Václav Novák, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA

Národní stříbro, pokud se tak dají nazvat České aerolinie, čeká na konci roku ztráta zhruba 3 miliard korun. Navíc se v průběhu 1 měsíce mění složení dozorčí rady tohoto státního podniku a dokonce dochází k jakési personální unii mezi krachujícími ČSA a vysoce ziskovým Letištěm Praha. Otázkou je, zda takovým spojením nevznikne čirou náhodou další krachující větší podnik a zda na konci celého procesu vůbec zbude něco, co bude možné prodat jedinému zájemci, který má ještě zájem. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Ve studiu vítám několik hodin bývalého předsedu Dozorčí rady ČSA Václava Nováka. Dobrý den, vítejte v Rozhlase.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč jste rezignoval?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Rezignoval jsem podle toho, jak jsem si to naplánoval v době, kdy jsem do té pozice vstupoval. Tam ten předpoklad i tak jak jsem se bavil s ministrem Janotou a s ministrem Slamečkou, to bylo někdy 13. září, tak jsem si stanovil cíle, z nichž některé byly splněny. Ten jeden, který jsem si dal, domluvit snížení platů na úrovni 40% u pilotů a nižších na těch dalších, ten navzdory tomu částečnému úspěchu 15% se nepodařilo splnit. A došlo k tomu, že se zatřáslo představenstvo, bylo jmenované nové představenstvo a myslím teď zejména v osobě pana Dvořáka s naprosto jasnou představou co a jak dál. A ta moje role tím byla naplněná. Připouštím, že bych si představoval, že budou sníženy platy o tolik, o kolik jsem říkal, ale myslím si, že to byla vhodná doba na to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, pane Nováku, když se dívám na to všechno, co jste dělal, zejména jako krizový manager, ve kterých podnicích jste působil, když budu jmenovat Setuzu, když budu jmenovat Zbrojovku Brno, když budu jmenovat Třinecké železárny. To chcete říct, že ČSA je daleko tvrdší oříšek, kde bylo nutno vydržet jenom necelý měsíc a pak to prostě složit?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já vás trošku opravím. V Setuze jsem nepůsobil ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste nebyl?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Ne, tam jsem nepůsobil. V Setuze jsme financovali provoz Setuzy a v konečném důsledku jsme se stali majiteli akcií za stávajícího managementu, který tam byl, který nebyl ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Což nakonec ...

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Obměněn.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím, ale to nakonec nehraje úplně takovou roli. Byl jste, řekněme, v té exekutivní roli.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
V Setuze konkrétně ne. V ostatních dvou případech ano, ale jestli se nebudete zlobit, zas vás tam opravím. Nebyly to Třinecké železárny, ale Vítkovice a nebyla to Zbrojovka Brno, ale Zbrojovka Uherský Brod.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a ve všech těchto podnicích to bylo výrazně jednodušší, než v ČSA?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To nemůžu říct. Rozhodně, když se podíváme na ten, z mého pohledu nejkomplikovanější problém, Vítkovice, tak tam určitě nebylo jednodušší, protože na rozdíl od ČSA tam ten stav byl tak daleko, že už na nás byly podány návrhy na konkurz, nevyrábělo se, lidé nedostávali výplaty a tak dále. To všechno v ČSA nebylo a po dnešku jsem přesvědčen, že jsme se tomu ani nepřiblížili a rozumně jsme se dneska vzdálili. Takže to nebylo tak, že by to všechno ostatní bylo jednodušší. Zmínil jste Zbrojovku Uherský Brod, to nebyla krizová záležitost. Tam jsem šel jenom snižovat náklady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, ve chvíli, kdy jste vstupoval do čela Dozorčí rady Českých aerolinií, tak nikde se nemluvilo o tom, a nemluvil o tom ani ministr financí Janota, ani ministr dopravy Slamečka, ani vy, že by ten, řekněme, termín k tomu docílit něčeho, byl zhruba měsíc.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
No, termín v tomhle tom smyslu tam nebyl. Ale zase, když se vrátíme zpátky a podíváme se na některá ta prohlášení, jak ze strany ministra Janoty, tak jednání dozorčí rady, tak tam bylo jasně řečeno, že termín další řádné dozorčí rady je 13. října, ten byl nakonec posunut na pozdější datum. A tam bylo řečeno, tedy řekl jsem, a myslím, že to bylo řečeno i panem Janotou, že bude potřeba zhruba 3 týdny na analýzu situace, zjištění, jak na tom firma skutečně je, zejména, jak je na tom s hospodářským výsledkem a cash flow, to znamená, kolik má peněz na to, aby prošla tou nízkou sezónou a na jak dlouho jí vydrží. A zároveň bylo jasné, že se bude otevírat obálka, ani neříkám obálky, ale obálka, s nabídkou, která má být podána do 30. a vláda deklarovala, že zhruba někde kolem 13. se bude rozhodovat, což bylo nakonec posunuto na zasedání vlády 26. s tím, že materiály do té vlády mají být připraveny do 20. Takže, když se na to podíváme z hlediska běhu termínů, tak to vychází zhruba tak, jak jsem si tenkrát předsevzali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a ještě jinak. Ve chvíli, kdy jste vstoupil do Dozorčí rady ČSA jako krizový manager, který měl deklarovaný úkol se podílet a nebo možná být tím tahounem řešení situace ČSA, které v té době byly ve ztrátě několik set milionů, tak ve chvíli, kdy dnes rezignujete, tak to znamená, že jste prostě neuspěl.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
No, to si nemyslím. A tady se opravdu musím ohradit, protože podívejme se na to, co bylo v té firmě potřeba udělat, a co se stalo poté, co bylo buďto něco, nebo velká část z toho udělána. Firma žila životem, kterým žila, já se dívám velmi kriticky na činnost dřívější dozorčí rady, protože to, co se stalo teď, to znamená zatřesení dozorčí radou a hledán skutečné situace ve firmě a hledání řešení dle mého názoru, se mělo stát, já nevím, před půl rokem nebo dříve ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, dovolte, pane Nováku, zatřesení dozorčí radou. Před chvílí jste mluvil o zatřesení představenstvem. To znamená, že se zatřáslo celé vedení ČSA?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Ne, to se vracím zpátky, měsíc zpátky, kdy bylo vyměněno 6 členů dozorčí rady. To znamená, bavímeli se o zatřesení dozorčí rady, tak se bavíme o valné hromadě ze 14. září. Bavímeli se o zatřesení představenstvem, bavíme o zatřesením na dnešní dozorčí radě, to jest 19. října. To jsou dvě události, které jsou od sebe vzdáleny zhruba měsíc. No, nicméně jedna je minimálně z velké části podmíněna druhou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy tvrdíte, že za ten měsíc, co jste byl v čele dozorčí rady, tak jste byl úspěšným managerem?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já jsem tam nebyl, i když moje historie je managerská, tak já jsem si nedělal žádné nároky na operativní řízení firmy. To znamená cílem bylo, využít managerských zkušeností z podobných situací. A nasměrovat další kroky tak, abychom věděli, co se má s firmou dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. A teď buďme konkrétní. Tak, co jste udělal?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Zanalyzoval firmu, zjistil, jak na tom opravdu je, připravil výhled do konce roku a připravil výhled cash. To je první věc. Druhá věc, připravil jednání s odbory, připravil všech 9 kolektivních smluv, respektive dodatků ke kolektivním smlouvám, setkal se osobně na jednotlivých jednáních ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, technická poznámka. Dodatky ke kolektivním smlouvám. To jsou ale dodatky, které byly podle vašeho plánu, to znamená, to je ten plán, který nebyl odboráři, zejména těmi ze strany pilotů přijat.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To není úplně pravda, protože, když se podíváte na ten dodatek, respektive, kdy se podíváte na kolektivní smlouvu kupříkladu pilotů, ta má 100 stránek. Jestliže se dělá dodatek, tak ten dodatek sice nemá 100 stránek, ale je poměrné dlouhý a obsahuje celou řadu věcí a mimo jiné dvě základní věci, na kterých nakonec jsme se nedohodli. A ty dvě základní věci jsou, výše snížení platů, respektive ten, těch 45%, které těsně před hlasování se měnily na 40 a doba trvání tohoto dodatku. Stále se ještě bavíme o celé řadě věcí, které tam jsou, řekněme, v desítkách. Protože není to tak, že by z toho bylo vyndáno úplně všechno. Byly některé věci, na kterých odboráři trvali a po vysvětlení jsem rozuměl tomu, že celkem oprávněně. A byly některé věci, na kterých my jsme trvali a odboráři taky na ně přistoupili, taky si myslím, že celkem racionálně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak rozumím tomu úplně správně, že, kdybyste měl hodnotit jednání s odboráři v Českých aeroliniích, tak byste řekl, že to jednání bylo jaké? Bylo dobré, bylo v pořádku, dohodl jste se s nimi?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To jednání byl v pořádku. Já si myslím, že z pozice normálního vztahu bylo dobré. Když se podívám na to, kolik jich bylo a s kolika lidmi jsme se setkali, tak si myslím, že to bylo OK. Samozřejmě se musím zeptat těch, s kterými bylo jednáno a tak abyste si udělal úplný obrázek ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K tomu, pane Nováku, rozhodně dojde. Já jen tady neustále hledím na to prohlášení, které je právě někde z konce září, kde podle vašich slov by bylo dobré pilotům během 3 let snížit platy o 45%, propustit zhruba třetinu zaměstnanců, což v tehdejších číslech dělalo nějakých 1 600 lidí a kromě toho požádat o státní injekci ve výši 3 miliard. Tak minimálně, co se těch pilotů týče, tak to přeci nevyšlo.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Ne, to nevyšlo. Piloti a své valné hromadě schválili 15%, já to mohu považovat a považuji za nedostatečné. Myslím si, že pro řešení ekonomické situace firmy tak, aby se dosáhlo rozumné ziskovosti, je to málo ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a teď u toho, prosím, zůstaňme. Aby se dosáhlo rozumné ziskovosti. Bavíme se o firmě, které na konci roku podle všech dostupných materiálů, hrozí ztráta 3 miliardy korun. To znamená, jsme hluboko v červených číslech ...

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To jsme, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ty černé ještě ani nevidíme v podstatě.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To je pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, tak to dnešní rozhodnutí, které prezentoval stále ještě prezident ČSA pan Lašák, že se bude snižovat 15% z platů pilotů a pak těch 5 a 10 u dalších zaměstnanců ČSA. K čemu to povede?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Toto rozhodnutí, já si nemyslím, že má základ, na kterém se dá stavět. Já si myslím, že to nepovede k tomu, co se z firmou má udělat. To znamená, snížit náklady. Vy jste to sám řekl, firma bude mít zhruba minus, hospodářský výsledek minus 3 miliardy, to znamená 3 miliardy ztráty. Aby se dostala na zisk, tak je to velmi jednoduchá aritmetika. Musí někde ušetřit 3 miliardy. V případě, že by došlo ke snížení o těch 40% a ty následné skupiny o tolik, o kolik jsem říkal, tak to dělá zhruba miliardu. Kdyby došlo ke snížení o 30 a následné skupiny 15, tak to dělá zhruba, pro zjednodušení, nějakých 600 milionů. Kdyby došlo na snížení o 15 a méně, tak to dělá tomu odpovídajícím způsobem menší objem. Ten nemám přesně spočítaný, protože jsem se ho dozvěděl dneska ráno ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pan Lašák říká, že to je asi 600 milionů.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Myslím, že to není pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte, že to je méně?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Je to o hodně méně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
On, když přednášel dnes před novináři ten plán, který de facto kopíruje to rozhodnutí pilotů a o tom, o kolik jsou ochotni si nechat snížit platy, tak říkal: "... úspora je 600 milionů korun."

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já si myslím, že to není pravda. Protože mě vychází úspora zhruba nějakých 650 milionů korun na 30 a 15. Takže těžko se o tom teď polemizuje, protože já jsem, já tady sedím bez toho, že bych to mohl s někým diskutovat a oponovat na základě konkrétních čísel. Já si myslím, že to je málo. Když se podíváme na rozhodnutí dnešní dozorčí rady, tak dozorčí rada, protože jsem rezignoval až na úplný závěr dozorčí rady, dozorčí rada deklarovala a odsouhlasila včetně jednotlivých zaměstnanců, respektive zástupců zaměstnanců v dozorčí radě, že trvá na snížení 30% pro piloty, 15% pro ostatní. Potom to dává smysl. Když se podíváme, jaký to bude mít důsledek, a připočteme k tomu další opatření, která jsou nutná, protože tohle není jediné a připočteme k tomu snížení na v tuto chvíli na 3 600 lidí, to je tam, kam vidíme, protože zbytek je jenom odhad, a připočteme k tomu snížení z jednotlivých ušetřených věcných nákladů, na které vidíme, protože na některé z nich nevidíme, tak nám tam vychází, že při konzervativních tržbách, a já si myslím, že je důležité být konzervativní v době, kdy letecký trh je jeden z nejhorších za dobu, kterou pamatujeme, tak nám tam stále vychází negativní hospodářský výsledek. To, co je na tom přece jenom trochu pozitivní, a stále se bavíme o variantě 30% a 15, že ten negativní hospodářský výsledek je negativní v rozměru, který se dá ukočírovat. To znamená, je to řádově velmi malé stovky milionů korun a vzhledem k tomu, že jsem říkal, že tam není identifikovány ty další věci, na které teď prostě nevidíme, jenom je odhadujeme, tak si troufám říct, že když se skutečně přitvrdí a ořežou se ty další náklady, tak tímto se firma může dostat do toho, že celkově sníží o tolik, aby to bylo pozitivní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumímli tomu správně, váš nástupce v čele dozorčí rady pan Zámečník musí udělat to, co byste chtěl udělat vy, aby firmu dostal do takových čísel, o kterých jste mluvil?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To s největší pravděpodobností nemusí udělat pan Zámečník, protože je předsedou dozorčí rady, to musí udělat představenstvo, které převezme exekutivní pozice, ale jsem přesvědčen, že to udělat musí a dokonce jsem přesvědčen, že to udělá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč myslíte?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Protože je to věc, která není nukleární medicínou. Když se na ta čísla podíváte, tak zjistíte, že vezmete výnosy, odečtete náklady a má vyjít kladné číslo. Výnosy jsou více či méně definovány trhem, tak vám nezbyde nic jiného, přesto, že bychom si ty vyšší výnosy přáli, než /nesrozumitelné/ do nákladů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je bývalý předseda Dozorčí rady Českých aerolinií Václav Novák. Mohl byste potvrdit, že, nebo mohl byste spíš popsat, pana Nováku, jaká, jakou silou disponují piloti a jejich odborová organizace v ČSA? Měli nad vámi navrch?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Tak v samotném hlasování určitě ano. V konkrétním vyjednávání si myslím, že to bylo normální rovnocenná diskuse, věcná a domnívám se, že byla vedena normální lidskou pozitivní motivací. V některých věcech. Neříkám, že ve všech. Prostě vysvětlit, jak se věci mají, z čeho vychází ten jejich požadavek a i společnými silami jsme dopočítávali ekonomický dopad. To znamená v tom procesu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, čistě technická poznámka. Jak mohli mít hlasování navrch? Co to bylo za hlasování?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
No to bylo hlasování na jejich valné hromadě, kde hlasovali o tom, k jakému ústupku jsou připraveni. Tam měli navrch, protože neodsouhlasili těch 40%.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, nešlo bez jejich hlasu změnit kolektivní smlouvu?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To nešlo a to nejde v žádném případě z těch 9 různých odborových organizací. Každá z nich musí uspořádat svoji valnou hromadu a na té to musí odsouhlasit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a z toho pohledu, není to tak, a teď to je možná pohled zvenčí, nedrží odboráři v ČSA management a vedení firmy tak trochu pod krkem?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Tak trochu pod krkem ho drží. To je pravda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to v pořádku?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já si myslím, že ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dá se s tím něco dělat?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já si myslím, že se s tím dá něco dělat. A pravděpodobně to, co se s tím bude dát dělat, bude cesta nějakého kompromisu. Vy se mě ptáte, jako člověka, který se na to v tuto chvíli dívá pohledem už zpětným, ale myslím si, že ten kompromis musí mít nějaké rozumné míry a z mého pohledu ta maximální možná přípustná míra toho kompromisu je 30% u pilotů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak jakékoliv jiné vedení firmy bude moci přimět piloty k tomu, aby na nějaké další valné hromadě své odborové organizace zvedli ruku například pro 30 % snížení, když prostě nebudou chtít?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Když nebudou chtít, tak ji nezvednou. To máte pravdu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tak se znovu ptám, a možná teď popisujeme nějakou obecnou situaci v mnoha jiných podnicích, ale teď se bavíme o státních ČSA. Je možné piloty, kteří mají, řekněme, poměrně téměř nejvyšší platy v Evropě v rámci pilotů dopravních letadel, je možné je přimět k tomu, aby si prostě na sáhli víc tak, jak by firma potřebovala?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já nevím, jestli je to opravdu možné. To se bavíme o tom, jak to bude teď do budoucna. Já si myslím, že to je otázka příštích toho 18, do 18. listopadu, kdy je valná hromada. Tam je potřeba si uvědomit, že valná hromada je proto, že vlastní kapitál firmy klesl pod polovinu základního kapitálu a musela být ze zákona svolána. Na to, aby měla výsledek, který má mít, musí schválit, jakým způsobem bude firma zacházet se skutečností, že jí klesl základní, vlastní kapitál pod tuto částku. A součástí toho bude opatření, které firma udělá a součástí toho opatření bude snížení platů u všech, ale zejména u pilotů. To znamená do toho 18. má firma možnost, respektive vedení firmy možnost, dohodnout snížení platů v takové výši, jaké považuje za přijatelné. A toho 18. má akcionář, to jsou dvě různé věci, představenstvo a dozorčí rada a na druhé straně akcionář, má možnost schválit nebo neschválit, má však povinnost se k tomu vyjádřit, jestli to pokládá za dostatečné nebo ne. Takže teď je to v rukou odborářů, představenstva nového, ale i akcionářů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste o tom, pane Nováku na začátku mluvil, protože faktem je, že ČSA jsou v podstatě v procesu privatizace, vláda by měla rozhodnout o tom, jestli prostě zdvihne tu nabídku Unimex Group a Travel Service, či ne. Jsou ČSA teď v současné době podnikem, který je prodeje schopný?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To znamená, disponuje schopností, být prodán? Myslíte?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsme to hezky zamotali oba dva. Ano, rozumíme si. Doufám, že i naši posluchači nám rozumí.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Myslím, že ne. Když se podíváte na strukturu té nabídky a já ji neznám úplně ve všech detailech, ale ta konstrukce je postavená zhruba tak, že stát doplní vlastní kapitál na úroveň nuly, v okamžiku, kdy bude ta transakce uzavřená a následně, pakliže se tak stane, tak firma bude prodána za 1 miliardu korun, řádově, tam jsou nějaké drobné k tomu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, to je váš odhad toho, jak se rozhodne vláda?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Je, to je konstatování, že když se vláda rozhodne prodat na základě té nabídky, tak musí udělat, to, že ke dni, kdy se bude uzavírat ta transakce, ne, když se podepíše, ale když se řekne, že je zkonzumovaná, tak k tomu dni musí být doplněn vlastní kapitál na nulu. Technicky to znamená, že stát jako akcionář, by musel dodat do firmy zhruba, berte mě, prosím, s rezervou, protože nevím, co bude za 5 měsíců, ale zhruba 2 miliardy korun. To, co říkám já, máli se to tak stát, tak ať je tam dá rovnou, protože to přinese víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a ještě poslední otázka, pane Nováku. Popište mi, do jaké míry je to celé politickým sporem? Protože Jiří Paroubek, předseda ČSSD dnes označil za přímého původce problémů v ČSA Miroslava Kalouska, tehdy ještě ministra financí a také doslova řekl: "Mělo by se okamžitě přestat s experimenty nevěrohodných zástupců firmy ML Moran," podotýkám, to je vaše firma, "...a jmenovat nové vedení společnosti. Cestou headhuntera by měl přijít manager se zahraniční letecké společnosti s bohatými zkušenostmi." Tolik Jiří Paroubek.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Tak já začnu tím koncem. S tím koncem si myslím, že je pravda. To znamená, že to ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O těch nevěrohodných managerech z ML Moran?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Ne, ne, že by tam měl přijít někdo z leteckého byznysu, kdo už to někdy někde dělal tak, aby mohl firmu rozvíjet. To, co jste definoval jako nevěrohodné managery z firmy ML Moran ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsou slova Jiřího Paroubka.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Souhlas, jo, tomu se ani moc nechci vyjadřovat, protože to bysme museli sedět spolu a panem Paroubkem a vysvětlovat si to, to je jedno prohlášení ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč měl, podle vašeho názoru, Jiří Paroubek, předseda druhé nejsilnější politické strany, potřebu toto říct v den, kdy pravděpodobně už bylo jasné, podle určitých informací, že se nastane to třesení uvnitř dozorčí rady, co nastalo?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To byste se musel zeptat jeho. Tu otázku, když jsem to viděl na Internetu, jsem si kladl taky a přišlo mi velmi zajímavé, že to přesně korespondovalo to, co proběhlo dneska na valné hromadě, pardon, na dozorčí radě, a to, co proběhlo na dozorčí radě v plném sledu, že se neupeklo na dozorčí radě, to bylo připraveno dopředu. Takže to byste se musel zeptat jeho.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kým to bylo připraveno?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Bylo to připraveno hlavním akcionářem, dohodnuto, jakým způsobem proběhne dneska dozorčí rada ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pardon, hlavní akcionář je stát.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Je stát. Ano. Ministerstvo financí a ministrem financí je pan Janota.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pan Janota v tom měl jakou roli?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Tak s panem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bavíme se ještě pořád také o slovech, které řekl Jiří Paroubek.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
No, pan Janota v tom měl tu roli, že jsme to s panem Janotou za dozorčí radu konzultovali, konzultovali jsme to i s ministrem Slamečkou a konzultovali jsme to i s panem premiérem. To znamená, došli jsme k závěru, že je potřeba udělat změnu. No a tu konkrétní technickou fázi té změny, no, tak ta byla připravena tak, aby to dneska dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale to už je technikalita.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě pořád úplně nerozumím tomu, kde v tom je Jiří Paroubek?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já taky ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Neříkejte mi, že ani netušíte, odkud vítr fouká, pane Nováku?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Teď nevím, co vy máte na mysli tím větrem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Znovu se ptám, proč má zapotřebí takto vlivný člověk v rámci české politiky, zapotřebí toto říct o jedné soukromé, řekněme, managerské firmě?

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
To opravdu nevím. Opravdu nevím. To, že je naprostý rozdíl mezi tím, když se bavím s ministry stávající vlády, které považuji, alespoň ty, s kterými se bavím, s kterými jsem se setkal, považuji za odborníky, a když se bavím s politiky, tak tam vidím dramatický rozdíl, nejen v názoru, ale i v hloubce fundovanosti toho názoru. To tady mohu potvrdit. Proč pan Jiří Paroubek řekl ta slova, to opravdu nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ta otázka bude vznesena na jiném fóru. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Bývalý předseda Dozorčí rady Českých aerolinií Václav Novák byl dnes mým hostem. Pane Nováku, díky za váš čas a na shledanou.

Václav NOVÁK, bývalý předseda Dozorčí rady ČSA:
Já vám taky děkuju. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.