Švédští gymnazisté dali evropským neslyšícím slovník

Ačkoliv rozhlas jako médium dnes umí spoustu věcí, něco i přes sebelepší snahu přece jenom nedokáže. Neumí totiž promlouvat k neslyšícím. V dnešní době snad již existují mnohé jiné cesty, jimiž si neslyšící osoby mohou sdělovat svá poselství ve svém takzvaném znakovém jazyce, a jednou z těch vůbec nejefektivnějších cest se především v mezinárodním měřítku stává internet. Ve Švédsku byl v minulém týdnu zahájen nový internetový projekt, díky němuž mohou mít evropští neslyšící k sobě navzájem blíž.

Vždycky jsem si myslel, že znaková řeč, skládající se z řady gest a pohybů prakticky celého těla, je pro neslyšící osoby dorozumívacím prostředkem nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Gestikulace přece nemá háčky ani čárky a své uživatele nezatěžuje ani problémy s výslovností.

Proč by se tedy například loď nebo tramvaj neměla ve znakové řeči neslyšících Švédů popisovat stejnými posunky a dalšími prvky znakového jazyka jako u neslyšících Čechů? Jenomže chyba lávky - proč by se naopak stejně znázorňovat měla, když komunikace obou skupin se vyvíjela ještě složitěji a izolovaněji než komunikace mezi Švédy a Čechy, kteří mluví a slyší?

O problémech mezinárodního porozumění uživatelů znakového jazyka jsem se více dozvěděl vlastně až v minulých dnech, a to díky skupince lidí z gymnázia pro neslyšící v nevelkém švédském městě Örebro. Pod jejich vedením byla totiž na internetu slavnostně otevřena stránka s anglickým názvem Spreadthesign obsahující vůbec první evropský slovník znakové řeči.

Díky internetu se tak v budoucnu lépe domluví lidé z nejméně jedenácti evropských zemí včetně České republiky. Slovník zahrnuje angličtinu, finštinu, francouzštinu, litevštinu, portugalštinu, ruštinu, španělštinu, švédštinu, češtinu, turečtinu a němčinu.

Jeho mechanismus je velmi jednoduchý: na obrazovce si zvolíte váš vlastní jazyk a do políčka napíšete slovo, jehož překlad hledáte. Hned poté na obrazovce naskočí obrázek s osobou, která vám výraz na krátké filmové sekvenci předvede v požadované znakové řeči. A tak se automaticky nabízí otázka: Proč vlastně mezinárodní internetový slovník pro sluchově postižené chyběl tak dlouho? Proč na tak jednoduchý systém museli zájemci čekat až dosud?

"Sám tomu nerozumím, je však každopádně ctí být u jeho zrodu," řekl k tomu koordinátor projektu Thomas Lydell-Olsen z Örebro, který se k problémům neslyšících dostal nikoli kvůli svému vlastnímu postižení, ale kvůli postižení své sestry. "Když jsme dříve chtěli vyjadřování ve vlastní znakové řeči porovnávat s jinými, posílali jsme si jen obrázky," dodal.

Znaková řeč je prý mnohem jednodušší a přímočařejší než jazyk těch, kdo běžně slyší i mluví. Zajímavé je, že i tato řeč má svou specifickou gramatiku. A při pozicích rukou, které jsou hlavními nositeli znakové řeči, je prý důležité, kdo je pravák a kdo levák, protože jedna ruka je vnímána jako hlavní a druhá jako pomocná.

Otevření internetové stránky s prvním evropským mnohojazyčným slovníkem znakové řeči se ve středu ve Švédsku zúčastnila i švédská královna Silvia. Hesel tu zatím není mnoho, ale vzhledem k tomu, že nástroje již spolehlivě fungují, dají se vcelku rychle přidávat slova stále nová.

Díky penězům z evropských fondů bude projekt pod švédským vedením pokračovat nejméně další dva roky. Ale ani pak se nezastaví. Další a další výrazy budou i poté přidávat ti, jimž je stránka Spreadthesign věnována - evropští neslyšící, kteří si tak díky zdánlivě jednoduchému nápadu mohou už od minulé středy rozumět stále lépe.

autor: Tomáš Sniegoň
Spustit audio