Revizoři v městské hromadné dopravě a jejich práva

12. červenec 2002
Vaše téma

Od letošního května mají revizoři zvýšené pravomoci. Ty jim poskytly novely zákonů o drahách a silniční dopravě, takže vyhnout se kontrole nebo utajit svou totožnost je složitější. Revizor se musí vždy prokázat služebním odznakem a na požádání ještě služebním průkazem. Kontrolovat nás může jen v poměrně přesně vymezeném prostoru.

Hocek: Kontrolu zahajuje vždy v dopravním prostředku nebo přepravním prostoru metra či lanové dráhy. Dokončit ji může mimo dopravní prostředek a mimo přepravní prostor metra.

Říká vedoucí odboru přepravní kontroly pražského dopravního podniku Josef Hocek. To znamená, že když vystoupíme, nemůžeme na nástupním ostrůvku být teprve kontrolováni. Může nás revizor oslovit a žádat, abychom mu ukázali jízdenku, a pokud ji třeba nemůžeme nalézt, vystoupit s námi a čekat až mu doklad předložíme.

Hocek: Kontrolu zahájit mimo dopravní prostředek by neměl.

Jestliže jede cestující na černo a revizor to zjistí, musí mu černý pasažér prokázat svou totožnost - občanským průkazem, řidičským průkazem nebo pasem. Samozřejmě jen tehdy, pokud nechce hned na místě zaplatit pokutu. Revizor si tak může zjistit jeho jméno, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.

Hocek: Má právo nahlédnout do průkazu, to je nová úprava zákona o drahách a silniční dopravě, kde je ještě uvedeno, že v případě neochoty cestujícího prokázat svou totožnost, je povinen setrvat na určeném místě do příchodu policie nebo ho následovat na pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti.

Jenže jak může revizor černého pasažéra zadržet? Fyzické násilí není přípustné.

Hocek: Revizor nemůže chytit cestujícího za ruku nebo mu nějakým způsobem ublížit, zákon mu to nedovoluje. Zastoupit cestu je počínání na hranici zákona, které soudy většinou uznají, protože dochází vlastně k přestupku ze zákona.

Jestliže se revizor nechová patřičně a podle zákona, můžeme si na něj stěžovat. U pražského dopravního podniku je to právě odbor přepravní kontroly, kam je možné napsat nebo zatelefonovat.

Hocek: Dostane-li dopravní podnik stížnost na revizora, je nutné vědět co nejvíc informací, například kdy k události došlo, kde, v kolik hodin, pak se vyšetří a pisateli odpoví.

autor: alh
Spustit audio

Více z pořadu