HandyCamping o integraci zdravotně postižených studentů do takzvaně normálních škol

31. srpen 2006
HandyCamping

HandyCamping o integraci studentů do takzvaných normálních škol navštívila učitelka Gymnázia Sázavská Dana Kratochvílová, studentka na vozíku Adéla Marušiáková a její otec Jan Marušiák, který je členem Rady Konta Bariéry Nadace Charty 77. Povídali si možnostech studia zdravotně postižených studentů.

Adéla se narodila s dětskou mozkovou obrnou, je na vozíku, ale částečně může chodit, a má mírně zhoršený zrak. Přesto se jejím rodičům podařilo, že Adéla nemusela chodit na žádnou speciální školu. V mateřské škole Srdíčko v Liberci jí umožnili pobyt mezi zdravými dětmi, pak pokračovala na běžné základní škole. Po jejím absolvování se přihlásila na Střední školu pro knihkupce a nakladatele v Praze, kde letos úspěšně odmaturovala. Během studia jí spolužáci pomáhali s pohybem po škole. Učitelé jí zvětšovali texty přednášek a na písemné práce měla více času. Přihlásila se na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, na které byla přijata ke studiu oboru český jazyk a literatura.

Rodiče Adély jsou rádi, že nemusela chodit na speciální školy. Nebylo to pro ně vždy jednoduché. Museli shánět asistenty a řešit každodenní dopravu do školy. Pro rodinu to znamená velké finanční náklady. Překonali tím však úsudek psycholožky, která ohodnotila Adélu pouze ke studiu základní školy.

"Dělení škol na speciální a normální je velmi nepříjemné. Ve školství přetrvává starý systém, který byl zaveden za socialismu. Já si myslím, že učitelé stále nejsou dostatečně kvalifikovaní na integraci postižených dětí," říká Kratochvílová. Se zdravotně postiženými studenty má mnohaleté zkušenosti.

Umožnit studium postiženým studentům na běžných školách je finančně náročnější. Škola musí být bezbariérově upravena a poskytnout studentům speciální pomůcky. Kratochvílová však dodává: "Postižený student přináší svým pedagogům a spolužákům velké obohacení, které přichází někdy až po letech. A ovlivní jejich morální kvality. Já si myslím, že to mnohonásobně převýší eventuální finanční ztráty."

Pozvánka:

Konto Bariéry pořádá 8. aukční salon výtvarníků. Slavnostní zahájení bude 14. listopadu 2006 v Karolinu. Díla to této aukce věnovalo více než 400 výtvarníků. Výtěžek věnují postiženým studentům středních a vysokých škol. Dražba se bude konat 2. prosince 2006 v Modré posluchárně Karolina.

Dotazy, náměty a informace o vašich akcích můžete posílat na adresu:
HandyCamping, ČRo 1 - Radiožurnál, Vinohradská 12, 120 99 Praha.
Nebo na e-mail: hc@rozhlas.cz.

autoři: marci , jon , ram
Spustit audio