Rozhovor s Tomášem Baťou

30. duben 2007
Dva na jednoho

Dobrý den. Jako vždycky v tomto čase startuje pořad Dva na jednoho. Tentokrát ho ale nevysíláme z pražských Vinohrad. Vladimír Kroc a Naděžda Hávová vás zdraví ze Zlína. Jsme na návštěvě v hotelovém apartmá pana Tomáše Bati. Přejeme pěkný den.

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Dobrý den vám přeji.

Vladimír KROC, moderátor:
Povězte, proč ve Zlíně bydlíte v hotelu?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Proč bydlím v hotelu? Protože tady nemám žádný byt, mám tady vilu, ale ta patří nadaci a tam jsou různé a různé věci zajímavé a tak já bydlím tady v tom hotelu, protože já tady jsem na těch pár dní ve Zlíně.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Teď začneme krátkým a opravdu jenom velice stručným životopisem. Tomáš Baťa se narodil před dvaadevadesáti lety v Praze, ale jak říká, náhodou, jak to, že to byla taková náhoda?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Já předpokládám, že tam byla dobrá porodnice.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Maminka si ji vybrala?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Já jsem u toho rozhodování nebyl.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Nicméně Tomáš Baťa vyrůstal ve Zlíně, kde jeho otec vybudoval jednu z největších obuvnických firem na světě. V mládí se Tomáš John vyučil ve firmě svého otce, pak studoval Obchodní akademii v Uherském Hradišti a další vzdělání získal ve Švýcarsku a Velké Británii. Zpráva o smrti tatínka ho zastihla ve Švýcarsku, bylo mu osmnáct let.

Vladimír KROC, moderátor:
Těsně před okupací v roce 1939 pak Tomáš John Baťa Československo v čele více než dvou set firemních odborníků opouští a usidluje se v Torontu, kde zakládá obuvnickou společnost Baťa Shoe Company. Nedaleko od Toronta pak zakládá město Batawa, které se má stát kanadským Zlínem. V roce 1979 získal nejvyšší kanadské státní vyznamenání Řád Kanady.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Do Československa pak Tomáš John Baťa přijel teprve po roce 1989. V roce 1991 dostal propůjčený Řád T. G. Masaryka, působil v konzultantském týmu prezidenta Václava Havla. Tomáš John Baťa je ženatý, s manželkou Sonjou mají čtyři děti.

Vladimír KROC, moderátor:
Voskovec s Werichem v písničce zpívají je to pravda odvěká, šaty dělají člověka. Platí to i o botách?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Samozřejmě, to je to nejdůležitější, protože, když by ty boty dobře nepasovaly, tak by lidé neměli pohodlí a když by nebyly moderní, tak by taky to bylo velice špatné, aby to ..., že by to nesloužilo svým pánem, dámy hlavně a na to, aby byla krásná.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Nosíte nejenom baťovky, ale taky boty od konkurence. Jeden čas jste nosíval dokonce na každé noze jinou botu jenom proto, abyste porovnal, která je pohodlnější. Mimochodem děláte to pořád?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
To pořád dělám, to pořád dělám.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Takže i dneska máte na každé noze jinou botu?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ne, dneska mám oboje baťovky a včera jsem měl oboje od někoho jiného.

Vladimír KROC, moderátor:
Máte nějaké speciální třeba ručně šité boty?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ručně šité boty, to neexistuje dnes, protože všecko je dneska mechanicky dělané, ale to neznamená, že by to nebylo ještě lepší, než cokoliv by dneska se mohlo udělat ručně.

Vladimír KROC, moderátor:
Povězte mi, největším producentem, výrobcem bot na světě je asi Čína, ne asi, ale statistiky to dokládají. Vy máte v Asii padesát závodů, tuším. Podnikatelé pláčou nad padělky a nekvalitními lacinými výrobky, které k nám právě z Asie proudí. Na druhou stranu firmy přesouvají svoje výrobny právě do Asie. A ono není tak složité, aby podvodníci ukradli knowhow. Jak vy se s tím vyrovnáváte?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, ovšem, zapomeňte, my jsme v Asii už byli mnoho let předtím, než se Čína probudila. První obchod mého otce v Číně byl otevřený 1927, už tenkrát začal ze Zlína exportovat i do Číny, a to byla opravdu velmi hezká práce a přitom začal exportovat taky do jiných zemí, protože tady vždycky byl pojem světového podnikání a světového obchodu, na kterej ze Zlína bylo možno dělat zboží, boty nejmodernějším, nejmodernějším technickým způsobem a prodávat je do celého světa.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Pane Baťo, s čím stojí a padá podnikání? Je to houževnatost, jsou to osobní kontakty, co je nejdůležitější pro úspěšné podnikání a proto, aby firma měla úspěch?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Lidi, to je to hlavní slovo, jsou lidi a ty lidi tvoří tu kvalitu, ty lidi tvoří tu službu zákazníkovi a všecko jiné, co k tomu patří.

Vladimír KROC, moderátor:
Jak tedy vy osobně rozumíte takové docela časté frázi v Česku "nejsou lidi"?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Lidi jsou. Podívejte se tady z okna, tady jsou lidi. Já myslím, že toto znamená taky, že chybí lidi zkušení v určitých důležitých funkcích a na to ovšem bývala Baťova škola práce za našich dob a dneska je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Vladimír KROC, moderátor:
Chodíváte si tam někdy povídat ze studenty, je to odsud kousek z hotelu?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ovšem, já jsem se studentama dost často a mám z toho velikou radost, když můžu takhle s nima být, když začínají myslet o tom, co budou dělat potom, když dostudujou, protože to je pro ně velmi důležité, aby si udělali nějaký názor na to, co budou dělat, jakou kariéru mají před sebou.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Pojďme se vrátit trošku do minulosti. V roce 1932 zahynul váš tatínek při letecké nehodě, vám tehdy bylo osmnáct. Vedení firmy převzal nevlastní bratr vašeho otce Jan Antonín Baťa a teď přijíždí z Brazílie do Zlína sedm příbuzných Jana Antonína Bati na konferenci, která bude o životě a díle tohoto pokračovatele práce vašeho otce. O čem vůbec celá akce je a co vůbec Zlín čeká?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Je to dobrá příležitost se zabývat tím, jak toho člověka jméno a nesprávně odsouzeného nějakou komunistickým komplotem se snažíme očistit.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Já jenom, já jenom připomenu, že Jana Antonína Baťu odsoudil v nepřítomnosti tehdejší československý národní soud za to, že se veřejně nepřihlásil do odboje proti nacistům. Proč myslíte, že tak dlouho po roce 89 ještě trvá ta diskuse nad jeho osobností? Je ten problém tak složitý, nebo podle vás je jednoznačný a není vůle ho řešit?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ne, ne, ne, ne, to je pokračování a pořád ještě ten hon na Baťu komunistickou stranou.

Vladimír KROC, moderátor:
Měli bychom říci, že v jedenáct hodin, tuším, že to bude 2. května, bude odhalena socha Jana Antonína Bati naproti Baťovu mrakodrapu a budou u toho zástupci zlínské radnice a tak dále a celá ta akce, o které teď mluvíme, bude 2. a 3. května. Pane Baťo, přestože vám v Československu patřilo hodně majetku, tak po roce 89 jste v restituci nedostali zpátky skoro nic. Zabavení vašeho majetku spadalo pod Benešovy dekrety. Vrátili vám například vilu a lesy po vaší mamince. Co s tím majetkem je dnes?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, ty spravuju já a moji spolupracovníci.

Vladimír KROC, moderátor:
A to je prostřednictvím Nadace Tomáše Bati, ano?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Něco prostřednictvím nadace a někdy se na to podívám taky sám.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Pane Baťo, zůstala ve vás kvůli tomu nevrácenému majetku nějaká hořkost nebo už jste tohle úplně překonal?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Smutek. Nikoliv hořkost, protože by bylo vůči lidem zdejším, a to není. A já tady s radostí jedu do toho Česka a do toho Zlína a podobně a mám velikou radost, že se s těma lidma sházím. Hořkost to není, ale že bych jim to prominul, to jsem jim neprominul.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A zklamali vás tedy Češi něčím, vy jste přijížděl v roce 1989 do Československa, měl jste nějaká větší očekávání?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Já jsem neměl žádné očekávání, já jsem nemohl věřit, jak mě tady lidi přivítali, to jsem opravdu nemohl věřit a ještě o tom sním dnes.

Vladimír KROC, moderátor:
Naším hostem, ono popravdě řečeno my jsme hosty v apartmá Tomáše Johna Bati, ale natáčíme pořad Dva na jednoho a budeme v podívání pokračovat i po písničce.

písnička

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Český rozhlas 1 Radiožurnál, posloucháte pořad Dva na jednoho. Dnes je naším vzácným hostem pan Tomáš John Baťa. "Žiju hodně let v Kanadě, ale Valachem zůstanu nadosmrti," tak přesně tohle jste řekl v jednom z rozhovorů. Valaši jsou velcí patrioti. Kde se v nich bere tak intenzivní a hluboký vztah k místu, ve kterém vyrůstali?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Protože jsem tady taky vyrůstal, no, a ten původ mého otce, ten měl na to veliký vliv. Měli jsme vždycky ten valašský pocit tady tohoto krásného kraje. Tady lidé pracovali a byli to ti Valaši, Hanáci a moravští Slováci a ještě všichni ostatní, kteří spolupracovali tady na této výstavbě tohoto Zlína a tohoto kraje.

Vladimír KROC, moderátor:
Povězte, co podle vás charakterizuje pravého Valacha?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, myslím houževnatost a průbojnost. Víte, někdy s tou valašskou chodili ti Valaši a my jsme chodili s tím, s tím verpánkem, abysme na tom verpánku pracovali. My jsme pěkné boty udělali.

Vladimír KROC, moderátor:
Vy jste ročník 1914, nedá mi to, abych se nezeptal, když tady na vás teď koukám. Jste plný energie. Je to dáno shůry, genetikou anebo jste na tom nějak pracoval?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, podívejte se, především jsem neměl nikdy čas lenošit, to je možná, ale já myslím, že to přichází genetikou a potom tou atmosférou, kterou ten můj otec a jeho rodina a ti spolupracovníci tady vytvořili v tom Zlínském kraji.

Vladimír KROC, moderátor:
Poslyšte, teď byste třeba nemusel přímo lenošit, ale mohl byste odpočívat a vám to nedá. Vás by to asi nebavilo.

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Já někdy odpočívám, já si někdy lehnu a spím, ale tedy, že bych se nudil anebo něco nedělal, to se málo stane.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Vy mluvíte s velkou láskou o Zlínu a vůbec o tomhle krásném kraji. Do Zlína jste se vrátil po padesáti letech. Dneska sem už jezdíte pravidelně a často, přesto, když se blížíte ke Zlínu, když přijíždíte, píchne vás u srdce?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, mám z toho radost a těším se na to, abych do toho Zlína přijel, protože tady zase vyvíjím aktivitu. Podívejte se, možná, že navždy byl zničený zlínský unikát na světě v obuvnictví a podnikání, to je zničené, ale ta budoucnost dneska pokračuje v tom, kde začala škola práce, z čehož nakonec se vyvinuly různé jiné vzdělávací systémy až nakonec díky také kraji se utvořila Univerzita Tomáše Bati a já jsem jako se probudil jedenkrát, když mě pozvali, abych dělal předsedu správní rady. To pro mě byla jedna z nejkrásnějších mojich chvílí, že můžu být předsedou správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, což je, co může být nový začátek pro Zlín jako bohužel už ne centrum obuvnictví, nýbrž může být velmi důležité centrum výuky celého národa.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Máte jednoho syna a tři dcery, učili se česky?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Můj vnuk se učí česky.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A jde mu to?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, to se musíte zeptat pana učitele, u kterého se učí.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Vy mu nejste učitelem?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Já mu nejsem učitelem, protože já ho vidím velmi, velmi zřídka a on studuje na univerzitě ve Skotsku, ale tady se učil česky na univerzitě v Uherském Hradišti a teď bude taky pracovat v lese a tam už bude s češtinou pokračovat.

Vladimír KROC, moderátor:
Váš syn Thomas George Baťa převzal vedení firmy. Pracují pro něj i vaše dcery nebo ty se věnují něčemu jinému?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Všichni mají nějaký kontakt s naší aktivitou, sházíme se dosti často, abysme se vzájemně informovali a radili. Dvě moje dcery jsou ve správní radě toho podniku s mojím synem, který tomu předsedá, a všichni mají zájem v tom rodinném podnikání.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Co jste učil svého syna nebo vlastně i své dcery, aby se z nich stali dobří byznysmeni?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, především jsme je učili, aby se z nich stali dobří lidé, a to byla otázka vzdělání, vzdělávání a myslím, že taky příkladu jejich rodičů. A potom byli vystaveni různým školám, ze kterých dostali vzorné názory na to, jaký život by měli dělat.

Vladimír KROC, moderátor:
Je pravda, že děti úspěšných rodičů to v životě mívají těžké. Jak velký závazek je nést jméno Baťa, vy jste o tom určitě mnohdy musel přemýšlet?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, já myslím, že pro naši rodinu a všeobecně je to velký závazek. Je to závazek přispět k všeobecnému zlepšování světa.

Vladimír KROC, moderátor:
A cítil jste to někdy vy nebo měl jste dojem, že to tak pociťují vaše děti jako břemeno?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ne, já myslím, že to všichni pociťují jako, jako možnost něco konstruktivního dělat v životě. Ne, naopak, myslím, že všichni se dívají na to, že je to, jak bych to řekl, anglicky oportunity.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Příležitost.

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Příležitost.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Mimochodem, pane Baťo, kdy jste se naposledy prošel venku travou jen tak bos bez bot?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Jen tak bos bez bot? No, počkejte, to je pohodlné. Ale, že bych se neprošel, každý den se někde projdu, a z toho mám radost, taky se projdu kvůli tělocviku.

Vladimír KROC, moderátor:
Byl jste si letos v zimě zalyžovat?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ovšem zalyžuju. Já jsem starý lyžař. No, teď už je to trošičku konzervativnější, než to bylo.

Vladimír KROC, moderátor:
Stále jezdíte na sjezdovkách? Vy tvrdíte, že běžky jsou pro staré lidi.

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Já jsem, jako kluk jsem taky musel závodit na běžkách a podobně, ale vždycky jsem měl ty sjezdovky radši, protože aspoň půl toho času, když člověk se namáhá, tak potom měl tu radost z toho, z té rychlosti, ze který mohl sjet.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A potápění už se nevěnujete?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, potápění už se nevěnuju, protože už jsem to všecko viděl celkem a už to začíná být trošičku boring.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Nudné.

Vladimír KROC, moderátor:
Takže pro vás je potápění nuda. Povězte, vy stále cestujete nejenom mezi Kanadou a Českem, ale po světě. Neunavuje vás to, neberete to jako trmácení?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Cestuji jenom proto, že mám něco zajímavého, abych tam ..., za tím účelem cestuju, mám vždycky nějaký cíl pro to cestování. Já mám těch různých aktivit po světě víc, v mnoha organizacích světových a podobně, furt je nějaký důvod cestovat.

Vladimír KROC, moderátor:
Víte, co by mě zajímalo, co vám říkají moderní technologie?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Moderní technologie jako ...

Vladimír KROC, moderátor:
Myslím komunikační, to znamená, ...

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Komunikační pořád.

Vladimír KROC, moderátor:
... mobily. Myslel jsem ...

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Komunikační, samozřejmě, jako komunikační. Můžu volat mojí paní, kde je a já přibližně vím, co dělá.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Mimochodem, kde je vaše paní dneska vlastně, že tady není? Je s vámi ve Zlíně?

Tomáš BAŤA, podnikatel:
No, moje paní je v Torontě momentálně, já předpokládám, a zítra bude pomáhat organizovat kanadské nemocnice, pomáhat v Afghánistánu. Ona je taky zapletená do těchto národních záležitostí.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Pane Baťo, náš čas pro pořad Dva na jednoho už bohužel vypršel.

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Ano.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Jak tak pozorujeme váš elán, tak já si myslím, že běžky, které jsou podle vás pro staré lidi, tak ty si ještě rozhodně dlouho nepořídíte. My vám samozřejmě přejeme hodně zdraví a energie. Hostem v pořadu Dva na jednoho byl dnes pan Tomáš John Baťa. Díky, že jste si na nás udělal ve svém programu času. Na shledanou.

Tomáš BAŤA, podnikatel:
Děkuju vám mnohokrát, že jste za mnou přišli.

Vladimír KROC, moderátor:
Děkujeme. Bylo to velmi příjemné. Pokud jste z našeho dnešního rozhovoru neslyšeli úplně všechno, stačí jen najít internetovou adresu www.izurnal.cz rádio na přání a tam si můžete náš rozhovor poslechnout. Vladimír Kroc a Naděžda Hávová se na vás těší i příští týden. Na shledanou.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: vlk , nah
Spustit audio

Více z pořadu