400 let od bitvy na Bílé hoře. Otestujte se, co všechno o ní víte

V neděli 8. listopadu 1620 došlo k bitvě, která na několik staletí poznamenala život v Českých zemích, ale i v Evropě. Střetla se v ní česká stavovská armáda a dvě armády katolické – armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé Katolické ligy. Navzdory tomu se podle historiků jednalo spíš o šarvátku, která ovšem měla pro České země fatální následky. O období, které po ní následovalo, se dodnes označuje jako doba temna. 

Stavovské vojsko bojovalo hlavně tam, kde nebylo možno utéct. Zdánlivá výhoda, tedy zeď bělohorské obory v zádech, se stala pro mnohé pastí. Ti, kterým se podařilo prchnout za pražské hradby, boj vzdali úplně. Praha tak byla v následujících dnech vydána na pospas plenícím nepřátelům.

Kdo z představitelů stavovského státu nestačil utéct za hranice, s tím se vítězný král Ferdinand II. Habsburský vypořádal tím nejkrutějším způsobem. O necelý rok později se Staroměstské náměstí stalo dějištěm popravy 27 čelních představitelů stavovského povstání.

Otevřené dveře rekatolizace

Ještě počátkem 17. století bylo přibližně 85 procent ze čtyř milionů obyvatel Čech a Moravy nekatolíků. V období po bitvě na Bílé hoře se museli všichni přihlásit ke katolickému náboženství, nebo opustit zemi.

Čtěte také

Stavové tak po pouhých dvou letech dosáhli přesného opaku svých původních cílů. A Ferdinand II. Habsburský docílil toho, o co se jeho předkové pokoušeli celé století. V absolutní rekatolizaci českých zemí mu už nikdo nebránil.

Kříž smíření

K nastolení míru mezi katolíky a protestanty vedla dlouhá cesta. Symbolizovat ho má Kříž smíření, který v neděli odhalili zástupci církví nedaleko bojiště bitvy na Bílé hoře. Stojí na místě, kde české šlechtice převážně protestantského smýšlení porazily katolické armády.

Kříž má připomínat, že nikdo by neměl trpět kvůli své víře. Vyrobil ho německý benediktinský mnich a umělecký kovář Abraham Fischer. Tvoří ho dva ocelové a jeden titanový kříž. Dva zrezivělé kříže představují znesvářené strany: minulost a bolest. Třetí rameno je čisté a modré a odkazuje na smíření.

autoři: Zdeňka Trachtová , and
Spustit audio

Související