Jak se žije v Kosovu běžným lidem po vyhlášení nezávislosti

Od nedělního odpoledne se většina světových politiků zabývá dilematem. Uznat Kosovo, která vyhlásilo svou nezávislost nebo ne? Když to náš stát udělá, budou mít radost hlavně kosovští Albánci, ale co když tímto příkladem se nechají inspirovat i lidé v dalších neklidných oblastech. V dnešních Dvaceti minutách si dáme otázku o něco jednodušší, jak se žije v Kosovu běžným lidem, kteří jdou ráno do práce, pak s dětmi doma napíšou úkoly a večer se třeba dívají na televizi a vidí třeba zrovna jejich město v hlavních televizních zprávách. Darina Studená v Kosovu prožila několik let, dnes učí výtvarnou tvorbu na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně a slyší náš v brněnském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Dobrý den.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vy jste působila v Kosovu tři roky s americkou křesťanskou organizací World English Institute. Žila jste s rodinami tamních Albánců, poznala jejich tradice, naučila jste se albánsky. Na koho dodnes nejčastěji vzpomínáte?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, asi nejvíc vzpomínám na ty svoje první dojmy, když jsem přijela do Kosova a potkávala se s těmi lidmi, kteří měli čerstvě živě v paměti válku, to bylo asi rok po válce, a tak asi na ty vzpomínám, že kolik trpěli, já jsem s nimi soucítila, zároveň se cítila provinile, že žiju v takové pokojné zemi.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Máte dodnes nějaké přátele, s kterými jste ve styku?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, určitě, mám tam plno přátel, oni Kosované jsou velmi přátelští a váží si všech, kteří se jim snaží nějak pomoc.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Samozřejmě ty zážitky lidí bezprostředně po válce, když jste navštívila Kosovo poprvé, tak asi vycházely z té neblahé zkušenosti, kterou většina tamních obyvatel měla, ale zaznamenala jste třeba už tenkrát něco jako volání po samostatnosti území, kde mají kosovští Albánci většinu?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, myslím, že tehdy na to ještě tolik nemysleli, i když někde to muselo už být, ale oni hlavně potřebovali se dostat ven z toho traumatu té války.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Podařilo se jim to podle vás?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, ne zcela úplně, ale myslím, že právě tady to vyhlášení té nezávislosti, tak pro ně je velikou nadějí a velmi se těší na to, že začne nová éra, kdy jsou osvobozeni od té minulosti.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Co jako znalkyně tamního prostředí říkáte tomu dilematu, které je teď nastoleno ve veřejném prostoru, je správné uznat samostatnost Kosova nebo ne, jak se na to díváte vy?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Já jsem určitě pro samostatnost jednak z toho hlediska, že tam nefungovala už devět let komunikace s Bělehradem a ta správa tam nebyla možná, tam měli problémy s dokumenty a s vyplácením důchodů, ten byl vyplácen například jenom srbským obyvatelům, srbským národnostním v Kosovu. A za druhé, samozřejmě když se řekne kosovský Albánec, já si nepředstavím nějakého drogového dealera nebo mafiána, ale ty svoje přátele a představím si ty uprchlíky, ty tváře jejich, které jsem viděla v roce 99, kdy jsem už tehdy sledovala ty zprávy, kdy tam probíhala válka a všichni museli odcházet z té svojí země, na kterou byli zvyklí a nevěděli, jestli se tam vrátí.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Měla jste třeba, paní Studená, za svého pobytu nějaké poznatky nebo jenom pocit, že pobýváte v oblasti, kde se prolínají zájmy světových mocností, čemuž třeba tamní obyvatelé nerozumějí?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Asi jsem příliš tyhle ty věci nevnímala, jak jsem ..., já jsem se příliš nesetkávala s těmi pracovníky a úředníky OSN a jinými pracovníky jiných organizací ze západu, ale je pravda, že jsem to vnímala asi očima těch Albánců a oni bohužel, když viděli, jak vysoké platy oni ti úředníci dostávají a prostě, prostě neviděli až takovou velkou změnu, jakou očekávali po válce.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Jak už jsem říkal, vy jste tam působila v rámci americké křesťanské organizace World English Institute. Co bylo hlavní náplní vaší činnosti?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
My jsme učili angličtinu, ale zároveň jsme učili vlastně křesťanství. Já osobně jsem to vnímala tak, že hlavně chci, aby oni pochopili, o čem křesťanství je, o čem není, protože oni si spojovali křesťanství se Srby, aspoň někteří, a tím pádem tam byla nenávist i vůči křesťanství jako takovému.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A myslíte si, že vaše mise byla úspěšná?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, určitě, my jsme měli, měli možnost se setkat s hodně lidmi a věřím, že jsme si jich dotkli.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu, jaká je historie té oblasti, se dá asi těžko říct, že existuje Kosovan, nějaký autentický obyvatel Kosova, který si je vědom národní kosovské identity. Spíš na tom nevelkém prostoru žijí různé národnosti. Souhlasíte s tím, že pravý Kosovan neexistuje?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Je pravda, že opravdu Kosovo je multikulturní společnost, žijí tam jednak ti Albánci, ti jsou převážně muslimové, asi z devadesáti procent, potom Albánci katolíci, dále tam žijí Gorané, kteří mluví jakýmsi srbochorvatským jazykem, ale ti jsou, a ještě Bosňané a ti jsou muslimové, dále tam žijí Turci a ještě /nesrozumitelné/ a Albánci, kteří si říkají Turci, ale vlastně nemají ten původ.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Jaký je podle vašich zkušeností takový typický kosovský Albánec, co prožívá, čím žije, v co doufá, v co věří?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Já bych řekla, že oproti, když to srovnáme třeba s Čechem, tak je velmi emotivní člověk a když má rád, tak má opravdu rád a je pravda, že na druhou stranu, když nenávidí, tak opravdu nenávidí.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Je podle vás v Kosovu, jak se často uvádí, mafie opravdu tou nejmocnější strukturou?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
To já asi těžko můžu posoudit. Já doufám tedy, že ne, já jsem se s tím příliš nesetkala, je pravda, že tam ta struktura vlastně je hodně taková těch rodinných klanů, protože to už vychází asi z té muslimské kultury a i z té historie těch kmenů, takže oni, když jsou ta rodina, tak drží pospolu a řeší všechno v rámci té rodiny, jak bezpečnost, tak zdraví, tak vzdělanost, tak zaměstnanost.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Jak třeba v Kosovu fungují různé instituce, soudy, policie a tak podobně?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, asi nebudu mít úplně jako přesné informaci o tomto, ale vím, že je to docela komplikované a ona ještě plně nefunguje tady ta struktura, a to je právě důvod, proč jsou dveře otevřené tady těm mafiím a jiným kriminálním činnostem.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vyvinul se nějak vztah obyvatel Kosova k lidem, kteří tam přicházejí ze zahraničí, třeba s cílem jim pomoci, nebo kteří tam přicházejí pomáhat, spravovat tu oblast, anebo tam plní vojenské angažmá.

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, já jsem se tady setkala s tím, že se to velmi změnilo od té poválečné doby, kdy byli opravdu nadšeni a vítali vlastně nás, všechny jako osvoboditele a vůbec se vzhlíželi k západnímu světu a potom je pravda, že tady to mírně, byli rozčarováni, mírně to pokleslo, tady to nadšení. A třeba v roce 2004 tam byly nepokoje, byly demonstrace došlo i k nějakým pálením těch srbských obydlí a dokonce kostelů a tehdy se ozývaly i hlasy proti západním organizacím, protože byli frustrovaní, stále byla šedesátiprocentní nezaměstnanost a zdálo se jim, že se to nikam nehýbe.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Máte pocit, že svět pomáhal tamním obyvatelům dostatečně?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, určitě bych lhala, kdybych řekla, že nepomáhal, pomáhal jim hodně a určitě tam byla vidět třeba včasná, včasné spravení komunikací a vůbec i snaha té správy, tam třeba vedení policie, oni se postupně snažili zaměstnávat víc a víc těch místních obyvatel a spíš celou věc jenom řídit.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A jaké jste poznala, když jste byla v Kosovu, vztahy mezi tamními Srby a většinovými Albánci. Bylo to tak, jak se zdá našinci, který má ty informace jenom zprostředkované, že jediným tím vztahem je nenávist?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, určitě ne, já myslím, že tam je to hodně individuální, já jsem se setkala vlastně s těmi individuálními zkušenostmi a chtěla bych říct, že vlastně před válkou nebo vůbec ještě před tím utlačováním, co tam nastalo, tak bylo plno Albánců kosovských, kteří měli vztahy a dobré vztahy se svými srbskými sousedy, oni si vyměňovali recepty na vaření a prostě navštěvovali se a potom bohužel za té války, což bych mohla možná srovnat s naší druhou světovou válkou a se sudetskými Němci byli dobří sousedé, kteří zůstávali věrni svým albánským přátelům, ale byli i kolaboranti nebo Srbové, kteří ubližovali, a to potom se odrazilo na těch, na těch vztazích těch Albánců.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Po válce asi byla spíš, řekněme, albánskosrbská smíšená manželství výjimkou než častým jevem, co myslíte?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Určitě. Já si totiž myslím, že i před válkou, že ona je to tak odlišná kultura, ta albánská, že ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
V čem spočívá její hlavní odlišnost?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Možná to bude z toho islámu, ale taky to bude z toho, že tam stále jsou ty rodinné, rodinná pouta, rodinné svazky, rodinné tradice velmi, velmi silně zakořeněné, veškeré rituály od svateb po pohřby.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vy jste určitě mírumilovná žena, takhle to aspoň působí z vašeho hlasu, mohou podle vašeho názoru tamních etnik a vůbec někdy zapomenout na ty bolestné zkušenosti z nedávné doby a žít vedle sebe?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Já věřím, že do budoucna snad ano, ale to musí být oboustranné, na jednu stranu ti Albánci oni mají ve své historii tradici krevní msty a vůbec samozřejmě se to přenáší z generaci na generaci, tady ty záště vůči někomu, kdo ublížil. A na druhou stranu Srbové zase potřebují nějak si přiznat tu pravdu, to, co se stalo. Já třeba vím od jednoho spisovatele srbského Vladimira Arsenjeviče, který říkal, že opravdu v Srbsku probíhala propaganda protialbánská, že oni potřebovali nějakého svého nepřítele a prostě ten Miloševič, který toto všechno organizoval, tady ty etnické čistky v Kosovu, kde vlastně Kosovo bez Kosovanů svým způsobem, tak on ...

Jan POKORNÝ, moderátor:
Na to se dá namítnout, že Miloševič už je dávno pryč?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, to je právě to, že on nechal tady tu, tu vinu vlastně na těch obyvatelích, na těch, kteří vlastně, kolikrát o tom ani nevěděli, co se v Kosovu děje?

Jan POKORNÝ, moderátor:
Dá se říct, že taky znáte, alespoň trochu Srby. Rozumíte třeba jejich traumatu ze ztráty Kosova?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Určitě, vůbec jako člověk tomu rozumím, když se dva lidé pohádají, kdybychom si vzali třeba manželství, tak tam je potřeba komunikace, je potřeba vůbec přiznat tu vinu, když někomu ublížím, a to je důležité pro to, aby ten vztah mohl pokračovat, pokud se od, pokud se nikdo neomluví, nikdo se nedomluví, neodpustí, tak pak je to problém.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Myslíte si, že můžou teď v samostatném Kosovu třeba začít vyhánět srbské obyvatele z míst, kde se jim dnes žije alespoň jakžtakž?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Já věřím, že ne. Já si myslím, že pokud bude docházet k nějakým incidentům, tak to bude pouze ze strany nějakých extremistů.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Rozumíte pojmu kosovští nacionalisté a koho si pod tím našinec má představit?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Nevím teď, jestli bych to měla vzít ze strany Albánců nebo ze strany Srbů?

Jan POKORNÝ, moderátor:
Ideální bude, když to vezmete z obou stran, zkusme nejprve ten srbský pohled?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Tak já to chápu, že tam mají už léta svoje domovy a mnozí vyjádřili ten svůj, tu svou odvahu vůbec tam zůstat, tak asi mají tam hluboké kořeny a myslím, že, myslím, že se nějak domluví se svými ostatními spoluobčany.

Jan POKORNÝ, moderátor:
A teď ten albánský pohled?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Jako Albánec asi, kosovský Albánec, tak konečně mají nějakou takovou svobodu a vůbec příležitost chopit se své vlastní vlády, protože pět set let byli pod nadvládou Turků, posléze byli vlastně pod Srby, tak najednou mají šanci si tu svojí identitu vytvořit?

Jan POKORNÝ, moderátor:
Vy máte ke Kosovu silný vztah, naučila jste se albánsky, prý jste napsala českoalbánský slovník a nikdo vám ho nechce vydat, proč?

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
No, asi jsem příliš netlačila na to.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Jak se řekne albánsky děkuju za rozhovor.

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
/Nesrozumitelné/.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Děkuju za rozhovor. Darina Studená, která byla s námi ve Dvaceti minutách Radiožurnálu po rozhlasových linkách z brněnského studia Českého rozhlasu. Děkuju za vaše odpovědi, hezký den, na shledanou.

Darina STUDENÁ, učitelka výtvarné tvorby na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně:
Není zač, na shledanou.

Jan POKORNÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Jan Pokorný přeje dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio