Rozhovor s novým ředitelem České televize Jiřím Janečkem

18. červenec 2003
O kom se mluví

Jan Pokorný přeje dobrý poslech. Hostem dnešního dílu O kom se mluví je Jiří Janeček, který se ujal řízení České televize. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ho do funkce zvolila ve středu 16. 7. Bývalý vedoucí pověřený řízením zpravodajství dokázal o svých kvalitách a schopnostech přesvědčit 11 radních z patnácti a jako jediný překročil dvoutřetinovou hranici nutnou pro zvolení. Stal se tak novým generálním ředitelem České televize. Dobrý den.

Host (Jiří Janeček): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Odkdy vám budeme moci říkat generální řediteli?

Host (Jiří Janeček): Nejspíš od soboty.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč od soboty?

Host (Jiří Janeček): Taková je prostě a jednoduše procedura předávání a tak dále.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkuste jedním slovem popsat, v jakém stavu přebíráte Českou televizi? V dobrém, horším, příšerném?

Host (Jiří Janeček): Já si myslím, že Česká televize není vůbec ve špatném stavu. Já jsem osm měsíců, tuším, byl na postu prozatímního ředitele zpravodajství a mám pocit, že ten tým, který byl posvětován panem ředitelem Klimešem před těmi osmi měsíci dokázal udělat kus práce. Konec konců je to vidět na sledovanosti, na spokojenosti diváků. Prostě myslím, že to není vůbec špatné.

Moderátor (Jan Pokorný): Dosud jste byl pověřeným ředitelem zpravodajství. Tu funkci, o které se třeba pochybovalo, hodláte zachovat?

Host (Jiří Janeček): Ano. Já jsem sám z vlastní zkušenosti pochopil, že ta funkce je důležitá. Jednak kvůli tomu, že ten člověk musí koordinovat činnost čtyř subjektů, čtyř tří redakcí a jednoho ekonomického úseku. A taky proto, že si myslím, že tahle funkce, na téhle funkci by měl být člověk, který je určitým způsobem vizionář. Který, který vidí dál než, než den dopředu.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdo je to ten vizionář, který tu funkci pravděpodobně zaujme po vás?

Host (Jiří Janeček): Já vám to ještě neřeknu. Mám vytypované lidi, jednoho možná dva, ale až to budu vědět stoprocentně, tak budete třeba první.

Moderátor (Jan Pokorný): Stejně tak neprozradíte, kdo bude místo vás moderovat Události?

Host (Jiří Janeček): To bych rád prozradil, skutečně rád, proč bychom neudělali píár, ale...

Moderátor (Jan Pokorný): Poslužte si.

Host (Jiří Janeček): Bohužel ani tohle to nevím. Víte co, já bych chtěl, aby na tomto místě seděl a teď to neberte tak, že by to měl být člověk přesně takový, jako jsem já, natolik namyšlený nejsem. Ale, že by tam měl být seriozní, už protřelý řekněme, novinářsky protřelý člověk, který ví, o čem mluví a že mu budou lidé věřit.

Moderátor (Jan Pokorný): Spíš starší nebo mladší?

Host (Jiří Janeček): Ano. Starší spíš. Co tím myslíte starší? Jsem starší já?

Moderátor (Jan Pokorný): Že třeba, nemyslím starší, než vy, ale že třeba říkáte, že chcete televizi omladit.

Host (Jiří Janeček): Ve zpravodajství se domnívám, že máme mládeže až až. A já si myslím, že moderování nebo moderování sluší serióznost a právě ta důvěryhodnost.

Moderátor (Jan Pokorný): Přicházíte s novinkou pro veřejnoprávní televizi a to jsou externí komentátoři ve vašich Událostech a komentářích. Myslíte si, že seženete skutečně kvalifikované lidi, kteří dokážou ale se vyjadřovat i tím televizním jazykem?

Host (Jiří Janeček): Já nemám strach. Já jsem oslovil před zhruba dvěma měsíci jednoho externího spolupracovníka České televize, také komentátora, protože jsem chtěl, aby v Událostech komentářích, už ten druhý název, aby byl naplněn. Aby tam byli lidé, kteří dokážou okomentovat, analyzovat, vysvětlit daný problém. Problém nemáme s komentátory zahraničních událostí, to si myslím, že tam máme lidi, kteří jsou kvalitní a kteří jsou znalí. Ale nemáme komentátory a je mi líto některých mých kolegů, kterých se to dotkne, prostě a jednoduše nemáme komentátory, kteří by byli schopni okomentovat domácí politickou scénu. Tož jsme tedy oslovili, respektive ten můj externí spolupracovník oslovil lidi z české redakce BBC, z rádia, z Mladý fronty, z Eura. A už je ustaven tým, s kterým se nějakým způsobem dohodnem.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená tým, který bude splňovat také kritérium vyváženosti z různých úhlů pohledu na zprávy.

Host (Jiří Janeček): Bezesporu. Samozřejmě, samozřejmě.

Moderátor (Jan Pokorný): Jedna z prvních otázek, které jste dostával už včera, směřovala k politickým tlakům na veřejnoprávní televizi. Zaznamenal jste něco takového jako pověřený ředitel zpravodajství?

Host (Jiří Janeček): Ne. Musím říct, že ne. Takhle, otázka je, co vnímáme oním politickým tlakem?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano. To byla moje druhá otázka, kterou jste si teď sám položil.

Host (Jiří Janeček): Jo, je to to, že mi zavolá předseda, místopředseda nebo poslanec nějaké politické strany a bude chtít cosi udělat. To ne, to se mi opravdu nestalo. Po dobu mé funkce se mi to skutečně nestalo. Víte co, já se domnívám, že s politiky je samozřejmě třeba mluvit z pozice z mé současné funkce zcela jistě. Ale to neznamená, že si jaksi zadáte, ano, já chci znát jejich názory. Proč ne, proč by oni neměli znát mé názory, proč ne. Ale oba dva se přece nebudeme k ničemu zavazovat.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená, že se třeba chystáte navštívit předsedy rozhodujících politických stran a představit se jim řekněme?

Host (Jiří Janeček): Ne, vůbec. Takle jsem to nemyslel. Já si myslím, že to musí jaksi vyplynout samo sebou. Pokud bude oboustranná vůle, chuť si sdělit své vlastní názory a myšlenky, tak chci říct, že se tomu nebudu bránit. Ale nebudu zase na straně druhé vyhledávat, nemám k tomu...

Moderátor (Jan Pokorný): Možná náročnější bude čelit takzvaným lobbistickým tlakům. Jak se cítíte na tohle vnitřně silný?

Host (Jiří Janeček): Víte, já říkám, že jsem se nedržel ani toho křesla prozatímního ředitele zpravodajství tak vehementně, abych musel dělat věci, které bych jaksi nepřenesl přes srdce. A nebudu se držet ani tohoto generálně ředitelského křesla, abych musel dělat věci, které bych nepřenesl přes srdce. Já si myslím, že si s tím dokážu poradit. Nemám s tím žádný problém.

Moderátor (Jan Pokorný): Nebudete se držet toho generálně ředitelského křesla, to znamená, že můžou být zase vánoce v České televizi bez ředitele?

Host (Jiří Janeček): Jo, jasně samozřejmě můžou, ale tady je důležité říct jedna věc. Já jsem přece nepřišel proto, abych to křeslo opustil za týden, za měsíc nebo za tři měsíce. Já chci, aby Česká televize někam šla, aby něčeho dosáhla. Aby byla skvělá, aspoň podle mých představ skvělá nebo podle představ, které vlastně už jsou nastíněny ve strategii a v byznys plánech a tak dál. Prostě, aby ta cesta někam vedla, skutečně někam vedla.

Moderátor (Jan Pokorný): Další z otázek, které jste dostával už včera bylo, zda dokážete den ze dne přetnout osobní vazby, které jste si nutně musel vypěstovat jako člen zpravodajského týmu České televize?

Host (Jiří Janeček): Já nemám problém s tím, že bych někomu nadržoval, že bych chtěl pěstovat nějaké kamaráčofty. Já vždycky mám takové přirovnání. Když budete v soukromé firmě a budete pod sebou mít deset lidí, na kterých budete závislý jako jejich šéf, na jejich práci a bude tam osm kamarádů a budou pracovat špatně a vy budete podle toho týmu hodnocen, tak si je tam necháte?

Moderátor (Jan Pokorný): Já nevím. Vy?

Host (Jiří Janeček): Já ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Nový ředitel Slovenské televize propustil stovky lidí. Je to pro vás vzor, námět?

Host (Jiří Janeček): Víte co, já si myslím, že Česká televize se určitě neubrání a také jsem to deklaroval nebo říkal jsem to, že bezesporu dojde k tomu, že se s některými lidmi budeme muset rozloučit. Ale já nejsem střelec a nejsem populista a nechci tady skutečně střílet od pasu, tak jo propustíme deset, dvacet, třicet procent lidí. A někteří mě budou plácat po zádech, jak jsem skvělej. Ne. Já se, já chci napřed si udělat přísný personální audit a podle toho zjistit, koho můžu a koho nemůžu. Já se nechci zbavovat skvělých odborníků. Konečně já chci vidět ne krok dopředu, ale, ale stovky metrů dopředu. Čeká nás digitalizace a budeme potřebovat kvalitní lidi.

Moderátor (Jan Pokorný): Co to znamená, když ocituji vaši větu, rozloučit se s těmi zaměstnanci, jejichž výkony dlouhodobě nebudou odpovídat nárokům veřejnoprávní instituce? To poznáte vy jako ředitel a nebo k tomu taky musíte mít ten personální audit?

Host (Jiří Janeček): Ne. To musí jednotliví vedoucí pracovníci, bude takhle. Bude nastaven pevný motivační systém kariérní řád. Každý bude placen podle toho, co dělá a bude mít zájem na tom, aby se obklopil lidmi, kteří jsou skutečně kvalitní. Či-li já už jsem vám na to vlastně odpověděl v té předchozí otázce.

Moderátor (Jan Pokorný): Já se chci dobrat k tomu, jestli třeba součástí toho motivačního rámce nebude kritérium sledovanosti například?

Host (Jiří Janeček): Ano. My, my právě v současné době pracujem na tom, jaká kritéria nastavit. Je to nesmírně složité, nesmírně složité, ale lze. A jedním z těch kritérií, ale neříkám, že to má hodnotu pětiprocentní nebo deseti, dvaceti, třicet, bude i řekněme sledovanost. Bude tam spokojenost řekněme, bude tam kvalita, kvantita a řada dalších věcí. Ale ty procentní body vám teď neřeknu, to je ve stádiu zrodu.

Moderátor (Jan Pokorný): Když dojdete k tomu názoru, že s některými lidmi je potřeba se rozloučit, budete tohle řešit sám a nebo si najdete, odpusťte mi ten výraz, nějakého muže pro špinavou práci?

Host (Jiří Janeček): Já si myslím, že bude to, za prvé to bude věc odborných ředitelů. To je první věc. A za druhé to bude věc ředitele, který bude dělat řekněme výkonného ředitele, který se bude starat i o strategii, který se bude starat o restrukturalizaci. A bude to věc i moje. A já se za to nestydím, nebojím se toho. Možná, že občas z toho budu smutný, ale to se nedá nic dělat.

Moderátor (Jan Pokorný): Asi mi taky neodpovíte na otázku, kdo bude tím výkonným ředitelem?

Host (Jiří Janeček): Zatím ještě ne, protože s tím člověkem jsme předběžně dohodnuti. Je to velmi zkušený manažer.

Moderátor (Jan Pokorný): Z televize?

Host (Jiří Janeček): Ne, je mimo televizi. Nemá žádné vazby k pracovníkům televize. Prakticky tam vůbec nikoho nezná. Ale je to podle mého názoru odborník.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví je nový generální ředitel České televize Jiří Janeček. Na titulní stránce dnešních Lidových novin stojí, bývalý vzbouřenec šéfem České televize. Budete se chtít, pane Janečku, ve funkci generálního ředitele nějak distancovat od tohoto označení?

Host (Jiří Janeček): Já s tím nemám problém. Já nejsem příznivec různých nálepek. Víte, ono je to tak, že když jako dítě rozbijete svému děvčátku bábovičky, tak to neznamená, že nebudete ženy nesnášet do svých třiceti nebo padesáti let. Můžeme nálepkovat, ale já to neberu. Prostě a jednoduše ano, byl jsem v té době součástí čehosi. Ale není mi tyto alibisticky, prostě a jednoduše jsem jel ve vlaku, který byl rozjetý a těžko se dal zastavit. Asi tak.

Moderátor (Jan Pokorný): Zdá se vám také někdy, že Česká televize jakoby soutěžila o diváka zbraněmi, které spíš sluší privátním televizím, jež tu jsou od toho, aby především generovaly zisk?

Host (Jiří Janeček): Já přesně nevím, co máte teď na mysli-

Moderátor (Jan Pokorný): Estrádní pořady, zábava, jejíž laťka kvality není třeba příliš vysoko.

Host (Jiří Janeček): Tak dobře, jasně.

Moderátor (Jan Pokorný): Nebavím se teď o zpravodajství.

Host (Jiří Janeček): Jasně. Estrády, zábavy proč by neměly být na veřejnoprávní televizi? Proč by neměly být na veřejnoprávní televizi pořadu typu Voskovec, Werich, typu Šlitr, Suchý? Prostě zábava...

Moderátor (Jan Pokorný): Jak dlouho byste s nimi vydržel?

Host (Jiří Janeček): No, předpokládám, že dlouho. Já si myslím, že musíme předkládat alternativu, to je celý. Ale musíme ji dávat to celé, celé široké spektrum. Takže zábavu ano, proč ne? Ale o tom soupeření zpátky. Já si myslím, že veřejnoprávní televize by s komerčními televizi, televizemi nemusela soupeřit. Stojí nás to peníze, síly a to obě strany. Nejenom nás, ale i je. Já si myslím, že je prostě každý máme svou parketu, které bychom se měli držet.

Moderátor (Jan Pokorný): V tezích k oblasti programu technického rozvoje a ekonomiky, jejichž jste autorem, stojí, u toho programu. Cituji, proč vymýšlet vymyšlené, když zkušenosti ukazují, že Češi a Moravané sice rádi okusí americkou či mexickou kuchyni, ale rádi se vracejí ke své osvědčené vepřové se šesti. Můžete mi to nějak vysvětlit?

Host (Jiří Janeček): Jasně. To je o původní tvorbě, o seriálech, o dokumentární tvorbě, zejména o seriálech a inscenacích. Podívejte se, jak obrovsky úspěšné byly Četnické humoresky, jak je úspěšná Nemocnice na kraji města. Já si myslím, že všichni ti Eweningové a já nevím, jak se všichni ti hrdinové amerických seriálů jmenovali, ti jsou pryč. Lidé se chtějí podívat na realitu, na to, co je jim blízké.

Moderátor (Jan Pokorný): Natočit původní český seriál stojí hodně peněz.

Host (Jiří Janeček): Stojí hodně peněz. Proto samozřejmě bych chtěl, abychom dostali více peněz, aby koncesionářské poplatky byly navýšeny. Je to logické. Víte co, ono...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžu se jenom zeptat u těch koncesionářských poplatků?

Host (Jiří Janeček): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Má smysl zvyšovat koncesionářské poplatky, když jejich vymahatelnost je řekněmež obtížná?

Host (Jiří Janeček): No, ono je to o tom, že o té vymahatelnosti, my máme jisté projekty na to, abychom, nechci použít slovo vymahatelnost, ale aby lidé byli řekněme disciplinovanější. Aby skutečně si uvědomili, že si platí něco, co má hodnotu. Konec konců za těch sedmdesát pět korun současných si koupíte jeden a půl krabičky cigaret, koupíte si za to sedmero, osmero novin možná.

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete nějak přiblížit, jak motivovat lidi, aby platili veřejnoprávní televizi? Víte co, protože dochází, dochází občas, když se zvedne čas od času koncesionářský poplatek, tak je citelný odliv těch koncesí.

Host (Jiří Janeček): Jednak je to v kampani, která lidem vysvětlí, od čeho tady jsme. A je to vlastně, teď se vrátím zpátky trošku k tomu, co jste říkal. Seriál je drahá věc. Ano je drahá, ale je tady natrvalo. Budou se na něj dívat lidé za deset, dvacet, za padesát let.

Moderátor (Jan Pokorný):

Když bude dobrý.

Host (Jiří Janeček): Jasně. Bude to určitá historická sonda řekněme a to má trvalou hodnotu. My nechceme peníze od koncesionářů proto, abychom si je strkali do kapes. To chraň Bůh. My je chceme na to, abychom jim poskytovali kvalitní službu. Ono to zní frázovitě, ale prostě a jednoduše je to tak. Či-li takový ten apel, abychom si uvědomili vlastně co to je, co to je sedmdesát pět korun? Je to opravdu jeden týden novin, je to, je to, jsou to tři piva. A půlka lístku do kina.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkusím to jinak. Jak čelíte argumentu, že televize veřejné služby je zbytečný luxus?

Host (Jiří Janeček): Já si myslím, že televize veřejné služby tady prostě musí být jako protipól komerci právě proto, že my bychom vlastně totálně, a teď to řeknu natvrdo, vlastně zabili původní dramatickou tvorbu. Máme tady spousty skvělých umělců, spousty skvělých dramatiků. My bychom nedělali původní věci a to je přece hrozně moc špatně. My bychom to rodinné stříbro neměli. Ano, mohli bychom vysílat laciné seriály z Brazílie, ale to přece asi nikdo nechce. Zpravodajství? Je objektivní zpravodajství u společnosti, která je soukromá a je třeba závislá na reklamě. Neumím to říct, nechci kritizovat. Ale já si myslim, že ta služba je natolik specifikovaná ta veřejná a natolik důležitá, že prostě bez veřejnoprávní televize to nejde.

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvil jste o reklamě. Předposlední otázka. Máte mimochodem nějakou představu, jak by se měl upravit smluvní vztah se Sazkou, která údajně uvažuje o tom, že by své soutěže vysílala na jiné televizi? Přemýšlel jste už tak daleko,

Host (Jiří Janeček): Já jsem až tak daleko do detailů nepřemýšlel. Jenom bych se rád samozřejmě sešel s panem generálním ředitelem a rád bych, abychom si vyjasnili své pozice. A pokud možno se nějakým způsobem dohodli.

Moderátor (Jan Pokorný): Ještě poslední citát. Chtěl bych z televize udělat mladici, když to řeknu obrazně, která bude tancovat na stole. Poprosím, abyste mi i tohle uvedl do reality.

Host (Jiří Janeček): Víte co, televizi je padesát let. A já bych nechtěl, aby to byla pani, která u krbu štrikuje ponožky a popíjí ten anglický čaj a vlastně jí je skoro všechno jedno. Já bych chtěl, aby se oživila, aby si tu sukni zkrátila, aby byla dynamická. Aby byla pro lidi, aby byla vstřícná, laskavá, aby byla príma, aby se na ní lidi chtěli dívat. Aby to byla žena možná v letech, ale aby měla šik.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže, když vás chytnu za slovíčko, chcete, aby Česká televize byla Prima?

Host (Jiří Janeček): To vůbec ne.

Moderátor (Jan Pokorný): To jste řekl. Aby byla prima.

Host (Jiří Janeček): Já jsem tam udělal tu čárku.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byl nový generální ředitel České televize Jiří Janeček. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Jiří Janeček): Díky na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Slyšeli jste rozhovor s novým generálním ředitelem České televize Jiřím Janečkem. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla. Čekáme na vaše názory. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Víte co,...

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám prosím?

Telefonický názor: No třeba jo. Hůla se jmenuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Hůlo.

Telefonický názor: Víte co, je fajn, že máme generálního ředitele, kterej neustále říká, víte co. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Kubinec z Chebu. Já mám jenom maličkosti k tomu. První, je tady nový pan ředitel určitě poslouchá. Co mi chybí? V tej západních televizích vidíme to jsou besedy v televizi s občany. Jako maj Němci. Prostě hodinu, dvě hodiny problémy propíraj a to je jediná šance, jak ty problémy trochu v tý republice dnes řešit. Druhá věc. Bylo mu řečeno, že tady stávkoval proti někomu. Podle mě stávkovali správně, protože ODS s panem Kočárníkem ovládla televizi Novu. A syn pana Železného cenzuruje politiky v České televizi, což je špatně. Je vidět, že ten boj s ódeeskou s tou mafií prohrály. A poslední věc poplatky a funkci televizi. Vzhledem k tomu, že vstupujeme do Evropské unie, kultura potřebuje Českou televizi, potřebuje malé programy, potřebuje naší tvorbu. A myslím si, že by každý člověk měl rád tu stokorunu pro zvýšení na ty poplatky dát. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná, ač nezvykle, dovolte, abych se kolegiálně kolegy Železného zastal. Rozhodně necenzuruje politiky v České televizi, ale klade jim otázky. Prosím další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Já si myslím, že pan Janeček bude dobrý ředitel.

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám prosím?

Telefonický názor: Až pak, až to dořeknu. Přeju mu, aby se mu podařilo zvednout úroveň televizního vysílání, hlavně zprávy, aby byly objektivní. Aby ubylo morbidních západních filmů. A hlavně, aby se nestávalo, aby naše pořady měly tak hloupý, ale tak příšerně hloupý až urážlivý název. Jako třeba Ta naše povaha česká, kde se pere kdejaká špinavost a ubohost pod tímhle názvem. To si jen pustíte a už máte pocit přímo méněcennosti. Já si neumím představit, že by třeba Poláci vysílali pořad Ta naše povaha polská a ukazovali, jak kšeftujou. Prosím vás to musela bejt hlava, která tenhlencten název vymyslela. Vopravdu skutečně já, já to nechci říct, jaká , protože to se ani snad nehodí do toho. Ale vopravdu to je, to je prostě tak strašně hloupý...

Moderátor (Jan Pokorný): To si myslím, že už ve vašem vyjádření zaznělo. Když dovolíte...

Telefonický názor: No, no, no. Myslím si, že by měla televize pozvednout sebevědomí a ne vlastně něco, co se kdekoli může stát namontovat já nevím na nějaký česká závis a česká... no tak tohle to jsem chtěla říct. A jinak ho zdravím velmi moc. Nováková.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou, paní Nováková. Hezký den.

Telefonický názor: Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Vítejte.

Telefonický názor: Ano. Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Halo?

Telefonický názor: Jsem to já?

Moderátor (Jan Pokorný): Jste.

Telefonický názor: Crdíková, Ostrava.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Prosím vás, mám asi takovou, k panu řediteli generálnímu bych měla takovou poznámku, že já vždycky lidi teprve po činech posuzuji jo. A každému byť i není mi sympatický něčím, tak říkám, má možnost dokázat to jo. Ale kvůli tomu nevolám. Ale chtěla jsem říct, prosím vás pěkně. Televize není jediným zdrojem, ale někdy je. Když se vysílá nějaký sport, třeba teď byla Brazílie s Černou Horou. A my jsme se na to nemohli podívat a každý kdo to viděl, tak říkal, že to bylo něco, co nebylo k vidění.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře.

Telefonický názor: Proto já televizi mám.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Když dovolíte už musíme dát prostor, už mluvíte déle, než ostatní posluchači. Nezlobte se.

Telefonický názor: Na druhém programu vysíláte program....

Moderátor (Jan Pokorný): Pojďte mi dovolit dát prostor dalšímu, dalšímu telefonujícímu posluchači. Děkuji. Protože to už bude pravděpodobně asi předposlední telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Hovoří Novák Ivo z Lužic na Hodonínsku.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Můj názor na pana generálního ředitele Jiřího Janečka je v celku velmi pozitivní. Působí velice sympaticky. Takové ty jeho uvozovací jako, víte co, tak to vůbec nevadí. Je to tak nějak jako blíž k lidem. Teď jde jenom o to, aby ho orgány, které se jaksi točí kolem České televize, ať už jsou to malé rady, velká rada nebo Parlament České republiky a tak dál, nechaly pana Janečka pracovat. A aspoň něco z jeho plánů uskutečnit, aby hned se na něm jaksi nehledala nějaká špína nebo něco špatného, co udělal. Já nevím, finanční problémy kolem České televizi a tak. Aby pan Janeček dostal dost prostoru pro to, aby mohl uskutečnit své plány. A myslím, že by to mohlo Českou televizi pozvednout. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na shledanou. A závěrečný telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Hezký dobrý den. Nepomun, Heřmanův Městec. V pana Jedličku skládám naději, protože je to člověk, kterej dálkově studoval. A lidé, kteří dálkově studovali, tak prostě mají v sobě určité takové schopnosti, než aby se učili někde za platy rodičů. A chtěl bych mu tedy popřát hodně štěstí a úspěchů. Nic ví.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme. Na slyšenou. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl Jiří Janeček, který bude podle vlastních slov od soboty nový generálním ředitelem České televize.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu