I děti s poruchami učení mohou být nadané, jen se potřebují učit jinak

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ale i dyskalkulie nebo dyspraxie. To všechno jsou poruchy učení, které můžou člověku zkomplikovat život. A to i přes to, že prokazatelně nemají vliv na inteligenci. Jak se můžou takové děti učit jinak, ukáže v sobotu už osmý Den dyslexie.

„Mám dyslexii a dysgrafii, nejvíc jsem bojoval s diktáty a se slohem,“ popisuje pětadvacetiletý Petr s tím, že ho mrzelo, že je jiný, ale na druhou stranu i Einstein byl dyslektik.

I když děti s poruchami učení můžou mít problém s pravopisem nebo počty, můžou být inteligentní a nadané, jen se potřebují učit trochu jinak. Ukázat různé způsoby, jak na to, se snaží už osm let Den dyslexie.


Podle údajů ministerstva školství má v Česku některou ze specifických poruch učení 46 tisíc dětí, trend je podle úřadu lehce vzrůstající.

„Je to pro všechny věkové kategorie, i pro nějaké babičky, dědečky, kteří chtějí informace pro vnoučata, tak pro ty, kteří mají problémy s maturitou,“ říká zakladatelka pořádajícího sdružení DYS výtvarnice Alena Kupčíková, mimo jiné autorka speciálního slabikáře a testů pro malé děti.

Nejrozšířenější poruchou učení je v česku dyslexie. „Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět běžnému textu,“ upřesňuje Jarmila Balážová z ministerstva školství.

autor: era
Spustit audio