Proč v Česku ubývá patentů? Jsou veřejné a zneužitelné, brání vědu Baran

České vědě a výzkumu chybí výsledky. I když má více peněz než dříve, nastavený systém ji dostatečně nemotivuje k vytváření praktických objevů a nových patentů. Slabá je podle Nejvyššího kontrolního úřadu i spolupráce se soukromým sektorem. Kde je chyba?

Má naše věda skutečně málo užitečných objevů a vynálezů, tak jak upozorňuje zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu? „Věda je globální záležitostí. Je třeba si také uvědomit, že zpráva NKU postihuje období 2014 až 2016. Výzkum, věda, vývoj nejen v České republice, je něco, co se odehrává v poměrně dlouhých časových trajektoriích a tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu,“ brání vědu místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Baran.

Za ukázkový příklad je často používán počet patentů, jako jedna z veličin, kterou je možné měřit. Upozorňuje na to sama Rada vlády pro výzkum. Podle Barana je i tento údaj částečně zavádějící. „Počet patentů není dobrá vizitka pro výzkum, ani pro oblast komerční, která by po nich měla sáhnout,“ přiznává.

Proč je tedy málo patentů? Je třeba si uvědomit, že patent je jen jedním z limitovaných ukazatelů komercionalizace výzkumu. Velmi často se přistupuje k jiné formě spolupráce mezi komerčními firmami a výzkumem. „Firmy dávají přednost ochraně obchodního tajemství, což je záležitost daleko sofistikovanější v jejímž důsledku nehrozí vyzrazení nových postupů. Pohled na spolupráci firem a výzkumu prizmatem patentů je jeden z relevantních pohledů, ale je třeba ho doplnit,“ objasňuje Baran.

Zveřejnění patentů vede k rizikům, že patent, kde jsou informace veřejné, bude kopírován, zneužíván a vymáhání práv je velmi finančně náročné, což je pro řadu běžných firem záležitost, kterou si nejen nemohou, ale nechtějí dovolit.
Pavel Baran

Směřuje tedy český vývoj k praktickým objevům? „V zemi, jako je Česká republika, jejíž ekonomickou páteří je průmysl, je zcela jasné, že inovativní procesy a postupy v této oblasti jsou z hlediska konkurenceschopnosti firem jedním z klíčových faktorů. Jiná věc je, jaké cesty a jaké formy k těmto inovativním postupům vedou. A tady se v žádném případě nejedná pouze o to, co běžně známe jako patentovou ochranu,“ pokračuje Baran.

Jak se mění systém odměňování vědeckých výstupů? Jak dlouho ještě potrvá jeho implementace? Poslechněte si celý rozhovor!

autoři: Marie Bastlová , jaw
Spustit audio