Rozhovor s Milanem Teplým, generálním ředitelem mlékárny Madeta

Dobrý podvečer. Vítávám vás u pondělních 20 minut Radiožurnálu, tak jako každý všední den vás od mikrofonu bude provázet Martin Veselovský. Jihočeští farmáři a producenti mléka se nedohodli s největší českou mlékárnou Madeta na výkupních cenách mléka. To je vzkaz, který přišel z jejich pátečního jednání. Jde o šest set padesát tisíc litrů mléka denně, jedná se o bytí a nebytí dvou poboček Madety v Budějovicích a Strakonicích a také se v podstatě jedná o to, jestli budeme vyvážet ještě více mléka do Německa. A v neposlední řadě jde i o to, zda bude zachován silný český mlékárenský průmysl, zjednodušeně řečeno, farmáři chtějí dostat více peněz za litr mléka a mlékárna jim je zatím nechce dát. V budějovickém studiu Českého rozhlasu je již nyní připraven odpovídat na dotazy generální ředitel mlékárny Madeta Milan Teplý. Dobrý den, pane řediteli.

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Dobrý den. Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V pátek 18. ledna vás čeká další jednání s mlékařským družstvem Jih, které zastupuje více než dvě stovky zemědělských družstev. Dohodnete se?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Já jsem po posledním jednání mírným optimistou, protože při podání výpovědi, v pořadí druhé, v konci roku, po měsíci, dostáváme, nebo po dvou, dostáváme výpověď, tak jsem v podstatě rezignoval na úspěšnost tohoto jednání, zdálo se, považoval jsem to za naprosto krajní mez podání výpovědi po dohodách, který byly těsně před svátky. Čili, stručně řečeno, nevěřil jsem v to, poslední jednání, které bylo teďka jedenáctého, se mi zdálo, že sbližujeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že od toho podání výpovědi před koncem roku producenti mléka, lidově řečeno, změkli?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Ale to nemůžu říct, to jednání není příjemný, není dobrý, ale je vedeno tentokrát už lepšími prostředky, zbývá tam několik sporných bodů, ten první je, například, pokavaď mám jít do takovýchto detailů, dvouměsíční výpovědní lhůta, s tou nemůže žádný producent, který obchoduje se svou produkcí, kalkulovat, protože má uzavírat dlouhodobější obchodní vztahy, to si myslím, že není žádná intrika, to je holý fakt. A pak se samozřejmě jedná o tu klíčovou záležitost, a to je cena toho mléka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K té se rozhodně ještě dostaneme. Když už jste zmiňoval tu výpovědní dobu, na jak dlouho se vlastně mezi, mezi zpracovateli a producenty mléka uzavírají smlouvy?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
My jsme uzavírali, a i tento náš návrh poslední, který jsme předali na dobu pěti let, čtyři až pět let se uzavírá smlouva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
S tím, že výpovědní lhůta je?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Rok, jeden rok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Jaká je dnes přesně výkupní cena za litr normálního mléka v Madetě?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
My teďka platíme zemědělcům průměrnou cenu deset nula pět, pokud mám namysli tohoto, my máme víc dodavatelů samozřejmě, ale tento jeden dodavatel je s touto cenou nespokojen, ta jí srovnává s jednou mlékárnou v Německu, deset nula pět, to je průměr, čili špičkový berou, tak je deset sedmdesát, že jo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O německé mlékárně v Chamu, pokud se nepletu, je to ona, budeme ještě také hovořit, oni nabízejí zhruba o korunu čtyřicet více za litr, proč také tolik nezaplatíte, pane řediteli?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Ano, to je pravda. To je jedenáct šedesát, měli průměrnou cenu, jak nás informovali za měsíc prosinec, to je cena, která v případě, že by měla být zaplacena Madetou, jako největším producentem a taky, pane redaktore, musím připomenout, ty reakce v tisku, které čtu, tak jaksi se odlišují od toho, co je podstatné, nemyslím, tady mám prostor dneska, abych to vysvětlil, Madeta platí nejvyšší cenu v České republice, ti ostatní se jí zespoda blíží velmi neochotně a cena, kterou by měli zaplatit jihočeští mlékaři, čili Madeta a ostatní doplatit do vrcholné úrovně jedenácti šedesáti, jsou prostě v České republice neprodejní, tam je jiná kupní síla než je v Německu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, kdybyste se přiblížil té ceně jedenáct šedesát za litr normálního neekologického mléka, tak by se vaše výrobky v Česku neprodávaly a dělo by se co?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
No, tak kumulovala by se zásoba, pak by se muselo jít s cenou dolů, samozřejmě řetězce jsou zásobovány dneska značným dovozem ze zahraničí, čili je to takový ten boj strategický, který se v tom středním evropským prostoru odehrává, tím naznačuji, o co se jedná vůči Madetě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, že hostem v budějovickém studiu je generální ředitel mlékárny Madeta Milan Teplý. Jaký je váš pomyslný cenový strop, pokud se bavíme o výkupní cenu litru mléka?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Tak já to musím říct ne jednou větou, ale dvěma nebo třemi větami. Jedná se o to, že požadavek mlékařského družstva je zakotvit do cen, do smlouvy pro rok 2008 cenovou úroveň pro celý rok. Já nechci na tuto variantu přistoupit, protože v Evropě se momentálně dějou věci nepředvídatelný a i velký výrobci několikanásobně větší, a především v Německu, neuzavírají dlouhodobější smlouvy, protože cenový vývoj produktu, těch komoditních produktů, zejména eidamských sýrů a některých dalších výrobků, prostě másla, sušeného mléka, prudce letí dolů, prudce letí dolů, čili ty nůžky mezi nákupem suroviny a cenou jeho a mezi prodejností výnosem z té produkce, ty se výrazně otevírají a i silnější producenti, i když Madeta je velmi ekonomicky stabilní celkem, to nedělám ramena, ale tak to je, jsou léta dozadu, tak zkrátka a dobře se bojí slibovat nějaké ceny, které by potom, natož se k nim právně zavazovat, které by potom nemohli dodržet, v tom spočívá ten problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je, pane řediteli, nepřekročitelná hranice, prostě do dlouhodobého stanovení ceny, například ročního nějakého průměru nepůjdete?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Ne, ne, ne. Já prostě můžu, vždycky Madeta, mnou prezentovaná, byla ta, která svůj slib a příslib plnila, zrovna tak bych se vrátil, pane Veselovský, k vývoji v roce 2007. Na začátku roku v lednu, v únoru jsme se zemědělci mluvili o vysněné hranici osmi korun dvaceti za jeden litr mléka a vývoj od března dále ukázal, že tato cena může podstatně stoupat, protože ceny produkce šly na světových trzích značně nahoru, proto jsme se dneska vyšplhali k ceně deseti korun dvaceti, deseti korun třiceti, kterou bych já bral jako únosnou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy deset korun dvacet haléřů, deset třicet, to je tak, na co byste byl ochoten přistoupit?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Na to bych byl ochotný přistoupit s tím, že budeme tuto cenu přehodnocovat, řekněme, kvartálně, protože dozná určitě změn. Já nevím, jestli nahoru nebo dolů. My jsme to v roce 2007 taky nevěděli, ale na přímý dotaz, vážení zemědělci, jak si představujete, že se bude odvíjet cena v letošním roce. Odpovědi naprosto stejné, jako odpovím já, nevím, čekáme, jak ten vývoj půjde dál a tomu se přizpůsobím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já bych čekal, pane řediteli, že ve chvíli, kdy vás za pět dní, 18. ledna, čeká možná závěrečné jednání, možná jen další kolo jednání s jihočeskými mlékaři, takže nebudete chtít říct ten cenový strop, protože si budete říkat, že to je prostě vaše knowhow, se kterým půjdete až na to jednání a vy jste to bez okolků řekl?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Ale vůbec ne, tady, no, jistě, tady je prostě situace taková, my se chováme konzistentně. Já jsem prostě byl absolutně rozladěn z pátečního vystoupení kolegy, který mluvil za mlékařské družstvo Jih v aktualitách ve večerním vysílání, když řekl, že doufá, že se s Madetou seriózně bude dohadovat a navodí seriózní obchodní vztahy, tak jako se mu povedlo to docílit v Chamu. Nic ve zlém, my obchodujeme třicet let, po revoluční době tedy sedmnáct, nikdy jsme nezůstali dlužit korunu po lhůtě splatnosti, platíme vždycky vyšší cenu, než je v republice průměr a teď celý rok 2007 platíme zdaleka nejvyšší cenu, čili tento problém specifikovat na obchodní vztah, jak se stalo třeba u prezidenta Agrární komory nebo dokonce i ministra, že je to vztah dvou subjektů, obchodní vztah, kdy teda ty jihočeští mlékaři, ta Madeta, ti psi uzení nechtějí zaplatit těm zemědělcům víc, no, tak to není, tohle je problém teďka ze zemědělství, jakožto takovýho a mlékárenství, jakožto takovýho v České republice, to není možný zjednodušovat. Madeta s mlékařským družstvem Jih určuje cenu mléka syrového jako suroviny v České republice, tak je to třeba chápat a chování ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ...

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Pardon, a chování zahraničních subjektů velmi připomíná politické rozhodnutí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu generální ředitel mlékárny Madeta Milan Teplý. Jak to myslíte, pane řediteli, politické rozhodnutí, to mluvíte o tom navýšení o korunu čtyřicet oproti cenám obvyklým v České republice?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Jistě nemůžu absolutně pochopit jednu věc, jak mlékárna, která navyšuje dál náklady na nákup suroviny ještě s dovozem z České republiky, může snižovat ceny své produkce, to je ekonomický nesmysl, to prostě nikdo nemůže ustát a neustojí to ani tenhle ten subjekt, pokavaď není tam záměr strategický, dlouhodobější, který mám namysli. Je jiná mlékárna, která může v Česku zahraniční konkurenci překážet významnějším způsobem, je Madeta, je privátní, je konsolidovaná, je ekonomicky stabilní, má velmi široký sortiment výrobků, výrobků, které prostě jsou exportovány, zaujímáme čím dál lepší pozice na zahraničích trzích, no, a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Abychom tomu, abychom tomu společně rozuměli správně s posluchači Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, tak naznačujete, že možná za tou navýšenou cenou, která je rozhodně lákadlem minimálně pro jihočeské producenty mléka, ale pravděpodobně nejen pro ně, stojí úmysl dostat do úzkých Madetu?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Ano. Stručná, jasná, srozumitelná odpověď, ano. A každý, kdo je na tu, komu je ze zasvěcených lidí tato otázka položena, tak musí odpovědět stejně, pokavaď se nebojí, a tomu rozumějí i zemědělci, na mou otázku, pánové, pokavaď byste chtěli z jižních Čech odsunout šest set padesát tisíc litrů mléka, čili polovinu výkupu Madety někam do zahraničí, tak to může ohrozit existenčně Madetu, pokavaď si nestačí nakoupit mléko jinde v České republice, tak zní odpověď, bohužel od spolupracujících, taková léta spolupracující organizace, jako jsou jihočeští zemědělci, sdružení v mlékárenském družstvu Jih, jo, to je možný, jenže problém spočívá v něčem jiným. My už nemůžeme spoléhat na partnera, který nám bude prostě každej měsíc dávat výpověď a my musíme prostě si sehnat v republice mléko jinde nebo i mimo republiku a stát pevně na nohou, protože já musím konstatovat, že dneska zemědělská veřejnost jižních Čech nebo republiková, protože my nakupujeme i ve středních Čechách, v západních Čechách a tu jdeme do východních Čech, tak je znervóznilo, jestli ta Medeta ustojí celou tuhle tu situaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, pane řediteli, mám dvě otázky, které vyplývají z toho, co říkáte, jednak se vrátím k tomu termínu politické zadání ohledně navyšování ceny v Chamu, je to navyšování ceny i u jiných mlékařských podniků v Německu?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Velmi neochotně některé podniky ještě zvýšily paradoxně nepatrně cenu, ale chamská mlékárna platí mimořádně vysoký ceny, mimořádně vysoký ceny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To politické zadání znamená, že by šlo ze strany německých politiků, tak tomu rozumím, anebo to je čistě obchodní, obchodní záměr?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Ne, to já nemám v takovém malém rozsahu poznatky a ani nemám k nim přístup, já jenom konstatuju za sebe, jako šéfa Madety, že jiný rozhodnutí, než politický, zatím nemůže stát, pokavaď nakupuju surovinu na výrobek a v ceně, od toho výrobku nemám tu surovinu ani zaplacenou, to musí být politiků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zeptám se na váš kvalifikovaný odhad, pane řediteli Teplý, kdyby přesunuli jihočeští producenti mléka například to, co dávají vám denně, těch šest set padesát tisíc litrů mléka směrem do Německa, tak je pravděpodobné, že Němci udrží takto vysokou výkupní cenu?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
To si netroufnu spekulovat. Já si myslím, že se tady jedná o získání trhu, razantní získání trhu a tam některé oběti se musejí počítat a je to investice, že jo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Odkud jinud byste byli schopni, jako Madeta, dovážet mléko?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
No, tak, pane redaktore, tady se z toho stává snadno kocourkov ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak to myslíte?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
... z republiky se čím dál víc vyváží mléko do zahraničí jako surovina a s tím souvisí i značně počínající dovoz třeba z Polska, čili kocourkov učiněnej. S jednou stranou vyvážíme kvalitní mléko ven a s druhou stranou vozíme třeba mléko z Polska za osm sedmdesát, osm osmdesát do centra republiky, tak to, pro to já pochopení nemám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud se nepletu, ale v případě, že by vám takříkajíc odešli například Jihočeši, tak by vám podle vašich slov nic jiného nezbývalo, pokud se nepletu, tak náklady na dovoz mléka jdou za vámi, tedy za mlékárnou, jak by to zahýbalo s velkoobchodní cenou mléka, pokud byste vozili šest set padesát tisíc denně z Polska?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
A tak já to beru jako stropní smluvní objem mléka, že jo, který prostě od Jihu máme, já si myslím, že zvítězí zdravý rozum a nějaký odchody v tomhle tom objemu nebudou, ale samozřejmě musím mít katastrofický scénář a ta cena, kterou celý rok Madeta platila, tak zaplaťpánbůh, musím říct a nesmím zaklepat, přivádí situaci následující jsou velkoproducenti na, ve východních Čechách, na jižní Moravě, na Moravě obecně, který by do Madety chtěli dodávat a taky budou dodávat, někteří z nich už smlouvy podepsali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kteří by mohli nahradit jihočeské družstvo?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Tak nemyslím, že by to mohlo být, byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, ale není zatím, že by prostě přišlo šest set padesát tisíc litrů mléka od 1. dubna nazpátek do Madety od jiných dodavatelů, než jsou jihočeští producenti, tak tomu bohužel není, ale musíme se o to pokusit, protože tento stav by nebyl dobrý, pokavaď nejsme, za osmnáct let jsme nevybudovali dobré vztahy, tak to se mě velice dotklo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu z budějovického studia Českého rozhlasu generální ředitel mlékárny Madeta Milan Teplý. Já se přece jen ještě jednou vrátím k té eventualitě, že by se větší objemy mléka dovážely z Polska, objevilo by se to nějakým způsobem na velkoobchodní ceně mléka, pane řediteli?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Tak oni nás ty řetězce moc tak nepustějí jako do nějakých nárůstů, ale samozřejmě ty náklady obecně, které dneska jsou a mluví se o nich každým dnem, energetický, přepravní, nafta, dálniční poplatky a tak, to se samozřejmě v tom odrazí, to přeci je srozumitelný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy hrozíte nebo nazvěme to, jak chceme, ale například hrozíte uzavřením dvou poboček Madety ve Strakonicích a v Českých Budějovicích, pokud by poklesly odvody nebo nákupy mléka právě od jihočeského družstva. Kolik lidí by přišlo o práci, pokud by se tak stalo?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
No, to se stalo téměř hitem všech výstupů z obchodního jednání o mléku, tak řadu regionálních novinářů zajímalo jenom to, kolik lidí bude postiženo odchodem a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není to legitimní zájem ...

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
... je to důležitá otázka. Samozřejmě je to důležitá otázka. Já jsem ale snažil vysvětlovat to, že se tady jedná o obchodní vztah se zahraničím. A významem Madety v tomhle tom souboji pro mlékárenství v Čechách a nakonec i českýho zákazníka, ale rychle k tý vaší otázce. Především bych začal od toho, že před třemi lety odešlo ze dne na den tři sta tisíc litrů mléka ze Strakonicka a Prachaticka, především Strakonicka, to byla záležitost, kdy do Německa, němečtí zástupci mlékárny si vybrali velkoproducenty, pět, deset tisíc litrů mléka z jednoho místa, nám nechali ty, těch čtyři sta, pět set litrů, to samozřejmě vyjela cisterna ráno v šest, přijela večer a přivezla jedenáct tisíc litrů mléka, podle toho vypadaly náklady. My jsme přesto ten provoz ve Strakonicích, protože je tam vybaven sušárnou, která exportuje léta letoucí pětadvacet let do arabského světa a úspěšně, tak jsme drželi v provozu s tím, že jsme tam převáželi mléko, třeba i z Pelhřimovska. Jestliže by mělo odejít další mléko do Německa, protože jiná česká mlékárna není ochotna, vůbec o tom neuvažuje, že by mlékařskému družstvu Jih převzala mléko v České republice, to mléko by skutečně muselo jít jenom do zahraničí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím, pokud by se tak tedy stalo?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Jistě, protože platí Madeta nejvíc, že jo, tak pak by to byly nějaký osobní věci a ty nedokážu posoudit. To má logiku. Tak zkrátka bychom museli ten strakonický závod uzavřít. My jsme počítali, že z něj, že ho zespecializujeme, že tam jiné druhy výroby přesuneme jinam v rámci běžnýho způsobu koncentrace výroby a také nějaký tým pracovní specializace a sušárenství bychom tam rozšířili. Možná ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, jak příliš hrozí ta varianta, že byste uzavřeli ty dva provozy?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
No, je aktuální, pakliže odejde, já nevím, řádově nad sto padesát tisíc litrů mléka by odešlo z našeho nákupu a /nesrozumitelné/ bychom ho nenahradili, no, tak se to samozřejmě nemůže tam provozovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jednou tedy položím tu otázku, kterou vám pokládali regionální novináři z vašeho regionu. Kolika lidí by se to dotklo, myslím tím propuštění z těch dvou provozů?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Já, my jsme zatím nedali výpověď nikomu, protože stále trošku věříme, nedali jsme výpověď nikomu, udělali jsme nabídku zaměstnancům, že v případě, že by k tomuto došlo, kdo je ochoten přejíždět, kdo je ochoten prostě si sehnat místo a my mu dáme odstupný, kdo by přejížděl do jiných našich provozů v rámci kraje. Z toho jsme si udělali takovou představu, myslím si, že kolem padesáti, šedesáti lidí je nezajištěných, když by odcházelo, se ten závod prostě úplně zastavoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a pojďme k poslední otázce, kterou se, pane řediteli, dostaneme téměř na začátek, a to je ta představa, že by se Madeta dostala obchodně do úzkých, kdyby se tak stalo a kdybyste byli nuceni nějakým způsobem ořezat své provozy a vůbec své obchodní aktivity, jak by to dopadlo na český mlékárenský průmysl, mělo by to nějaký vliv?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Já to nepřeceňuju, i když ta Madeta je úžasnej podnik, tak to nepřeceňuju, protože ty dovozy v rámci bratrský pomoci z Evropský unie, ty jsou tak masivní, že to dál nejde. Nemyslím si, že by to ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Slyšel jsem tam nějaký sarkasmus ohledně bratrské pomoci?

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
No ne, tak já jsem překvapenej z jedný věci, víte, třeba kontraverzní názory moje, není to podstatný, jestli, jestli se k nim hlásím neustále nebo ne, protože už člověk na to někdy rezignuje. Já žasnu nad tím, jak se v jejich kruzích, kde předpokládám určitou zasvěcenost, mluví o tom, my nemůžeme, jsme součástí evropskýho trhu, Evropské unie a my nemůžeme vymýšlet to či ono, abychom blokovali. A na druhou stranu, proč to dělají ty ostatní státy, vždyť každý si chrání svůj trh a naprosto tvrdě si chrání ten trh. Podívejte se, já když dneska nechám vyrobit trvanlivý mléko a podhodím ho cenově a vyvezu ho do Německa, tak budete vidět ten tanec, kterej nastane nebo pokus, který jsme udělali, oslovte jedenáct, v daném případě konkrétním, jedenáct zemědělců z Bavorska, kteří obdrží za jeden kilogram mléka čtyřicet dva eurocentů, slibte jim, že jim dáte sedmdesát a podepište se, že s nima podepíšete smlouvu na rok. Zkuste to, co vám odpovědí. Odpovědí jednoznačnou větou, tady nejde o peníze, my jsme Němci a nemůžeme přeci vyvážet surovinu ven.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, jenom dodám na konec dnešních 20 minut, že rozhodně budeme chytřejší v pátek 18. ledna, kdy proběhne další jednání mezi mlékárnou Madeta a jihočeským mlékárenským družstvem. Uvidíme, jak to všechno dopadne, Český rozhlas 1 Radiožurnál vás rozhodně bude informovat, hostem dnešních 20 minut byl generální ředitel Madety Milan Teplý. Děkuji za váš čas a na shledanou.

Milan TEPLÝ, generální ředitel mlékárny Madeta:
Hezký podvečer, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu byl také Martin Veselovský, přeji vám dobrý večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio