TEST: Jak dobře znáte Cimrmany? Zkuste si náš test!

Vyšetřování ztráty třídní knihy

Jedna věta může říkat vše. Která Cimrmanova díla začínají následujícími větami?