Rozhovor s generálním tajemníkem sdružení dopravců Česmad Bohemia Martinem Špryňarem o návrhu snížení spotřební daně pohonných hmot přednesené M. Urbanem z ČSSD, necelých dvou korunách k možné manipulaci, likvidační hranici i o naší silné měně

Litr nafty za více než pětatřicet korun, litr benzinu téměř za třiatřicet korun. Taková je realita na českých silnicích a čerpacích stanicích. Bylo by zvláštní, kdyby téma nějakým způsobem neuchopili politici. Sociální demokraté jištěni občanským demokratem Vlastimilem Tlustým předloží do Poslanecké sněmovny novelu zákona, která sníží spotřební daň u pohonných hmot minimálně o dvě koruny padesát na litr. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy je ještě razantnější, navrhl zastavit v Unii výběr DPH u pohonných hmot do doby, než se uklidní vysoké ceny ropy. Začíná pondělních Dvacet minut Radiožurnálu, dobrý poslech vám přeje Martin Veselovský. A generální tajemník největšího českého svazu silničních dopravců ČESMAD Bohemia Martin Špryňar je hostem příštích dvaceti minut. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Návrh na snížení spotřební daně u pohonných hmot obhajoval mimo jiné včera v České televizi také sociální demokrat Milan Urban.

Milan URBAN, člen strany /ČSSD/:
Vždycky ten návrh na snížení spotřební daně je správný, protože za prvé posiluje konkurenceschopnost firem a za druhé ulehčuje lidem, to znamená, zvyšuje jim životní úroveň.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tolik jsou dva názory takto položeny ve prospěch snížení spotřební daně u pohonných hmot. Pane Špryňare, souhlasíte s tímto názorem?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, obecně lze říci, že pokud vláda sníží spotřební daň nebo parlament, tak určitě to pomůže všem motoristům včetně dopravců, na druhou stranu je to věc daleko složitější, protože jsme vázáni určitými minimy Evropské unie, takže ty zmiňované dvě koruny padesát, si myslím, že tam ani takový prostor není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, kdyby dvě koruny, protože pokud se nepletu, je tam prostor dvě koruny.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Je tam maximálně dvě koruny, ale spíš méně, protože se vždy musí brát kurz z konce předešlého roku, takže nejde to přepočítat tím dnešním aktuálním kurzem, kdy koruna velmi silně v poslední době posilovala, takže bez DPH je to koruna šedesát, s DPH se to možná může blížit těm dvoum korunám. To je jedna věc, ale druhá věc je daleko důležitější. Pokud se sníží spotřební daň o dvě koruny, tak rozhodně se to celou částkou nepromítne do cen na čerpacích stanicích, a proto my tvrdíme, že to není systémové řešení, že prostě dopravci musí promítnout ty zvýšené náklady do cen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pětatřicet korun za naftu, to je, myslím, poslední údaj, je to samozřejmě průměrný údaj, který se bude lišit od toho, jestli budete čerpat v Praze nebo například v Olomouci, v každém případě za dvanáct měsíců vzrostla cena nafty o šest korun. Do jaké situace to dostává silniční dopravce?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, ono to není jenom problém nafty, ono je to věc dlouhodobější včetně sílící koruny, která možná má daleko větší dopady než zvyšující se cena nafty, nicméně nafta tvoří zhruba třetinu nákladu na kilometr, takže pokud jste říkal, že to zvýšení bylo zhruba o šest korun, tak logicky z toho se dá dopočítat, že to zvýšení aktuální by mělo činit minimálně dvě až tři koruny na kilometr tak, aby se pokryl jenom ten poslední nárůst.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co tomu říkají vaši zákazníci?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Zákazníci samozřejmě moc nadšeni nejsou a díky té situaci a velké konkurenci na trhu, tak dopravci mají velmi ztíženou možnost těchto jednání cenových se zákazníky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co se týče benzinu, tak když vezmeme jeho cenu a vztáhneme ji například k průměrnému platu, tak na této výši u benzinu už jsme v minulých letech někdy byli. Nafta je zatím na relativně výjimečné výši. Kde je ta likvidační hranice finanční u ceny nafty pro české dopravce?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Já myslím, že to nelze takto postavit, že likvidační hranice pro každou firmu je taková, kdy nebude schopna pokrýt své náklady dlouhodobě a tím pádem ztratí likviditu, nebude mít peníze na další nákup nafty ani na mzdy a ta firma skončí, což samozřejmě ta firma nebo ty firmy jsou různě kapitálově silné a je otázka každé z nich, jak dlouho vydrží, ale obecně lze říci, že pokud takovéto zvýšení razantní firmy nepromítnou do svých cen, tak si nedovedu představit žádnou firmu, která dlouhodobě by byla schopná fungovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, vy už jste někdy, tuším, v půli května dali jedno celkem jasné vyjádření, tím myslím, předsednictvo či představenstvo ČESMADu Bohemia, ve kterém jste říkali, že je prostě potřeba promítnout tyto zvýšené náklady do cen, jinými slovy, začít zdražovat vaše služby. Už se tak stalo?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Já si myslím, že všechny ty firmy se o to snaží. Některé z nich mají i z minulosti ve svých smlouvách takzvané diesloindexy, což je taky jedna z možností, jak řešit tu situaci. Nicméně i ten dieselindex to neřeší ihned, protože vždycky to je až následně po nějakém čtvrtletí se promítne do ceny, takže já doufám, že všichni dopravci již začali to vyjednávání o těch cenách, protože dlouhodobě nemůže ten trh takto fungovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z jakého důvodu, pane Špryňare, říkáte, že možná ještě více než silná cena, nebo vysoká cena nafty je důležitější pro české dopravce sílící koruna?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Většina firem a týká se to zejména mezinárodní silniční dopravy, tak tyto firmy mají většinu svého inkasa v eurech a v Evropě dnes existuje taková magická hranice jednoho eura za kilometr a před rokem samozřejmě za to jedno euro dostali čeští dopravci řádově více, takže posilující koruna jim snižuje ten reálný příjem v korunách, ale samozřejmě ale většinu nákladů, byť mají inkaso v eurech, tak většinu nákladů musí platit v českých korunách, počínaje mzdami přes pohonné hmoty, daně a tak dál.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu možná ta otázka může znít, jestli to je prostě prachobyčejně ta spodní úvrať nějaké podnikatelské křivky úspěchu a neúspěchu, která prostě asi nějakým způsobem probíhá podle toho, jaká je zrovna ekonomická situace, nebo je ta situace opravdu kritická?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, my jsme upozorňovali na to, že ten sektor se nevyvíjí úplně dobře, už několik let. Ono je dobré se podívat také na strukturu toho trhu silniční dopravy, kdy šedesát procent firem působí s jedním až dvěma vozidly, takže ten sektor je rozdroben na spoustu malých firmiček, rodinných firem, živnostníků, kteří mají daleko těžší situaci při těch jednáních právě s velkými zákazníky, s řetězci, a tak dále, takže dá se říct, že od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie a ta doprava díky zvýšené výměně zboží šla nahoru, zmizely hranice a dopravci byli efektivnější, tak od té doby postupně ten obor skomírá, protože se zvyšují neustále provozní náklady, zatímco ceny se snižují a, řekl bych, že teďko právě tím, že ta nafta je tak vysoko, tak že už jsme na té spodní úvrati, jak jste řekl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste mluvil o roce 2004. Téměř přesně před čtyřmi lety, tedy čtyřiadvacátého pátý vyšlo právě vaše prohlášení v agentuře ČTK, kde jste říkal, cituji: "Pokud budou ceny motorové nafty dále růst, zahrnou silniční dopravci zvýšené náklady do cen služeb." Jako přes kopírák jste si tu větu nechal a říkáte ji teď o čtyři roky později, to znamená, že ta situace je úplně nemlich ta samá jako před čtyřmi lety?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Není samá, protože před těmi čtyřmi lety bylo právě rozšíření Evropské unie a významně se zvýšila výměna zboží s Evropskou unií a většinu toho zboží vozí nákladní vozidla, takže dopravci měli více práce a zároveň zmizely ty nekonečné fronty na hranicích, takže ta vozidla byla schopná i více jezdit, takže z těchto rezerv, se dá říct, že zvládly tu tehdejší vysokou cenu nafty, ale dnes už nemají kde brát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám, že hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu v Českém rozhlase je generální tajemník svazu dopravců ČESMAD Bohemia Martin Špryňar. Pojďme si to, pane generální tajemníku, srovnat tak, abychom tomu i my laici, kteří se nezaobíráme silniční dopravou, rozuměli? ČESMAD Bohemia zastupuje, pokud se úplně nepletu, asi dva tisíce subjektů, které se zaobírají právě silniční dopravou. Kolika z nich se ta současná situace, kdy tedy můžeme zkombinovat vysokou cenu pohonných hmot plus silnou korunu a jak jste říkal, ne zcela zdravou strukturu celého toho trhu, tak kolika z těchto dvou tisíce subjektů se to dotýká tak, že by mohly být na hranici likvidace?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Je to velmi těžké spočítat nebo říci nějak jednoznačně, ale jak jsem říkal předtím, tak zhruba šedesát procent dopravních firem podniká do dvou vozidel, a to jsou firmy velmi ohrožené, protože mají velmi slabou vyjednávací pozici, naopak, na druhé straně máte pár desítek, možná stovek firem těch skutečně velkých firem, ale to už nejsou ani tak dopravní firmy, ale spíše logistické firmy, a ty samozřejmě tu pozici mají o malinko lepší a zároveň nejsou živy pouze ze silniční dopravy, ale i z těch logistických operací, takže ty, a jsou kapitálově silnější, takže ty dokáží asi o malinko déle přežít, nicméně skutečně ta současná cena nafty a ty prognózy hlavně, které jsou do budoucna, protože hovoří se, že nafta na podzim někdy se dostane na dvě stě dolarů za barel, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ropa.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Respektive ropa, že, což by se promítlo ještě daleko více do té ceny na čerpacích stanicích, takže každá ta skupina je ohrožená jinak, ale ta současná cena nafty znamená velký problém, existenční problém pro všechny ty kategorie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumímli tomu správně, pokud tedy šedesát procent těch subjektů z těch dvou tisíc právě disponuje tím jedním dvěma auty a jsou to opravdu malé, možná rodinné firmy, tak těchto dvanáct set subjektů je prostě ohroženo.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Nejenom těch dvanáct set firem, jsou ohroženy i ty ostatní, ale mají lepší zázemí a lepší kapitálovou vybavenost tak, aby to dokázaly ustát, možná malinko déle, takže pokud bychom se bavili o tom, jestli ty firmy díky vysoké ceně nafty a nemožnosti promítnout to do cen, by mohly začít krachovat, tak první tou nejohroženější skupinou jsou právě ty menší firmy, kterých je většina.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. Je správná chvíle na to, aby se do celé situace nějakým způsobem vložil stát?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, my jako sektor silniční dopravy, tak víceméně léta jsme po státu nic nežádali, i teďko tvrdíme, že snížení spotřební daně by bylo sice příjemné, ale že to neřeší tu situaci a teď ale si myslím, že nazrává ta doba, protože silniční doprava je velmi důležitou součástí růstu vlastně ekonomiky a zabezpečuje potřeby všech nás a celého toho sektoru našeho hospodářství, našeho průmyslu, tak si myslím, že minimálně stát by měl tu situaci nějakým způsobem monitorovat a měl by kalkulovat, jaké dopady by mohla mít nějaká výraznější krize na trhu silniční dopravy právě na ekonomiku a určitě má jiné nástroje, než je snížení spotřební daně tak, aby tomu sektoru malinko pomohla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To, že říkáte, pane Špryňare, že by stát měl například monitorovat, to znamená, že podle vašeho názoru takového nic nedělá, že to v podstatě nikoho ze státních úředníků nezajímá, co se děje v sektoru dopravců?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, ono vlastně ty poslední vyjádření politiků tomu i nasvědčují, protože ten požadavek na snížení spotřební daně nejprve zazněl od opozice, ono pomalu se nám budou blížit volby, já to spíše beru jako velmi populistické vyjádření. Na druhou stranu od současného vládního ministra financí pana Kalouska tak okamžitě zaznělo, že žádná spotřební daň se snižovat nebude a mně na tom právě vadí, že to je všechno takové, ušité vlastně ta vyjádření horkou jehlou, že nikdo se nezamyslí nad tím, teda dobře, spotřební daň a její snížení není ta správná cesta, ale pojďme se alespoň zamyslet nad tím, jaké dopady to může mít a jestli nemůžeme pomoct nějak jinak, a to se neděje. A to se neděje v posledních letech, myslím, vůči silniční dopravě vůbec, naopak kamiony jsou prezentovány spíše jako největší náš nepřítel tady na silnicích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bude asi proto, že každý z nás jezdí po D 1 a občas ty situace zažívá.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Já jezdím, pane Veselovský, velmi často po D jedničce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, to nebyla systémová poznámka.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Máme pobočky i na Moravě, takže se také na té dálnici velmi často pohybuju, ale to skutečně není problém těch kamionů, které tam jezdí, ale je to problém, že ta D jednička je ucpaná a že páni politici za několik let nedokázali vyřešit například severní napojení na Ostravu, tuším, že jeden bývalý ministr říkal, že půjde tu trasu pěšky, pokud ta dálnice nebude stát, myslím, loni nebo předloni. Nevím, jestli už to absolvoval, ale dálnice samozřejmě do dneška není hotová.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslím, že to neabsolvoval. Asi bychom o tom věděli. Znovu říkám, ta poznámka nebyla zcela systémová. Vezměme to tak, že by politici začali mít chuť něco dělat a jak vy říkáte, podle vašeho názoru mají i jiné nástroje než snižování spotřební daně u pohonných hmot. Jaké?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, první věc, o které už jsem mluvil, tak nám vadí, že Česká republika stále jasně neřekla, kdy hodlá přijmout euro a i v souvislosti s tím, že od prvního ledna 2009 bude zavedeno euro na Slovensku, tak pro české dopravce tohle to může být tím druhým hřebíčkem do rakve hned po naftě, takže určitě bychom ocenili, aby jednak přijetí eura bylo urychleno, ale alespoň aby vláda jasně řekla termín, kdy euro bude zavedeno. Dále potom jsou určité možnosti, jak například podpořit obnovu vozového parku. Nákup nebo respektive zavést určité dotace například na nákup těch ekologických vozidel v těch nejmodernějších standardech, což znamená zase nižší spotřebu a znamená to lepší efektivitu těch dopravních firem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom, pardon, rozumímli tomu dobře, uvažujete o tom, že by stát nějakým způsobem dotoval nákup nových nákladních vozidel pro silniční dopravce?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, ono se tak děje, dnes v případě autobusů například ve veřejné dopravě a pokud bychom to brali skutečně jako podporu ekologie, tak si dovedu představit i takovýto model a není to i v rámci Evropy to není nic úplně tak nepředstavitelného. Další věcí, ale která taky velmi postihuje sektor silniční dopravy, tak to jsou splatnosti v dopravě, kdy v silniční dopravě splatnost dnes se pohybuje klidně na hranici dvou třech, někdy i čtyřech měsíců. Zatímco veškeré náklady silniční dopravci musí platit takřka ihned nebo maximálně s jen velmi malým zpožděním, a to všechno má, řekl bych, zase likvidační vliv na jejich cash flow a mnoho těch firem není schopno dnes už ufinancovat ten provoz, takže je zase tady otázka na stole, zda nějakým způsobem nezavést maximální třeba splatnosti v silniční dopravě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zákonnou cestou.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Zákonnou, pravděpodobně asi jedině zákonnou cestou, protože ta síla těch partnerů na druhé straně, co jsou, zejména třeba ty velké řetězce, tak ta je ohromná, víte, že s tím nemají problém pouze dopravci, ale například i prvovýrobci, kteří dodávají do těchto řetězců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A neuvažujete nad tím teď, když znovu mluvíme o politicích, tak již zmínění sociální demokraté samozřejmě mají jako jedno velké téma, řekl bych, určité okleštění té volnosti podnikání právě těch velkých obchodních řetězců, neuvažujete o tom, že byste se jak s dodavateli, tak například se sociálními demokraty nějakým způsobem spojili a pokusili se s tou situací něco udělat?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
No, v první řadě my nechceme oklešťovat podnikání řetězců, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste říkal volnost.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Volnost, pardon, ale myslím si, že není normální, aby ten partner díky své síle na druhé straně si diktoval to, že vám zaplatí až za tři za čtyři měsíce. Když si to vztáhnete třeba na osobní život, tak pokud člověk musí platit každý měsíc hypotéku a zaměstnavatel najedou by řekl, já vám budu platit jednou ročně nebo jednou za půl roku, tak člověk by to taky nějakým způsobem musel řešit, takže spíš jde o to nastavit aspoň nějaké mantinely a tam, kde prostě zcela nefunguje ten volný trh a je postupováno silou, tak tam si myslím, že je prostor pro to alespoň malinko to tou zákonnou normou ošetřit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Martin Špryňar, generální tajemník svazu dopravců ČESMAD Bohemia. V polovině května se mluvilo o tom, že vaše ceny, ceny vašich služeb by měly narůst zhruba o deset až patnáct procent právě tím, že by se do nich promítly zvýšené náklady například i se zvyšující se cenou nafty. Jsme v týdnu, který začíná téměř historicky nejvyšší cenou nafty. Budete ten odhad zvyšování cen vašich služeb ještě nějak upravovat?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
My jsme tím naším vyjádřením hlavně chtěli vyslat určitý signál, těžko můžeme říct nějakou přesnou částku, o kolik je potřeba zdražit, protože pravděpodobně druhý den bychom jeli na antimonopolní úřad do Brna to vysvětlovat. Nicméně skutečně byl to jenom signál, že je potřeba s tou situací něco dělat a že jedinou rozumnou cestou, protože každá firma má za úkol prodávat svoje služby za takové ceny, aby pokryly minimálně její náklady, takže jedinou cestou systémovou je promítnout to do cen, ale nechceme každý týden chodit do médií a říkat, deset, patnáct, dvacet, podle toho, jak se momentálně bude vyvíjet cena nafty. Nicméně tento týden v pátek máme zasedání našeho nejvyššího orgánu, což je Shromáždění zástupců regionů, máme to v průběhu Autoteku v Brně a očekávám, že tam na toto téma bude velká diskuse a že i z tohoto jednání by mohly vzejít nějaké další závěry.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když už jste zmínil antimonopolní úřad, tak z toho vzejde nějaký záměr a závěr, který bude doporučením pro všechny vaše členy?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
No, to je právě to, co nemůžeme udělat, takže proto musíme spíše to dávat formou doporučení v nějakém rozptylu, ale nemůžeme říct, že ČESMAD Bohemia se nějak rozhodl, my to ani nemůžeme udělat, protože nemůžeme vstupovat do těch komerčních vztahů našich členů, ale nemůžeme si dovolit prostě říct, že teď jsme se všichni rozhodli, že zdražíme o tolik a o tolik.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinými slovy, ten signál z poloviny května deset až patnáct procent zvýšení ceny zůstává, v této relaci to zatím je i není.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
To byla minimální hranice toho, aby to pokrylo to poslední zvýšení ceny nafty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dokážete s tou zhruba čtyřletou zkušeností zpátky od vstupu do Evropské unie říct, jak se takové zvýšení cen promítne do cen například těch komodit, které převážíte?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
To je strašně individuální. Záleží na typu přepravy, typu komodity, záleží na tom, po jaké infrastruktuře sem to zboží jede, jestli je to po státu, kde je zavedeno elektronické mýtné, které také tvoří velmi významnou část té nákladové ceny, takže to skutečně spíše je otázka na výrobce a obchodníky, kolik cena dopravy tvoří, jaké procento tvoří z té ceny toho kterého zboží.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, tolik otázka, řekněme, snižování spotřební daně u pohonných hmot, která by samozřejmě byla příjemnější spíš pro soukromníky v osobních automobilech než podle vyjádření Martina Špryňara, generálního tajemníka ČESMADu Bohemia pro samotné dopravce. Ještě jedna otázka, která se týká kamionové dopravy na území České republiky. Je to už mnohaletý evergreen, a to jsou jízdy kamionů po českých silnicích a dálnicích v pátek a o víkendu. To poslední prohlášení zhruba z poloviny května ministra dopravy Řebíčka je takové, že pro tento rok se rozhodně nic měnit nebude. Jak probíhá jednání ohledně těch let příštích a už od roku 2009?

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Tak, my se o dalším omezení jízd kamionů nejenom o víkendech, ale právě to páteční odpoledne, tak se bavíme více než rok a půl. V loňském roce fungovala na ministerstvu dopravy pod vedením pana náměstka Schlegla, který je ze Strany zelených, tak probíhalo jednání jakési expertní komise. My jsme od začátku požadovali dvě jasné věci. Jednak pokud je zdůvodňováno to páteční omezení nebo ta jeho nutnost pokud je to zdůvodňováno nehodovostí kamionů, tak aby byla vypracována seriózní analýza této nehodovosti, protože ta čísla ze statistik policie nehovořila o tom, že by nehody kamionů byly tím největším problémem na našich silnicích a druhou věc jsme chtěli, aby ministerstvo dopravy si od firmy Kapsch vyžádalo data z těch mýtných bran, abychom se bavili o konkrétních číslech, to znamená, kolik těch kamionů po jaké části infrastruktury, v jakých časech nám jezdí a k tomu samozřejmě my jsme předkládali ty naše argumenty, proč si myslím, že to v praxi je nereálné a ty hlavní argumenty jsou tři, bych řekl. Jednak bychom tím omezili podnikání jedné skupiny na čtyři a půl dne v týdnu a pátek je zákonem stanovený pracovní den, ale to možná asi ostatní spoluobčané můžou říct, že to ji zase až tak nevadí nebo že jim do toho zas až tak nic není, ale druhým problémem, proč je to v praxi nerealizovatelné, tak je nedostatek parkovišť, ta auta není kde zaparkovat a potvrdilo se to o loňských prázdninách, kdy my jsme každý pátek natáčeli takový náš film, proč mají kamiony o prázdninách každý pátek třináctého a potvrdilo se to, že ten řidič si může vybrat ze dvou zel. Buď jede dál, poruší zákaz jízdy, může dostat body, při opakovaném porušení může ztratit řidičský průkaz a tím pádem zaměstnání, anebo zastaví tam, kde se nedá parkovat normálně a dostane pokutu a byly známy i případy, kdy prostě ty kamiony musely stát na těch příjezdových a odjezdových pruzích na čerpací stanice, a to je, to prostě nemá vůbec nic společného s bezpečnostní silničního provozu. Takže ti řidiči už loni o prázdninách byli postaveni před neřešitelnou situaci a myslíme si, že dokud stát jasně neřekne teda, kde ta auta mají a mohou parkovat, takže hovořit o pátečním rozšíření zákazu jízdy je nereálné. A ještě jestli můžu jenom jednu větu, další ještě věc, která je velmi složitá, o které se vůbec nemluví, tak to jsou dopady na sociální podmínky řidičů a na jejich povinné doby řízení a odpočinku, kdy ten řidič musí dodržovat každý den nějaké bezpečnostní přestávky denní, týdenní, čtrnáctidenní doby odpočinku a on aby se mu to počítalo jako denní pauza, tak on, jemu nestačí tam zůstat stát těch pět hodin, ale musí tam zůstat stát minimálně devět hodin, tím pádem v pátek už nestihne nikde vyložit, bude muset možná tam, kde to bude možné, vykládat v sobotu ráno a následně musí nastoupit týdenní odpočinek, který je čtyřicet čtyři hodin minimálně opět a on bude moci vlastně nastoupit zpátky do práce až někdy v pondělí odpoledne nebo v úterý ráno, takže ten řidič bude pracovat tři dny, a to si nedovedu skutečně představit, co na tom trhu by se potom stalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, to jsou argumenty, které míří spíše už do roku 2009. Ty argumenty zazněly od Martina Špryňara, generálního tajemníka ČESMADu Bohemia, uvidíme, jak to bude s jízdou kamionů o víkendu a v pátek právě v budoucích měsících a v budoucích letech. Díky, že jste přišel a na shledanou.

Martin ŠPRYŇAR, generální tajemník ČESMAD Bohemia:
Taky děkuju, na slyšenou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U druhého mikrofonu byl Martin VEselovský. Přeji vám příjemný večer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio