Severočeské muzeum láká romantiky

17. březen 2012
Po Česku

Tentokrát vás zavedeme do jedné z nejvýstavnějších budov v Liberci. Stojí na rohu Masarykovy třídy a Vítězné ulice, kousek od tamější zoologické zahrady. Sídlí v ní Severočeské muzeum a troufnu si tvrdit, že kdo ji aspoň jednou viděl, ten si ji zcela jistě vybaví.

„Je jako svěží zámek – s ochozy, nádvořím. Lidé se nás často ptají, čemu sloužila budova před tím, než tu vzniklo muzeum. Říkáme, že úplně tomu samému. Byla totiž postavená jako muzeum. Návštěvníci nám to však nechtějí věřit,“ pouští se do vyprávění ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.

„Budova byla postavena v pozdně historizujícím slohu podle návrhu slavného architekta Friedricha Ohmanna na konci 90. let 19. století,“ zmiňuje Jiří Křížek. A jak v těch dobách bylo vcelku obvyklé, muzeum nestavěla instituce a nebyly třeba ani dotace. Založili ho pro své město osvícení liberečtí občané.

„Muzeum vzniklo jako soukromý počin sdružení libereckých podnikatelů, kteří chtěli jako projev svého mecenášství shromažďovat umělecké a řemeslné sbírky. Ty měly vychovávat a sloužit jako vzor pro tehdejší průmyslovou tvorbu,“ vysvětluje.

Muzeum nechali zbudovat místní občané a podnikatelé

Severočeské muzeum bylo původně muzeum uměleckoprůmyslové, nejstarší svého druhu u nás. Jeho kurátoři byli pravidelně vysíláni do zahraničí a na různé světové výstavy, aby nakupovali předměty do sbírek.

„Lidé si tehdy brali hlubokou inspiraci z minulosti. Naše muzeum je jedna velká vzorkovnice umění,“ podotýká Jiří Křížek.

Srovnání se zámkem je tak více než namístě. Budovu můžete obdivovat nejen při pohledu zvenčí, ale také shora. To když vystoupáte třicet metrů vysoko, na ochoz osmiboké věže, která je dominantou výstavné muzejní budovy a až po špičku měří 41 metrů.

„Věž je pokládána za raritu. Při stavbě muzea se rozhodli, že věž pojmou jako přesnou repliku renesanční radniční věže v Liberci, která byla z důvodu stavby nové radnice zbourána. Největším exponátem našeho muzea je tedy samotná budova, která do sebe pojala už při svém vzniku kopie renesanční věže a pozdně barokního domu,“ upozorňuje Jiří Křížek.

Budova muzea vypadá jako zámek

Proto není divu, že muzeum bývá častým místem různých slavností, oficiálních i soukromých událostí. Odehrávají se tu také svatební obřady.

„Kdybych byl ekonom a ne historik, tak bych budovu zavřel a provozoval bych ji jako obřadní síň. Právě nedávno mi psal jeden mně zcela neznámý člověk e-mail, jestli by na ochozu věže nemohl požádat svou milou o ruku. Za dobrý nápad a originalitu jsem mu to samozřejmě umožnil,“ vypráví Jiří Křížek.

Víte, k jakému účelu mimo jiné mohl sloužit kuttrolf? Pokud ne, vydejte se s námi na další výlet, během něhož se projdeme Severočeským muzeem v Liberci, nahlédneme do místní knihovny a poslechneme si zvuk hracích strojků.


Zobrazit Severočeské muzeum v Liberci na větší mapě

Spustit audio