozitivních, kteří se nakazili skrze injekční stříkačku. "Je to díky státní politice, která na rozdíl od mnoha jiných oblastí byla v tomto případě od počátku velmi progresivní. My už jsme začali měnit stříkačky někdy v roce 1986. Společnost to přijala a hned od počátku devadesátých let se ty výměnné programy staly součástí vládní preventivní politiky proti šíření infekcí. Díky tomu, je naše situace v tomto směru velice dobrá."

Jiří Presl je vedoucím lékařem Centra metadonové substituce DROP IN. "Metadon neboli substituční programy jsou pro lidi, u kterých selhala jiná opatření ve smyslu léčby nebo represe. Společnost už vystřídala všechny cesty, jak je drog zbavit, ale nikdy se to nepodařilo a oni jsou pořád na ulici. Pak existují dvě cesty. Buď je necháme být, anebo jim dáme za určitých podmínek jiný opiát v čisté podobě bez jehly a zdarma. To znamená, že oni nemusí shánět tisíc korun denně kriminální činností," doplňuje Jiří Presl.

Jiří Presl odpovídal na mnoho dotazů posluchačů, které se týkaly drogové problematiky. Jeho odpovědi najdete v záznamu rozhovoru.

Záznam rozhovoru s Jiřím Preslem i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.

autor: peč
Spustit audio