Rozhovor s prezidentem vinařské republiky Kraví hora Václavem Petráskem

31. prosinec 2007
Dva na jednoho

Možná, že to slyšíte, že jsme ve vinném sklepě, jsme v jednom z těch dvou set šedesáti sklepů, slyšíte možná malou ozvěnu a já vítám v pořadu Dva na jednoho vinaře, někdejšího starostu obce Bořetice a nyní prezidenta vinařské republiky Kraví hora, pana Václava Petráska. Dobrý den, pane prezidente.

Václav PETRÁSEK, vinař, prezident vinařské republiky Kraví hora, bývalý starosta obce Bořetice:
Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor:
Václav Petrásek se narodil 10. září 1939 v Bořeticích. Celý život pracoval jako energetik u Jihomoravských energetických závodů. Šestnáct let tady byl starostou. Od roku 2000 nejprve premiérem, později prezidentem vinařské republiky Kraví hora. Je ženatý, má dvě dcery a dvě vnoučata. Povězte, jak se Bořeticím podařilo získat, tuším, před dvěma lety titul Obec roku?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tak já už od toho roku 2001, kdy se začalo o té obnově venkova a obnově vesnice hovořit v parlamentu a začalo se to dělat po vzoru rakouských a německých obcí, tak celou tu dobu jsem sledoval ten vývoj v té obnově venkova a snažil jsem se některé ty věci uskutečňovat i u nás, to znamená, že jsme se snažili udržovat tradice, vymýšlet nové tradice, udržovat kroj a práci s mládeží, a to se nám včetně tady té recesistické republiky, protože my jsme recesistická republika vinařská, tak se nám to podařilo tak, že když přišla komise v roce 2005, která vyhodnocovala vesnici, která by měla v tom roce být vyhlášená vesnicí roku, tak zřejmě i tady ta naše činnost v té svobodné recesistické republice oslovila ji tak, že skutečně jsme byli pak vyhodnoceni na tom nejvyšším místě.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A kdo přišel s nápadem založit vinařskou republiku?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tak já už jsem o tom přemýšlel na konci osmdesátých let a hlavně potom v tom roce 90, když to naše vinařství bylo velice deptáno nebo byly velké problémy s odbytem našich vín, protože se k nám valilo velké množství vína ze zahraničí a ceny toho finálního produktu hroznů, ty šly tak nízko, že skutečně někteří vinaři u nás odcházeli od toho pěstování vína, začaly se vinohrady klučit a právě my bychom chtěli tady tímto způsobem zviditelnit to naše víno, tu naši obec a region.

Vladimír KROC, moderátor:
A vy jste si vlastně předsevzali, pokud vím, že co se tady vypěstuje, to se u vás i vypije. Daří se to?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
To byl takový první slogan, na který jsme potom celou tu naši činnost navazovali, a skutečně se to daří, protože máme takovou návštěvnost v té naší sklepní ulici nebo v tom prostoru, kde je těch dvě stě šedesát sklípků, že skutečně máme už i obrácené problémy.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Jaký má vztah vinařská republika Kraví hora s podobnými ostatními, a teď nevím, jestli to řeknu správně, útvary, mě napadá teď třeba Valašské království? Nejste ve válečném stavu?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tak my jsme ..., nejsme ve válečném stavu, ale vymysleli jsme pakt o spolupráci, neútočení a vzájemné pomoci na věčné časy a ani o minutu déle. Tak zatím máme tady tento pakt uzavřený s Bolkovým Valašským královským, s markrabětem Radimem Uzlem, který má své Markrabství lašské. Máme to uzavřeno s Kraví horou v Brně, s Brnem, Brnemstřed a rozpracováno to máme i v zahraničí, kde je to tady s tím Královstvím záhoráckým, kde vládne monarcha Lojza I., sikulský král.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A pakt o neútočení jste podepisoval vy jako prezident nebo ministr obrany a tím se vlastně chystám k otázce, k čemu je vám ministerstvo obrany?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Ten pakt jsem podepisoval já jako představitel té recesistické republiky, ale ministerstvo obrany slouží skutečně k obraně a právě my pro to ministerstvo jsme vymysleli činnost, vymysleli jsme pakt, tak, jako vy máte v Česku NATO nebo v Evropě, takže my jsme vymysleli MATO, Moravskou asociaci týlové obrany alias Maso, alkohol, turistika, obžerství.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Předpokládám, že armádu nemáte?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Máme armádu a chodí pravidelně na manévry. Po Novém roce, až už se ten vinařský rok trošičku zklidní, tak vyjíždíme na svůj konzulát do Brna do /nesrozumitelné/, kde mají takovéto prostory jako je tady tento sklep, ale i stometrové tunely, kde se skutečně střílí a my jsme militaristé, ano, propagujeme zbraně hromadného potěšení, ano. Takže my se i připravujeme tady tímto způsobem na obhájení tady této myšlenky a skutečně oni nám tam připraví vždycky střelbu a stříleli jsme z kalašnikovů, stříleli z mauserovek, z ruských vojenských flint a většinou z pistolí, ale pak, až jsou tady tyto ostré zbraně zavřené v trezorech, tak vytáhneme ty naše zbraně. A dříve se lahvovalo víno do takových vysokých láhví, kterým se říkalo pistole, takže to jsou naše pistole ráže 0,7 obou barev.

Vladimír KROC, moderátor:
Povězte, pane Petrásku, promiňte, pane prezidente Petrásku, co má na starosti ministr vinohradnictví a pergmistr viničních hor?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tak ten má na starosti všechno, co se týče vinařství, včetně pořádání koštů vín, různých vinařských slavností, protože my vždycky po 25. květnu, kdy je svátek našeho patrona svatého Urbana, děláme takovou slavnost vinařskou, kdy se otevře dvacet, třicet sklípků tady v této lokalitě a návštěvníci chodí po těch sklípcích a chutnají to, co se v tom roce urodilo a hodnotí to, co máme tady v těch sklepech za poklady.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Já jsem viděla ve vaší prezidentské kanceláři, kterou jsem navštívila ještě předtím, než jsme přišli sem do sklípku, vlajku. Máte znak také spolu s vlajkou. Co na nich je?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tak je tam znak, který nám schválila heraldická komise českého parlamentu, a je tam na ní hrozen a list vinné révy.

Vladimír KROC, moderátor:
No, a mince, ty si necháváte razit v Kremnici. Jakou hodnotu má jeden kravihorec?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Když jsme přemýšleli o té měně, tak jsme uvažovali i o tom, že bude mít hodnotu průměrného litru vína na trhu. Na plesech, které každoročně pořádáme, měla být naše měna revalvována nebo devalvována podle toho, jak kolísá cena vína na trhu, ale jak jsme se dostali do té Evropské unie, protože my jsme přistoupili také k Unii, tak máme ten jeden kravihorec se rovná jednomu euru.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A já předpokládám, že na rubu je vinný list a hrozen a na lícu je tvář prezidenta republiky Václava Petráska?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Ne, ne, ne, je tam hodnota jednoho kravihorce a na druhé straně na rubu, jsou tam symboly vinařství.

Vladimír KROC, moderátor:
Máte kromě pasu i vlastní hymnu, jak zní?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Bořetické Kraví hory. Je to zajímavé tím, že to sepsala a vymyslela a sepsala jedna naše občanka, která nezná ani jednu notu, ale velice hezká, Bořetické Kraví hory se to jmenuje.

Vladimír KROC, moderátor:
A uměl byste zanotovat aspoň kousek?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Ale to já myslím, že ne.

Vladimír KROC, moderátor:
Tak my si tedy pustíme písničku a potom budeme v povídání v pořadu Dva na jednoho v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu z Bořetic s Václavem Petráskem pokračovat.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, posloucháte pořad Dva na jednoho. Silvestrovské vydání jsme pro vás připravili v Bořeticích, vysíláme ze sklípku, z jednoho z bořetických sklípků a povídáme si s prezidentem vinařské republiky Kraví hora, panem Václavem Petráskem. Jak se čeští respektive moravští vinaři cítí uvnitř Evropské unie?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Není to moc slavné, protože ta Evropská unie spíše podrží nebo preferuje ty své vinaře z těch starých členských států, takže jsou tam velké problémy například s dotacemi. Teď nám například dělá velký problém ten nápad s klučením vinic a třeba zase nás tlačí do toho, abychom nepoužívali řepný cukr na doslazování, protože my jsme taková nejsevernější vinařská oblast, kde nemáme dostatek, v některých letech nemáme dostatek sluníčka, takže potřebujeme to dodělat cukrem to, co neudělá sluníčko. A snaží se Evropská unie prosadit, že nebudeme smět doslazovat jedině zahuštěným moštem, který bychom zase měli dovážet z některých členských států a vypadá to, že by to asi to naše vinařství položilo.

Vladimír KROC, moderátor:
Jaké přednosti má moravské víno?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
To by měli spíš říci konzumenti, ale jste v oblasti, kde se pěstuje hlavně červené víno, tady tato velkopavlovická oblast je známá kvalitou červených vín. Já si myslím, že ten strach, který jsme měli z toho vstupu do té Evropské unie a z toho, že naši občané, konzumenti čeští přejdou, přejdou na zahraniční vína, protože i konzument je člověk a člověk zvědavý a snaží se ochutnat, jak vypadá jihoafrické, jak vypadá chilské, jak vypadá francouzské víno, ale pevně jsme věřili, že po tom ochutnání, že se zase vrátí k našim moravským vínům. A ona tady tato naše víra se pomalu stává skutečností, že se náš konzument zase vrací, ale musí to být podloženo kvalitou.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Pane prezidente Petrásku, jaké vínko si rád dáte třeba po nedělním obědě?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Portugálek a čím je starší, tak tím je pro mě zajímavější.

Vladimír KROC, moderátor:
Nedávno vznikla novodobá tradice uvádění svatomartinského vína. Jaká je letošní úroda?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Letošní úroda oproti třeba té loňské, kdy byla vysoce kvalitní, je také na vysoké kvalitě, ale nedosahuje těch kvalit toho loňského ročníku. Ale byl to slušný ročník. Loni to bylo o kvalitě, cukernatosti, a letos je to i o množství, protože loni zase byla, bylo množství sklizeného vína skoro padesátiprocentní.

Vladimír KROC, moderátor:
Prožíváme poslední den roku 2007, od začátku tisíciletí, který ročník podle vás byl zatím nejlepší?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Je zajímavý, posledních deset ročníků jsou všechny dobré kromě ročníku 2001, kdy nám začalo měsíc před vinobraním pršet a pršelo nám přes celé vinobraní, takže nám chybělo to sluníčko, které je potřebné k tomu, aby udělalo tu kvalitu. Takže jedině ten ročník 2001 byl špatný, ale ostatní ročníky, já nevím, jestli je to tím globálním oteplováním, ale těch posledních deset let je moc pěkných.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Vinařská republika Kraví hora v Brně uspořádala antireferendum k referendu korutanského hejtmana. Pokud si dobře vzpomínám, tak se konalo 22. 2. 2002 ve 2 hodiny odpoledne 22 minut a 22 vteřin. Jak to tehdy bylo?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Já už delší dobu sleduji ty snahy korutanského hejtmana a nemám k němu velké sympatie. A tak, když tam vymyslel to referendum, tak jsem přemýšlel o tom, jak se proti tomu postavit u nás, protože se nám zdálo, že to, ten způsob, jakým se vměšuje do vnitřních záležitostí, záležitostí sousedního suverénního státu, je nepatřičný, a tak jsme vymysleli to antireferendum, pronajali jsme si největší brněnské náměstí a právě v těch 22 vteřin v sousedním ulici, kde jsme měli seřadiště, tak udeřila naše kutálka na buben a vypochodovali jsme za velkého křiku "už dost bylo kola a zastavte kolo" a nesli jsme fůru transparentů, za praporečníky jela paní Müllerová na invalidním vozíku, vezla našeho krojovaného šohaja, který mával cedulou "Na Prater, paní Müllerová".

Vladimír KROC, moderátor:
Co máte proti tomu kolu v Prateru?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Nic, my máme proti těm aktivistům rakouským, jak už jsem říkal, že prostě to vměšování je dost nepatřičné, takže takovouto recesistickou formou jsme chtěli upozornit na to, že s tím nesouhlasíme. A protože se to konalo tři dny před únorovou revolucí v osmačtyřicátém, tak první slova našeho prezidenta při slavnostním projevu byla: "Právě se vracím z vinohradu," kde měl schůzku s poslanci Portugalem, Vavřincem, a tam se shodl na tom, že skutečně to vměšování není v pořádku a že i se k ní přidali i poslanci jako je Neuburg, Zweigeltrebe, Müller Thurgau, kteří mají svůj původ v Rakousku nebo v Německu.

Vladimír KROC, moderátor:
Vy jste teď připomenul svého předchůdce, ale nutno říci, že i letos se tady zase protestovalo proti Rakousku.

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Ano, protože znovu zase rakouští aktivisté začali demonstrovat a blokovat naše hraniční přechody, tak jsme vymysleli takový kompilát z toho, co jsme uskutečnili a co jsme ještě neuskutečnili, protože před asi třemi lety dělali pod Štěpánským dómem nějakou protestní hladovku na ty jejich požadavky, a tak jsme vymysleli, že uděláme naopak přežíračku, že zabijeme ze dva čuníky, že zablokujeme hraniční přechod v Mikulově, postavíme tam stoly, naděláme těch zabijačkových specialit a na protest se budeme přežírat a přežírat.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Když jsme se teď dostali k hranicím, pane prezidente, tak vy jste se vlastně do schengenského prostoru dostali mnohem dřív než Česká republika, která se dostala teprve pár dní před Štědrým dnem, vy už jste tam dávno. Jak je to možné?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
No, jestli jste si všimli, tak my všechny přístupy do naší republiky máme chráněné celnicemi, ale když jste projížděli, tak jste viděli, že ani jedna z těch celnic nebyla obsazená.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Je to pravda, nemuseli jsme ukazovat nikde pasy.

Vladimír KROC, moderátor:
Teď se hlásíte o americký protiraketový radar, který byste raději než v Brdech viděli přímo tady na Kraví hoře. Pročpak?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Já si myslím, že tam to jednání kolem toho radaru, že to je takové dost divné a chtěli jsme pomoci tím naší republice, že bychom ho umístili u nás na té Kraví hoře, ale chtěli bychom také peníze, které by měly přijít do té oblasti Brd.

Vladimír KROC, moderátor:
Jak byste s nimi naložili?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Velkou část tady těchto peněz bychom dali naší Akademii věd na výzkum přenosu ptačí chřipky na špačky, tím bychom si vyřešili ten staletý problém s těmito zloději. Pak bychom skoupili všechny vinařské závody, které vykupují od našich malých vinařů ty jejich produkty, ty hrozny, za které platí strašně směšnou cenu a že bychom si potom mohli diktovat ceny, jaké bychom výkupní potřebovali, aby ti naši vinaři přežili. No, a pak, když jsme tady toto projednávali, tak probudil se jeden z ministrů a požadoval, abychom část těch peněz věnovali na pozlacení kolků ve vinohradech, tak tady tenhle nápad neprošel.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Jen mě tak napadá, čím si dnes v noci připijete, až bude přicházet ten nový rok 2008?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tradičně si připijeme šampaňským, ale z naší produkce, z české produkce, a pak budeme pokračovat s červeným portugálkem.

Vladimír KROC, moderátor:
Jaký bude ten přicházející rok u vás v Bořeticích, tedy ve vinařské republice Kraví hora? Chystáte si prezidentský novoroční projev?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tady tohle to jsme si odbyli už 11. 11. na svatomartinskejch vínech, kde jsme měli i to, že jsme vyhlašovali tu petici za uzákonění 12. 11. státním svátkem, abychom se z toho koštování 11. 11. nějakým způsobem dostali, protože ten druhý den ta pracovní morálka je u některých těchto ochutnávačů velice mizerná.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
A máte nějaký zaručený recept na takový ten poopiční stav?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
No, když pijete kvalitní víno, ...

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Nic se vám takového nemůže přihodit.

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
... nemělo by se nic takového přihodit. Sice je člověku trošičku těžko, ta pracovní morálka je skutečně horší, ale není to nic zlého. Čím se kdo pokazil, tak se zase musí napravit.

Vladimír KROC, moderátor:
A na co se těšíte v roce 2008, co chystáte?

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Tradiční košty, na Velikonoce ta slavnost toho vína pětadvacátého, po pětadvacátém a další akce, které, které pořádáme pro naše vinaře.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Tak, pane prezidente, my vám přejeme, aby Svobodná republika Kraví hora dál prosperovala, aspoň tak dobře jako doposud. Děkujeme vám za rozhovor. V pořadu Dva na jednoho jsme si povídali s prezidentem Svobodné vinařské republiky Kraví hora, panem Václavem Petráskem.

Vladimír KROC, moderátor:
Mějte se hezky. Na shledanou.

Václav PETRÁSEK, bývalý starosta obce Bořetice, prezident vinařské republiky Kraví hora, vinař:
Děkuji. Na shledanou.

Vladimír KROC, moderátor:
Z Bořetic vám šťastný nový rok na rozloučenou přejí Naděžda Hávová a Vladimír Kroc, tak někdy příště.

Naděžda HÁVOVÁ, moderátorka:
Na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: vlk , nah
Spustit audio

Více z pořadu