Rozhovor s Milanem Knížákem o Radě České televize

27. únor 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Rada České televize včera nezvolila generálního ředitele, radní Milan Knížák na protest z rady odstoupil. Dobrý den, pane profesore. Janě Kasalové chyběl jediný hlas a mohla být ředitelkou České televize. Pak nastalo prý velice tvrdé vyjednávání, jeden z členů Rady České televize to mimo mikrofon nazval i tvrdým nátlakem. Jak tu dobu mezi prvním a druhým kolem včerejší volby generálního ředitele České televize interpretujete vy?

Host (Milan Knížák): Já to považuji za totální neschopnost se domluvit. Vždycky jsem si představoval, že tým lidí dá na stůl nějaké důkazy k tý závažný okolnosti a řekne, ano z těchto důvodů nemohu. Tam to nedošlo. Tam jedna strana, ta která chtěla zvolit, téměř prosila druhou část, aby tedy řekli buď, proč nemohou a tím pádem my bychom měli šanci přijmout jejich důvod a změnit svůj názor. A nebo ať proboha, když je to většinový názor a devět hlasů považuji za velkou většinu, tak aby ten jeden hlas dali. Ne. Bez důvodu, bez vysvětlení, bez čehokoli zarytě nesouhlasili.

Moderátor (Jan Pokorný): Nedá se to říct tak, že si trvali na svém? Ale vy jste také muž, který si rád trvá na svém. Není to spíš úctyhodný postoj?

Host (Milan Knížák): Já si myslim, že ne. My jsme tam od toho, abychom zvolili ředitele. Domlouvali jsme se na tom velice dlouho a hledali jsme někoho. A když se dovede domluvit devět lidí, to znamená ti, kteří dlouze generují a všichni jsme nějakým způsobem slevili. Poněvadž paní Kasalová byl podle mého názoru člověk, který vyšel z nějakého kompromisu. Protože tam bylo více kandidátů, různí radní měli jiné priority. Nakonec jsme se dohodli na tomto a připadalo nám, že to je kandidát, který je silný a že se umíme na něm domluvit. Ale to není otázka trvat na svém, otázka je se umět domluvit. Já si myslím, že Česká televize a specielně její rada musí umět najít nějaké jasné silné stanovisko, bohužel ho neumí najít, tak ať tam není ta rada. Pak je zbytečná.

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvil jste o devíti hlasech, které dostala Jana Kasalová. Pak bylo druhé kolo a bylo ještě o jeden hlas méně. To byl ten okamžik, kdy jste si řekl, v téhle radě nechci sedět?

Host (Milan Knížák): Ano, poněvadž pak jsem si řekl, že to snad bylo všechno od začátku domluveno. Možná, že ne, ale tak to vypadalo.

Moderátor (Jan Pokorný): Také podléháte teoriím, že někdo to řídí, ovlivňuje?

Host (Milan Knížák): Ne, ne, to opravdu nepodléhám. Ale když se hádáme o jeden hlas, který máme dostat a pak jeden z nás se neobjevil, z těch kteří se jako předtím dohodli na tom, že tedy tohoto kandidáta podpoří, v tom rozhodujícím kole ho nedá, tak pak zpochybňuje tedy to všechno, co bylo předtím. A navíc to vypadá, že ten hlas, i když to samozřejmě nevím a nemohu vědět, možná byl někdo nějaká ústřední postava toho...

Moderátor (Jan Pokorný): Počkejte, ústřední postavou to je, to je předseda Rady České televize nebo je ještě ústřednější postava?

Host (Milan Knížák): Nemohu to komentovat.

Moderátor (Jan Pokorný): No jenom mi odpovězte. Je ještě ústřednější postava Rady České televize než její předseda?

Host (Milan Knížák): Já si myslím, že je to možné, i když právně je samozřejmě ústřední postavou předseda. Ale myslím si, že v české, v Radě České televize jsou lidé silní, kteří se nemusí krýt s funkcemi v radě.

Moderátor (Jan Pokorný): Předseda Rady České televize Jan Mrzena den před tím v Poslanecké sněmovně mluvil s předsedou sněmovny a s předsedou vlády. Ptal jste se ho na důvody, proč k tomu setkání došlo a o čem byla řeč?

Host (Milan Knížák): Ptal. On hovořil o tom, jako že byli velmi milí, vstřícní, do ničeho ho nenutili a řekli, že budou plně respektovat to, co rada udělá, toho koho zvolí. Ale ve světle toho, co se stalo, už tomu tak nevěřím.

Moderátor (Jan Pokorný): Přemlouvají vás vaši bývalí kolegové z Rady České televize k návratu?

Host (Milan Knížák): Tak nejenom mí kolegové, musím říct, že kolegové mě ne že by přemlouvali, jenom vyjadřujou spíš lítost, rádi by byli, abych tam byl. Ale přemlouvá mě řada lidí kolem, ale zase řada lidí mi k tomu gratuluje a říká, že to byl jasný postoj a že je dobře, že se to tak stalo. Ale já samozřejmě jsem se tak rozhodl velmi bych řek uvážlivě, já už jsem dlouho nechtěl být v radě, já jsem se těšil až to skončí. Poněvadž mě agonie České televize, která, kde není zájem, aby se něco změnilo, rada, která se neumí jasně rozhodnout, která nechce změnu v České televizi. Kde jsou lidé, kteří lobují otevřeně za určité proudy, tak já už jsem se tam cítil velmi špatně již dlouho.

Moderátor (Jan Pokorný): Na druhou stranu mohl jste ty dva měsíce počkat, v květnu by vám stejně vypršel mandát?

Host (Milan Knížák): Mohl, ale už jsem to cítil jako, že tím pádem ponesu zodpovědnost za něco, co nechci. A já nechci nést zodpovědnost za to, že se nikdo nezvolí a nebo, že se zvolí někdo, kdo bude jakoby zdánlivě vyhovovat všem, to znamená člověk, který nebude mít žádnou sílu.

Moderátor (Jan Pokorný): Už jste poslal oficiální rezignaci předsedy do Poslanecké sněmovny?

Host (Milan Knížák): Mám jí napsanou, posílám jí teď odpoledne, poněvadž jsem neměl ještě čas ji tam dovézt.

Moderátor (Jan Pokorný): Petr Klimeš prozatímní ředitel České televize řekl, cituji. Pro Českou televizi je v tento okamžik důležité, aby i nadále pokračovala v lednu zahájená restrukturalizace, která do budoucna zajistí efektivnější fungování České televize a také lepší televizní službu veřejnosti. Konec citátu. Pane profesore Knížáku, nebude to nakonec prozatímní ředitel, který Českou televizi vyvede z krize?

Host (Milan Knížák): Já si to vůbec nemyslím, poněvadž tento ředitel je ovládán panem Kučerou, který taky vehementně při volbách, při volbách dal najevo, jak to myslí.

Moderátor (Jan Pokorný): Panem Kučerou, teda jedním z členů Rady České televize? Ono těch Kučerů na naší mediální scéně je trochu víc. Omlouvám se, jenom aby bylo jasno.

Host (Milan Knížák): Radním Kučerou. Navíc si myslím, že...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, pro tohle máte důkazy? Vy sám také nejste, jste člověk, který je rád, když mu někdo něco řekne...

Host (Milan Knížák): Mám pro to jasné důkazy, navíc vyjádření pana Kučery, který i do médií řekl že, není třeba zvolit, že to je nejlepší. Který samozřejmě manifestačně nevolil, který nevhazoval jaksi lístky do uren demonstrativně nakonec, dokonce udělal z nich vlaštovku. To znamená, že on...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, ale pak jste s tou vlaštovkou v novinách vyfocený vy. Viděl jste to?

Host (Milan Knížák): Neviděl, já jsem se nedíval do novin. Na to nemám bohužel čas.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale držel jste tu vlaštovku?

Host (Milan Knížák): Jasně, tak vlaštovka je něco, co se tam házelo potom, ale já jsem ani nevěděl, že to je z toho lístku, to mi bylo pak řečeno.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, promiňte, že jsem vás přerušil.

Host (Milan Knížák): To je jedno.

Moderátor (Jan Pokorný): Ono se zdá, že ani uvnitř Kavčích hor nikdo proti Petru Klimešovi nic nenamítá?

Host (Milan Knížák): No poněvadž tam vpustil zpátky lidi, kteří samozřejmě odešli po té takzvané rebelii nebo co to bylo. Myslím si, že KGNB ta skupina, ta firma, která dělá onen audit zvenčí vlastně poukazuje jenom na parciální okolní jevy. Je to v podstatě dobrý výdělek, patří jim placeno asi padesát milionů nebo nějaká obrovská suma. Za tu sumu neručím, to si přesně nepamatuju. Ale vlastně ta vstoupená restrukturalizace žádnou skutečnou restrukturalizací a reorganizací není. Čili já si nemyslím, že pan, pan zastupující ředitel opravdu vyvede Kavky z toho, poněvadž jeho reforma je velmi povrchní, velmi umírněná. A vlastně hlídá jenom peníze tak, aby byl vyrovnaný rozpočet, ale to je málo.

Moderátor (Jan Pokorný): Což nebyl za jeho předchůdců?

Host (Milan Knížák): Tak to je pravda, ale rada velmi stála o vyrovnaný rozpočet a velice na to tlačila. A myslím si, že on, aspoň na mě pan Klimeš působí jako člověk, který se chce zavděčit mocným a tak to za mě udělal. Ale bych řek, že to je víc zásluha rady než pana Klimeše, poněvadž my jsme o to strašně stáli.

Moderátor (Jan Pokorný): Není ale na druhou stranu trochu úctyhodné, že prozatímní ředitel se nebojí dělat, byť tedy vámi relativizovaná restrukturační opatření, vyrovnaný rozpočet, což neudělal jeho předchůdce ředitel trvalý?

Host (Milan Knížák): Víte ono to není tak úplně pravda. Pan ředitel současný tedy zastupující tam už byl asi půl roku, či-li rada tlačila na to, aby se ty věci udělaly. Samozřejmě Balvín měl jiné plány asi, pan Klimeš vlastně poslechl radu tak, jak to chtěla a udělal to. Je to určitě správně, že to udělal. Ale na druhou stranu nedává mi to moc velké naděje. A my jsme se navíc domluvili v radě nebo hovořili jsme o tom, že ho samozřejmě rádi pověříme zastupujícím ředitelem, ale že nepočítáme s ním pro jaksi vedení České televize. On to věděl, věděli to všichni v radě, přesto se to pak mělo změnit. A já si myslím, že tyto nekonstřední postoje nejsou v pořádku.

Moderátor (Jan Pokorný): A sám jste mluvil o různých tlacích, o lobbingu. Ony jsou jednak dejme tomu interpretovatelné z vaší strany, ale řekněme i z té druhé strany. Například člen iniciativy České televize, Česká televize je věc veřejná, Břetislav Rychlík je toho názoru, že pan Franci i paní Kasalová by veřejnoprávní televizi dovedli k privatizaci. A on za důkaz lobování považuje tu skutečnost, že jste z rady po neúspěšném hlasování odstoupil vy a říká, že jste měl za úkol jednoho z nich prosadit, ale nepovedlo se to.

Host (Milan Knížák): Já nevim, jak to pan Rychlík ví, poněvadž já ho neznám, já jsem ho v životě neviděl nebo aspoň nevim, že to byl on. Takže nevím, jak tyto věci zjistil. A já si za prvé nemyslím, že by pan Franc a paní Kasalová přivedli Českou televizi k privatizaci, ale nemohu to samozřejmě posoudit. Asi tak, jako to nemůže posoudit on, poněvadž jsem pana France i paní Kasalovou viděl až teprv při volbách České televize, do České televize. Tak nevím. Ale podle projektu, které byly, byla jejich, byl jejich záměr vážný a rozhodně ne horší, než jiných.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste byl, pane profesore, hostem našeho Radiofóra v den odvolání Jiřího Balvína z postu generálního ředitele České televize. Tehdy jste na margo příštího ředitele řekl, že by bylo ideální získat manažera, který má zkušenosti s managementem velkých podniků, aby se mu tak podařilo restrukturalizovat a reorganizovat Českou televizi na zcela racionálních základech. Domníval jste se tenkrát, že člověk, který je spojen s médii, toho bohužel není nebo nemůže být schopen. To není parafráze, to je přesný citát.

Host (Milan Knížák): Ne, to je můj citát.

Moderátor (Jan Pokorný): Nejvíc hlasů ovšem dostala novinářka včera. Tedy, že by....

Host (Milan Knížák): Ano. Já vám to lehce vysvětlím. Já jsem měl svého kandidáta, který byl takový, jak ho popisuji. Bohužel nedostal...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžeme ho jmenovat?

Host (Milan Knížák): Ano, Petr Král. Nedostal se do dalšího kola. Snažil jsem se, aby rada přijmula jaksi další rozhodnutí, že by rozšířila počet kandidátů. Ani to nebylo schváleno. A paní Kasalová byla nakonec vybrána jako takový přijatelný kandidát, poněvadž musí ten kandidát dostat deset hlasů. Čili hledali jsme někoho, kdo by byl přijatelný pro tuto širokou, pro tento široký počet a zároveň by měl ještě kvality, které bychom mohli oceňovat. Paní Kasalová vyšla v tomto jako jediná. Na devět.

Moderátor (Jan Pokorný): V tom už citovaném Radiofóru tři měsíce starém jste také řekl, cituji. Česká televize je opravdu prostředí, které je totálně nemocné. Konec citátu. Nevyléčitelně? Ptám se dnes.

Host (Milan Knížák): Za současných podmínek asi nevyléčitelně. Poněvadž já jsem věřil, že v radě se objeví lidé, kteří budou mít zájem, opravdu zájem udělat z České televize fungující podnik. Ale bohužel většina členů rady zastává nějaké loby. Ať je to z loby část televize nebo nějaké jiné...

Moderátor (Jan Pokorný): Jenom mi řekněte, kterou většinu teď myslíte?

Host (Milan Knížák): Já jsem řekl určitá část rady jsem řekl.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste řekl většina.

Host (Milan Knížák): Většina? Jo? Dobře většina členů tím nemyslím, jako že by většina zastávala jedno loby, ale že každý reprezentuje nějakou část. A většina těch lidí, kteří třeba mají různé názory a něco reprezentují, se uměli domluvit. Ale další část ne. Čili paní Kasalová byla kandidát, který nebyl pro všechny, co jí volili tím nejoptimálnějším, ale byla kandidátem, na kterém jsme se mohli ta většina devíti se nás shodnout.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkuste, pane profesore, diagnostikovat příčiny té podle vás nevyléčitelné nemoci.

Host (Milan Knížák): Tak já si myslím, že v České televizi je, já jsem to řikal stokrát, jakoby všechno špatně. To znamená je jedno, jestli tam opravují záchod a nebo dělají velký pořad, všechno se dělá úplně stejným způsobem. Není tam žádná takzvaný módní bankmarking, to znamená chybí tam naprosto jasný nastavení parametrů. Neví se, kolik má to stát, kolik to má dělat lidí, kolik to stojí ve srovnatelných televizích. Pokud se to ví, tak se to nerespektuje. To znamená není tam, nejsou tam jasně určené parametry, z ničeho není vyvozená osobní zodpovědnost, vůbec žádná odpovědnost. Pokud je pořad úspěšný nebo neúspěšný, pokud se povede nebo nepovede, scénáře, které se realizujou nebo nerealizujou, to všechno plyne za sebou a vůbec se z toho nevyvozují žádné důsledky. Podle mě je tam velká přezaměstnanost, naprostá nedůslednost v provádění úkolů. Samozřejmě, pokud se dělají nějaké kritické nebo, nebo kontrolní akce, tak jsou zvenku stojí mnoho peněz, nejsou důstojné, poněvadž samozřejmě i těm firmám jde o to, aby s tou Českou televizí byly spojení co nejdál a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat dlouho.

Moderátor (Jan Pokorný): Před těmi třemi měsíci, že se k tomu vracím, jste byl toho názoru, že odvolání Jiřího Balvína bylo nezbytné. Dáte dnes za pravdu těm, kteří říkali, promysleme si raději, co bude dál?

Host (Milan Knížák): Ne já si myslím, že odvolání Jiřího Balvína bylo zcela v pořádku, poněvadž Jiří Balvín bohužel splnil, nesplnil pardon žádné z očekávání, s kterými vstupoval do České televize. Neudělal vůbec žádnou změnu. Myslím si, že naopak současný zastupující ředitel, když byl přijat na místo finančního ředitele, udělal aspoň ved Českou televizi aspoň k tomu vyrovnanému rozpočtu. Udělal tedy aspoň něco. Poněvadž předešlý pracovník, který ho tam přived ředitel Balvín byl totálně neschopný. Čili myslím si, že odvolání Balvína bylo v pořádku. A já jsem bohužel a to byla moje chyba naivně věřil, že rada má zájem tam najít člověka, který bude ochoten a schopen Českou televizi nějakým způsobem restrukturalizovat. Ale ukázalo se, že Česká, že Rada České televize není taková. Čili to byla moje chyba.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká host dnešního pořadu O kom se mluví profesor Milan Knížák, který rezignoval na své členství v Radě České televize. Zůstává generálním ředitelem Národní galerie. Na shledanou.

Host (Milan Knížák): Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Tady je druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl Milan Knížák, který včera rezignoval na svůj post v Radě České televize. 221 552 155 a 221 552 255 jsou telefonní čísla, na nichž čekáme vaše telefonické ohlasy. A už se dočkáváme. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu opět po týdnu Karel, Ústí nad Labem.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Karle.

Telefonický názor: Já bych vás chtěl ještě doplnit, pane redaktore, jak jste citoval pana Rychlíka, tak on ještě dokonce prohlásil v BBC, že lidi se maj připravit na to, že se opět zase musej teple obléci. Což pro mě znamená, že budou opět zase plné města televize a budou stávkovat zase televizní jaksi lidi nebo prostě ty zaměstnanci a zase se nic nevyřeší. Takže teple obléci znamená skutečně v této době stávka opět. Všechno. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den. Halo?

Telefonický názor: Dobrý den. Posluchač z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Nepředstavíte se nám?

Telefonický názor: Milan.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Milane.

Telefonický názor: Prosim vás musím plně souhlasit s panem s tim Knížákem, protože tam kde vládnou jenom odbory a vlastně žijete socialisticky a kapitalisticky... Teda socialisticky...

Moderátor (Jan Pokorný): Halo? Jste tam?

Telefonický názor: No.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím dokončete...

Telefonický názor: Takže musím, musím souhlasit s panem Knížákem.

Moderátor (Jan Pokorný): Souhlasíte s panem Knížákem. Děkujeme za názor. Další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady posluchač z Bíliny. Já bych udělal jenom jednu poznámku asi za nás za všechny, co sledujeme televizi. Opravdu nechápeme to dělení na veřejnoprávní televizi a na televizi, která normálně podniká jako je Nova. A s tím souvisí pak placení poplatků. Díky. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den, Radiožurnál, pořad O kom se mluví.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Zoufalá z Prahy.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Zoufalá.

Telefonický názor: Já jsem se chtěla jenom zeptat takovej malej jenom dotaz. Ten pan, já ho neznám nebo nikdy jsem ho neviděla, ten Kněžík nebo Knězák? Jak jste to řikal?

Moderátor (Jan Pokorný): Myslíte Milana Knížáka?

Telefonický názor: Aha, aha Milan Knížák. Prosim vás, když už chodí do rádia, nemohl by si aspoň příště ten pán vzít zuby, aby mu bylo dobře rozumět? Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Nezlobte se takováhle slova do našeho vysílání nepatří. Další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Ditrichová.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, paní Ditrichová.

Telefonický názor: Já jsem jenom chtěla pana profesora Knížáka pozdravit, mám ho velice ráda. Ale slovo nejoptimálnější opravdu neexistuje.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Svobodová, Pardubice.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Svobodová.

Telefonický názor: Já souhlasím s panem profesorem Knížákem a myslím si, že v České televizi to je čistě o penězích. Myslim si, že by se opravdu měl udělat pořádek, pořádný pořádek. Aby poplatníci tím vším netrpěli.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Na slyšenou.

Telefonický názor: Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Dobrý den. Já se jmenuju Zdeněk.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Zdeňku.

Telefonický názor: Tak mě to potěšilo, že pan Knížák totiž všichni na něho nadávají možná. Ale todle to, co udělal včera, to smekám klobouk. Včera jsem poslouchal F jedničku, možná desetkrát tam bylo na rádiu, že paní Fibingerovou slyšet, jak to není možné taková komise, když nezvolíme, tak musíme jít všichni od toho. Já jdu pryč. A kde je? Pan Knížák je čestný člověk. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Jsem to já?

Moderátor (Jan Pokorný): Pravděpodobně ano. Teď jste i ve vysílání. Dobrý den.

Telefonický názor: Matějíček. Dobrý den. Já jsem z Řitky. Já pana Knížáka, že bych ho měl nějak v lásce, milovat, nemiluju, ale v tomto má absolutní pravdu. Dokud v televizi budou vládnout lidé jako je pan Komerz a spol, tak to nikam nepovede. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Další telefonát. Vítejte.

Telefonický názor: No tady Pavel Zím. Prosim vás...

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já mám pocit, že pan Knížák je ten člověk, který by vůbec do médií neměl mluvit, protože zkazí vkus tohoto národa. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Halo? Dobrý den, máte slovo.

Telefonický názor: Hezký dobrý den. Smolík, Chrastava.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Smolíku.

Telefonický názor: Zdravím vás a prosim vás pěkně škoda, že jste se nezeptal pana Knížáka, jestli volil pana Balvína tenkrát, když byly ty volby? Protože pak by nám bylo hned jasný, proč vodstoupil Sváťa Karásek z tý komise. Podle mýho jedinej čestnej a charakterní byl ten Sváťa Karásek. Protože přeci na něčem se ta komise, ta rada dohodla a pak, když došlo k volbám, tak najednou to podrazila většina a zvolila pana Balvína. A na to konto Sváťa vodešel. A teďkon pan Knížák ze sebe dělá charakterního a čestnýho člověka? Proč nevodešel hned tenkrát se Sváťou Karáskem? Proto mě mrzí, jestli ten Knížák toho Balvína volil nebo ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Děkujeme za názor.

Telefonický názor: Já děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A poslední telefonický ohlas. Dobrý den.

Telefonický názor: Halo? Tady Věra, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Věro.

Telefonický názor: Prosim já bych se ráda zeptala, co si vy páni představujete pod pojmem restrukturalizace? Znamená to zprivatizování jako je Nova? Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak v tomhle pořadu už se na telefonické otázky neodpovídá, jsou brány jako názor. Další vydání pořadu O kom se mluví v tuto chvíli končí. Připomínám, že hostem byl Milan Knížák, který včera na protest proti tomu, že Rada České televize nezvolila generálního ředitele, na svou funkci v radě rezignoval. Za tři minuty bude třináct hodin. Ve třináct hodin vysílá Český rozhlas 1 - Radiožurnál další zpravodajskou relaci a po ní Motožurnál. Jan Pokorný přeje dobrý poslech u dalšího programu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu