Z čistírny zpátky do městských ulic. Vědci z VŠCHT postavili zařízení na recyklaci odpadních vod

3. listopad 2020

Členské země Evropské unie budou muset za čtyři roky začít využívat recyklovanou vodu. Vyplývá to z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Unie tak chce ulevit stávajícím zdrojům pitné vody. Česká legislativa přitom doteď s ničím takovým nepočítala. Vědci z pražské Vysoké školy chemicko-technologické se proto rozhodli postavit zařízení, které zvládne dočistit vodu z čistírny odpadních vod. 

Poloprovozní jednotka postavená z běžně dostupných vodárenských technologií vznikla za finanční podpory Technologické agentury České republiky a funguje v areálu Ústřední čistírny odpadních vod v pražské Bubenči.

Účinná filtrace

Kontejner stojí u jedné z dosazovacích nádrží bubenečské čistírny. Odebírá vodu, která prošla celým čisticím procesem, těsně před tím, než ji tu vypustí do Vltavy. 

„Voda natéká nejdříve do mísiče, kde se smíchá s kolagulantem, který slouží k tomu, aby se vyvločkovaly zbylé organické látky. Kolagulant dokáže organické látky shluknout k sobě a vytvořit co největší vločku, kterou pak potřebujeme pro usazování a filtraci – aby znečistění bylo co největší a dokázali jsme ho účinně odfiltrovat,“ popisuje Martin Srb z Pražských vodovodů a kanalizací.

Za jednou z kratších stěn kontejneru je ukrytá nádrž s takzvaným lamelovým usazovákem. „Lamely slouží k tomu, aby se zvětšil takzvaný separační povrch nádrže. Pak dokážeme více vody podrobit procesu na stejně velkém prostoru. Dojde k větší efektivitě zařízení,“ vysvětluje Srb. Voda pak projde skrz pískový filtr, speciální membránový modul a aktivní uhlí. 

Nakonec před námi stojí tři lahvičky s vodou. Zatímco první vzorek je viditelně znečištěný, ve druhé a třetí lahvičce jsou pitná voda a recyklovaná voda z kontejneru – ty se složením téměř neliší.

Úspora kvalitního zdroje pitné vody

Zařízení vyvinuté na VŠCHT dokáže vodu z čistírny dočistit na kvalitu velmi podobnou té pitné. Cílem projektu je ale tuto vodu používat k technickým účelům.

Kontejner stojí u jedné z dosazovacích nádrží bubenečské čístírny odpadních vod

„K zavlažování městské zeleně, k ochlazování tepelných ostrovů ve městě nebo k mytí vozovek,“ vypočítává profesor Jiří Wanner z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT.„Šetříme vysoce kvalitní pitný zdroj vody, a přitom používáme vodu, která je stejně bezpečná jako ta pitná.“

To, že takto recyklovanou vodu jde využívat i pro zemědělské účely – jak to už za čtyři roky zavede nařízení Evropského parlamentu a Rady EU –, potvrzuje jiný projekt, na kterém profesor Wanner se svým týmem spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou.

autoři: Vojtěch Koval , als
Spustit audio

Související