Zaměstnavatel neřeší pracovní úraz: urgujte ho, případně žalujte

16. říjen 2014
Žurnál servis
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rehabilitace ruky, úraz (ilustrační foto)

Na Radiožurnál se obrátil posluchač, který před dvěma lety utrpěl pracovní úraz a jeho zaměstnavatel mu zatím neposla žádné odškodnění. Posluchačce proto zajímalo, zda jeho nárok nebyl promlčen a co by měl udělat, aby odškodnění dostal. Radil advokátní koncipient David Borovec ze společnosti Randl Partners.

„Dříve platilo, že odškodnění muselo být provedeno ve dvouleté promlčecí lhůtě. Od od prvního ledna tohoto roku byla prodloužena na tříletou s tím, že se promlčují jednotlivá plnění. Tedy pokud jsou zaměstnanci vypláceny dávky z titulu renty, během pracovní neschopnosti nebo po skončení pracovní neschopnosti,“ vysvětluje právník.

Ostatní nároky, které zaměstnanec může kvůli úrazu vznést, se nepromlčují vůbec. „Nároky typu ztížení společenského uplatnění nebo bolestného zaměstnanec může uplatnit i později,“ dodává Borovec.


Zaměstnanci vzniká v případě pracovního úrazu nárok hned na několik věcí. Jednak to je náhrada za ztrátu na výdělku během pracovní neschopnosti, případně po jejím skončení - její výši lze dopočítat podle výše výdělku, který zaměstnanec pobíral předtím, než se mu pracovní úraz stal. Pak je tady možnost žádat bolestné nebo odškodnění za ztížení společenského uplatnění, a tady se vychází z bodových tabulek a z lékařského posudku. Záleží tedy na odborném posouzení lékaře a na dalších faktorech typu náročnost léčby nebo dopady do života zaměstnance.

Co by tedy člověk měl udělat, pokud je zaměstnavatel nečinný a jeho nároky neřeší? „Je třeba nároky sepsat a dát zaměstnavateli na vědomí, že se v případě potřeby jsem ochoten domáhat svých nároků i soudní cestou,“ radí právník.

Pokud zaměstnavatel spolupracovat nebude, mohou pomoci i úřady. „Mohu se obrátit na inspekci práce, že zaměstnavatel porušuje svoje povinnosti. Samozřejmě můžu dát také žalobu o náhradu újmy z pracovního úrazu a soud ji projedná. V případě, že nároky budou oprávněné, má zaměstnanec šanci se jich domoci touto cestou,“ uzavírá Borovec.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio