Výhody a nevýhody jeslí

31. říjen 2003
Vaše téma

Většina z nás je jeslemi odkojena. Dnes pediatři a dětští psychologové ale upozorňují, že se tak brzké odloučení dítěte od matky negativně odráží na vývoji dospělého jedince. Může trpět pocity osamělosti. Na druhé straně se naučí zvládat složité životní situace. Většina se shoduje. Pokud můžete, nedávejte dítě do jeslí, za všechny tak připomíná psycholožka Lenka Šumavá, která přednáší na Karlově univerzitě. Specializuje se na téma dětské ranné péče.

Lenka Šumavá: Každá maminka vlastně tu situaci řeší zcela individuálně, ale pokud už musí umístit dítě do předškolního zařízení v takhle útlém věku, nemělo by to být na víc, než třeba čtyři hodiny. Nemělo by třeba, alespoň takhle malé dítě, muset zůstávat spát na těch společných hajárnách. Mělo by se snažit dítěti vysvětlovat, kam odchází, aby ta představa dítěte, že maminka někde je, byla konkrétní, nabrala konkrétnější podobu.

Většina psychoterapeutických sil považuje kojenecký věk za zásadní. Rodí se v něm základní životní kvality. Nešetrným zacházením se může v lidské duši usídlil spousta bolesti. Existencionální analýza charakterizuje první rok dítěte jako období, kde vzniká pocit pro důvěru. Dítě dostává jistotu, že je pro někoho důležité. První rok vzniká mezi matkou a dítětem a v pozdějším životě nelze její nedostatek nahradit, uvádí existencionální analýza.

Lenka Šumavá: Já bych prostě maminkám se snažila především sdělit, pečujte o své děti a buďte s nimi vy, buďte s nimi, ale i mentálně, to znamená nejenom fyzicky a nemějte děti posazené u televize či u jakýchsi simulovaných počítačů. Hrajte si s nimi, vyrábějte s nimi cukrovíčka, pouštějte s nimi draky. To znamená, jsou velmi důležité ty společně trávené chvíle, kdy skutečně rodiče s dětmi se baví, se jim věnují. Učí je činnosti, které oni sami už znají. Do tří let dítě skutečně velmi potřebuje získávat určité dovednosti, které mu může v kvalitní podobě poskytnout pouze rodina.

Před deseti lety se zájem českých maminek o jesle snížil. Předpokládali jsme, že jesle zaniknou. Dnes je to však jiné. Dostaly novou funkci. Stávají se součástí základní záchranné sociální sítě.

Lenka Šumová: U nás je téměř devadesátiprocentní zaměstnanost žen, to znamená, že se dá očekávat, že samozřejmě ty ženy pracují na své kariéře, jsou plně vytíženy a zase se budou obracet i k těm kolektivním zařízením, které mimochodem v České republice jsou na velmi dobré úrovni. Já bych našim jesličkám vyčítala některé momenty, především třeba ty velké skupiny nebo to, že vrstevnické skupiny jsou pouze členěny podle věku. Domnívám se, že jesle do budoucna asi opět budou, ale budou to jiné jesličky, než jaké jsme znali třeba v 70., 80. letech.

Rada odborníků zní. Když už dítě dáváte do jeslí, snažte se s ním intenzivně prožívat společný čas.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu