Bederní roušky, velké oči boha Lona a láska k astronomii: Havajci oprašují svou původní kulturu

Pro poražené bojovníky i vyděděnce, kteří porušili posvátný systém pravidel zvaný kapu, existovalo místo, kde mohli uniknout trestu. Posvátná půda, kterou Havajci nazývali pu uhonua neboli útočiště. V tamní svatyni kněží vykonávali obřady na usmíření bohů. Na jedno takové havajské místo nedaleko městečka Honaunau se vypravila reportérka Radiožurnálu Martina Pouchlá.

Na pobřeží, které je tvořeno mnoha černými kameny a vysokými, tenkými kokosovými palmami, se rozprostírá národní park. Je místem, kde mohou zájemci vidět zbytky původní havajské kultury a jejich pohřebiště společně s chrámem.

Muž v bederní roušce

Procházím se písčitými cestičkami, v dálce vidím mladého muže, který má na sobě tradiční oděv chránící pouze jeho přirození. Má dlouhé vlasy a dlouhý vous na bradě, chodí bos. Ptám se ho, jestli by mi neřekl víc o tomto místě.

„Předvádím návštěvníkům naše zvyky, a to v tradičním oblečení. Muži nosívali malo, což je bederní rouška. Jsou to tři metry látky střižené do úzkého pásu. Ženy nosívaly sukni pa´u, která zakrývá oblast pod ňadry do půli stehen,“ vysvětluje.

Kahakaio Ravenscraft v typické havajské bederní roušce. Předvádí návštěvníkům parku původní zvyky a řemesla

Mladý muž se představuje jako Kahakaio Ravenscraft. Ochotně a s úsměvem odpovídá na mé otázky: „Mým předchůdcem byl můj bratranec, který se to učil od svého strýce. Protože jsme odtud, rozhodla se moje rodina zůstat a zapojit se do aktivit správy parku na zachování pohřebišť a posvátných míst našich příbuzných.“

Návrat k božstvům

Od pobřeží spolu jdeme do příbytku se slaměnou střechou, ve kterém má Kahakaio připravené řezbářské nástroje. „Tohle bude zobrazení boha Lona. Lono je spojován s ohněm, je důležitý pro plodnost, jak v zemědělství, tak u lidí,“ ukazuje mi. Dozvídám se také, že Lono je asociací božstva a vyšších znalostí, proto má nezvykle velkou hlavu a v některých zobrazeních také zdůrazněné oči.

Typické havajské vyřezávané sochy bohů. Kahakaio Ravenscraft zná jejich poslání i způsob zobrazení

„Od sedmdesátých let minulého století procházíme kulturní renesancí. Zejména od plavby, kdy hokulea, tradičí polynéské velké plavidlo typu katamaránu, doplulo na více než čtyři tisíce kilometrů vzdálené Tahiti. Byl to důkaz, že Polynésané měli schopnost plavit se na dlouhé vzdálenosti,“ říká mi Kahakaio.

Hrdost na původní dovednosti

„Znalosti starých Polynésanů byly v hlavě, založené na pozorování oblohy a přírodních cyklů. Po úspěšné demonstraci plavby se dostavila velká vlna hrdosti v naše tradiční porozumění navigaci a astronomii. Došlo ke vzkříšení našeho umění a řemesel, víc lidí mluví havajštinou, povstává zájem také o naši tradiční víru,“ doplňuje mladý Havajec.

Podle cenzu z roku 2013 žije v USA přes půl miliónu lidí, kteří se považují za domorodé Havajce, z toho neclených tři sta tisíc přímo na Havajských ostrovech. Jedná se o pětinu populace ostrovů. Do počtu jsou zahrnuti i ti, kteří se hlásí ke smíšenému původu.

Tradiční havajské nástroje. Řezbařinu dnes pro návštěvníky předvádí Kahakaio Ravenscraft
autoři: Martina Pouchlá ,
Spustit audio

Související