Jak probíhají exekuce, souhrn

14. únor 2007
Vaše téma

Slíbili jsme, že v posledním díle o exekucích, tedy tohoto našeho pořadu budeme zodpovídat vaše dotazy. Následující záznam je opravdu autentický. Jména jeho aktérů nebudeme pochopitelně prozrazovat ani žádné jiné údaje. Jde o nejběžnější typ exekuce, která může potkat každého z nás. Na začátku byla pokuta pět set korun, na konci exekuční příkaz na více než osm tisíc.

exekutor:
Takže zhruba víte, o co se jedná? Jedná se o to, že 13.4.2005 jste od strážník a městské policie dostala blokovou pokutu pět set korun. Dohodla jste se se strážníkem, že pokutu zaplatíte dodatečně do patnácti dnů. Z nějakých důvodů se přihodilo, že jste tu pokutu nezaplatila.

viník:
Protože jsem asi zapomněla. Nemohli mě třeba ještě jednou vyzvat, abych to zaplatila?

exekutor:
Víte co, městská policie neupomíná. Jednak by to pro ní bylo dost nákladný každého upomínat zvlášť. Jednak vás poučila, že pokud to nebude zaplaceno do těch patnácti dnů, takže to bude vymáhat soudně. Proto 21. listopadu 2006 na základě vámi podepsaného ústřižku toho pokutovýho bloku městská policie podala návrh na exekuci.

viník:
Může mi přijít to soudní rozhodnutí?

exekutor:
To vám teďka doručím.

viník:
To znamená, že já vůbec nemám žádnou šanci? Protože, kdybych aspoň věděla, že je soud, dopředu, tak bych určitě něco udělala.

exekutor:
Samozřejmě, že máte šanci podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení.

viník:
Ale zase byste se sem táhnul zbytečně?

exekutor:
Netáhnul. Já vám to musím tak jako tak doručit. Nicméně tam musíte uvést takový důvody, aby ten soud došel k názoru, že tu exekuci zřídil neoprávněně.

viník:
Dobře, když teda já bych řekla, že nezaplatím a vezměte si tady co chcete, nebo bych vám něco nabídla v té hodnotě?

exekutor:
Tak by to samozřejmě také šlo tímhle způsobem, ale pro vás by to mělo další důsledek, že by se zvýšily náklady exekuce.

viník:
Třeba manžela bych vám nemohla dát za ten dluh?

exekutor:
Nevím, jestli by se dal vydražit za ty peníze.

Lucie WEISSOVÁ:
Jak slyšíte, dlužníci bývají schopni nabídnout i to nejcennější, co mají. Jen aby nemuseli vytáhnout peněženku. Ale teď znovu vážně. Na dotazy, které jste nám celý den posílali, odpovídá mluvčí Exekutorské komory Pavel Kočiš. Může mi exekutor zabavit majetek, když můj manžel si nadělal dluhy díky gamblerství?

Pavel KOČIŠ, mluvčí Exekutorské komory:
Původ dluhu naprosto není rozhodující. Pokud máte společně jmění manželů a dluh vznikl za trvání manželství, tak odpověď zní: Ano, může.

Lucie WEISSOVÁ:
Nejsou některé náklady exekuce neoprávněné? Exekutor, který je z jiné části Prahy než já, si účtoval cestovné a za doručení písemnosti chtěl sedm set padesát korun.

Pavel KOČIŠ, mluvčí Exekutorské komory:
Cestovné naopak patří mezi typické náklady soudní exekuce všude na světě. A soudní exekutor je oprávněn si je účtovat. Co se týče doručení písemnosti, bylo by třeba vědět, jakým způsobem a kam vám ji doručovat. Dovedu si představit okolnosti, za jakých by toto šlo účtovat.

Lucie WEISSOVÁ:
Když dlužník účelově převedl všechen majetek na příbuzné a teď nic nemá a dluží. Je možné, aby na tento majetek exekutor dosáhl?

Pavel KOČIŠ, mluvčí Exekutorské komory:
Pokud byl majetek převeden po nařízení exekuce, tak ano. Takovýto převod byl zcela neplatný. Ostatní záleží na podmínkách každého případu a nelez se k tomu obecně vyjádřit.

Lucie WEISSOVÁ:
Když má někdo v rodině exekuci a sám nemá příjem, je možné například zabavit dítěti či manželce výplatu?

Pavel KOČIŠ, mluvčí Exekutorské komory:
Manželé, pokud nemají soudně rozdělené společné jmění manželů a dluh vznikl v době trvání manželství, ručí za pohledávky stejnou měrou. To znamená, postihnout plat manželky by určitě šlo, plat potomka nikoliv. Toto platí obecně. Konkrétní exekuce však může mít velmi specifické podmínky.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu jeNEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lew
Spustit audio

Více z pořadu