Václav Láska: Budu schopen dokázat, že má tvrzení o ProMoPro jsou pravdivá

Kauza ProMoPro se znovu dostává na veřejnost. Poměrně nedávno navrhla protikorupční policie obžalovat v této souvislosti 12 lidí a Městský soud v Praze začal současně řešit případ advokáta Václava Lásky. Po něm žádá společnost ProMoPro omluvu a půl miliónu korun proto, že prý poškodil její pověst. Větou o nesmyslných fakturách a tisícinásobně předražených pracech odvedených v rámci evropského předsednictví České republiky. Výrok zazněl v pořadu České televize Reportéři ČT.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A Václav Láska je hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Dobrý den.

Václav LÁSKA, advokát:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak, pane Lásko, vy odmítáte, že byste poškodil nějak pověst firmy ProMoPro, ovšem říct, a teď budu citovat přesně: "Byly propláceny zjevně nesmyslné faktury za zjevně fiktivní nebo tisícinásobně předražené práce," to může zanechat stopu na pověsti dotčené firmy. Vy pro to máte od začátku důkazy?

Václav LÁSKA, advokát:
Může to zanechat stopu, pokud by ta informace byla nepravdivá. Já jsem tuhle tu větu prohlásil na základě dokumentů, které jsem měl shromážděné a které jsem ještě před tím prohlášením podal společně s trestním oznámením policii a i na základě toho trestního oznámení byla po tom obviněna řada osob, mimo jiné z předražení té zakázky, takže já si myslím, že když na základě těch materiálů, které jsem měl já, mohla dospět policie k tomu, že obvinila určité osoby, tak určitě budu schopen ospravedlnit i to, že jsem měl právo tuhle tu větu já říct a že je pravdivá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Co to bylo za dokumenty, za materiály, které jste měl k dispozici, které dosvědčují, že jsou vaše slova pravdivá, jak tvrdíte?

Václav LÁSKA, advokát:
Byly to smlouvy, faktury, korespondence, nabídkové listy, všechny tyto listiny jsem dal k dispozici soudu, který má tedy posuzovat, zda jsem povinen se omluvit a zaplatit půlmilionovou sankci společnosti ProMoPro a všechny tyto listiny, předpokládám, že budou v řízení provedeny i jako důkaz, takže nebude to nic tajného.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Z reportáže ale nevyplývá, že byste tu větu o fiktivních pracech nebo předražených zakázkách, fakturách, že byste ji vyslovil pouze v rámci jediné akce, jak teď tvrdíte, mělo jít o setkání ministrů členských zemí spravedlnosti a vnitra, ale že to spíš vypadá, jako by to bylo obecné prohlášení.

Václav LÁSKA, advokát:
Ne, to bylo zcela konkrétní prohlášení a nebude problém to prokázat. Jednak to trestní oznámení, které já jsem podal a které přikládám jako důkaz, hovoří právě o této akci. Já jsem se v rámci ProMoPro zabýval nejvíce právě touto jednou dvoudenní akcí, která stála Českou republiku jenom na ozvučení té akce 90 milionů korun, což je něco neuvěřitelného. Samozřejmě jsem navrhl soudu, aby vyžádal od České televize, celou ..., ten celý nesestřihaný rozhovor se mnou, který byl natočen, z kterého je jednoznačně patrné, že hovořím právě o této dvoudenní akci a o ničem jiném.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
90 milionů korun jenom za ozvučení. Ovšem firma ProMoPro říká, že to byly standardní ceny a že to vyplývá z korespondence s úřadem vlády. Vy jste si zjišťoval, jaké byly v té době standardní ceny za podobné akce?

Václav LÁSKA, advokát:
Samozřejmě jsem si zjišťoval a ozvučení podobných jedno, dvoudenních akcí se pohybovalo mezi půl až dvěma miliony korun, srovnával jsem akce, které byly na Slovensku, v Dánsku a pohybovalo se to v této relaci. To znamená, pokud ostatní země Evropské unie jsou podobné akce ohledně ozvučení schopny zajistit za půl až 2 miliony korun a Česká republika za 90, tak to je těžko ospravedlnitelné. Navíc já disponuji těmi takzvanými nabídkovými listy, takže jsem schopen rozklíčovat, z čeho se ta částka 90 milionů skládá, a tam jsou opravdu položky neuvěřitelné.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Například?

Václav LÁSKA, advokát:
Příkladmo, rozmístění telefonních přístrojů po budově 800 tisíc korun, dvoudenní pohotovost na telefonu půl milionu korun a teď ta pohotovost je rozdělená na slaboproud, na silnoproud, na hlasové služby a za každou tuto pohotovost je to půl milionu až milion korun, a ta pohotovost se drží na telefonu, drží se na emailu, drží se na místě, a to je vždycky další a další položky. Takže tuším, že jenom na pohotovosti za všechny tyhle ty služby v rámci dvou dnů bylo zaplaceno několik milionů korun. Nebo další příklad, který tam je, za služby, které jsou pojmenované jako naprogramování softwaru pro ozvučení toho dvoudenního jednání bylo zaplaceno 7 milionů korun. Za 7 milionů korun vám vývojáři vyvinou program, který bude fungovat několik let a bude mít velmi široké použití. Tady se za 7 milionů vyvinul program, který zajistil ozvučení dvoudenní akce, to je ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To všechno se souhlasem státních úředníků, kteří jsou teď také obviněni podle toho, co víte, včetně bývalé náměstkyně Alexandra Vondry?

Václav LÁSKA, advokát:
Z toho, co já jsem měl k dispozici, tak já mám k dispozici i nějaké objednávky úřadu vlády a z nich vyplývá, že úředníci, kteří objednávali ozvučení této akce, předpokládali, že ta akce bude stát kolem půl milionu korun. Pak samozřejmě jim přišli faktury na 90 milionů korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To je muselo asi trochu zarazit.

Václav LÁSKA, advokát:
To je zarazilo, oni se velmi intenzivně nebo velmi intenzivně, byli to státní úředníci, takže se decentně bránili, ale bránili a jednatelé ProMoPro začali vyhrožovat tím, že pokud nedostanou zaplaceno, tak zastaví akce, dožadovali se osobní schůzky s panem Vondrou a pak tedy došlo ke změně názoru a ty faktury byly proplaceny, co přičínilo změnu názoru, nevím.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Proč si ale myslíte, že firma ProMoPro, pokud je to všechno tak, jak vy říkáte a máte na to důkazy vy, má to zřejmě důkazy i policie, když žene 12 lidí k soudu kvůli té kauze, proč by se do vás ProMoPro veřejně pouštělo, proč by žádalo omluvu, proč by žádalo peníze?

Václav LÁSKA, advokát:
Tady nejde o omluvu, tady jde o požadavek té půlmilionové sankce, protože přece jenom, pokud žijete s tím, že vám někde hrozí, že budete muset zaplatit půl milionu, tak vás to trošku brzdí a já těch žalob na sebe mám vícero, nejenom z kauzy ProMoPro, ale z kauzy Dopravního podniku, kdybych všechny kauzy prohrál, tak jsem povinen zaplatit částku asi 3,5 milionů korun. Já si myslím, že je to způsob zastrašení člověka, aby prostě tak nemluvil, a myslím si, že je to v daném případě i pomsta nejenom za ten výrok samotný, ale především za to, že jsem v té věci tedy ty listiny shromáždil a podal jsem trestní oznámení, které stálo na počátku problému osob, které jsou stíhané.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pokud jde ale o těch 500 tisíc korun, tak tuším právě včera u soudu zástupce firmy ProMoPro řekl, že by je po vás firma nevyžadovala, kdybyste se omluvil, takže tím by tíže z vás spadla, pokud se týká nějakého finančního zádrhele.

Václav LÁSKA, advokát:
Já si myslím, že tu nabídku učinili 2,5 roku nebo 2 roky, teď mě nechytejte za slovo, asi 2 roky po podání žaloby, takže 2 roky jsem byl pod tlakem, že pokud budu dále o kauze mluvit, tak můžu být sankcionován touto částkou. Já si myslím, že ta nabídka protistrany přímo při jednání byla učiněna až na základě toho, že si protistrana musí být vědoma, že těžko můžete způsobit škodu společnosti jednou větou za půl milionu korun, to je těžko představitelný, i kdybych o nich řekl sebevětší lež, nedokážu si představit, že jednou větou já občan můžu způsobit tak velké společnosti ztrátu půl milionu korun, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale lež jste neřekl, trváte na tom?

Václav LÁSKA, advokát:
Já jsem lež neřekl samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A kdo na vás tlačil, kdo vám vyhrožoval, nebo vás vydíral možná, řekl jste, že to trvalo delší dobu?

Václav LÁSKA, advokát:
Ne, to není tak, že by mě někdo vydíral, ale pokud já jsem v situaci, že za každé slovo, které řeknu při své činnosti, kterou se věnuji, to je odhalování některých kauz, jak jsem zmínil Dopravní podnik nebo kauzu ProMoPro, tak za každé takové slovo proti mě okamžitě směřuje žaloba na ochranu osobnosti, směřuje proti mě trestní oznámení, směřují proti mě stížnosti k advokátní komoře, tak jednak jste pod určitým tlakem, že ne všechno musíte ustát, že někde vám může někdo udělat problémy a jednak vás to zahlcuje, protože ke každému trestnímu oznámení já se musím dostavit, podat dvou až tříhodinové podání vysvětlení, na každou stížnost Advokátní komoře musím napsat vyjádření, každá žaloba znamená několik soudních stání, a to samozřejmě je můj čas, který já tím trávím, který mi nikdo nezaplatí a který nemůžu věnovat, nemůžu ho věnovat především jaksi svému byznysu, který mě živí, takže je to určitá forma možná ekonomického nátlaku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posluchač Zdeněk Černý napsal na našich facebookových stránkách: "ProMoPro si je jisté, že ta megazlodějna," tedy cituji posluchače, "ODS bude zametena pod koberec, proto dává žalobu." Může být na tom něco pravdy, nebo si myslíte, že posluchač je zbytečně moc opatrný nebo bojácný?

Václav LÁSKA, advokát:
Musím říct upřímně, že mě docela překvapilo, že to řízení běží, že společnost ProMoPro tu žalobu nestáhla, protože je obvyklé a mám tu bohatou zkušenost, že se s velkou pompou ta žaloba na mě podá, než dojde k nařízení takovému jednání, tak dneska je ta čekací doba tak rok, já žiju rok pod tím tlakem, jestli jsem náhodou někdy neudělal chybu a těsně před jednáním se ty žaloby berou zpět.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Což se nestalo?

Václav LÁSKA, advokát:
Což se nestalo. Já jsem za to rád, protože pro mě ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale nemůže to být tím, že si je ProMoPro jisté, že i ta kauza obžalovaných nebo obviněných lidí, kterých je 12, bude zametená pod koberec?

Václav LÁSKA, advokát:
Můj osobní názor je, že můj úspěch v tomto směru nezávisí na policejním vyšetřování. Já teď v tento okamžik disponuji listinnými důkazy, které mě opravňovaly k tomu, abych řekl, co jsem řekl, a jsem jimi schopen prokázat, že to byla pravda, takže úspěch či neúspěch trestního řízení pro mě může být zajímavý, ale nestojí a nepadá s ním moje obrana.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pozvání do dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu přijal advokát Václav Láska. Mně jedna věc ještě není úplně jasná, a to, že když tvrdíte, že ProMoPro vás chtělo zastrašit, možná se vám pomstít, že sháníte důkazy v kauze jaksi odčerpávání peněz z veřejných peněz, ve veřejných zakázkách během českého předsednictví, proč by to jaksi se soustředilo tak na vás, když ten hlavní tah šel přece z finančně analytického útvaru ministerstva financí?

Václav LÁSKA, advokát:
Tomu já také nerozumím, protože já jsem tím argumentoval i u soudu, že na adresu společnosti ProMoPro v té době padlo mnoho prohlášení, mnoho tvrdších prohlášení, než jsem řekl já, padaly výrazy o nestandardních zlodějnách atd., pronášely je daleko významnější osoby, než jsem já a to znamená, že ten negativní dopad na tu společnost musel být mnohem větší, než když jsem to řekl já jako občan, přesto jsem tedy žalován jenom já. Nevím, proč to tak je, nerozumím tomu, třeba s ostatními jsou schopni se dohodnout jinak.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Třeba s ministrem financí Kalouskem?

Václav LÁSKA, advokát:
To už bych takhle nezosobňoval, ale ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ne, protože víte co, také je k zamyšlení, kolik je za tím celým případem politiky, jestli kauza ProMoPro míří k soudu také proto, že se postavil v čelo jejího vyšetřování v tom úplně prvotním počátku právě ministr financí Kalousek?

Václav LÁSKA, advokát:
Určitě tomu vyšetřování v počátku velmi významně pomohlo, že se v čelo postavil ne ministr Kalousek, ale jím ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Řízený ...

Václav LÁSKA, advokát:
... řízený finanční útvar, finančněanalytický, který tam objektivně musel odvést velký kus práce a to musel být startér, který vedl k tomu trestnímu stíhání. Dokážu si představit, že kdyby na počátku stálo jenom moje trestní oznámení, tak možná dneska žádní obvinění nebyli.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Takže je v tom víc politiky, než policejní práce?

Václav LÁSKA, advokát:
Ne, ne, ne, ono práce finančněanalytického útvaru je de facto práce policejněanalytická. Tady jde o to, že obecně při vyšetřování jakýchkoliv kauz se policie setkává s nedostatkem svých kapacit a tady poměrně slušné a schopné kapacity finančněanalytického útvaru se vrhly na jednu kauzu a zřejmě ji na počátku zpracovaly tak, že ta policie měla značně usnadněnou práci, a proto říkám, kdyby na počátku stálo jenom mé trestní oznámení, možná by to bylo jinak. Pravdou taky je, že shodit ze stolu trestní oznámení občana je daleko snazší, než trestní oznámení finančněanalytického útvaru, to ze své praxe a zkušenosti vím také dobře.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Obviněno je 12 lidí, 3 státní úředníci včetně bývalé náměstkyně Alexandra Vondry Jany Hendrychové, také majitel firmy ProMoPro Jaroslav Veselý, další zástupci společností, jsou proti nim, podle toho, jaké vy máte informace, důkazy tak silné, že by opravdu měly skončit za mřížemi?

Václav LÁSKA, advokát:
No, z toho, co mám k dispozici já, si myslím, že nebude problém prokázat skutkový stav. To znamená, odkud kam chodily peníze, jestli se nějaké práce provedly, neprovedly, jestli byly předražené, nebyly předražené. Zase ze své zkušenosti vím, že může být problém s tím pojmenovat ten skutkový stav slovy trestního zákona, že si dokážu představit, že výsledek bude takový, že to vlastně byla hloupost jedné smluvní strany, že uzavřela tak nevýhodnou smlouvu a platila tak předražené zakázky, takže sice státu byla způsobena obrovská škoda, ale trestní právo není na místě na to aplikovat, takový výsledek bych si dokázal představit. Ale doufám v to, že tento můj závěr je mylný a že tady vysloví trestní soud výrok o vině.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Teď vyslovuji několik obav několika posluchačů na našich facebookových stránkách a také dotazů, proč není obviněný i bývalý ministr Alexandr Vondra, jestli nad ním někdo drží ochrannou ruku, jak daleko sahají ty nitky? Já vím, že vy k tomu asi nebudete moci mluvit, ale myslíte si, že by měl být mezi obviněnými, že nese tu zodpovědnost trestněprávní?

Václav LÁSKA, advokát:
Já sám jsem nedisponoval žádným materiálem, na základě kterého bych mohl říct, že nese trestněprávní odpovědnost. O tom, že nese odpovědnost, já nevím politickou, manažerskou, morální, tím jsem si naprosto jist, ale o té trestněprávní jsem důkazy neměl a myslím si, že jeho trestněprávní odpovědnost stojí a padá s výpověďmi jak obviněných, tak svědků a zaregistroval jsem někde informaci, že obvinění nemluví v té kauze, takže dokážu si představit, že pan ministr Vondra není obviněný, protože prostě proti němu nejsou důkazy.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s advokátem a bývalým detektivem finanční policie Václavem Láskou. Tedy policie, protikorupční policie po roce obvinila 12 lidí v kauze ProMoPro, je to podle vás dobře odvedený profesionální výkon?

Václav LÁSKA, advokát:
No, to záleží až na výsledku soudu. Tam se ukáže, jestli ta práce byla odvedená dobře, či nikoliv, to, že policie práci ukončila a předala státnímu zástupci, neznamená a neznačí nic až projednání soudu a výsledek, rozsudek ukáže, zda ta práce policie v přípravným řízení byla kvalitní či nikoliv.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ptám se vás teď spíš jako bývalého detektiva než jako advokáta, protože na adresu protikorupčního týmu, kde mimochodem právě dnes končí Tomáš Martinec v jeho čele, se snáší kritika z úst například už citovaného ministra financí Miroslava Kalouska, pak také vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Řekl byste, že má opravdu velmi problémy nebo značné problémy tenhle elitní policejní tým?

Václav LÁSKA, advokát:
Ten elitní útvar je složen z jednotlivých vyšetřovatelů a jsou tam vyšetřovatelé kvalitní a jsou tam vyšetřovatelé méně kvalitní, to já vidím třeba na dokumentech, které se ke mně dostávají v rámci mé práce, že se ke mně dostane sdělovačka, která je pěkná, vykovaná, a pak se ke mně taky dostane sdělovačka, která je prostě naprosto nesmyslná. To je dáno schopnostmi těch jednotlivců.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Sdělovačka, pardon.

Václav LÁSKA, advokát:
Pardon, usnesení o zahájení trestního stíhání.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ano.

Václav LÁSKA, advokát:
To je dáno kvalitou těch jednotlivců, ale na tom se dá pracovat, lidi se dají vzdělávat, horší se vyhodí, přijmou se noví, mladší, ale co je podstatné a co souvisí s postem ředitele toho úřadu, je odvaha toho úřadu jako celku, schopnost vedení podržet své vyšetřovatele, když je na ně vyvíjen nějaký tlak, poskytnout jim zázemí, poskytnout jim prostor pro jejich vzdělávání.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A uměl to Tomáš Martinec myslíte?

Václav LÁSKA, advokát:
To těžko posoudit. Pravda je taková, že pod jeho vedením začal ten úřad vykazovat větší činnost než dříve, zda je to zásluha jeho nebo zda je to zásluha dozorujících státních zástupců, nebo zda je to zásluha určité společenské situace, kdy se zdá, že jaksi bojovat s korupcí snad je dokonce i možné, těžké říct, těžko říct, kdo tuhle zásluhu má, ale objektivně je třeba říct, že ten úřad pod ním byl odvážnější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Doktorka Lenka Bradáčová ale zmínila jistou obavu, že úřad o zhruba 17 lidech, respektive útvar nemůže zvládat 300, 400 kauz ročně co teď má na stole, je to problém? Musím také říci, že policejní ředitel Červíček říká, že ..., nebo prezident Červíček říká, že připravuje přenesení kompetencí tak, aby ubylo práce tomuto útvaru, ale přesto, je to hodně?

Václav LÁSKA, advokát:
Je to strašně moc, je to strašně moc. Já si dokážu představit, že na jednoho vyšetřovatele takovéhleho elitního útvaru by měly připadat 2 až 3 kauzy ročně, nebo respektive řekněme maximálně 3 kauzy, které bude dělat současně, rozhodně ne víc, to se jinak nedá zvládnout. Ale zase na druhou stranu je třeba objektivně říct, že nápad těchto závažných kauz je tak obrovský, navíc je tu ještě obrovský dluh z minulosti, kdy se ty kauzy vůbec nevyšetřovaly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak i ta atmosféra, jak už jste řekl, je jiná, takže se možná i můžou víc vyšetřovat?

Václav LÁSKA, advokát:
No, hlavně tady by bylo na místě tenhle ten úřad velmi výrazně personálně posílit, ne o jednotky členů, ale ztrojnásobit, ze čtyřnásobit jeho stav, protože máme tu obrovský dluh z minulosti, kdy díky osobám, které byly ve vedení státního zastupitelství dříve, řada poznatků a informací končila v šuplících policistů a ti policisté je nevytahovali, protože říkali my, když to vytáhneme a sepíšeme protokol, že zahajujem prověřování, ten se dostane do ruky nebo, vůbec do ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Systému.

Václav LÁSKA, advokát:
... struktury státních zástupců, tak do dvou hodin víme, že to ta osoba podezřelá ví. Takže takovýchto materiálů mají shromážděných dost díky tomu, díky té jejich jaksi pragmatické nečinnosti, ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mají je v šuplíku, řekl byste, tak se to dá říct?

Václav LÁSKA, advokát:
Dá se to tak říct. A díky této jejich pragmatické nečinnosti vzniknul obrovský dluh a dokázal bych si představit, že ten úřad by byl jenom na dva, na tři, na čtyři roky extrémně posílen, jak říkám stroj zpětinásobený stav, a pak, až tenhle ten dluh, až to z něj jaksi vyházíme alespoň trošku, tak pak je možné ty stavy zase přiměřeně snížit, aby zvládaly ten aktuální nápad trestné činnosti.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl advokát a někdejší vyšetřovatel finanční policie Václav Láska. Díky, že jste přišel. Na shledanou.

Václav LÁSKA, advokát:
Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pěkný večer přeje Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: ves
Spustit audio