2 vrazi utekli z věznice na Borech, sjezdu KDU-ČSL, baráž o mistrovství světa ve fotbale

12. listopad 2005
Týden v tahu

Generálního ředitel vězeňské služby Luděk Kula a poslanec ODS z branně bezpečnostního výboru Jiří Bílý diskutovali o chybách, které umožnili 2 vrahům utéct z věznice Na Borech v Plzni a dalším odsouzeným ve Valdicích řídit distribuci drog pomocí mobilního telefonu. S komentátorem Radiožurnálu Petrem Nováčkem jsme se podívali, jestli Miroslav Kalousek obhájil svou funkci předsedy strany na sjezdu KDU-ČSL a s reportérem Janem Šmídem jsme si přiblížili nástrahy, které čekali na čechy v baráži o mistrovství světa s fotbalisty z Norska.

Přehled příspěvků

Štěpánka Čechová: Čí chyby umožnily dvěma vrahům útěk z plzeňské věznice na Borech a dalším odsouzeným mobilem z valdického vězení řídit distribuci drog? V Duelu týdne se zeptám generálního ředitele vězeňské služby Luďka Kuly a poslance ODS z branně bezpečnostního výboru Jiřího Bílého.

Průběh sjezdu KDU-ČSL, kde předseda lidovců Miroslav Kalousek obhájil svou funkci, sleduje komentátor Radiožurnálu Petr Nováček.

Jan Šmíd poslal aktuální reportáž o nástrahách, které čekají naše fotbalisty při zápasu s Nory v baráži o mistrovství světa a zavoláme také trenéra Zdeňka Ščasného.

Těmto událostem jsme se rozhodli věnovat pozornost v následujících zhruba 50 minutách. Příjemný poslech Radiožurnálu přeje Štěpánka Čechová.

Duel

Štěpánka Čechová: Už pátý den svobody si užívají dva vrazi, kteří uprchli z věznice v Plzni na Borech. Roman Čabrada byl odsouzen za brutální vraždu německého starosty a obchod s drogami, Rostislav Roztočil si odpykával trest za vraždu egyptského studenta. Z vězení se nechali vyvézt zabalení ve speciálně upravené bedně s připraveným jídlem na cestu. Pátrání po uprchlících hned v úvodu ještě zkomplikoval fakt, že útěk objevili dozorci až po delší době a trestanci tak získali téměř čtyřhodinový náskok. Události připomíná reportér Lubomír Smatana.

Lubomír Smatana: Útěk si oba vrazi pečlivě naplánovali, tomu odpovídají stopy. Trestanci měli při útěku náhradní civilní oblečení a zásoby jídla. Nejvíce jim však pomohly trestuhodné chyby vězeňské stráže. Z dostupných informací vyplývá, že na Borech panovaly nehorázné poměry. Oba vrazi, odsouzení do věznice se zvýšenou ostrahou, pracovali mezi ostatními vězni, tedy v rozporu se všemi předpisy. Navíc Roztočil pracoval jako parťák, měl dokonce svůj stůl a rozděloval práci. Zřejmě proto skončil na hodinu šéf věznice. Další opatření budou následovat, říká generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula.

Host (Luděk Kula): V pondělí odpoledne předložím, nechci říct definitivní, ale věřím, že uspokojující zprávu o řešení situací v Plzni, včetně těch personálních, kázeňských změn.

Lubomír Smatana: Do Čech dorazila zpráva z Německa, kde žije sestra Rostislava Roztočila. Ta tvrdí, že její bratr je v bezpečí a tuto zprávu oznámila právnickému spolku Šalamoun. Potvrzuje to jeho člen John Bok.

Host (John Bok): Tož mě řekli, že je mimo republiku, to my nevíme, jenom se můžem domnívat.

Štěpánka Čechová: Naši hosté v těchto chvílích sedí oba připraveni v regionálních studiích Českého rozhlasu. V Brně vítám generálního ředitele vězeňské služby Luďka Kulu, dobrý den.

Host (Luděk Kula): Dobrý večer.

Štěpánka Čechová: A v Plzni poslance ODS, člena sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost a podvýboru pro vězeňství Jiřího Bílého. Dobrý den.

Host (Jiří Bílý): Pěkný sobotní podvečer všem posluchačům Radiožurnálu.

Štěpánka Čechová: Tak, pane řediteli, poslední zpráva z agentur hovoří o tom, že západočeská policie dnes definitivně potvrdila, že vězni, kteří jsou už pátý den na útěku, směřovali z Plzně do Německa. I když byl plán útěku velmi pečlivě připraven, nastala prý neočekávaná změna a náklad byl vyložen v meziskladu. Poté muži zřejmě zpanikařili a vylezli z bedny ven, řekla to policejní mluvčí Helena Malotínská. Vy máte v pondělí předložit ministru spravedlnosti Němcovi podrobnou zprávu o útěku i s vašimi návrhy na další opatření, předpokládám tedy, že jste osoba více než dobře informovovaná o průběhu vyšetřování, máte i vy nějaké novinky?

Host (Luděk Kula): To, co se týče té komise, která byla vyslána do věznice Plzeň, ta svoji práci dneska v těchto hodinách ukončila, skutečně ráno mi předloží podrobnou zprávu, já tuto zprávu seznámím ministra spravedlnosti. Tato zpráva bude ovat veškerá opatření a veškeré personální a kázeňské řešení v dané věznici.

Štěpánka Čechová: Vy jste kromě okamžitého odvolání ředitele věznice už sáhl i k dalším opatřením a následovat jich bude asi mnohem více, jak sám říkáte. Zrekapitulujte nám tedy, jaké postihy kdo dostal a jaké ještě chystáte?

Host (Luděk Kula): Tak v prvé řadě ještě ten den jsem odvolal ředitele věznice, plukovníka Zemana, ve čtvrtek byl postaven mimo službu dozorce, který vykonával službu na již zmíněném pracovišti a v současné době se chystají personální a kázeňské řešení u některých funkcionářů, kteří měli za úkol teda kontrolovat tyto pracoviště, kteří rozhodovali o tom, jakým způsobem a koho na tyto pracoviště zařadí. Co se týká těch opatření, já jsem svolal ve čtvrtek večer poradu vybraných ředitelů zvýšených ostrah a ostrah, se kterými jsme projednali celou tu záležitost a přijali jsme i celorepublikové závěry, aby k takovéto věci již nemohlo dojít.

Štěpánka Čechová: K tomu se dostaneme, řekněte, je už tedy jasné, kolik lidí a s jakými konkrétními tresty odnese tuto kauzu.

Host (Luděk Kula): Já bych nechtěl předbíhat tu zprávu, kterou mám dneska na generálním ředitelství na stole, ale řekl jsem, že předběžně, že jich bude minimálně 6, já již v tuto chvíli vím, že jich bude minimálně 9.

Štěpánka Čechová: Je už tedy jasné, čí konkrétní selhání umožnilo ten útěk? Je to v té zprávě jasné?

Host (Luděk Kula): Z té zprávy, z té zprávy je jasné to, a to bylo jasné od prvního dne, že ten strážný nebo dozorce, ať jsem přesný, který vykonával tu svoji činnost nebo ji měl vykonávat, ji nevykonával jak měl, protože kdyby takto činil, tak by k tomu útěku nikdy nemohlo dojít. Takže tam je prvořadá odpovědnost. Další odpovědnost nesou funkcionáři, kteří vytvářeli a měli za úkol kontrolovat systém výkonu služby tady těchto dozorců, kteří vykonávali systém kontrol, kteří ten plán vlastně vyráběli, ten plán byl docela, jak už bylo mnohokrát řečeno, byl dost průhledný, bylo z něho jasně patrno, v kolik hodin vězeňská služba své kontrolní mechanismy používá, takže se domnívám, že i na toto ti funkcionáři měli přijít, měli být trošku flexibilní, měli pružně reagovat na ty situace. Pokud zaměstnáváme na pracovištích odsouzené se zvýšenou ostrahou, měli bychom i zvýšeně provádět kontrolní činnost.

Štěpánka Čechová: Nebo-li, je to podle vás selhání jednotlivců nebo celého systému?

Host (Luděk Kula): V tomto případě je to selhání jednotlivce v tom, že prostě kdyby on prováděl to co měl, tak prostě se to nemohlo stát. Jako celek musím hodnotit, já musím odpovědně říct, že těch chyb je tam prostě daleko víc, když se potom zpětně člověk podívá na všechny ty mechanismy, jak fungovaly, jak se prováděly kontroly, kdo je prováděl, jak jsou čitelné zápisy, tak se domnívám, že je tam i v tom systému, které zpracovávalo vedení, jsou nedostatky, které se budou muset řešit.

Štěpánka Čechová: Pane poslanče, stejná otázka pro vás. Je útěk z Borů selháním konkrétních jednotlivců nebo se něco podobného může zopakovat kdekoli, protože chyby jsou v celém systému dozoru a kontroly an gro.

Host (Jiří Bílý): Podle mého názoru, paní redaktorko, je chyba v celém systému, protože pokud je, konkrétně ve věznici na Borech špatně rozdělenej nebo špatně kontrolovanej ten systém, tak potom si ti jednotliví dozorci, řeknu, zvyknou na takovej laxní přístup. Myslím si, že právě při dozorování těch nejvyšších trestů, to znamená u těch vrahů, tam by měla bejt velmi přísná ostraha a mělo by tam být přesně specifikovaný systém, kdy se mají měnit jednotliví dozorci, jakým způsobem mají provádět obchůzky. Takže systém byl bych řekl, zanedbán a s tím pádem selhali i dozorci a celý personál.

Štěpánka Čechová: A existuje podle vás v našem vězeňství nějaký naprosto jasný návod, podle kterého mají jednotlivé věznice, jednotliví vedoucí těch věznic postupovat tak, aby k takovým selháním nedocházelo, anebo je to na každém jednotlivém vedoucím, co si udělá ve své věznici za pořádek?

Host (Jiří Bílý): Pokud jsem navštívil jednotlivé věznice, protože pracuji v podvýboru pro vězeňství, tak tam každý ředitel na náš dotaz předkládal plán, jak vše je zabezpečeno. Nevím, jestli ten plán dělán centrálně, ale každý ředitel věznice ho měl. Podle mých informací si myslím, že ten plán byl svým způsobem dobrý, ale zřejmě je vidět, že dochází k selhání hlavně lidských faktorů, už od těch vedoucích, že to se podceňuje a myslím si, že právě na Bory, kde jsem byl třikrát, tak jsem se ptal, kdy naposledy, jestli někdo utekl, takže myslím, že ani v blízké minulosti nikdo nemohl utéct, proto mě to velmi mrzí, protože pocházím z Plzeňského kraje a docela jsem byl pyšný na to, že plzeňská věznice Bory se pyšní tím, že tam neutíkají vězni.

Štěpánka Čechová: Pane řediteli, vy sám jste uvedl, že odpovědní pracovníci vám budou muset zdůvodnit zařazování odsouzených se zvýšenou ostrahou na taková pracoviště, jako je knihárna, kterou provozuje soukromá firma. Už to udělali?

Host (Luděk Kula): Já bych chtěl zareagovat na pana poslance, já bych jenom chtěl říct, že systém je vždy jiný. V každé věznici je jiný a ten systém i v plzeňské věznici byl přesně daný, což tam bylo nastaveno, že ten dozorce jednou za 30 minut provede kontrolu. To v 10 hodin a v 15 hodin bude sčítací prověrka. To, že ten dozorce tu kontrolu dělal lajdácky nebo vůbec, to je věc úplně jiná, ale chci říct, že tenhle kontrolní systém funguje i v Plzni a funguje všude, takže jen byl nastaven, pouze byl porušen. Pochopitelně ve všech věznicích existuje kontrolní systém, ale ten kontrolní systém je na každém pracovišti trošku odlišný. To je k tomu.

Štěpánka Čechová: Já bych se chtěla dostat přes tu otázku, ano...

Host (Luděk Kula): Co se týká zařazení vězňů na pracoviště, již jsem několikrát řekl, že je to otázka profesionalismu, citu, že ta komise, která zasedá včetně ředitele se má seznámit se spisem odsouzených a já za sebe se domnívám, že pan odsouzený Čabrada na tomto pracovišti neměl co dělat. Já jako ředitel věznice bych ho tam nikdy nezařadil.

Štěpánka Čechová: A jestliže sám jste řekl, že systém je v každé věznici jiný a je to na citu těch jednotlivých vedoucích, nebylo by tedy na čase po těchto zkušenostech udělat nějaký jednotný systém, který by přikazoval minimálně ty hlavní body, které je potřeba dodržet?

Host (Luděk Kula): Nejhorší, co může být, je centrální jednotný systém. Tento systém prostě by nemohl být vůbec pružný. Každý ředitel věznice, každý vedení si musí umět nastavit svůj vlastní kontrolní systém pracoviště, z oddělení, hlavních vstupů a ten systém musí dokázat s ním pracovat, musí dokázat ho měnit, musí fungovat rotace příslušníků, nemůže nechávat na pracovištích nebo na stanovištích neustále rok, dva, tři stejného zaměstnance, který je pořád ve styku se stejnými vězni. To prostě nikde nedělá dobrotu. Je to skutečně o té profesionalitě, o tom přístupu, odpovědném přístupu a o ničem jiném. Já se nedomnívám, že by centrální kontrolní systém něco vyřešil ve vězeňské službě.

Štěpánka Čechová: Pane řediteli, když je to o té profesionalitě, deník Právo kritizoval i fakt, že jste řízením borské věznice pověřil bez výběrového řízení veterána z Perského zálivu, Jaroslava Zemana, který neměl dost zkušeností na takový post. Uznáváte, že to byla chyba?

Host (Luděk Kula): To neuznávám, protože nebyl to pan ředitel Zeman, který tyto odsouzené zařadil na pracoviště, bylo to předchozí vedení, nebyl to pan ředitel Zeman, který tento kontrolní systém nastavil. Je pravdou, že pan ředitel Zeman za pět měsíců, co byl ve funkci, na to měl přijít, měl prostě na to reagovat, měl říct, pane generální, ten systém není správný, já udělám jiný, to mu vyčítám já. To, že byl v Perském zálivu, to je věc jiná, u vězeňské služby pracoval mnoho let, měl nejlepší doporučení z věznice České Budějovice, kde pracoval a není mojí povinností do funkce ředitele ustanovit příslušníka výběrovým řízením. I tohoto příslušníka nebo pana Zemana jsem pověřil do funkce, je toto institut podle zákona 186, tento institut může trvat maximálně 12 měsíců a pan plukovník Zeman, kdyby se nestala tato mimořádná událost, tak by v nejbližších měsících musel předstoupit před výběrovou komisi a ta by rozhodla, zdali bude vykonávat tu funkci nebo nebude. Takže on by se toho výběrového řízení stejně tak či tak musel zúčastnit a tam by skládal účty.

Štěpánka Čechová: Pane poslanče, vy spatřujete nějakou chybu ve volbě vedoucího věznice?

Host (Jiří Bílý): Panu generálnímu řediteli, jakým způsobem si zvolí svého ředitele v jaké věznici, akorát bych chtěl podotknout, že pan ředitel, plukovník Zeman, neznám ho osobně, myslím si, že asi odpovídal těm představám pana generálního ředitele, ale trošku mě překvapuje to, že si nezmapoval, jací vězni, kde pracujou a jak pan generální ředitel říkal, že systém neselhal, anebo že nejde dělat centrální systém, já si myslím, že ochranný systém nejde dělat centrálně, ale určitá pravidla jdou, protože kdyby bylo jasně dáno, že vězeň, potažmo v horách tedy odsouzen na iks let prostě nesmí vykonávat žádnou službu, že tam musí být určité věci, jako ostraha, která se mění po určitou dobu, to pak záleží i potom na samotném řediteli věznice, jakým způsobem si určí ty obchůzky, takže tam vidím nedostatek, protože si myslím, že i ten nový pan ředitel Zeman, který tam nastoupil, kdyby možná si přečetl nějakou tu směrnici, že tito pracovní nebo na těchto pracovních místech nesmí tito lidé dělat, takže Roztočil dokonce dělal nějakého vedoucího party, to si myslím, že je právě je selhání toho, ty metodiky toho systému.

Štěpánka Čechová: Pane řediteli, nemáte pocit, že by bylo dobré třeba se zamyslet i nad obsazováním těch postů, třeba jejich zkvalitněním nebo lepším prověřováním těch pracovníků?

Host (Luděk Kula): Věřte mi, že tomu věnuju maximální pozornost a že je v mým zájmu, protože tito ředitelé, jejich dobrá práce potom je pochopitelně i moje hodnocení, takže dělám všechno proto, abych dosazoval ty nejlepší, o kterých vím, jestli se někdy stane chyba a nebo nestane, to musí posoudit někdo jiný, ale já tomu věnuji maximální pozornost. Já bych jenom ještě chtěl dodat, že já nejsem v rozporu s panem poslancem, já jsem přijal několik celorepublikových opatření, jsou některé věci, které jdou centralizovat a my je centralizujeme, a některé věci, které centralizovat nejdou a věznice si je musí řešit samy. Mimo jiné, jeden z bodů, které jsem nařídil celorepublikově je i to, že nezařazovat odsouzené se zvýšenou ostrahou na nestřežená pracoviště s okamžitou platností. Na toto téma se dál prostě nechci vůbec bavit, to každý ředitel musí jednoznačně plnit příkaz z centra, takže, a není to jediný bod, já zítra na tiskové konferenci nebo de facto v pondělí ...

Štěpánka Čechová: Když už jste nakousl ten jeden bod, tak řekněte více těch . .

Host (Luděk Kula): A ještě bych chtěl říct, že jsem já zpracoval koncepci bezpečnosti celé vězeňské služby až do roku 2015. Tuto koncepci předložím všem příslušným výborům a je to koncepce, která nastiňuje postup vězeňské služby pro příštích 10 let, kudy se chceme v oblasti bezpečnosti pohybovat a není to jenom o této koncepci, je to prosím vás o lidech, je to o tom, že nám dlouhodobě snižují počty vězeňských zaměstnanců, je to o tom, že ve vězeňství peníze, je to o tom, že nemáme příslušnou techniku, jakou bychom si zasloužili a měli mít, aby věznice mohly být úplně bezpečné.

Štěpánka Čechová: Vy sám jste teď zmínil techniku, vidím, že body mi sám nevyjmenujete ty, které navrhujete změnit. Teď jste tedy zmínil zařazení odsouzených se zvýšenou ostrahou, to je jedna úprava, další, o čem zřejmě budete muset nějak hovořit nebo to řešit, to jsou mobily ve věznicích. On totiž na pozadí tohoto útěku z věznice v Plzni z Borů zůstává ještě jeden případ velice zarážející, a to je případ z minulého týdne, který ukázal, že drogový gang, rozšiřování, distribuci i výrobu drog řídili shodou okolností také vrazi, a to mobilními telefony z věznice ve Valdicích. Pane řediteli, to není ani první, ani poslední případ pravděpodobně, který se stal, potýkala se s tím už i vaše předchůdkyně Kamila Meclová. Uděláte s tím také konečně něco?

Host (Luděk Kula): Já, já, já se s tím nemůžu ztotožnit, protože mediálně to bylo položeno úplně jinak. Případ valdické věznice je naprosto odlišný případ. To od prvního dne byla součinnost vězeňské služby a policie. My jsme o celé záležitosti věděli, my nebo my, policie podala žádost ministerstvu spravedlnosti, ten schválil použití operativně pátracích prostředků vůči těmto odsouzeným, takže byl to ministr spravedlnosti, bylo to ministerstvo, byla to vězeňská služba, která nad touto věcí dohlížela a úzce spolupracovala s policií....

Štěpánka Čechová: Moment, vy jste řekl, že to bylo ...

Host (Luděk Kula): A díky naší dobré práci a pochopitelně práci policie se podařilo odhalit tenhle gang překupníků drog, takže ...

Štěpánka Čechová: Ano, pochvalte se, ale vy jste řekl, že to bylo od prvního dne záležitost policie ...

Host (Luděk Kula): To nebyla žádná tajné akce, nebylo to nic, co by bylo protizákonné, naopak, my jsme o tom věděli a dopadlo to velice dobře a nakonec bylo to i vyjádřeno prohlášením mým společně s panem ředitelem Komorousem ...

Štěpánka Čechová: Ano, ano, to zní ale skoro jako kdyby jste vězňům ty mobily téměř donesli, aby jste mohli sledovat drogový gang ...

Host (Luděk Kula): . . to byl vzorný příklad dobré spolupráce mezi vězeňskou službou a Policií České republiky.

Štěpánka Čechová: Pane řediteli, to zní jako byste vězňům ty mobily snad dokonce dali.

Host (Luděk Kula): Co se týká obecně telefonů, mě velmi znepokují, je paradoxem, že, já to i vysvětlím, že máme vyšší číslo než loni, ale ono se ty čísla zvyšují každý rok, já po nástupu do funkce jsem vyhlásil otevřený boj průniku nedovolených předmětů a mobilních telefonů. Mě to velmi znepokojuje, dělám všechno pro to, aby k tomu nedocházelo, ale je potřeba říct, že tyto telefony převážně mají odsouzení, kteří už velmi těžko nebo už nemohou ovlivňovat vyšetřování. Ve vazebních věznicích máme za celý rok asi telefonů 4 nebo 5, takže naprosto minimální množství a budeme přijímat spoustu dalších a dalších opatření, aby k tomu již nedocházelo. Já jsem nastartoval systém a v našich věznicích po mém nástupu do funkce bohužel těchto telefonů bylo spousty a domnívám se, že ještě jsou. Já budu dělat další akce takové, abych tyto věznice od těchto předmětů vyčistil, přijmu si takové opatření, aby v roce 2006 bylo minimálně o 50 procent těchto zařízení ve věznicích méně. Ale musím zdůraznit, že tyto mobily se hází přes zdi do věznice a posílají se balíkama, vězni je získávají na pracovištích, nemůžu vyloučit ani korupci příslušníků, je to velmi složitá záležitost, velmi složitá a já ji věnuji maximální pozornost.

Štěpánka Čechová: Pane poslanče, teď jste slyšel tedy jednak vyjádření k případu ve Valdicích, tam mě trošičku zarážela slova pana ředitele, že to byla od první chvíle akce policie, tak to bych ráda slyšela k tomu váš názor a potom, zda si myslíte, že se skutečně podaří, přestože se pan ředitel evidentně velmi snaží s tím něco dělat, jestli se to skutečně podaří nějak upravit konečně.

Host (Jiří Bílý): Jestli mohu vůbec k telefonům, mobilním telefonům ve věznici. Já si myslím, že už prvořadý úkol, co je, zamezit, maximálně zamezit, aby se donášely nebo jakýmkoliv způsobem vnikaly mobilní telefony do vězení. To následné, že se potom vyhledávají, to si myslím, že už je pozdě. To, jestli ve Valdicích to svým způsobem řeknu, byla to policejní akce, to znamená, že policie věděla, kdo ten mobil má a jenom čekali, až se podle nějakých indicií z toho hovoru, dozví o dalších pachatelích, já si myslím, že to taky není dobré. Protože i v těch hovorech může jít o nějakou skrytou šifru mezi jednotlivými gangy a může proniknout ven informace, kterou třeba policie v tu chvíli nedokáže rozluštit. Myslím si, že pan generální ředitel má trošku nevýhodu v tom, že bohužel vězeňství je trochu okleštěno od rozpočtu na příští rok, to má být o 12 procent méně, to znamená 250 milionů, náš podvýbor, pardon, výbor pro brannou bezpečnost dává na, konstatuje, že tady je přímo ohrožení zajištění základních funkcí vězeňské služby, takže my jako výbor i podvýbor pro vězeňství se snažíme do vězeňství, aby bylo více peněz, protože pokud by bylo více peněz, tak si myslím, že dneska není problém zajistit si i zařízení, které dokáže vyhledávat tyto mobilní telefony.

Štěpánka Čechová: A co rušičky signálu?

Host (Jiří Bílý): Teď jsem neslyšel, pardon?

Štěpánka Čechová: A co rušičky signálu, proč nepoužít rušičky signálu mobilních telefonů?

Host (Jiří Bílý): Ano, rušičky signálů ano asi, ale musí zase vědět, protože jsou určité druhy, mají určitou bych řekl metrovou vzdálenost od toho rušení, to znamená, že by ta rušička mohla býti přímo v cele. Přesně se nechá i změřit, kam až může zasáhnout, kdyby byla celá věznice ...

Štěpánka Čechová: Nebudeme zasahovat do technických detailů. Pane řediteli, uvažujete o rušičkách signálů, o nákupech rušiček?

Host (Luděk Kula): Já si nic jiného nepřeju, než abych mohl v českých věznicích tyhle rušičky uvést do provozu. To je moje největší přání...

Štěpánka Čechová: A kdo vám v tom brání?

Host (Luděk Kula): Protože se domnívám, že jinak nejsme schopni, nejsme schopni to absolutně vymýtit a já souhlasím s panem poslancem, že je potřeba je řešit před tím průnikem do věznic, ne až v těch věznicích jsou, ale my nemůžeme věznice hermeticky uzavřít, to prostě nejde a těch kontaktů s různými lidmi, firmami, na pracovištích, prostě je tolik, je tolik, že je to mravenčí práce, takže pokud by se podařilo zarušit tyto vězení, tak by to bylo naprosto ideální situace. Já bych chtěl i poděkovat výboru, protože nám, nás velmi podpořil a domnívám se, že výbor pro ochranu a bezpečnost je plně ...

Štěpánka Čechová: Pane řediteli, čas pro diskusi se nachýlil, děkování si nechte na výbory, ale ...

Host (Luděk Kula): Jak bylo řečeno, se nám snižuje o 12 procent rozpočet, tedy se nám snižují počty stavy zaměstnanců, přibývá práce, chce se po nás více zacházet a zaměstnávat vězně, to prostě spolu trošku nekomunikuje. Otvíráme novou věznici v Raputicích, chystáme se ...

Štěpánka Čechová: Pane řediteli, zastavte se, mám pro vás poslední otázku, prosím, bylo by dobré, kdybychom na ni odpověděli...

Host (Luděk Kula): ... a já si nemůžu dovolit dál oslabovat věznice personálně.

Štěpánka Čechová: Samozřejmě, já se vás chci jen zeptat, vy jste řekl, že plánujete nákup rentgenových rámů, je to poslední otázka, prosím odpovězte mi na ni, kdo vám tedy brání naplánovat, pokud bude podvýbor nebo výbor pro obranu a bezpečnost a podvýbor pro vězeňství svolný, vám to nějakým způsobem schválit, naplánovat i nákup těch rušiček?

Host (Luděk Kula): Jedna věc je nákup rentgenů, já jsem toto projednal s panem ministrem, a pan ministr a ministr spravedlnosti jednoznačně nás podporuje, chce pan ministr, abych mu příští týden předložil návrh řešení této problematiky. Co se týká rušiček, tam je to trošičku složitější, protože do této problematiky vstupuje telekomunikační úřad, který nám nechce povolit rušit signál ve vězeních, já jsem dřív určil tříčlennou komisi, která intenzivně vyjednává s telekomunikačním úřadem a já se domnívám, že najdeme společné řešení a jednou provždy tento problém vyřešíme.

Štěpánka Čechová: Pane poslanče, poslední otázka i pro vás. Podpoříte nápad nákupu rušiček?

Host (Jiří Bílý): Ano, ale také chci říct, že toto je, telekomunikační zákon to zakazuje. Myslím si, že by se našlo řešení, tak jako to je u nás na výboru, i u nás na výboru máme rušení, ale protože spadáme do zvláštního režimu utajení, takže tam ze zákona na to máme právo. Já bych, jestli jenom mohu, pan ředitel, generální ředitel nám na našem podvýboru řekl, že se pokusí snížit počet průniků mobilů do věznic nejméně o 80 kusů, pokud to nedokáže, nemám prý na funkci co dělat. Chci se zeptat...

Štěpánka Čechová: Bohužel, teď už na to skutečně nezbývá čas. Teď už na to nezbývá čas, rozumím, pánové, opravdu čas naší debaty je v tuto chvíli u konce, já vám děkuji za účast, v Brně byl generální ředitel vězeňské služby Luděk Kula, díky na slyšenou.

Host (Luděk Kula): Na slyšenou.

Štěpánka Čechová: A v Plzni poslanec ODS Jiří Bílý. Díky. Na slyšenou.

Host (Jiří Bílý): Děkuji, na slyšenou.

Štěpánka Čechová: Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, Týden v tahu. Co je nejaktuálnějším tématem na probíhajícím sjezdu KDU-ČSL a jaká úskalí čekají na naše fotbalisty už za necelé dvě hodiny při zápase s Nory, o tom budeme hovořit po zprávách. S těmi je už ve studiu připraven Pavel Prouza.

Sjezd KDU-ČSL

Štěpánka Čechová: Miroslav Kalousek obhájil post předsedy KDU-ČSL. Na sjezdu strany v Plzni ho podpořilo více než 80 procent kandidátů, když při volbě očekávaně neměl protikandidáta. Křesťanské demokraty povede Kalousek 4 roky, o prodloužení mandátu vedení rozhodli delegáti sjezdu dopoledne změnou stanov. Podle nich bude volební sjezd každý čtvrtý rok, nikoli každý druhý, jak tomu bylo od roku 2001. Dosavadní průběh sjezdu teď shrnou reportéři Radiožurnálu Hana Hikelová a Ondřej Černý.

Hana Hikelová: Zabránit vlivu komunistů, být suverénní silou na české politické scéně, vytvořit variantu pro voliče mezi programy ODS a ČSSD. Tak by se daly shrnout priority KDU-ČSL pro následující období.

Ondřej Černý: Podle Miroslava Kalouska musí křesťanští demokraté nabídnout stabilitu bez experimentů a bez extrémů.

Host (Miroslav Kalousek): Zvažme se zřetelně svým voličům, že za jejich důvěru nikdy nepřipustíme vliv komunistů na vládu, zvyšování daňové zátěže, snížení ochrany vlastnictví a likvidační podmínky pro živnostníky a malé podnikatele. Nikdy ale také nepřipustíme propad důchodců do chudoby, zhoršení podmínek pro rodiny s dětmi a egoismus liberálního přístupu.

Hana Hikelová: Miroslav Kalousek chce stranu dovést k dvojcifernému výsledku ve volbách, i když tomu preference zatím neodpovídají. Podle něj budou volby zásadním politickým zápasem, hlavně kvůli rostoucímu vlivu komunistů.

Host (Miroslav Kalousek): Platí zde prostá, nepřímá úměra. Čím silnější budou po volbách křesťanští demokraté, tím menší bude nebezpečí, že do správy věcí veřejných se promítne komunistická ideologie.

Ondřej Černý: Na rostoucí vliv komunistů upozornil na sjezdu i předseda ODS Mirek Topolánek. Ten lidovcům řekl, že sleduje jejich počínání ve vládní koalici s velkými rozpaky.

Hana Hikelová: Podle něj vytvořili smutnou stafáž a politické krytí neuvěřitelným programovým, personálním a politickým kotrmelcům sociálních demokratů.

Host (Mirek Topolánek): Ta si z vás a z vaší snahy nedopustit podíl komunistů na vládní moci vytvořila rukojmí pro přežívání stávající vládní koalice. Dosáhli jste jistě mnohého, avšak vliv komunistů se nakonec zvýšil a v Parlamentu prakticky vládne nikoliv 101, ale 111.

Ondřej Černý: Topolánek dodal, že přesto oceňuje, že si KDU-ČSL dokázala uchovat tvář a identitu. Podle něj teď ODS a lidovci mají největší odpovědnost za demokratický vývoj naší země bez vlivu komunistů. Považuje je nejen za politické soupeře, ale za potencionální partnery pro příští povolební období.

Hana Hikelová: Topolánkův projev ale lidovce příliš nenadchl. Hlavně slova o tom, že vytvořili smutnou stafáž sociálním demokratům.

Host (Milan Šimonovský): Mě se to nelíbilo, protože to není pravda a za druhé si myslím, že to ani na sjezd nepatří tohle. Jako čestný host bych řekl, že by měl trošku ten arzenál zmenšit asi na to očekávání společné budoucnosti a ta kritika, ta je skutečně vyhrazena většinou na sjezdech domácím.

Hana Hikelová: Řekl Radiožurnálu kandidát na místopředsedu strany, ministr dopravy Milan Šimonovský.

Ondřej Černý: Budoucí spolupráci s KDU-ČSL si dovede představit ČSSD. S tímto poselstvím přijel do Plzně úřadující předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.

Host (Bohuslav Sobotka): Já si dokážu představit různé varianty spolupráce mezi Sociální demokracií a lidovci po příštích volbách a bude záležet na tom, jak rozhodnou voliči.

Hana Hikelová: Před malou chvílí zvolili delegáti sjezdu také druhého muže strany. První místopředsedou je opět místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal. Dá se očekávat, že mnohem dramatičtější bude boj o čtyři řadová místopředsednická křesla.

Štěpánka Čechová: Dění na sjezdu sleduje také komentátor Radiožurnálu Petr Nováček, dobré odpoledne.

Petr Nováček: Hezký podvečer.

Štěpánka Čechová: Petře, předseda ODS Mirek Topolánek obvinil ve svém projevu lidovce, že ve vládě krytí spolupráci sociálních demokratů s komunisty. Doslova prý křesťanští demokraté vytvořili ČSSD stafáž, jak zaznělo v reportáži. To projev ČSSD Bohuslava Sobotky byl k lidovcům příznivější. Jaké reakce obě ta hodnocení vyvolala?

Petr Nováček: Tak Topolánkův projev, jak už bylo řečeno, se tady setkal s určitými rozpaky, nepovažovalo se přiměřené nebo dokonce za vhodné, aby předseda strany, která by snad mohla být jednou i partnerem KDU-ČSL ve vládě přijížděl na její sjezd a cosi zde vytýkal. Na druhé straně musím ale zdůraznit, že Mirek Topolánek současně řekl, že s křesťanskými demokraty občanští demokraté i nadále počítají jako se svými případnými partnery, takže alespoň v závěru svého vystoupení ta svoje příkrá slova, o kterých jste se, Štěpánko, zmínila, trošku zmírnil, otupil. Pokud jde o sociální demokraty, tam si myslím, že Bohuslav Sobotka kápl na šťastnější notu než Mirek Topolánek. On totiž začal svůj projev třemi styčnými body, které vidí mezi sociální demokracií a mezi KDU-ČSL. Je to především pozitivní vztah k Evropské unii a k prvuvolání evropské integrace, pak je to víra v další možnosti rozvoje sociálně tržní společnosti a za třetí Sobotka zdůraznil, že jak lidovci, tak sociální demokraté jsou historickými českými stranami, které spolu sice někdy za první republiky soupeřili, ale přesto byli i vládními partnery a pak, jak lidovci, tak sociální demokraté se postavili proti nebezpečí německého nacismu a jak demokratičtí lidovci, tak demokratičtí sociální demokraté se dostali do konfliktu s komunistickým poúnorovým režimem a také za to byli různě perzekuováni. To si myslím, že sál rád vyslechl a přijal Sobotku velmi vlídně se slušným potleskem.

Štěpánka Čechová: Sjezd teď stojí před volbou řadových místopředsedů, bude to složitá, dlouhá procedura?

Petr Nováček: No tak, to uvidíme po prvním kole, těch kandidátů je sedm, z toho se vybírají čtyři, jak už bylo před chvílí řečeno. Víte, na lidoveckých sjezdech, vážení posluchači, to většinou probíhá tak, že rozhodující roli hrává fakt, že 60 procent delegátů, i více, pochází z Moravy a tak obvykle nejprve musí být uspokojen politický zájem těch moravských delegátů. Tím bude, mám za to, tak jak jsem to viděl v minulosti, ten výběr zejména ovlivněn, celkem se mi zdá jednoznačné, že místopředsedou se stane Milan Šimonovský, tam nevidím žádný problém, pak je další otázka, která ze dvou kandidátek se stane místopředsedkyní, zdali Helena Langšádlová ze Středočeského kraje z Černošic, anebo Michaela Šojtrová ze Zlínského kraje. Údajně vedení strany by si přálo mít ženu v té nejužší skupině, která stranu řídí, no a pak jsou tam další jména, nad nimiž se vznáší otazník. V této souvislosti bych se zejména zmínil o Cyrilu Svobodovi. Jsou dvě možnosti. Buď delegáti dají najevo, že respektují Svobodovu pozici jako ministra zahraničních věcí, mimochodem o všech třech členech vlády za KDU-ČSL se teď krátce, nicméně pochvalně zmínit Miroslav Kalousek ve svém projevu, a v tomto případě by se Cyril Svoboda tím místopředsedou stal. Může se ovšem na druhé straně přihodit i to, že oněch zhruba 80 procent delegátů, kteří hlasovali pro Miroslava Kalouska a podobně pro Jana Kasala, jež vnímá strana jako dvojici prakticky identických politických názorů, že těchto 80 procent delegátů se rozhodne Cyrila Svobodu z toho nejužšího vedení vyřadit. Podle mého skromného odhadu vidím jako pravděpodobnější tu první variantu, protože ta druhá by vyvolala dojem, že Miroslav Kalousek si vyřizuje účty s Cyrilem Svobodou, s nímž v minulosti nedávné, například kolem vládní krize, byli několikrát zřetelné veřejné rozepři, ze se vyřizuje účty se svým protikandidátem z minulého lidoveckého sjezdu, kde nad Cyrilem Svobodou zvítězil o pouhých 27 hlasů.

Štěpánka Čechová: Mimochodem, já jsem zmínila i tu změnu stanov. Může právě to, že volení funkcionáři budou znovu své posty obhajovat až za 4 roky, tu diskusi udělat ještě složitější. Souhlasí s tím všichni členové sjezdu?

Petr Nováček: V tom bych neviděl takový problém. Ne zdaleka všichni členové s tím nesouhlasili. Byli to, pokud si dobře vzpomínám, asi tak něco přes dvě třetiny, ale já tuhletu tendenci pozoruji i u jiných politických stran. Ony většinou zdůrazňují, že ty neustálé přípravy na vnitrostranické volby každé dva roky nebo dokonce v některých případech to bylo každý rok, že tu stranu znejišťují a že v podstatě vždycky půl roku už nedělá nic jiného, než cestou těch svých primárek a dalších stranických institucí se dopracovává k tomu novému vedení. Ty čtyři roky podle mě nehrají rozhodující roli už z toho důvodu, že sjezd KDU-ČSL se bude konat každé dva roky, jenomže volební sjezd má být každý sudý, to znamená každý čtvrtý. V tomto případě ale sjezd je vždycky suverén, může se rozhodnout, i sjezd nevolební o tom, že prostě bude volit nové vedení strany, takže i když si dneska někteří můžou myslet, že pomohli Miroslavu Kalouskovi a těm, kteří budou dále zvoleni do stranických křesel na delší obdobu a stranu tím stabilizovali, kdyby KDU-ČSL potrefila nějaká nemilá příhoda, například neúspěch ve volbách, tak si lze samozřejmě představit svolání jak mimořádného sjezdu, tak to, že příští sjezd za dva roky bude, i když to teď v plánu, volební.

Štěpánka Čechová: Tolik ze sjezdu KDU-ČSL komentátor Radiožurnálu Petr Nováček. Díky, na slyšenou.

Petr Nováček: Já také děkuji, na shledanou. Před zápasem našich fotbalistů v Oslu

Štěpánka Čechová: V půl osmé nastoupí naši fotbalisté v Oslo do prvního zápasu baráže o postup na mistrovství světa. Radiožurnál vám samozřejmě nabídne přímý přenos. Ještě před utkáním ale probereme některé faktory, které mohou duel rozhodnout. Více náš zvláštní zpravodaj v Oslo Jan Šmíd.

Jan Šmíd: Večer na stadionu Ulevol bude rozhodovat několik faktorů. Norové mají výškovou převahu a většina jejich příznivců si myslí, že to je výhoda.

Projevy účastníků: Ano, pokud budou hrát ve vzduchu, tak určitě, tam je hodně vysokých hráčů, takže to bude naše výhoda.

Jan Šmíd: My, Norové, jsme vysocí, říká fotbalový fanoušek z Osla a jeho kolega dodává.

Projevy účastníků: Možná je to výhoda, důležité je, jakým stylem budou hrát.

Jan Šmíd: Při pohledu na sestavy obou mužstev a srovnání věkového složení zálohy je na první pohled vidět, že čtveřice Norů je v průměru o deset let mladší, což může být další důležitý faktor.

Projevy účastníků: Naši hráči jsou opravdu mladší a mnoho z nich hrálo ještě před rokem první nebo druhou ligu. Nemají mnoho zkušeností, ale jsou to skvělí běžci. Letos hráli dobře, mají vynikající kondici, budou Čechy honit všude. Terén ubere hodně sil a jsem přesvědčen, že Norové s nimi vydrží do konce.

Jan Šmíd: Třetím důležitým faktorem, o němž se také mluví, je kvalita hrací plochy. Naši fotbalisté si hřiště prošli před polednem a to, co viděli, ne nepotěšilo. Hrát se dá, ale těžko lze mluvit o trávníku, spíše o pískovišti, neboť hřiště je vysypáno pískem, aby byl povrch alespoň trochu regulérní a nehrálo se v bahně. To může být nevýhodou pro naše techničtější fotbalisty, i když trenér domácích Hrayde špatný stav hřiště za svou výhodu nepovažuje.

Projev trenéra: Ne, raději bychom hráli na výborném trávníku.

Štěpánka Čechová: A necelé dvě hodiny před zápasem je na našem telefonu připraven trenér Zdeněk Sčasný, abychom probrali, co může ovlivnit výsledky hry. Dobré odpoledne.

Host (Zdeněk Ščasný): Dobré odpoledne.

Štěpánka Čechová: Jak už zaznělo i v reportáži kolegy Šmída, celý týden se mluví o špatné kvalitě hřiště na stadionu Ulevol v Oslo. Čeští fotbalisté na něm neměli možnost ani trénovat, jak může ten terén ovlivnit dnešní zápas?

Host (Zdeněk Ščasný): Tak samozřejmě může ovlivnit hodně, protože naše mužstvo, jak už častokrát zaznělo, je spíš technické a spíš do kombinace, takže ten terén určitě nebude našemu mužstvu vyhovovat, nicméně zaznělo to už také, to hřiště je pro obě mužstva stejné, takže vzhledem k tomu, že ještě máme za 4 dny doma odvetu, tak si myslím, že to nebude hrát nějakou významnou roli.

Štěpánka Čechová: Český tým se také musí obejít bez obou vysokých útočníků, tedy Jana Kollera i Vratislava Lokvence a Norové budou mít tím pádem výškovou převahu. Jak velká nevýhoda to může být pro naše fotbalisty?

Host (Zdeněk Ščasný): Tak, já si nemyslím, že to je jenom o výškové převaze, myslím si, že to o nějakém spíš zažitém způsobu hry, které naše mužstvo mělo, takže do té míry si myslím, že to může být velký problém pro nás, ale spíš bych viděl problém v tom odvetném utkání, protože přece jenom to utkání, které budeme hrát v Norsku, tam jestli mám dobré zprávy, tak bude hrát Baroš na hrotu a budeme spíš hrát asi trošku jiný způsob hry, takže myslím si, že spíš to může potkat nějaký problém nás v tom domácím utkání, kdy bychom se měli pokusit o nátlakovou hru.

Štěpánka Čechová: Norové mají také hlavně v záloze velmi mladé hráče. Někteří naši fotbalisté jsou až o 10 let starší. Mohou mít Češi v tomto směru třeba výhodu, více zkušeností s důležitými zápasy a podobně?

Host (Zdeněk Ščasný): Tak, říkáte to přesně, určitě budeme jako mužstvo kvalitnější, zkušenější, nicméně v těchto dvou utkáních bych neviděl jako žádnou výhodu být zkušenější, naopak někdo může namítnout, že ti mladí hráči pudou do těch zápasů bez jakýchkoliv psychických zábran, takže já bych tady v tom neviděl ani výhodu, ani nevýhodu, to rozhodne momentální forma a momentální připravenost na ty dva zápasy.

Štěpánka Čechová: A kde vidíte největší sílu a naopak největší slabinu norského týmu?

Host (Zdeněk Ščasný): Tak já bych o těch slabinách asi moc si neodvažoval mluvit, protože jsem Nory v poslední době viděl opravdu velmi málo, ale protože znám norský fotbal spíš z té klubové stránky, tak myslím si, že Norové budou tak, jak všichni čekají, budou nesmírně tvrdí, houževnatí a jejich největší síla asi bude nejenom ve standardních situacích, ale hlavně v týmovém duchu, první dni budou hrát určitě takový ten svůj sevřetý, tvrdý, agresivní fotbal a v tom si myslím, že jsou jejich největší přednosti. Pokud bych se měl dotknout nějakých nedostatků, myslím si, že tam spíš, co se týče nějaké velké techniky.

Štěpánka Čechová: Lze předpokládat, že budou třeba rozhodčí právě kvůli proslulé tvrdosti Norů přehlížet třeba určité fauly?

Host (Zdeněk Ščasný): Tak, já si nemyslím, že ti rozhodčí budou přehlížet fauly, spíš bych tam viděl problém v tom, že připouští velice tvrdou hru, takže tam bych spíš viděl problém, ale by pouštěli nějaké fauly, to asi určitě ne.

Štěpánka Čechová: I když tedy naši budou pravděpodobně okopaní, můžete tipnout výsledek?

Host (Zdeněk Ščasný): Tak tipovat výsledek bych se neodvážil, já si myslím, že bylo velice příjemné, kdybychom se dneska vraceli s bodem, abychom měli dobrou pozici pro odvetu a ještě, co bych si přál, aby hráči nedostali moc žlutých karet, což zase ten rozhodčí by měl být záruka toho, že on ty karty moc nedává, abychom v té domácí odvetě nebyli oslabení. Prostě výsledek takový, abychom měli šanci v té odvetě se o ten postup poprat.

Štěpánka Čechová: No uvidíme už za pár chvil. Tolik trenér Zdeněk Ščasný. Díky, na slyšenou.

Host (Zdeněk Ščasný): Děkuji taky, na slyšenou.

Fejeton Jana Pokorného

Štěpánka Čechová: A závěrem ještě oblíbený fejeton Jana Pokorného. Tentokrát sice začínají jeho úvahy trochu udiveně, ale nakonec stejně skončí u manželek.

Jan Pokorný: "I tento týden jsem si v práci říkali, že je to všechno nějak na hlavu postavené. Nejdřív se vypařili dva vězni, jen se sekáčkem na maso. Ministr zemědělství něco zoral, pohnojil a odstoupil. Prezident republiky hned po návštěvě buddhistické brahmanistické a džínistické svatyně v Indii zavítá na lidovecký sjezd. Budiž, ale že se rozhlas dostane do televize, tak to je věru událost týdne.

Však víte, po vile Vyvolených a domu Velkého bratra máme tu novou reality, která je reality v tom, že aktéři, gorily v pražské ZOO, opravdu nevědí, že je snímají mikrofony a kamery a dělají si, co chtějí. Projekt, jen tak pro připomenutí, se jmenuje Odhalení, je zrozen v Českém rozhlase, k vidění na internetu, v České televizi a k slyšení v rádiu. 4 gorily nížinné v pražské ZOO si žijí, jakoby se nechumelilo. A to je sledují vědci, redaktoři a dle ohlasů i lidé z domova a ciziny.

Je to skutečná podívaná. Lidoopy totiž nechává v klidu náhlá popularita, nucená správa nad VZP i fotbalový zápas s Nory. Nikdo se ve výběru neholí, nesvazuje, necáká po druhých šlehačkou, ba ani nemusí pomlouvat druhé ve zpovědnici. U goril je to tak, jak to je. I když v zajetí. Aspoň to mají společné s Vladkem, Filipem a dalšími děvčaty a chlapci, kteří na sebe nechají koukat v naději, že dostanou pár melounů. Mimochodem nejoblíbenější gorile jich připadne 12.

V internetové diskusi na stránce www.odhalení.cz jsou v drtivé převaze názory, které chválí Český rozhlas za tenhle nápad. Jeden z posluchačů ale nemá ještě tak úplně důvod ke spokojenosti. Gorily jen tak v ZOO mu nestačí. Domáhá se, aby se hrdinové z výběhu angažovali v dalších televizních pořadech. Pro začátek aspoň ve Výměně manželek."

Štěpánka Čechová: Čas pro pořad Týden v tahu vypršel. Nad událostmi následujících sedmi dnů se s hosty Radiožurnálu zamyslíme opět příští sobotu po 17. hodině. Příjemný večer vám přeje Štěpánka Čechová.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: jšm , jap , pno , hah , šče , onč , lsm
Spustit audio