Jan Mládek, ekonom

S generální stávkou pod okny rámcově schválil řecký parlament nová úsporná opatření. Řecký ministr financí hovoří o nadcházející bitvě všech bitev, která vyvrcholí nedělním summitem Evropské unie o Řecku. Je správné, anebo naprosto nutné Řecko zachránit? Německá ekonomika, na které je závislých i mnoho českých firem, zpomaluje, to se dalo čekat, ale počítáme také s následky? Slovensko od příštího roku uvalí na banky zvláštní daň, měli bychom to udělat také? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Pozvání přijal stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek, vítejte ve studiu.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Dobré odpoledne.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Jako vždy, vážení posluchači, email a Facebook pro vaše dotazy. Pane Mládku, já ocituji na úvod slova českého premiéra Petra Nečase. Je evidentní, že situace, která je v eurozóně, není situací, která by nás měla nechávat chladnými. 70 % českého exportu směřuje do eurozóny, vše se projeví na poptávce po českém zboží, chceme přispět ke stabilizačním krokům v rámci eurozóny, ale chráníme zájem českých daňových poplatníků, protože si nemyslíme, že by naši daňoví poplatníci měli ručit nějakým způsobem za problémy eurozóny, to je mandát, se kterým jedeme na víkendové jednání, konec citátu. Pane Mládku, to zní jako rozumný postoj, ne?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, to zní jako skoro rozumný, rozumný postoj, jinak pan premiér nemá pravdu, že je to 70 %, je to spíše 83, naše závislost na eurozóně je obrovská, ale pak by pan premiér, pokud dosud konečně pochopil to, jak moc tu eurozónu potřebujeme, tak by měl také ale minimálně udělat slovní intervenci a té eurozóně pomoci, stejně jako to udělal polský premiér Tusk, který jasně řekl, že Polsko je odhodláno vstoupit do eurozóny hned, jakmile to bude možné.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy narážíte na slova premiéra Nečase, který už dříve oznámil, že termín přijetí eura Česko zatím nestanoví a dnes přišel s tím, že by mělo měnu přijímat na základě výsledků referenda.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já tomu, musím říct, já tomuhle tomu nerozumím. Pan premiér měl možnost udělat něco pro svoji zemi tím, že slovně podpoří eurozónu, podotýkám slovně, protože skutečně ty výdaje jsou problémy zejména, když nejsme členové, ale slovně tu eurozónu mohl podpořit a on dělal přesný o pak, on zbytečně té eurozóně sype sůl do rány v tý době, kdyby potřebovala spíše tu slovní podporu.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já rozumím vaší opoziční rétorice, na druhou stranu za vstup do eurozóny by nás jistě čekaly i povinnosti sanovat její problémy.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já musím odmítnout, že to je opoziční rétorika, toto je rétorika v zájmu země a podotýkám, že takto se chová zodpovědná vláda v Polsku, která není levicová a která v podstatě říká to samé, co vám teďko sděluju, a to Polsko má velmi podobný zájem jako má Česká republika.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Počkejte, ale jak slovně podpořit euro a přitom ho nepřijmout, když se o mě ví, že ho zatím nechci?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, ne, protože je to velmi jednoduché, kdyby česká vláda v této chvíli se po ní chce především slovní intervence, v podstatě se chce jenom to, že pan premiér vlídně pohovoří o tom, že to euro jednou přijmeme, nebude si vymýšlet nějaké hlouposti o referendech a podobné věci a v podstatě nic nemusíme platit a upřímně řečeno za ty tři roky, kdy je nejblíž reálný jakýkoliv vstup, tak jaksi budeme vidět, jak se eurozóna vypořádala s krizí a pokud by se náhodou nevypořádala, což já nevylučuji, že to je jeden ze scénářů byť ne příliš pravděpodobných, tak nikam vstupovat nebudeme. Takže nás tohle to, tento postoj by nás v podstatě nic nestál. Trošku akorát změnit rétoriku a mluvit jako polský premiér Tusk a nemluvit jako český prezident, který také škodí vlastní zemi.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vyjádření premiéra Petra Nečase kritizoval i předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, ostatně nazval, cituji, nakopnutím německé kancléřky zezadu v okamžiku, kdy bojuje o záchranu eura, znamená to, že v tomto bodě se ČSSD a TOP 09 shodují?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já nevím, jestli TOP 09 a ČSSD, ale osobně musím s panem předsedou Schwarzenbergem naprosto souhlasit s tímto výrokem a jenom bych si povzdechl, že takto pěkně bych to asi neřekl.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na druhou stranu český premiér naslouchá i českým firmám. Průzkum hospodářské komory aktuální říká, že více než polovina firem je proti přijetí eura, chtějí ho už jen zhruba většinou velké podniky, je jich pouze třetina a to jsou ty, které jsou ekonomicky provázané s eurozónou. Vy sám jste dosud zastáncem názoru, že euro má budoucnost, stále ho ještě neměníte?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Jednak ho neměním a vyjádřím se k tomu a jednak k tomu výzkumu, prostě nebyl to úplně korektní výzkum, kde byly smíchány velké firmy a živnostníci, kteří zjevně podléhají samozřejmě propagandě jak pana prezidenta, tak některých představitelů ODS a kteří si neuvědomují plně, jaký je vlastně jejich zájem, protože ten lépe vyjadřují ty velké firmy, které bezprostředně exportují, ale podotýkám, že ty malé firmy, pokud ty velké nebudou exportovat, budou také ve velkých problémech. A co týče zavedení eura, já si myslím, že to je stále věc otevřená pro Českou republiku. V téhle té chvíli to samozřejmě není na stole, protože my neplníme podmínky, nemáme dostatek vůle tam vstoupit, oni v týhle tý chvíli mají příliš mnoho vlastních starostů, nicméně, pokud se ta krize nějakým způsobem vyřeší, tak podotýkám, že za 3 roky může být všechno jinak a naším národním zájmem je být v jádru Evropské unie a ne být tím Černým Petrem, protože bohužel, a to je třeba přiznat, teď se hraje v Evropě hra na Černého Petra, to znamená, že některé země budou v jádru, jiné budou někde na okraji a bohužel to, co pan premiér a další nepochopili, že cílem Černý Petr není, předem se přihlásit za Černého Petra, ale naopak pokusit se tím Černým Petrem nebýt. Čili ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Čili i přesto, že ve chvíli, kdy budeme schopni vyhovět podmínkám pro přijetí eura, což bude značit, že jsme se vyhrabali ze základních dluhových problémů, máme vstupovat do eurozóny a tím si přidělávat vlastně problémy další a přebírat část problémů eurozóny?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já si myslím, že tadyhle ta krize, kterou teďko máme, já vůbec nepodoručuji, že bysme měli vstupovat teďko, ta bude nějakým způsobem vyřešena, může se stát, že ta eurozóna a nejspíš se to i stane, bude menší.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
O které země?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
To bych nerad veřejně o tom spekuloval, ale prostě ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak Řecko je momentálně asi první na tapetě.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
První potenciální kandidát, ale není samozřejmě jediné, a pak znova bude v ekonomickém zájmu mít tu stejnou měnu, jakou má jádro Evropské unie. Samozřejmě je tam druhé nejlepší řešení, to je udělat nějaký víceméně zafixovaný kurz vůči té měně toho jádra, protože my jsme země, která již relativní blahobyt závisí na jejím průmyslu, na schopnosti tohoto průmyslu exportovat, ten export je především do té eurozóny, je do toho Německa, takže je v našem národním zájmu, aby výkyvy finančních trhů neohrožovaly naši reálnou ekonomiku.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Přišel dotaz posluchače na Facebook, Petr Petrovič se ptá, jak se pan Mládek dívá na neústálé navyšování záchranného fondu eurozóny ze strany zemí eurozóny v marné snaze odvrátit vyhlášení platební neschopnosti některých zemí Evropské unie?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, já bych k tomu řekl, že občas je to podáváno tak, že je zachraňováno Řecko. Možná část toho problému je, že na Řecko zatím nikdo moc nepomyslel. Hlavně jsou zachraňovány banky z velkých zemí Evropské unie a je zachraňováno jádro Evropské unie, protože ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Záchrana Řecka rovná se záchrana bankovního systému Evropské unie v podstatě?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Oni mají strach, že pád Řecka by způsobil dominovaný efekt. Kdyby to bylo jenom o Řecku, tak pravděpodobně už je dávno v defaultu, ale to, že mají strach o to, aby jaksi to Řecko nebylo tím prvním kamenem padajícího domina, tak se mu takzvaně pomáhá, ale v principu to není pomoc Řecku, je to pomoc evropským bankám, je to pomoc soukromému sektoru, a to je třeba také říct, že on si vlastně socializuje ztráty.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak si pojďme říci, co se dá čekat od zítřejší schůzky ministrů a od nedělního summitu. Evropská část inspektorů, kteří zkoumali, jak Řecko plní podmínky záchranného programu, dnes odpoledne i přes těžké výhrady doporučila vyplatit zemi co nejdřív další část záchranného úvěru, tentokrát 8 miliard euro. Tento návrh správy Evropské komise Evropské centrální banky citují agentury Reuters a AP, které ho někde získaly shodně. Od nedělního summitu se čeká, že tedy konečně rozsekne otázku, co s Řeckem. Vy sám říkáte, je to záchrana evropských bank. Lze tedy čekat jiný výsledek summitu, než v uvozovkách uděláme vše, co povede k záchraně Řecka?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já znova opakuji, já si vůbec nemyslím, že evropští vůdcové zachraňují Řecko. Evropští vůdcové zachraňují především jádro Evropské unie, o to se teď hraje a zatím ta záchrana probíhá skrze Řecko. A pak ještě musím říct jednu věc, on je tam samozřejmě určitý rozpor mezi Mezinárodním měnovým fondem a Evropskou unií. Mezinárodní měnový fond je od té věci dál, on takových operací nikoliv v Evropě, ale ve světě provedl spoustu a jeho primárním cílem je dostat peníze zpátky. Kdežto Evropská unie je ochotná i v tom Řecku nějaké peníze obětovat mimo jiné i proto, aby si koupila čas a třeba provedla tu kapitalizaci těch velkých evropských bank, aby potom ten případný default, ten bankrot toho Řecka neměl na ně negativní vliv.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na zítřek připadá schůzka ministrů financí členských zemí eurozóny. Mezi klíčovými zeměmi už narůstá přesvědčení, že bude nezbytné donutit soukromý sektor k mnohem větším odpisům řeckého dluhu a nespoléhat se na to, že to věřitelé učiní dobrovolně, tvrdí to zdroje v Bruselu, na které se opět odvolává agentura Reuters. Je podle vás tento scénář pravděpodobný, tedy, že by soukromí věřitelé museli k té nové pomoci Řecku přispět daleko výraznější částkou, než zmiňovaných 50 miliard eur, jak se jim říkalo zpočátku?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No to bude ještě velký problém a nepochybně tam bude obrovský tlak, aby část toho odpisu zaplatila taky Evropská centrální banka, která to může udělat vytištěním peněz, ale to samozřejmě hrozí, že se to přesune do inflace, takže ten, ta diskuse s těmi soukromými věřiteli je v podstatě také diskusí, a nelehkou diskusí o rozdělení nákladů.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A lze z toho najít jednoznačnou cestu, zda ano, či zda ne? Ostatně musí s tím vždy soukromí investoři souhlasit?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Soukromí investoři s tím nemusejí vůbec souhlasit v krajním případě, protože, když Řecko vyhlásí bankrot, tak oni taky nemusí dostat vůbec nic, tam jako ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Takže je v podstatě v zájmu soukromých investorů ustupovat až za nejzazší mez, aby dostali alespoň něco?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
To je právě otázka, ono je to také, se to pohybuje v čase, protože oni jsou schopni leccos odepsat, ale potřebují na to čas. A je otázka, že jo, ten odpis je v principu o tom, že například by se jim řeklo, že přijde o 40, ale dají se vám větší garance, že těch 60 skutečně dostanete, což zase má vliv na jejich účetnictví a tak dále. Čili ono to není jako nulajedničkový ano, nebo ne, tam to bude o dalším nejednoduchém vyjednávání.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy už jste ten problém zmínil, není to jenom Řecko. O víkendu bude summit hledat, jak zastavit šíření obav z dluhů zemí jako je Itálie, Španělsko, jsou to ty země, o kterých si myslíte, že kromě Řecka jsou na tapetě vystrčit se z Evropské unie?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, samozřejmě, protože v případě Itálie je třeba říci, že to je světově třetí největší dlužník v absolutních číslech, to znamená, po Spojených státech a Japonsku mají 1900 miliard euro veřejného dluhu, ta země má poměrně nezodpovědného premiéra, nemá hospodářský růst a hrozí, že dopadne podobně jako Řecko, ale s tím, že pokud by to nebyla taková legrace, to by znamenalo těžký otřes pro celou Evropu a pro nás taky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A Španělsko následně?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Španělsko, tam je problém o něco složitější, protože tam kupodivu není zas tak velký problém toho veřejného dluhu, který je něco přes 60, problém je v tom, tam je obrovské zadlužení soukromých firem, které nainvestovaly do nejrůznějších stavebních boomů a mají tam obrovské dluhy, s kterými si nevědí rady a samozřejmě hrozí, že pokud ten veřejný sektor převezme, takže ten veřejný dluh najednou prudce vyskočí a to Španělsko bude taky v problémech.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Když to hodně zjednodušíme, teď jsou pilíři eurozóny určitě Německo a následně Francie a začíná se mluvit o tom, že Francie může přijít o současný rating, protože není schopna se dostat z velkého deficitu financí. Znamenalo by to pád dalšího pilíře ze dvou, Německo nemůže eurozónu udržet?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já se obávám, že Německo si může vytvořit eurozónu menší, ale není to v našem zájmu, v našem zájmu je, aby úplně malou si může Německo vytvořit, ale v našem zájmu je, aby ta eurozóna, která zůstane, byla co největší a aby v ní rozhodně byla Francie. Co mně osobně dělá starost, jsem navštívil v posledních dvou měsících asi 3 mezinárodní konference a mám pocit, že Francouzi na rozdíl od Němců nedostatečně reflektujou hloubku té krize, která probíhá a když nereflektujete hloubku té krize, tak jenom náhodou můžete udělat správné kroky.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Neprozře francouzský ministr, který odjíždí také na tu konferenci teď právě?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Já bych to nezužoval na jednoho ministra, byť je to jeden z nejdůležitějších, je to upřímně řečeno otázka celé široké politické ekonomické elity, jaké má nálady, jaké podporuje řešení, to opravdu není o jednom člověkovi?

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je to tedy o tom, že eurozónu může destabilizovat Francie?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Je to o francouzské elitě. No, může a doufám, že Francouzi se tím začnou velmi zabývat a ve spolupráci s Němci se dopracují k nějakému řešení.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Na kolik se v Česku promítne zpomalování německé ekonomiky? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu hovoříme se stínovým ministrem financí za ČSSD Janem Mládkem. Jsou to opět čerstvá čísla, dnes německá vláda snížila o téměř polovinu výhled růstu domácí ekonomiky na příští rok na 1 % z původních 1,8. Česká ekonomika v poslední době roste ještě pomaleji, než ta německá. Bude následovat řetězová reakce, musíme u nás také počítat se zhoršením výhledu?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, naprosto jistě, protože my jsme na vývoji německé ekonomiky naprosto napřímo závislí, třetina českého exportu jde do Německa a odtud zpravidla ve finálních německých produktech do celého světa, takže, jestli zpomalí Německo, tak zcela určitě zpomalí také Česká republika a dokonce může zpomalit i více než to Německo o něco.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Tak teď si řekněme, že české ministerstvo financí postavilo státní rozpočet na příští rok na růst ve výši 2,5 %. Už v září premiér připustil, že tento růst se nemusí vyplnit, máme to tady. Odhady Mezinárodního měnového fondu nám dávaly růst kolem 1,8, teď už analytici hovoří o hranici procenta. Jak si myslíte, že nás srazí vývoj Německa?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, podívejte, ono, měnit ten rozpočet za chodu, ono je to poměrně složité, protože ten proces toho schvalování státního rozpočtu je poměrně těžkopádný, nicméně pan ministr financí Kalousek pustil jednu možnost, ono se to totiž zjistilo, že ten odhad je nižší ještě v září, kdy ještě mohl na poslední změnu udělat, ale on zcela zjevně nechtěl. Jakmile ten rozpočet bude schválen, tak to bude daleko těžší ty změny udělat a on tady má jaksi tu, ta minulá zkušenost je poměrně smutná, kdy měl ten rozpočet se 4% růstem a on skončil 4% propadem. To, co mně na tom osobně vadilo nejvíc, byly ty arogantní řeči o tom, že se nebudou dělat žádné fiskální stimuly, že to je zločin, ale on je fakticky dělal tím, že nezměnil ten státní rozpočet, příjmy nechal, jakoby byl růst 4 % a už věděl, že ekonomika propadne.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Bavme se o nadcházejícím státním rozpočtu.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Ono bohužel tady hrozí, že dojde k nějakému zopakování. Jenom pevně doufám, že ten propad nebude tak hluboký, jako byl v roce 2009.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Je už teď nezbytné počítat s tím, že třeba DPH skutečně půjde přes 17,5 % na 19 %?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, tak jednak já si myslím, že ta vládní koalice to chce udělat, chce to udělat od roku 2013 a já si myslím, že to je špatný nápad, a to ze dvou důvodů, jednak, že to je dost asociální, když to předpokládám panu Kalouskovi nevadí, a je tam ještě druhý důvod, a ten by mu měl vadit, je to hloupé, protože v okamžiku, kdy budou DPH na potraviny 19 % a všechny okolní země si to ponechají v 10% sazbě, tak budou naši občané jezdit masově do samoobsluh v blízkém pohraničí a ty příjmy z toho DPH budou mít ministři financí úplně jiných zemí.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A co by bylo chytré, pane stínový ministře financí?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, rozhodně tedy nezvyšovat DPH na potraviny.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Co byste udělal vy?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, já bych hledal nejrůznější řešení, především, kde vidím mnoho nevyužitých možností, je daleko významnější prosazování již platných zákonů a zabránění finančním daňovým únikům.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Vy byste tedy hledal úspory uvnitř státu a nesahal byste třeba na daňové sazby?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Ne, počkejte, to vůbec nechci vylučovat, ale to úplně první řešení, které má ministr financí k dispozici, je kleknout na exekutivu, aby některé věci probíhaly lépe a pan ministr financí má co vysvětlovat. Je to přece všeobecně známo, že se zjistilo, že za první pololetí v položce, kde měly daň z příjmu fyzických osob podle daňových přiznání, kde v loňském roce ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Já to zkrátím, protože nás trošičku tlačí čas, neboli důslednější výběr daní je to, co chcete říci?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Ano, důslednější výběr daní.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ale to samotné by asi pravděpodobně nestačilo, co byste dělal tedy vy?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Ale ty ..., sociální demokracie deklarovala, které ty daně by eventuálně byla připravena ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
To je daňová progrese, známá daňová progrese.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Daňová progrese, zvýšení daně příjmu právnických osob o 2 procentní body, zavedení druhé sazby daně z příjmu právnických osob pro velké firmy ve finančním, telekomunikačním a energetickém sektoru.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
A jsme u toho opět, pokud firmy jsou v krizi, nemají z čeho brát, zvedneme jim daně, je to řešení, jak z nich dostat víc peněz?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Počkejte, to víte, že to je, protože firmy, to už vás chytnu za slovo, firmy, které jsou v krizi, ty žádnou daň neplatí, protože ty nemají zisk, nebo mají zisk nulový, ale bohužel v té krizi jsou ...

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ty, které tam ještě nejsou, je tam růstem daně můžeme dotlačit.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Ne, ne, to jsou většinou firmy, které mají, se nacházejí v jistém oligopolním zvýhodněném prostředí a jsou schopny si to z těch spotřebitelů vytáhnout i v době krize. Energetické firmy jsou typickým příkladem. Když neplatíte za elektriku, tak vám odstřihnou proud a nemůžete se nijak bránit, protože elektriku chce používat, že jo, takže je zcela logické, že tyto firmy budou mít zisky vždycky, koneckonců ČEZ to vždycky předváděl, a ty další firmy jsou na tom dobře, tak není důvod je nezdanit více.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Ještě velmi krátce na závěr, dnes Slovensko oznámilo, že v rámci zvýšení příjmů do státní kasy a stabilizace bankovního sektoru odsouhllasilo od příštího roku uvalit zvláštní daň na banky, byla by to cesta, jak dostat i u nás peníze do státního rozpočtu, jsou v bankách peníze navíc?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
No, já si myslím, že jednak je pravda je, že finanční sektor obecně by měl akumulovat peníze na případné ztráty, na případné sanování těch bank, protože není fér, aby ty peníze brali, byly brány od jiných daňových poplatníků a my jsme přemýšleli o trošku jiných věcech, jednak podporujeme daň z finančních transakcí, která se diskutuje v evropské unii a případně je otázka, čím nahradit DPH z finančních služeb, která se nevybírá, což mně připadá lepší než to, co zavádí na Slovensku.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Slovenská cesta není pro nás aktuální?

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Tak je to podnět k diskusi, řekněme, pouze.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu stínový ministr financí za sociální demokracii Jan Mládek. Já vám děkuji za váš čas. Na slyšenou.

Jan MLÁDEK, stínový ministr financí /ČSSD/:
Na slyšenou.

Štěpánka ČECHOVÁ, moderátorka:
Od mikrofonu Radiožurnálu se loučí Štěpánka Čechová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: šče
Spustit audio