Jan Stráský

Jan Stráský

Hanka Shánělová se v pátek spojila po lince do Českých Budějovic, aby se zeptala Jana Stráského, předsedy Klubu českých turistů, na jeho tipy na letní výlety. Jan Stráský neopomenul Šumavu nebo Český ráj. Připustil však, že každý se na krajinu Česka dívá trochu jinak, to podle toho, kde prožil dětství a mládí.V sobotu 3. července budou hosty Vít Klusák a Filip Remunda, spoluautoři snímků Český sen a Český mír.

„Propaguji Šumavu, protože jsem vyrůstal na Plzeňsku a už tehdy jsem si tuto oblast oblíbil,“ vysvětluje Jan Stráský a vzpomíná na svá dětská léta, během nichž se toulal poblíž svého bydliště a často zamířil i mnohem dál. „Začal jsem se toulat po světě, jenže tehdy neexistovaly žádné přesné mapy, a tak jsem si je začal sám malovat. Vycházel jsem i ze starých map, které však už dávno nebyly aktuální,“ nastiňuje své turistické začátky.

Kromě zakreslování do map si Jan Stráský vyráběl vlastní bedekry. „Jsou jich desítky,“ připouští s tím, že každé jeho cestě do zahraničí předcházela často i roční příprava. „Nastudoval jsem průvodce, které u nás nebyly tak často k dostání. Z jejich studia vznikl text, který jsem doplnil náčrty map a tras. Vzniklého průvodce jsem si pak nechal svázat,“ popisuje.

V této souvislosti nezapomene zmínit 123. výročí Klubu českých turistů. „Založil ho mecenáš Vojtěch Náprstek, který byl i jeho prvním předsedou,“ seznamuje s turistickou historií Jan Stráský. Tehdy se lidé poprvé začali zajímat o své okolí a o hrady, které do té doby často chátraly. Dalším úkolem nově vzniklého klubu bylo vyznačení turistických tras a jejich zanesení do mapy. „První značená trasa existuje dosud, spojuje Beroun s Karlštejnem,“ zmiňuje. Kromě výše zmíněných činností se Klub českých turistů zabývá provozováním chat a vydáváním časopisu Turista.

Hanka Shánělová se Jana Stráského ptala i na jeho zahraniční cesty nebo bloudění krajinou České republiky. Jan Stráský se zamyslel i nad problémem s kůrovcem na Šumavě a neváhal posluchače pozvat na nově obnovené rozhledny. To vše se můžete dozvědět při poslechu audio záznamu rozhovoru.

Záznam celého rozhovoru s Janem Stráským a dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.