TEST: Jak dobře znáte Cimrmany? Zkuste si náš test!

15. listopad 2016
Kvíz Radiožurnálu
Vyšetřování ztráty třídní knihy

Jedna věta může říkat vše. Která Cimrmanova díla začínají následujícími větami?