Zbigniew Czendlik

Poslání křesťanské církve - její minulost i současnost, ateismus, začátky působení v Česku po přesídlení z Polska či charitativní projekty - to jsou některá z témat, o kterých si římskokatolický farář Zbigniew Czendlik povídal v pondělním Dopoledním Radiožurnálu s Lucií Výbornou. Řeč přišla i na jeho lásku k fotbalu a golfu. V úterý 3. června bude hostem scénáristka Lucie Konášová.

Římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik byl v roce 1992 vyslán z Polska do Česka. Co ho tehdy napadlo jako první? "Otázka - za jaké hříchy, co jsem provedl, že musím do Čech? Já jsem se ohlížel po jiných zemích. Protože mám rád teplo, tak mě spíš zajímala třeba Itálie nebo Španělsko. O Česku jsem moc nevěděl a o české církvi vůbec nic," odpověděl kněz, který je od roku 2006 českým občanem. "Já se tady silně identifikuji s kulturou a hlavně s lidmi, kteří mě skvěle přijali. Prožil jsem tady nejkrásnější léta svého života. Prostě je mi tady dobře, a doufám, že i lidem je se mnou dobře," dodal dnešní host.

Jaký okruh otázek nejvíce lidi zajímá, když se baví se Zbigniewem Czendlikem? "Většina otázek sklouzne na církev. A tak ten rozhovor je o křížových výpravách, upálení Jana Husa či církevním majetku. Já říkám, že lidské dějiny jsou násilnými dějinami. Že tady mluvíme česky znamená, že nám někdo tu svobodu a současnost vybojoval. Každý národ má násilné dějiny, stejně jako církev. Já to beru na vědomí, ale je to prostě určitá vývojová etapa v dějinách církve. Jediné co můžu udělat je, že se můžu červenat za to co se v církvi děje i dnes - například když se mluví o zneužívání dětí," uvedl farář.

Lidé o sobě říkají, že jsou ateisté nebo mají svoji představu Boha a církev k tomu nepotřebují. Co si o tom myslí dnešní host? "Ateismus je určitý filozofický proud a pak je praktický ateismus. To znamená, že lidé nemají žádnou vazbu na církev či církevní instituce - ten je poměrně rozšířený. Ale nevypovídá to nic o vnitřním životě člověka. Víra je určitým intimním vztahem, který si člověk vytváří k Bohu. Někdo řekne k transcedenci, někdo k nějakému absolutnu. Bohužel tím, že jsou velmi nepopulární tradiční náboženství, tak se vytváří obrovský prostor pro sekty. To je pro mě důkazem toho, že lidé vnitřní život potřebují," uvedl Zbigniew Czendlik.

Záznam celého rozhovoru se Zbigniewem Czendlikem si můžete poslechnout v Rádiu na přání.