Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

Hrozila českým věznicím vzpoura, nebo šlo o záležitost jen několika trestanců? Pokud ve věci nemá prsty Berdychův gang, co propojilo nepokoje s tímto jménem? Kolika věznic se plán týkal a souvisel nějak s podmínkami vězňů a přeplněností věznic? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS. Vítejte u nás.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Dobrý den přeji.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jako vždy, vážení posluchači, email a facebookové stránky pořadu jsou k dispozici vašim dotazům. Pane ministře, nejprve pojďme uvést na pravou míru všechny ty informace, které proběhly médii. Padala slova jako rozsáhlý plán vzpoury napříč věznicemi, Berdychův gang, zbraně, takže, jaký plán konkrétně se tedy podařilo včas odhalit?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já se předem omlouvám posluchačům, ale budu moct sdělit pouze některé informace, protože probíhá šetření. Šetříme to nejen my, Vězeňská služba, ale také Policie České republiky a teprve až šetření skončí, tak veřejnosti určitě všechny informace, které budeme mít, dáme. Takže to předem je nutné říci. Na jedné straně je třeba si uvědomit, že opravdu šlo o mimořádně závažné informace, že zde byly připravovány nepokoje v několika věznicích, kdy mělo dojít ke komunikaci mezi vězni asi v 5 věznicích. Na druhou stranu se právě v médiích s touto kauzou spojila celá řada nepravdivých informací, například ta, kterou jste zmiňovala, že by celé tyto nepokoje organizovali členové Berdychova gangu, já tuto informaci nemám, proto ji neumím potvrdit, a jak jsem řekl, dále se věc šetří, tak na závěr buď tuto informaci úplně vyloučíme po šetření, anebo naopak se ukáže, že je třeba pravdivá, ale v tuto chvíli ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže vy ještě stále nemůžete říct, že to nebyli členové Berdychova gangu?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
V tuto chvíli tuto informaci nemám. Já tady korektně říkám, že informace, které ke mně chodí, tak toto se nezakládá na pravdě, ale je to pouze z těch informací, které ke mně chodí na stůl.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tedy v tuto chvíli nemáte na stole žádná konkrétní jména těch, kteří měli ty vzpoury organizovat, nemáte ještě spisy konkrétních vězňů, kteří v tom jeli?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Přesně tak, nemám, protože probíhá šetření orgánů činných v trestním řízení, já jsem politik a je logické a správné, že nemohu mít konkrétní informace od orgánů činných v trestním řízení, které provádějí šetření.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A je potom logické a správné, abyste vyvracel informace o tom, že to byl Berdychův gang?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já také celou dobu říkám, že z informací, které já jsem dostal od vedení Vězeňské služby, mohu říci, že ty informace zprávu o Berdychova gangu nepotvrzují.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Nepotvrzují, ale nebyl to Berdychův gang nemůžete, protože nemáte žádná jiná konkrétní jména?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Paní redaktorko, dostáváme se do určité scholastiky. Já vám říkám, že nemám informace o tom, že by za celou akcí stál Berdychův gang.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dostáváme se do toho proto, že nechcete říci ano, nebo ne. Nemáte o tom informace, ale přitom to popíráte, tak to je dost zvláštní postup pro média.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
My se dostáváme do velmi těžké situace, tady někdo vyzradil informace, které teď patří do roviny trestněprávního šetření, my se snažíme veřejnost uklidnit, sdělit jí informace, které máme, nesnažíme se vytvářet žádné falešné ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy veřejnosti žádné informace nesdělujete, což jí příliš neuklidňuje.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já se domnívám, že to, že Vězeňská služba včas zasáhla, odhalila možné nepokoje v úplném počátku, zajistila veškeré předměty, které mohly být užity v rámci těchto nepokojů, že celou věc monitorujeme, že bylo provedeno více než já myslím, že 8 zcela zásadních opatření, která zcela eliminovaly ono nebezpečí, to si myslím, že veřejnosti sdělujeme, a tím já jsem přesvědčen veřejnost uklidňujeme. V tuto chvíli nehrozí žádné problémy, které zde mohly za několik týdnů nastat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pojďme zkusit tedy konkrétně. Vy jste řekl, že se to týkalo 5 věznic?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Informace, které já mám, říkají, že se to týkalo 5 věznic.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kdo konkrétně dal Vězeňské službě ty informace, které vedly k odhalení tak, řekněme, rozsáhlého plánu?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Vězeňská služba má své informační kanály a skrze tyto standardní informační kanály jsme informace získali. Opět konstatuji, asi chápete, že nemohu přesně říci, odkud tyto informace byly, protože tím by ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Chápu, informační kanál rovná se informátor uvnitř věznice, vězeň, který to donesl dozorci?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já to opravdu těžko mohu potvrdit, ale asi uznáte, že si tyto informace nevymýšlím, když byly zajištěné předměty, které zkrátka mohly být v rámci těchto nepokojů užity.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Mezi těmi předměty byly střelné zbraně?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Nebyly, to je opět nějaký mediální mýtus. V žádném případě nebyly zajištěny střelné zbraně, nebyly zajištěny zbraně, které by někdo vpašoval do věznic.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jaké to tedy byly zbraně?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Šlo o předměty, které mohly být užity v případě nepokojů jako zbraně, které si vězni v rámci kovovýroby na Pankráci vyrobili z odpadu kovu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kolik těch vězňů už mělo takhle opatřené zbraně u sebe, to aspoň můžeme říct?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Omlouvám se, tuto informaci také v tuto chvíli nemohu potvrdit, protože probíhá šetření.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A šlo o vězně jenom z Pankráce, anebo už ty zbraně byly rozdistribuovány mezi vězni i v těch dalších 4 věznicích?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ne, ne, ne, šlo zatím pouze o Pankrác jako takovou. Vězni neměli tyto předměty na celách, byly zajištěny v průběhu přípravy a výroby ve výrobních halách.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A řekněte mi, jak se vězni mezi sebou Pankrác a ty další 4 věznice domlouvaly na té vzpouře?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Opět se omlouvám, informace tohoto typu bude poskytnuta až následně, protože my ještě došetřujeme ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tam zase vzniká spekulace, jestli se třeba nedomlouvali mobilními telefony, jestli ...

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ale my to veřejnosti řekneme, my nic netajíme, ale pochopte, že to bude až po vyšetřování, které v tuto chvíli probíhá.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dobře a řeknete tedy, zda v tom měla řekněme prsty mobilní technika, nebo jestli to bylo čistě přes lidské jazyky a zdroje a motáky a takové ty úplně přízemní netechnické způsoby?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Bylo to několika způsoby, ale prosím dovolte, aby ta věc byla došetřena. Já se fakt omlouvám. Není naším cílem něco tajit, ale je třeba to celé vyšetřit. Cílem je zjistit veškeré řekněme věci, které s těmito možnými nepokoji souvisí včetně všech pachatelů a když teď rozkryjeme celou tu síť, tak tím ohrozíme to, že veškeré informace se podaří policii a nám získat.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Byly mezi těmi dalšími 4 věznicemi kromě pankrácké také Stráž pod Ralskem nebo Kuřim?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já se opravdu omlouvám, ale tuto informaci vám také nesmím podtvrdit.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Dobře, tak jinak na to půjdeme. V Pankráci si odpykává svůj trest hlava Berdychova gangu, tedy pan Berdych, možná odtud pramení to propojení, nemyslíte?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já osobně se domnívám, že toto mohlo být příčinou té mediálně nepotvrzené informace.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Mohlo se to někomu hodit, aby se ten případ s tím spojil? Existují už i spekulace o tom, že se celý případ velmi hodí Vězeňské službě proto, aby upozornila na svízelnou situaci v resortu a získala pro sebe peníze, a tudíž by se mohlo hodit takové mediální propojení Berdychův gang a vzpoura ve věznicích?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
To je samozřejmě mediálně atraktivně lákavá teorie, láká, že novináři potřebují něco napsat, každý se předhání, co nového v této kauze přinese. Já mohu říci, že informace o nepokojích mám více než týden, obdržel jsem je od vedení Vězeňské služby. Probrali jsme veškerá bezpečnostní opatření, která byla provedena a pochybuji nebo zcela vylučuji, že by bylo v úmyslu vedení Vězeňské služby tyto informace nějakým podivným způsobem takto poslat do médií a doufat, že na základě těchto informací získáme další peníze, to já téměř vylučuji.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Kdo tedy podle vás poslal kauzu do televize Prima?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
V tuto chvíli se šetří, odkud došlo k únikům, ale je třeba si uvědomit, že za prvé tyto informace měli jak příslušníci Vězeňské služby, tak příslušníci policie. Nelze v tuto chvíli před ukončením šetření říci, odkud došlo k únikům. Ale jak říkám, já pochybuji nebo téměř vylučuji, že by to byly vedoucí představitelé Vězeňské služby.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O motivech vězeňských nepokojů hovoříme s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Pane ministře, jestliže jste hovořil o arzenálu zbraní, který si vytvořili nebo vyrobili vězni v rámci své práce v pankrácké věznici, je to námět na to, aby se vězni už dále neúčastnili takových pracovních postupů, kde si mohou vyrobit zbraně?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Generální ředitel Vězeňské služby dostal ode mně za úkol, aby opravdu dopodrobna zanalyzoval to, jak k té výrobě v areálu pankrácké věznice došlo, abychom zjistili všechny okolnosti a podle toho se rozhodneme, co dál, to znamená, zda omezit tuto výrobu, nebo zda zvolit ještě další bezpečnostní opatření, která by toto eliminovala. Určitě to veřejnosti sdělíme. Já bych nebyl příznivcem úplného zrušení tohoto typu výroby v areálu věznice, protože je to jedna z forem, jak zaměstnávat vězně a všichni víme, že zaměstnávání vězňů je důležitou věcí, že všichni cítíme, že vězně je třeba připravit na jejich budoucí povolání poté, co vyjdou z bran vězení, že to je jeden z klíčových resocializačních návyků naučit se pracovat, pokud předtím nepracovali, anebo alespoň udržet jejich pracovní návyky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A bezpečnější práce by pro ně nebyla?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Budeme o tomto jednat. Je to jedno z témat, které dostal generální ředitel ode mě za úkol připravit v této věci analýzu a určitě veřejnosti sdělíme, co bude dál s touto výrobou v rámci pankrácké věznice.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak kromě této analýzy podílí se na celém vyšetřování Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, případně BIS?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
První potvrdit mohu, druhé mohu vyvrátit, BIS neměla žádný podíl na těchto informacích a na případně jejich dalším prošetřování.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Organizovaný zločin na tom dělá co?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ta věc je opravdu teď v šetření, věc je šetřena, zda tam určitý podíl tohoto typu není, ale vám jiného k tomu mohu říci, než že v tuto chvíli jsou vyšetřováni ti, kteří se podíleli na přípravě nepokojů a je šetřeno jejich propojení a je šetřeno, jakou formu trestné činnosti případně spáchali.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Šéf Vězeňské služby Jiří Tregler připustil, že aktivita vězňů souvisí s kritickou finanční situací, ve které se vězeňské nachází. Jak kritická je ta situace a souvisí to skutečně? Myslíte si, že vězni mohli mít jako motiv i tuhle věc?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Určitě jedním z motivů byla i otázka řekněme přeplněnosti věznic. Domnívám se, že výrazným motivem byla otázka, jak soudy postupují u podmíněného propušťování, kdy tento institut, který jsme zavedli do nového trestního zákoníku, v praxi ne úplně funguje. Problémem pak je také otázka řekněme stravy, kdy vězni si stěžují na velikost porcí, někdy na kvalitu jídla. Jednalo se podle mého názoru o soubor podnětů, které měly vést k těmto nepokojům. Asi nelze říci, že to byla jedna věc, že jeden konkrétní problém inicioval takovéto možné nepokoje.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy jste řekl podmíněné propouštěné neboli vězni si podle vás tou vzpourou chtěli vynutit také to, aby se častěji dostávali na svobodu legálním způsobem, aby byli podmíněně propouštěni po určité době uplynutí trestu, třeba po polovině?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Ano, máme takovéto domněnky podle informací, které jsme získali, i toto hrálo svoji roli. Nicméně je třeba říci, že to podmíněné propuštění se týká spíše pachatelů méně závažné trestné činnosti. Zde my vidíme prostor pro zlepšení činnosti soudů, kdy soudcům často příliš dlouhou dobu trvá, než posoudí návrh ředitele věznice, případně návrh odsouzeného a ta doba často bývá tak dlouhá, že u krátkých trestů dojde k výkonu celého trestu bez toho, že by bylo rozhodnuto, jestli dotyčný splnil podmínky pro dřívější propuštění, a to vyvolává určité problémy.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neboli říkáte, že vězni se vzbouřili v tomto bodě právem?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já to vnímám jako problém. Také od srpna tohoto roku, to znamená dávno před těmito problémy jsme zahájili školení soudců. Vedení ministerstva jezdí po jednotlivých krajích a snaží se proškolovat soudce v tom, jak má být tento nový institut, který je obsažen v trestním zákoníku podmíněné propuštění u méně závažných trestných činů, u takzvaných přečinů, jak má být aplikován. Tam opravdu nastávaly určité průtahy, já sám jsem s tím byl konfrontován několikrát v terénu. Naposledy jsem o tom vedl debatu ve věznici v Českých Budějovicích, kdy několikaměsíční průtahy vedou k tomu, že tento institut nemůže být v praxi vůbec realizován.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže podmíněné propuštění víceméně teď nefunguje, peníze ve věznicích chybí, vězni si stěžují na jídlo, vězni si stěžují na podmínky, na přeplněnost. Co s tím, pane ministře, se vším hodláte dělat?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Vy to velmi zkracujete. Já neříkám, že podmíněné propuštění nefunguje, ale mohlo by fungovat lépe, to je třeba si říci. Je to nový institut, je v trestním právu v zásadě jeden rok a soudci, jak jsou konzervativní, tak ho podle našeho názoru neaplikují úplně správně. Proto také ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na druhou stranu je žádoucí společensky, aby se dostávali vězni dřív na svobodu, aby se tak řešilo to, že jsou přeplněné věznice, to se asi nebude zase líbit občanům.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Občané si musí zvolit variantu, zda chtějí mít mimořádně drahý vězeňský systém a mít nejvíce vězňů v celé Evropě na počet obyvatel. Česká republika dnes má 23 tisíc vězňů na 10 milionů obyvatel a patří mezi 3, 4 země v rámci Evropy, které mají nejvíce vězňů a občané toto musí platit ten celý drahý systém, který stojí kolem 8 miliard korun ročně, anebo zda půjdeme cestou jakou šlo Německo, Rakousko a jiné vyspělé země, kdy zdůrazňuji u méně závažných trestných činů, u bagatelních trestných činů budeme preferovat více alternativní tresty. Takže to není ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co je u vás bagatelní trestní čin?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Prosím to není o tom, jako vy to stavíte do roviny, že máme teď málo místa ve vězení, takže budeme někoho propouštět. To je o tom, že ta struktura vězňů v českých věznicích není srovnatelná s tím, jakou strukturu má Německo, Rakousko, Francie a tak dále. To znamená, že ten problém je trošku v té ideové rovině, jak má vypadat trestní politika země. No, méně závažný trestný čin je například trestný čin drobné majetkové krádeže. Je otázka, jestli dotyčný má jít do vězení, anebo jako v Německu či v Rakousku dostat peněžitý trest, pokutu nebo obecně prospěšné práce, případně trest domácího vězení. Jiný trest, pokud jiný trestný čin, který má bagatelní charakter, neplacení výživného. Já nevím, jestli ten, kdo neplatí výživné má jít hned napoprvé jít takzvaně do basy, jít si sednout, anebo to má být jaksi v rovině výkonu trestu odnětí svobody až když je recidivistou a opakovaně případně je odsouzen za takovýto trestný čin.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, další věc, kterou vy sám jste zmínil, je, že máme 4 stupně věznic a to dochází k tomu, že ty pro ty lehčí případy jsou přeplněné a ty takzvaně tvrdé kriminály nejsou přeplněné, nebo nejsou ani vytížené, prostě proto, že tam ti vězni nepatří. Co se s tím tedy dá dělat?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Přesně tak máte pravdu. My jsme připravili novelu, která řeší právě novou strukturu českých věznic. Česká republika na to, jak je relativně malou zemí, jakou má strukturu vězení, tak není pro nás vhodné mít 4 typy věznic, ostatně většina zemí v Evropě nemá 4 typy věznic. Myslím si, že mnohem správnější a lepší z hlediska využití kapacity věznic, logistiky umisťování vězňů do jednotlivých věznic mít 2 typy věznic na ty závažné pachatele nebo pachatele závažných trestných činů a pak na ty takzvané přečiny, to znamená tam je to dáno trestním zákoníkem do 5 let. To nám umožní ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A to by si vyžádalo co, přestavění kompletně vězeňského systému, nebo jenom přeřazení těch věznic papírově?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
To je pouze změna zákona, která umožní ředitelům věznic, aby lépe využívali své kapacity. Nebude docházet k tomu, že najednou máte v jedné věznici tu část například, kde mají být umístěni pachatelé pro méně závažné trestné činy, takzvaná dohledová část, kde máte naplněnost 120 % a pak máte ještě ostrahu a zvýšenou ostrahu, to je pro ty závažné pachatele, a tam najednou máte třeba 80% naplněnost.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A tuhle změnu plánujete od kdy?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Tato změna je už napsána, připravena, odchází do parlamentu během podzimu. Počítáme s tím, že by v polovině příštího roku mohla být již účinná.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Bude to mít nějaké finanční vícenáklady takové přerozdělení, přepapírování věznic?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Osobně se nedomnívám. Tato změna umožní zkrátka ředitelům věznic lépe se domlouvat na tom, kam vězeň bude umístěn a lépe využít veškeré kapacity, které máme.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Byl by ministr spravedlnosti pro změny v systému prezidentských milostí? Poslouchejte dál Dvacet minut Radiožurnálu. Odbočíme od věznic, je to hodně diskutovaná věc, pane ministře. Prezident Václav Klaus důrazně odmítl informace o údajné korupci při udělování milostí, přesto by způsob udílení prezidentských milostí třeba podle TOP 09 nebo ČSSD zasluhoval změnu. Jsou toho názoru, že prezident by o milostech neměl rozhodovat sám, ale následovat by mělo například potvrzení milostí vládou nebo jím pověřeným členem. Byl byste pro takový zásah?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já jsem připraven o tomto vést debatu. Je třeba si uvědomit, že půjde případně o změnu ústavy, kde bude třeba najít podporu nejen vládní koalice, ale obecně ústavní většinu 120 poslanců. Je třeba si uvědomit, že v Evropě, v jednotlivých ústavních modelech existují oba modely takzvaně. Buď tedy jeden, který je u nás, to znamená, kdy milost je vnímána jako výsada hlavy státu a hlava státu zkrátka může i bez důvodu udělit milost, komu chce, je to jakýsi pozůstatek monarchismu, anebo jsou v Evropě modely, to, co navrhuje, jak jsem zaznamenal, dnes TOP 09, kdy zkrátka je zde jistý kolektiv odborného orgánu, většinou se, buď to je vláda, nebo ministr spravedlnosti, potažmo ministerstvo spravedlnosti. Obě varianty ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy byste chtěli převzít něco takového pod dohled?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já jsem připraven o tom vést debatu. Tu zprávu o tom, že TOP 09 s touto iniciativou přišla, mám několik hodin, nestihl jsem si to ještě podrobně prostudovat. Dovedu si představit i tu změnu, o které TOP 09 hovoří, ale bez toho, že si to prostuduji, je to opravdu ústavní změna, má to na sebe navázané ještě další náležitosti, tak bych nechtěl teď lacině říkat ano, nebo ne. Ale jsem připraven ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tady se nabízí projednání společně s přímou volbou prezidenta.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
To je samozřejmě možné, mohlo by to být načteno jako pozměňovací návrh k novele ústavy, která upravuje přímou volbu prezidenta ve druhém čtení, ale na druhou stranu se jedná o tak citlivou důležitou věc, že určitou i společenskou debatu bychom o tom měli vést, takže otázka je, jestli to za každou cenu urychlovat a dělat jakýsi přílepek k jiné novele ústavy, anebo zahájit debatu a případně to navrhovat v podobě samostatného zákona.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A stálo by to třeba i za referendum?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Já osobně se nedomnívám. Jedná se spíše o drobnější úpravu a pravomocí hlavy státu a abychom kvůli tomu dělali referendum, to si myslím, že až není tak klíčové, ale je můj názor, samozřejmě názor většinový může být jiný. V zásadě se jedná spíše o symbolickou změnu pravomocí. Prezident ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že ODS by takovou změnu jako an gró podpořila?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
My jsme o tom právě ještě nevedli debatu, protože to je jaksi čerstvá informace, kterou TOP 09 takto dnes dala do éteru. My se o tom určitě budeme bavit s našimi experty, povedeme tu debatu s našimi členy ústavněprávního výboru, jako je pan kolega Benda, pan kolega Staněk a tak dále, takže mě jejich názory zajímají a pak určitě budeme prezentovat nějaký náš stranický pohled.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy osobně věříte třeba tomu, že na každém šprochu pravdy trochu, že skutečně ne třeba osobně pan prezident, ale že mohl být zneužit nějakým systémem navrhovatelů milostí, že mohlo dojít k nějaké variantě korupce při tom všem?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Paní redaktorko, to je strašně jaksi sugestivní otázka kladená ministrovi spravedlnosti, aby do éteru říkal své pocity, jestli někde byla korupce, nebo ne. Až budou na stole jasné důkazy, až ta věc bude prošetřena, tak pak se vám k tomu vyjádřím. Já prostě nebudu na základě novinových článků se tady k tomu vyjadřovat, takhle spekulovat, to ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Mě zajímalo jenom, jestli vás hlodá červíček pochybností, anebo jestli jste tu myšlenku zamítl jako naprostý nesmysl?

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Není opravdu důležité, co ve mě hlodá. Já tady reprezentuji resort spravedlnosti a my musíme vycházet z faktů a z důkazů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Já vám děkuji za váš čas. Na slyšenou.

Jiří POSPÍŠIL, ministr spravedlnosti /ODS/:
Děkuji za pozvání a přeji krásný večer.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.