S Alenou Vondrovou o 13. a 14. platech zaměstnanců ve veřejném sektoru

19. únor 2004
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný, hostem je Alena Vondrová, mluvčí odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry. Dobré poledne. Zaměstnanci pracující ve veřejné správě a službách, kteří pobírají odměnu za práci podle zákona o platu, mají nárok na takzvaný 13. plat za první pololetí a na 14. plat za druhé pololetí, pokud splnili zákonem stanovení podmínky. Paní Vondrová, k čemu je takový zákon dobrý?

Host (Alena Vondrová): Zákon o platu určuje základní mantinel systému odměňování ve veřejném sektoru. Stanovuje základní tarifní plat, stanovuje další složky platu a v podstatě upravuje systém odměňování ve veřejném sektoru.

Moderátor (Jan Pokorný): Ty 13. a 14. platy se státním zaměstnancům vyplácejí už nějaký ten rok. Málokdo však v plné míře. Co si o tom myslíte?

Host (Alena Vondrová): Od roku 95 se začaly vyplácet další platy, přestože zákonem byly založeny již v roce 92. Do roku 97 se vyplácely v jednom případě oba platy, v jednom případě jeden plat. Od roku 97 je to v podstatě vypláceno pouze v 50procentní výši. No samozřejmě, že bychom byli rádi, kdyby se v plné výši vyplácely, ale problém je vždy finanční, takže po dlouhá léta...

Moderátor (Jan Pokorný): Víte čemu nerozumím? Když je něco stanoveno zákonem, tak proč to není vymahatelné? Jakkoliv rozumím tomu, že záleží na nařízení vlády, které...

Host (Alena Vondrová): Ano, protože zákon stanovil, že jednou z nárokových složek platu je i další plat, ale odkázal na nařízení vlády, kterým vláda má stanovit jeho výši. Tím dochází k tomu, že vláda může rozhodovat o výši dalších platů. Ale nemůže říci bez změny zákona, že nebude vyplacen žádný další plat. To nemůže.

Moderátor (Jan Pokorný): A odkud se tedy berou ta procenta, těch 50 procent nebo teď vládou v médiích zatím deklarovaných 10 procent. Vůči čemu jsou to poměry?

Host (Alena Vondrová): Ty poměry jsou vůči celému dalšímu platu.

Moderátor (Jan Pokorný): Celému dalšímu platu. Rozumím.

Host (Alena Vondrová): S tím, že říkám, že od roku 97 se vyplácely vždy prostě další platy v 50procentní výši. Spor dneska je o to, že vláda podle vyjádření některých činitelů by nejraději vyplatila pouze 10 procent dalších platů a odbory trvají na tom, aby bylo vyplaceno 50 procent dalších platů, tj. aby byla udržena výše výplaty taková, jaká byla v roce 2003. Pravda ovšem je, že ministr práce předložil do vlády nařízení vlády, kterým navrhuje on sám, aby výplata dalších platů v roce 2004 byla ve stejné výši jako v roce 2003. Takže vlastně ministr Škromach má stejný názor, jako my a my to zdůvodňujeme, proč, náš požadavek tím, že kdyby k této výplatě nedošlo v té námi požadované výši, zhruba 80 procent všech zaměstnanců by pokleslo ve svém celoročním příjmu proti roku 2003, což je naprosto nepřijatelné.

Moderátor (Jan Pokorný): Aby mohli státní zaměstnanci dostat ty alespoň přislíbené peníze, tak by se muselo ve státním rozpočtu někde najít necelých 6 miliard korun. Sama zřejmě sledujete i třeba jednání Poslanecké sněmovny o dani z přidané hodnoty, vidíte pozměňovací návrhy, možná se budou muset nacházet peníze ještě na další oblasti života. Kde si myslíte, že by je mohl stát vzít, těch 6 miliard korun?

Host (Alena Vondrová): Naší povinností není hledat prostředky. Na druhé straně jestliže stát bude muset opět platit za nesprávné rozhodnutí, například v tomto případě Tošovského vlády...

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvíte o Aeru Vodochody...

Host (Alena Vondrová): Aero Vodochody a o to se zjevně prohloubí schodek státního rozpočtu, tak z tohoto hlediska, z hlediska sociálně ekonomických dopadů nevyplacení těch dalších platů v plné výši je skutečně ta suma 5,9 miliardy zanedbatelná. Navíc na rozdíl od těch 9 miliard u Aera Vodochody má nevyplacení těch dalších platů v podstatě kontraproduktivní efekt i z hlediska ekonomického, nejen pro ty zaměstnance.

Moderátor (Jan Pokorný): Chcete tím, že bude může klesat spotřeba.

Host (Alena Vondrová): Samozřejmě že ano, to se už ukázalo v případě Klausovy vlády a opatření úsporných z roku 97 a 98, kdy tito zaměstnanci měli zmrazený mzdy a výrazně poklesla spotřeba. Takže nakonec ten zásah byl kontraproduktivní už tehdy. Pravda ale je, a to musím tady otevřeně říct, že ani Klausova vláda si nedovolila v tomto sektoru snížit příjmy. Ano, zmrazila, ale nikoliv snížila.

Moderátor (Jan Pokorný): Vyjednávání s odbory má na starosti vicepremiér Petr Mareš. Už jste se dohodli na nějaké schůzce?

Host (Alena Vondrová): Ano, pan místopředseda mi sdělil jako mluvčí, že jednání se uskuteční zítra v 11 hodin v Poslanecké sněmovně.

Moderátor (Jan Pokorný): S jakými tam půjdete, jakkoliv chápu, že je to také vyjednávací taktika, základními požadavky?

Host (Alena Vondrová): My trváme na výplatě dalších platů v 50procentní výši, tj. na úrovni roku 2003. Pan místopředseda vlády Mareš včetně dalších partnerů, kteří budou účastni jednání, což je ministr práce a ministr financí, již od července loňského roku mají k dispozici od nás srovnávací tabulky, z kterých jednoznačně vyplývá, k čemu by došlo u jednotlivých skupin zaměstnaneckých i u jednotlivých profesí. Takže oni je znají velmi dobře. Já jsem velice znepokojena...

Moderátor (Jan Pokorný): Když se podíváte třeba na Kolodějská jednání, tak asi se těm tabulkám zevrubně nevěnovali podle vašeho...

Host (Alena Vondrová): Já považuji Kolodějskou dohodu z června, která rozhodla, že na platy zaměstnanců ve veřejném sektoru v roce 2004 se vynaloží pouze 5 miliard brutto a ještě se zavede nový platový systém, který bude obsahovat o 4 třídy víc, považuji za diletantský a nezodpovědný rozhodnutí. To říkám veřejně.

Moderátor (Jan Pokorný): Bohuslav Sobotka, ministr financí z ČSSD, řekl pro Českou tiskovou kancelář, že Ministerstvo financí musí dbát o rozpočtovou disciplínu a nemůže souhlasit s dalším růstem mimořádných výdajů, jež souvisí například s požadavky na další platy. Tady bych si troufl říct, že to je naprosto jasné stanovisko vicepremiéra, odpovědného za reformu veřejných rozpočtů a že vy se můžete ujednat s Petrem Marešem.

Host (Alena Vondrová): Pan ministr financí dobře věděl už při sestavování rozpočtu, že tento problém nastane. Já kladu za vinu všem stranám vládní koalice, že tento problém znovu nezvážily, protože evidentní bylo a já jsem je na to dostatečně jako mluvčí veřejně i v jednáních mezi čtyřma očima upozorňovala, že je potřeba zrevidovat prostě původní Kolodějskou dohodu, že s 5 miliardami brutto nelze zavést nový platový systém při zachování příjmů těch zaměstnanců.

Moderátor (Jan Pokorný): Tady už bych si možná hypoteticky troufl říct, že těžko věřit, že by politici ve vládě změnili své mínění, protože jsou letos troje volby, to je pro ně zřejmě dostatečný tlak, přesto se nevyjadřují, kromě tedy Zdeňka Škromacha, že by vám chtěli alespoň těch nárokovaných 50 procent 13. a 14. platů udělit. Věříte v úspěch toho jednání?

Host (Alena Vondrová): Já jsem předák a já musím bojovat do konce s vypětím všech sil a musím být optimistou až do konce, i když všichni jsou kolem mě pesimisté. Ale pakliže by ty jednání nedopadly úspěšně, tak se musíme my rozhodnout, jaké další formy případných protestů zvolíme a musí zejména zaměstnanci sami si zvážit, zda na takovýto přístup koaliční vlády budou reagovat nebo ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Což takoví policisté to budou mít jednoduché, protože ti stávkovat prostě nesmějí, kdybychom brali stávku jako jednu z forem nátlaku. Vy asi nebudete říkat, že dokud se jedná, tak nechcete mluvit o nějakých, ale už jste...

Host (Alena Vondrová): Nemohu zde spekulovat o různých profesních formách, ale já...

Moderátor (Jan Pokorný): Ale už jste založili krizový štáb, v pátek.

Host (Alena Vondrová): To je právě proto, abychom byli včas i na tuto možnost připraveni a musím říct, že ale už začínají protestovat jednotlivé profesní skupiny spontánně samy tím, že posílají některé z nich, dokonce jsem, i petice vládě České republiky, jiní mně elektronicky vyzývají, abych již vyzvala k určitým protestním akcím. Já veřejně říkám, že dokud se jedná, se nevyzývá k protestním akcím. Posléze, jakmile jednání bude ukončeno, budeme zvažovat, zda a jakou protestní akci. Ale podle mého názoru k protestu musí dojít. Tito zaměstnanci, mnohdy vysoce kvalifikovaní, ale tady nehraje roli kvalifikace, tady hraje roli služba pro stát, pro společnost, pro občany, by si neměli nechat všechno líbit.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže chcete říct...

Host (Alena Vondrová): A neměli by připustit, aby politici bez ohledu na jejich orientaci počítali předem s tím, že tito lidé se nebudou bránit proti různým negativním zásahům z jejich strany.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste, jak jste říkala, odborový předák. Tady jde o platy asi 750 tisíc zaměstnanců, to znamená učitelů, zdravotníků, policistů, hasičů, úředníků, celníků, zaměstnanců muzeí, galerií a tak dále a tak dále, je to taková rozličná společnost. Máte pocit, že je akceschopná pro nějakou efektivní nátlakovou akci?

Host (Alena Vondrová): Já si myslím, že ano. To už jsme prokázali, to prokázali nejen učitelé, dokonce to prokázali i finanční úředníci. Já musím připomenout, že kvůli nedostatečnému profinancování 16třídního systému, tj. toho nového platového systému, už 1. září byla celodenní stávka učitelů a jednohodinová výstražná stávka finančních úředníků, úředníků okresních správ sociálního zabezpečení a katastrálních úřadů a musím říct, že v případě dvou prvních jmenovaných byla účast zaměstnanců 95 procent. A úřady byly až na několik výjimek zavřeny všechny.

Moderátor (Jan Pokorný): Na druhou stranu když je zavřený úřad, není to jako když stávkují železničáři.

Host (Alena Vondrová): To je pravda, samozřejmě. To je pravda, že ta razance není taková, ale já se obávám, že budou muset veřejní zaměstnanci si znovu zrekapitulovat svojí pozici a budou se muset začít chovat obdobně, jako se chovají veřejní zaměstnanci v jiných členských zemích Evropské unie.

Moderátor (Jan Pokorný): Podle lednového průzkumu Ústavu informací ve vzdělávání se průměrný tarifní plat učitele, jichž se také týkají námi diskutovaná témata, zvedl z 13500 na 16450 korun. Ptám se tedy pak, jaký by měl být důvod k protestům?

Host (Alena Vondrová): No, pozor na to. To je sice pravda, zejména to platí u učitelů základních škol, kde se sjednotila platová třída s učiteli středních škol, ale jestliže tito zaměstnanci nebudou mít vyplacený další plat, tak ten efekt toho navýšení jejich platů tím, že se posunuly v případě učitelů základních škol o tři třídy, bude do jisté míry potlačen, takže buď u učitelů základních škol by možná byl mírný nárůst příjmů, ale statisticky to bude vykazováno tak, jak říkáte vy. U učitelů středních škol by zjevně došlo k poklesu celoročních příjmů, čili chci říct, že i tato vládou preferovaná skupina zaměstnanců z hlediska třeba programového prohlášení vlády by tak velký efekt z toho zavedení nového platového systému, který zejména jim a některým vysoce kvalifikovaným dalším zaměstnancům, pomoc neměla.

Moderátor (Jan Pokorný): On je možná ten termín 13. a 14. plat nešťastný, protože se jistě sama setkáváte takřka denně s námitkami občanů, že rok má 12 měsíců, dejte nám tedy s těmi 13. a 14. platy pokoj. Jak odpovídáte?

Host (Alena Vondrová): No, je to těžké vysvětlit. Na druhé straně bohužel se to velice démonizuje, ale to není věc, která by byla známa a instituce, která by byla známa jenom ve veřejném sektoru. Velké firmy, zejména se zahraniční účastí, mají buď tuto formu odměňování zaměstnanců též zakomponovánu ve svých systémech odměňování nebo jiné podobné tomu. Že dostávají na dovolenou...

Moderátor (Jan Pokorný): Což už není ale dáno zákonem, protože zákon o mzdě, určený pro soukromou sféru, vyplácení dalších platů nepředepisuje.

Host (Alena Vondrová): Ano, ale tam je to buď zakotveno v kolektivních smlouvách nebo ve vnitřních platových předpisech té příslušné organizace. Mrzí mě, že kolem toho vzniká takové množství nedorozumění. Taky jsem si kladla otázku, zda by z důvodu právě těchto nebylo vhodnější potom poměrnou část těch dalších platů rozpustit do těch měsíčních tarifů, ale pane redaktore, to je vždycky o penězích. Když ty peníze nebudou, tak to prostě udělat nelze. Takže jako je to dneska momentálně bezpředmětné, je to dáno zákonem a pořád je to o těch penězích.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak jenom zrekapitulujme, zítra v 11 hodin se sejdete s vicepremiérem Petrem Marešem. Kdy plánujete schůzku s Vladimírem Špidlou, premiérem?

Host (Alena Vondrová): Pan premiér si vyhradil právo stanovit si termín sám až po tom jednání s panem premiérem, čili to musíme nechat na něm. Samozřejmě, že on bude informován o průběhu toho jednání, ale nepochybně věřím, že urychleně nějaký termín i dalšího jednání stanoví. Nepochybně i my budeme informovat tisk a veřejnost o výsledcích toho jednání. Já předpokládám, že zítřejší jednání bude medializováno, protože si myslím, že to jednání musí být medializováno z důvodu dobré informovanosti i veřejnosti.

Moderátor (Jan Pokorný): Paní Vondrová, děkuji vám za rozhovor, na shledanou.

Host (Alena Vondrová): Prosím, přeji pěkný den, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem byla Alena Vondrová, mluvčí odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry. Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů. Druhá část pořadu O kom se mluví.

Ještě než dáme prostor vašim telefonátům, jedna aktuální informace. Zakladatel zkrachovalé stavební společnosti H-systém, Petr Smetka, má jít za podvod poškozování věřitele a zpronevěru na 12 let do vězení. Po 17 měsíčních hlavním líčení o tom dnes rozhodl pražský Městský soud.

Tak, Český rozhlas 1-Radiožurnál, pořad O kom se mluví, hostem byla Alena Vondrová, mluvčí odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry. 221 552 155 a 221 552 255, to jsou telefonní čísla a čekáme na vaše názory. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, pane Pokorný, jsem na příjmu?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Názor posluchače: No, Cejpek Znojmo. Já mám takový tři konstatování. Poslouchám vaše pořady velice rád a myslím si, že byste mohl ještě víc přitvrdit, protože ti naši politici si nezasloužijou ani trošku tý nitě suchý, protože to, co předvádí vůbec tady tato vláda, to je katastrofa. Jinak k odborům jsem chtěl říct jednu věc. Bojujou za platy, je pravda. I já pracuju v soukromý sféře v dopravě. Platy za těch posledních 14 dní, co jsou tyhle firmy, se změnily třikrát a jsou nejnižší. Nic se nesnížilo a jsou horší, než byly před dvouma rokama. Ale mrzí mě jedna věc. Falbr a tady tihle všichni odboráři se ohánijou tím, že nemají peníze, nemají je, ale co udělali pro to všecko, aby se prosadilo v zákonech to, že by to bylo u všech stejný nebo aby teda byl na to ten zákon, kterej byl danej.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme za názor, na slyšenou. Dobrý den.

Názor posluchače: Petr Bednář, dobrý den. Prosím vás pěkně, za prvé. Vážím si pracovitého, slušného, ochotného úředníka. Za druhé nerozumím, proč by se měly vyplácet jakési 14. platy, když rok má 12 měsíců, maximálně rozumím 13. platu, protože jsou Vánoce a jsou zvýšené výdaje. Za třetí nerozumím jedné věci. My máme nejvíce policistů v Evropě na počet obyvatel, jak se nedávno zjistilo. My máme nejvíce soudců, my máme nejvíce železničářů, my máme nejvíce doktorů a tak dál bych moh pokračovat. A žádná z těchto složek státního sektoru nefunguje tak, jak by fungovat měla a některé fungujou přímo příšerně. Platy těchto lidí se můžou zvýšit jedině v okamžiku, kdy jeden z každých 4 zaměstnanců, který tam jsou, tam nebudou a ten jeho plat si rozdělí mezi sebe ti ostatní. Jako v soukromé sféře. Buďto...

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, já vám tímto děkuji za názor, protože čekají další telefonující posluchači, a vítáme dalšího z nich. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, tady Čermák Praha. Já bych chtěl říct paní předsedkyni odborů. Ano, přidal bych hasičům, zdravotníkům, učitelům. Ale rozhodně bych nepřidal policajtům, státním úředníků a tak dále. dyť jsme byli svědky na hranicích, jak to šlo s celní deklarací pohonnejch hmot, úniků dalších na pozemkovejch fondech. Sami tyto úředníci dělaj machinace a přispívaj k tomu, že tento stát přichází o velké peníze. Takovýmhle lidem, který maj jenom pravomoci a nemají žádnou zodpovědnost, nejsou trestaný za nic, zákony jim vytvářejí takový, aby se mohlo krást, takovýmhle lidem bych nedal ani korunu. Naopak, ještě bych jim snížil. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonický názor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý cen, posluchač Novák z Prahy. Já bych chtěl jenom na podporu paní Vondrové říct jednu věc. Ohledně některých zaměstnanců ve státní správě, viz třeba zdravotnictví a samozřejmě školství a další, tak sice se upravily tarify, ale hned na to se snížilo osobní ohodnocení a další příplatky, které ve mzdě jsou. Takže samozřejmě ta mzda je zdeformovaná i tímto. A jinak co se týče teda najití těch mzdových prostředků, já si myslím, že tady ta cesta je. Vláda platila 10 miliard za Novu, bylo tady řečeno o 9 miliardách za Aero a další a další miliardy by se našly. A druhá věc je, vláda podle našeho názoru nebo podle mého názoru nesmyslně snížila některé daně, po kterých vlastně, ze kterých se připravila o značnou část prostředků, takže tolik jenom k tomu.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme za mikroanalýzu. Halo, dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Macháček, Karlovy Vary.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Macháčku.

Názor posluchače: Já jsem poslouchal teďkon tu vaší paní mluvčí, nebo ne vaší, ale mluvčí odborových svazů.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozpočtové a příspěvkové sféry, takový je celý titul, ano.

Názor posluchače: A nechápu tedy vůbec to, jak je možný, že může být něco daný zákonem, jako je 13. a 14. plat. Já pracuji v soukromý sféře a jestliže náš podnik nevydělává, tak prostě nemáme nárok na 13. ani 14. platy. Proto jestliže stát v současný době nevydělává, naopak prodělává neskutečný peníze, tak by ani pracovníci, kteří jsou vlastně placeni státem, neměli mít nárok na 13. a 14. platy. Toť vše.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonický názor. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, u telefonu Karel, Ústí nad Labem. Ten pán, co teď volal, ten skutečně mi to vzal jaksi z hlavy, teda ty odpovědě. Ale je pravda, že ano, paní Vondrová si přečte smlouvy kolektivní některých podniků, tak skutečně je, pokud ten podnik na to bude mít, bude mít i 13. platy. Čili neexistuje prostě, aby 13., 14. plat dostal podnik nebo zaměstnanci podniku, který nevydělává.

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvili jsme o tom, že zákon o mzdě, který je určený pro soukromou sféru, tak vyplácení platů nepředepisuje.

Názor posluchače: Ano, mějte se.

Moderátor (Jan Pokorný): Díky, a poslední telefonický ohlas. Dobré poledne.

Názor posluchače: Dobrý den, pane Pokorný, Strejc, Praha 4. Paní Vondrová říkala, že všechno je o penězích a že by taky měli odboráři prostě vystoupit proti politikům. Za prvý, je to o penězích, protože, už se budu opakovat, protože za 13 let se tady ztratilo podle střízlivejch odhadů nebo vytunelovalo na 1000 miliard. Podle nestřízlivejch 1500 miliard. A ptám se, kde byli odboráři? Byli prostě, když pan Kožený odvez čtvrt ekonomiky na Bahamy, byli v ulicích? Byli prostě, když pan Železný prostě, jsme za něj zaplatili 10 miliard, byli prostě před Ministerstvem spravedlnosti nebo někde? Nebyli. Tak si myslím, že by skutečně ty odboráři už si měli šáhnout na svědomí, jestli prostě ty peníze nejsou někde už dávno, dávno pryč. Děkuju, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor, jakož i za ty předchozí.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu