Dokumentace uložená do archivu. Miloslav Turek přibližuje objevení nahrávky s TGM

28. říjen 2018

Zvukového záznamu z 28. října 1918 se asi nedočkáme – rozhlasové vysílání se spustilo až v roce 1923 a nahrávat na gramofon tehdy na Václavské náměstí asi nikdo nešel. Nicméně v archivu Českého rozhlasu se nešly jiné poklady. Například nedávno nalezená zvuková nahrávka projevu Tomáše Garrigua Masaryka z 28. října 1931.

„Nahrávka patří do řady prvních 20 snímků Radiožurnálu,“ vysvětluje Miloslav Turek, archivář Českého rozhlasu, který zpracovává nově objevené historické nahrávky.

Nahrávka z Masarykova projevu pravděpodobně nebyla nikdy vydána na gramofonových deskách, neumožňovala následné využití. Spíše to byla dokumentace uložená do archivu. A když v roce 1950 končila éra gramofonových desek, tak všechny kovové matrice byly sesypány na hromadu.

Objevený záznam prezidenta Masaryka: ‚Řemeslné politikaření nestačí.‘ Poslechněte si projev z 28. října 1931

Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1934

Dosud byly známé pouze čtyři zvukové záznamy prvního prezidenta Československa. Nově objevený projev Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931 Český rozhlas digitalizoval a nyní si ho můžete celý poslechnout.

„Až do současné doby se v těch kovových matricích téměř nikdo nehrabal. Až to přišlo na mne,“ říká s úsměvem.

A jak hodně prvorepublikový rozhlas reagoval na oslavy 28. října? Po každý rok velkou řadou příspěvků z odhalování pamětních desek, hrála se národní hudba, školní a naučná pásma pro školy…

Zajímavou nahrávku pak představuje záznam z roku 1936. Tehdy už politická atmosféra v Evropě houstla a Československé se stalo součástí Malé dohody. A u příležitosti státního svátku do Prahy přijel rumunský král Karol se svým synem Michalem. „Akce do té doby, kromě všesokolských sletů, neměla obdoby,“ říká Turek.

Ukázku z návštěvy rumunského krále, ale i další archivní nahrávky si můžete poslechnout v záznamu rozhovoru s Miloslavem Turkem.