Rozhovor s poslankyní Olgou Zubovou o vyhrocené situaci v klubu Strany zelených, váznoucí komunikaci, vykazování čelních představitelů SZ mimo jednání klubu, navržených čtyřech bodech k přijetí do týdne i rezignaci předsedkyně klubu K. Jacques

Dnes se po několika měsících vyhrotila situace ve sněmovním klubu Strany zelených. Poslankyně Jakubková a Zubová na odpolední tiskové konferenci oznámily, že navrhly čtyři body, na kterých se hodlají se zbytkem jejich klubu dohodnout, a to do týdne. Tomu všemu předcházelo včerejší ohlášení odstoupení předsedkyně poslaneckého klubu zelených Kateřiny Jacques ze svého postu a úvahy o jejím nahrazení Přemyslem Rabasem. Za normálních okolností by se nejednalo o nic jiného než o vnitrostranické spory nejmenší parlamentní politické strany, ovšem případný rozkol v této straně by zároveň znamenal ztrátu většiny pro vládní koalici. Začíná úterních Dvacet minut Radiožurnálu, u jejich poslechu vás vítá Martin Veselovský. Mým hostem je poslankyně zvolená za Stranu zelených Olga Zubová. Dobrý den, paní poslankyně.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na čem jste se tedy přesně dohodli?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
My jsme se nedohodli zatím ještě přesně na ničem, dohodli jsme se jenom na tom, že stále budeme jednat a že obě strany, to znamená, strana Věry Jakubkové a Olgy Zubové a druhá strana poslaneckého klubu mají dobrou vůli jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jen připomenu pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že situace v minulých dnech a týdnech byla taková, že jste obě, jak paní poslankyně Jakubková, tak vy, uvažovaly nahlas do médií o tom, že za určitých okolností byste mohly vystoupit z poslaneckého klubu Strany zelených, že vám v tomto poslaneckém klubu vázne komunikace a že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem jste informovány o věcech, které se prostě dějí v Poslanecké sněmovně. Na tom stále trváte, anebo se něco změnilo?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Ta situace je pořád stejná, zatím se nic nezměnilo, ani nemohlo, protože dneska nastalo vlastně první jednání poslaneckého klubu, kde jsme se těmto problémům věnovali. Ta komunikace, o které se stále hovoří, spočívá v tom, respektive ta nekomunikace spočívá v tom, že naše kluby byly už delší dobu trvale uzavírány ostatním představitelům, čelním představitelům Strany zelených, a to si prostě nepřejeme. My si myslíme, že Strana zelených je trochu jiná než ostatní parlamentní strany, že jsme se prezentovali veřejnosti tak, že jsme strana otevřená, a proto si myslím, že i jednání poslaneckého klubu by měla být otevřená všem, kdo o to mají zájem, tak to doposud bylo, ovšem v poslední době se začala objevovat taková zvláštní situace, kdy někteří čelní představitelé byli vykazováni za dveře poslaneckého klubu, a to je pro nás nepřijatelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdybych chtěl být hodně šťouravý, paní poslankyně Zubová, tak, a já to nakonec udělám, tak bych si vzal k ruce statistiku docházky na řádná zasedání poslaneckého klubu a tam bych se podíval, že do 4. června včetně bylo šestnáct řádných zasedání poslaneckého klubu od začátku roku a vy jste na větší polovině z nich, abych tak řekl, nebyla.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Já se také dívám do té vaší tabulky a popravdě řečeno, už jsem ji viděla, je to tabulka částečně zmanipulovaná tím, že tam nejsou označeny všechny, všechna jednání poslaneckých klubů, jsou tam pouze ta jednání, která byla svolána předsedkyní, dnes již bývalou předsedkyní Kateřinou Jacques, ale nejsou tam jednání klubu, která se neuskutečnila právě díky tomu, že třeba ona sama nemohla, byla v zahraničí nebo z nějakých jiných důvodů se klub neuskutečnil a pak tam také nejsou jednání klubu, které jsou svolávány, takříkajíc, ad hoc třeba v Poslanecké sněmovně, když se klub schází narychlo k nějakému nově diskutovanému bodu, tak ta tam také nejsou. A u mě ještě, pokud vás, ještě se k tomu mohu vrátit, já teď tady do té vaší tabulky koukám a je tam únor, tak to je měsíc, kdy, který já jsem strávila v nemocnici, takže ukazovat komunikační tabulku, takzvaně, médiím s těmito procenty, je podle mě neslušné, protože nejsou brána všechna fakta na zřetel.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno podotknout, že ta tabulka je nadepsána "Účast poslankyní a poslanců na řádných zasedáních poslaneckého klubu v roce 2008" a je to oficiální materiál vašeho poslaneckého klubu, který mi byl dnes poskytnut personálem vašeho poslaneckého klubu. Vidíte v tom nějaký úmysl?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
No, já v tom nevidím úmysl, ale mám pocit, že je to zase jedno z dalších nedorozumění, protože my se bavíme o komunikaci a ne o docházce na poslanecký klub. Nakonec komunikace je možná i jinými způsoby než účastí na poslaneckých klubech, ale nejde vůbec o to, kolikrát kdo byl na klubu, ale o to, o čem se na těch klubech bavíme a jestli jsou pak naše názory prezentovány ve skutečnosti jako názory poslaneckého klubu, či jsou také prezentovány i menšinové názory, většinou dochází k nedorozuměním, když v hlasování čtyři ku dvěma dojde k přehlasování menšinového názoru a pak to vypadá, že poslanecký klub se shodl a my s tím máme problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme se dostat přímo k těm čtyřem bodům, které jste prezentovali na dnešní tiskové konferenci, která začala krátce po čtrnácté hodině. Pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu připomínám, že mým hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu je poslankyně za Stranu zelených Olga Zubová. Vy jste ještě do dneška byla první místopředsedkyní poslaneckého klubu Strany zelených a rozhodla jste se k čemu?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Rozhodla jsem se také dát k dispozici svou funkci poté, co to včera učinila Kateřina Jacques a předložila to jako své vstřícné gesto pro odblokování situace, přistoupila jsem k tomu také tak, myslím si, že je to správné. Pokud jedna strana přistoupí k tomuto kroku, má to udělat i druhá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak v jednaosmdesátičlenném poslaneckém klubu například občanských demokratů je tam ještě mnoho lidí, kteří mohou ta předsednická a místopředsednická místa převzít, na druhou stranu vy jste to na tiskové konferenci vypočítávala, myslím, že i naši posluchači si to dovedou spočítat, zbývá Přemysl Rabas, už nikdo jiný není, kdo by mohl tu funkci vzít, protože Věra Jakubková již na začátku svého mandátu řekla, že ona ty funkce nechce. Bude to tedy Přemysl Rabas, bude předseda poslaneckého klubu zelených.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
To je pravda, v současné době to tak vypadá, nicméně Přemysl Rabas nebyl na dnešním jednání poslaneckého klubu, neúčastnil se ho a on je druhým místopředsedou poslaneckého klubu, takže v tuto chvíli vede poslanecký klub vlastně on.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, ty čtyři body, to jsou ze strany vás, paní Zubová, a paní Jakubkové nějaké nepřekročitelné body nebo snad ultimáta či podmínky pro to, abyste dále, řekněme, nerebelovaly a nemluvily do médií o tom, jaká je špatná komunikace ve Straně zelených či o tom, jak chcete vystoupit z poslaneckého klubu?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Tak, v žádném případě bych nemluvila o podmínkách či ultimátech, jsou to body, které jsme navrhli k jednání a na kterých jsme se víceméně shodli, že o nich jednat chceme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Můžete je, prosím, přečíst pro naše posluchače?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Určitě, určitě, první a pro nás poměrně zásadní bod je ten, že všechna jednání poslaneckého klubu chceme, aby byla otevřená pro předsednictvo Strany zelených, pro vedení republikové rady. Na tom, u tohoto bodu jsme se poměrně dlouho zastavili, protože jsme si neuměli vysvětlit, do jaké míry chceme, aby se naši představitelé zúčastňovali jednání, nakonec jsme se shodli na tom, že dobrá, ať, nechť to tedy jsou lidé, kteří jsou ve vedení, ve vedení Strany zelených, a to jak v republikové radě, tak v předsednictvu. Na tom si myslím, že se můžeme dohodnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V ideálním případě tedy se může šestičlenného poslaneckého klubu Strany zelených zúčastnit kolik lidí? Mnoho.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Momentálně probíhají poslanecké kluby Strany zelených tak, že se mohou účastnit všichni členové Strany zelených, kteří o to zájem mají. To nám maximálně vyhovovalo až do té doby, než se začaly objevovat ty skutečnosti, o kterých jsem hovořil na začátku, to jest, že například první místopředsedkyně, paní Dana Kuchtová, byla vykázána z jednání poslaneckého klubu, to je ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, paní poslankyně, to bylo jednou.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
To nebylo jednou, jednou byla vykázána, ale několikrát byl klub uzavřen proto, že se bude jednat uzavřeně takzvaně o personálních otázkách. Ovšem já si myslím, že pokud se jedná i o personálních otázkách v poslaneckém klubu, tak do toho mají co mluvit čelní představitelé Strany zelených. My zase nejsme tak velká strana, ani to naše předsednictvo Strany zelených, ani vedení republikové rady není zase tak obsáhlý orgán, abysme se všichni, abychom se všichni nevešli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím a víte, na co se ptám, ptám se na to, jestli když do Poslanecké sněmovny získala Strana zelených šest mandátů, jestli čirou náhodou touto, tímto předpokladem, na kterém se možná během týdne dohodnete se zbylými členy poslaneckého klubu, se nestane ze šestičlenného klubu takový kolektivní poradní orgán, protože tam je potom ještě další bod, který hovoří o tom, že za usnesení klubu bude označeno jen to, které projde tím všeobecným konsensem, ne to, které skončí například čtyři ku dvěma při hlasování.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Aha, tak to, tak to je nepochopení, vidíte, to mě ani nenapadlo. Pokud jsme hovořili o tom konsensu, mysleli jsme pouze poslance, pokud se dojde ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy rozhodovat budou poslanci, ne členové republikové rady nebo předsednictva strany.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Ano, samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě, takhle to bylo míněno. Ti se mohou účastnit, ale rozhodování bude na poslancích. Nebude to tak, že ... nebo já nevím, jestli se tak stane a jestli se vůbec dohodneme, ale nechtěli bychom samozřejmě, aby všichni z předsednictva a všichni z vedení republikové rady měli právo hlasovat a mluvit do rozhodování poslaneckého klubu. Nicméně bychom chtěli, aby byli účastni a mohou nám dávat nějaká doporučující stanoviska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bod číslo dvě.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Bod číslo dvě, při podpoře vládní koalice budou poslanci a poslankyně vycházet z programu Strany zelených, koaliční dohody a programového prohlášení vlády. Rozhodnutí, která jsou nad rámec výše uvedeného, budou předjednána v poslaneckém klubu a při nedohodě budou zveřejňovány i menšinové názory.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď, kdybych zeptal, vzhledem k tomu, že program Strany zelených je zmíněn jako první v řadě před koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády, znamená to, že bude mít vrch při rozhodování program Strany zelených?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Podívejte se, je to takhle, všichni členové Strany zelených jsou si vědomi toho, že jsme podepsali koaliční dohodu, že jsme podepsali programové prohlášení vlády a tam, myslím si, nemá nikdo z nás problém, respektive má, ale už neprotestuje, protože jednou jsme se k tomu zavázali a my nechceme oslabovat koalici tím, že budeme zpochybňovat vládní prohlášení, to v žádném případě. Ale mohou se objevit body, které v programovém prohlášení nejsou a přesto je vládní koalice bude chtít prosadit a ony jsou v rozporu s programem Strany zelených. Tak tady budeme mít ten zásadní problém a tady bychom o tom chtěli diskutovat. A než se dojde k nějakému rozhodnutí, tak bychom k tomu chtěli mít diskusi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A můžete pro posluchače říct nějaký alespoň jeden příklad toho, kdy jde nějaká vůle vládní koalice nad rámec programového prohlášení a tedy i nad rámec programu Strany zelených?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
No, tak samozřejmě, že nemusím chodit daleko pro příklad, je to, je to samozřejmě situace ohledně radarové základny, tam je to naopak, ne, že to jde nad rámec koaliční smlouvy, ale je to přímo v rozporu s programem Strany zelených, takže tam máme velký problém. A chtěli bychom, aby v tom případě platilo i to, co jsme si předsevzali, že se o tom budeme bavit ve třetím bodě, to znamená, respektování usnesení nejvyšších stranických orgánů. Vy víte asi, že naše republiková rada dospěla k závěru, že poslanci a poslankyně i vládní představitelé za naši stranu by měli ve vládě hlasovat proti zřízení radarové základny a oni to nedělají. Pak se tedy nemohou divit, že dochází k nepochopení u straníků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, téma radaru je takové, řekl bych, krystalicky čisté, tam je to jasné, o radaru není zmínka v programovém prohlášení a zároveň jsou zelení zcela jasně vyprofilovaní v tomto tématu. Na druhou stranu, co když se republiková rada usnese o něčem, co půjde proti programovému prohlášení vlády, to přece nemůžete vyloučit, republiková rada je celkem početný kolektivní orgán.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
No, tak v tom případě samozřejmě. Já si myslím, že republiková rada není neodpovědný stranický orgán. Republiková rada je si dobře vědoma toho, k čemu jsme se zavázali v programovém prohlášení ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale víte, na co se ptám, paní poslankyně, kdo bude mít v případě, že se, že tam vznikne ve Straně zelených a bude to krystalizováno do republikové rady, jiný názor než takový, který je vtělen do programového prohlášení vlády, tak kdo bude mít navrch. Programové prohlášení nebo rozhodnutí vašeho orgánu.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
V poslaneckém klubu to bude jistě programové prohlášení vlády, protože k tomu se poslanci zavázali, a to musí republiková rada respektovat. Naopak poslanci by měli respektovat rozhodnutí republikové rady v těch případech, která nejsou v programovém prohlášení vlády. Není tam žádná hierarchie, že vždycky platí programové prohlášení nad rozhodnutím republikové rady nebo naopak. Je to vždycky případ od případu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, a ještě ten čtvrtý bod, ten se týká jednacího řádu samotného poslaneckého klubu, jak by se měl změnit.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Ano, ten se týká jednacího řádu, chtěli bychom, aby byla provedena nějaká korekce či úprava jednacího řádu poslaneckého klubu, zejména v těch bodech, kde se mluví o hlasování, už jsme to tady zmiňovali na začátku, chtěli bychom, aby nedocházelo v poslaneckém klubu pouze k hlasování, ale aby docházelo k dohodám konsensem. A pokud tak, pokud se tak nestane, aby byly prezentovány i menšinové názory. Ten náš jednací řád je příliš centralistický a chtěli bychom ho trochu rozvolnit, myslím si, že ve smyslu toho, s čím Strana zelených přišla jako se svým programem, to znamená toho otevírání se nejenom veřejnosti, ale otevírání se sobě sama. Takhle to podle našeho jednacího řádu vypadá, že veškerou, veškeré pravomoci jsou v rukou předsedy či předsedkyně poslaneckého klubu. Chtěli bychom, aby i ostatní poslanci měli větší práva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní poslankyně Zubová, bavíme se o hlasování na poslaneckém klubu, to je to, čeho se týká ten čtvrtý bod?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Ano, je to, ano, je to otázka hlasování ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co se vám čistě z principiálně demokratického hlediska, podle kterého se hlasuje v poslaneckých klubech, tedy kdy ta většina získává potom ten rozhodující hlas, nelíbí na poměru čtyři ku dvěma, když vás je šest.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
No, ono to možná zní nesrozumitelně, ale pokud, u nás v poslaneckém klubu dochází velmi často k situacím, kdy hlasováním čtyři ku dvěma procházejí návrhy, které nereprezentují nejenom celý poslanecký klub, to je jasné, ale nereprezentují názory straníků. A my bychom chtěli, aby když tedy nedojdeme k tomu, že jsme se na něčem shodli, aby byly prezentovány i ty menšinové názory, aby bylo zřejmé, že dvě poslankyně se zdržely v určitých věcech, či jsou proti, ale aby nám potom i na plénu Poslanecké sněmovny bylo umožněno hlasovat v souladu s tímto hlasováním, abychom nebyli soustavně přehlasovávány v poměru čtyři ku dvěma. A vydává se to potom za, za stanovisko celého klubu. V některých případech je to samozřejmě možné a ve většině to respektujeme, jsou však případy, kdy to možné není a kde bychom chtěli mít právo hlasovat odlišně, a to v případech právě, které se liší od programového prohlášení vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, vládní koalice v tuto chvíli nemůže ve sto procentech případů počítat s hlasy Olgy Zubové a Věry Jakubkové.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
No, to je trochu mylná interpretace, naopak bych chtěla zdůraznit, že vládní koalice může počítat s hlasy Věry Jakubkové a Olgy Zubové, my nijak nechceme oslabovat koalici a už vůbec ne podporovat opozici, jak je to někdy prezentováno. Jenom bych chtěla říct, že by poslankyně Olga Zubová a Věra Jakubková chtěly mít určité právo na to vyjádřit svůj názor v případech, které nejsou záležitostí koalice, respektive nejsou deklarovány v koaličním prohlášení vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslankyně zvolená za Stranu zelených Olga Zubová. Tou změnou toho hlasovacího poměru, kdyby to udělaly i ostatní poslanecké kluby v Poslanecké sněmovně a rozhodovaly podle takového klíče, který vy teď navrhujete, tak to by z mého možná laického odhadu znamenalo zcela ochromení práce Poslanecké sněmovny, protože na kolika tématech vy jste schopni se dohodnout naprostým konsensem.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Já si myslím, že na většině tématů jsme schopni domluvit se konsensem a je jen ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdyby to tak bylo, tak teď přece nejste označovány za rebelky, které jsou neustále přehlasovávány v poměru čtyři ku dvěma.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
No, ale já právě nevím, proč jsme neustále označovány za rebelky, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Protože chcete vystoupit z poslaneckého klubu.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
... když se podíváme, ne, rebelky nám říkáte vy novináři a říkáte nám to už dlouho a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to mediální zkratka, přiznávám, ano.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
... ano, je to mediální zkratka a rebel je v podstatě vzbouřenec proti většinovému názoru a my si myslíme, že my nejsme v poslaneckém klubu ty, který by, které by se bouřily proti většinovému názoru, my naopak chceme reprezentovat většinový názor Strany zelených. A dostáváme se do komické situace, že jsme označovány za rebelky právě tomu, že chceme tento názor prezentovat. A vy jste tu mluvil o tom, jak se to děje v jiných poslaneckých klubech. Jiné poslanecké kluby mají na to také své mechanismy, například klub ODS, jak jsme zjistili, má takzvané dvouhvězdičkové hlasování. V případě, že nesouhlasí někteří poslanci, tak se vydá příkaz k takzvanému dvouhvězdičkovému hlasování, kdy už všichni musí to stanovisko respektovat. Tak takové principy my zatím nezastáváme, ani takové mechanismy nemáme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní poslankyně Zubová, vy máte týden na to, abyste se zbytkem poslaneckého klubu nějakým způsobem projednali ty čtyři body, které jste tady teď přednesla, co je, co by mělo být tím výsledkem, že potom vystoupí Martin Bursík, předseda Strany zelených a řekne, ano, my tyto body akceptujeme, a všechno bude v pořádku, anebo k čemu spějete, co bude na konci toho dalšího týdne?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Tak, nevím, jestli to bude Martin Bursík, kdo by měl vystoupit, nevím, jestli to budeme my, kdo by měl vystoupit s nějakým prohlášením, každopádně jsme si nechali týdenní, týdenní horizont na to, abychom se dohodli, nechtěli jsme dělat ukvapené rozhodnutí právě dnes na tiskové konferenci, jelikož jsme se v podstatě nesešli. My jsme předpokládali, že s Martinem Bursíkem a s ostatními straníky budeme debatovat na republikové radě v sobotu, která se uskutečnila v Kolíně, nicméně se stalo, stala taková zvláštní situace, že v momentě, kdy se mělo jednat o poslaneckém klubu, tak se stala konference neusnášeníschopnou a na tento bod nedošlo. Nás velmi zajímalo, jak se k tomu staví naši straníci, nejenom, myslím si, že to není otázka jenom nás šesti tu v poslaneckém klubu, jsme tu nakonec za své straníky a nejsme tu sami za sebe, jako za osoby, tak jsme byli zvědaví na to, jak oni vnímají tuto situaci, zda nám doporučí setrvat či nesetrvat v poslaneckém klubu. Ale jak říkám, ta situace byla ukončena tím, že se prostě republiková rada rozešla předčasně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, budete teď mít týden na to s tím něco udělat, možná pro posluchače bude výrazně zajímavější, jestli ty čtyři body tak, jak jste je teď přečetla, jestli to je nepřekročitelné minimum pro vás, anebo jestli to je materiál k jednání pro Olgu Zubovou a Věru Jakubkovou.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Je to materiál k jednání pro nás pro všechny. Já si myslím, že jsme už z těch našich, já bych nechtěla říct požadavků, ale z těch našich námětů, které jsme původně připravovali, jsme došli ke zkratce čtyř bodů, já si myslím, že pod to už vlastně nemůžeme ustoupit. Já nevím už, kam ustupovat, protože to jsou základní věci, které jsou pro nás principiální. Nemám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, abych to s dovolením interpretoval na závěr dnešních Dvaceti minut, tak pokud se poslanecký klub Strany zelených na těchto čtyřech bodech tak, jak byly prezentovány na tiskové konferenci, do týdne nějakým způsobem neshodne, tak se stane co?

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Je neúnosná a nebudeme moct v klubu zůstat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu, mým hostem byla poslankyně zvolená za Stranu zelených Olga Zubová. Děkuju, že jste přišla a přeji vám hezký den.

Olga ZUBOVÁ, poslankyně /Strana zelených/:
Já také děkuji za pozvání, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu těchto Dvaceti minut Radiožurnálu, posloucháte i nadále Český rozhlas 1 Radiožurnál.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav