Případ nechtěné silnice R11

14. květen 2009
Pod kůži

Mnoho lidí na Trutnovsku trápí stavba rychlostní komunikace R11. Důvod je prostý - bojí se, že se jim v místě, kudy povede, bude žít hůř. Rychlostní silnice naváže na budoucí konec dálnice D11 v Jaroměři a měla by vést na Trutnov a státní hranici s Polskem. Obyvatelé okolních obcí si ale stěžují, že jim může silnice ohrozit vodní zdroj a odříznout je od okolní přírody.

Naplánovaná trasa rychlostní silnice R 11, která naváže na dálnici D 11 od Jaroměře směrem na Trutnov a hranici s Polskem, nevyhovuje některým obcím. Mezi nimi jsou Choustníkovo Hradiště a Kocbeře. Ministerstvo životního prostředí proto navrhlo jinou variantu. Ta by ale vedla po území Vlčkovic v Podkrkonoší. Vedení obce ji zásadně odmítá. Proč?

Na místo, kudy by rychlostní silnice mohla vést, jedeme traktorem se starostou Vlčkovic Jindřichem Francem. "Na horizontu před námi vidíte naše lesy a před nimi je navrhovaná varianta dálnice. To znamená dvě třetiny obce v obklíčení dálnicí a les se oddělí od obce, což je pro nás nepřijatelné. Když se podíváme doleva, tak dálnice by měla jít přes nejlepší lesy a nejlepší pozemky," uvedl starosta.

Mezitím nás na kole dojel místostarosta Jaroslav Otava. "Po levé straně je detenční nádrž a cestní síť, která se tady vybudovala. Nová silnici by teď toto všechno narušila," doplnil. Společně jdeme k potoku zvanému Drahyně. "O potoku na hranici lesa je přibližně dvě stě metrů a dalších sto metrů pozemků. Teprve tam by měla být rychlostní komunikace. To by bylo v délce minimálně dvou kilometrů kolem obce Vlčkovice," říká místostarosta Vlčkovic Jaroslava Otava.

"Lesy musíme obhospodařovat, udržovat, rovněž vlastníci pozemků se musí na své pozemky dostat. A na těchto dvou kilometrech by musela vzniknou kupa dalších zařízení, které by daňové poplatníky stály nemalou částku, aby se tyto pozemky a lesy zpřístupnily. Nehledě na to, že už byly zpřístupněny komplexními pozemkovými úpravami. To by bylo narušené a muselo by se to vytvářet znovu," řekl místostarosta.

Starosta Vlčkovi Jindřich Franc si pamatuje, že v 90. letech vznikla trasa, která se vyhýbala všem sporným místům. Od ní se ale ustoupilo. "Ta varianta šla kousek dál a prostor k polím je přístupnější. Varianta na Kladruby a směrem k Hajnici byla jedna z prvních," vzpomíná starosta.

Nechápe proto, proč ministerstvo životního prostředí přišlo s další variantou. "Aby se něco přesunulo a znovu vytvářelo, by bylo další odložení o spoustu let a to si myslím, že by nebylo dobré," doplnil.

Stejný názor má i místostarosta Vlčkovic: "Varianty A,B, C kopírují současnou silnici. To je menší zlo, než když posadíme rychlostní silnici do terénu, který zatím nebyl silnicí zdevastovaný. Proč další zábory, další kácení lesů, znehodnocování zemědělských pozemků, když už bychom mohli jít podle stávající státní silnice?"

Silnice nás odřízne od dalšího rozvoje

Obcím Kocbeře a Choustníkovo Hradiště nevyhovuje plánovaná trasa rychlostní komunikace R 11 od Jaroměře na Trutnov a hranici s Polskem. Varianta vypracovaná ministerstvem životního prostředí, která jim vyhovuje, zase vadí obci Vlčkovice v Podkrkonoší. Tam jsme byli před chvílí. Vypravili jsme se také do Kocbeře.

Tentokrát autem jedeme na nejkritičtější místo se starostkou Evou Rezkovou. "Teď jsme u nemovitosti, od které by měla vést dálnice ve vzdálenosti 70 metrů," uvedla. Rychlostní komunikace by také vedla v blízkosti vodního zdroje - Jánské studánky. "Největší obavu máme z toho, aby to neohrozilo vodu, protože neznáme technologické postupy, jak se dá ochránit množství a kvalita vody při výstavbě a následně i při provozu velké komunikace," doplnila starostka.

Proti uvažované trase rychlostní silnice je také ředitelka Základní školy v Kocbeřích Sofia Hladíková. "Stavba takového charakteru ovlivní nejenom kvalitu života ve smyslu hlučnosti, prašnosti, ale i dostupnosti míst, na která byli občané zvyklí. Změní se způsob cestování do nejbližších měst, do okolních obcí. Hlavně je obec ohrožena ve svém rozvoji, protože jediná možnost výstavby, kterou obec má, je právě směrem od vesnice na západ, to znamená směrem k plánované komunikaci. To, že jsem zvyklá ze svého pracoviště vidět romantický výhled na Zvičinu už je jenom zanedbatelná třešinka na dortu. Místo toho budu vidět monstrum, které bude 27 metrů široké a místy na desetimetrových pilotech," vysvětlila svůj postoj.

Místostarosta obce Kocbeře Jana Svatošová má obavy z toho, že dálnice rozdělí některé pozemky. "Celý areál táhnoucí se ke Komárovu bude silnicí proťat. Bude horší obslužnost pozemků, a protože jsou tady většinou západní větry, tak všechen smog půjde na vesnici," upřesnila.

"Obec Kocbeře není proti výstavbě rychlostní komunikace jako takové, protože námi prochází silnice první třídy, která nás opravdu hodně zatěžuje, protože prochází celou obcí, takže budeme určitě proto, aby nějaká výstavba byla, ale aby respektovala obec a její potřeby," zdůraznila starostka Eva Rezková.

Zároveň se ohradila proti tomu, aby se celý problém redukoval na spor mezi Vlčkovicemi a Kocbeří, případně Choustníkovým Hradištěm. "Nový koridor, který vzešel na základě závěru zjišťovacího řízení EIA, navrhlo ministerstvo životního prostředí. Nikdo z Kocbeří, nikdo z Choustníkova Hradiště," dodala.

V 90. letech existovalo více variant silnice

Dvě obce na Trutnovsku a dvě varianty trasy budoucí rychlostní komunikace R11. Ta, která by vyhovovala obci Kocbeře, se vůbec nelíbí Vlčkovicím v Podkrkonoší a naopak.

Trasu rychlostní silnice, která se nelíbí obci Vlčkovice, navrhl specialista ministerstva životního prostředí Martin Robeš, přičemž uvedl, že výhrady k těmto záměrům slyšel dnes poprvé. "Nicméně všechny tyto připomínky budou předmětem hodnocení vlivu na životní prostředí, jehož dokumentaci v současné době zpracovává firma Sudob na objednávku Ředitelství silnic a dálnic," řekl Martin Robeš.

Vedení Vlčkovic také argumentovalo tím, že v případě plánované výstavby silnice bude nutné postavit i různá podpůrná zařízení, aby se lidé dostali ke svým pozemkům. A právě tato zařízení budou stát zbytečné peníze. Martin Robeš ovšem namítl, že výstavba ekoduktu na křížení dálnic je běžné opatření, které v současné době stanovují orgány ochrany přírody.

Starosta Vlčkovic dává přednost dříve plánovaným variantám, protože vedou v blízkosti už existujících komunikací. "Souběžně se silnicí číslo 37 byly na první pohled logicky navrženy tři varianty, které byly doposud sledovány. Čtvrtá varianta vznikla v reakci na přípis obcí a na výzkum našeho výzkumného ústavu ve věci bývalého Šporkova panství Choustníkovo Hradiště, který konstatoval, že vedení dálnice přes toto bývalé Šporkovo panství je zcela nevhodné a požadoval vedení mimo. Nicméně tato varianta nevede úplně mimo, ale snaží se trasu schovat v lese, aby nebyla ve Šporkově panství vidět," doplnil Martin Robeš.

Starosta Vlčkovic uvažuje také o trase rychlostní silnice přes Kladruby, Vyhnánov a Hajnici. Ta by podle něho nenarušovala žádné pozemky jako ve Vlčkovicích a nevadila by ani Kocbeřím, protože se jim úplně vyhne. Podle Martina Robeše se už v 90. letech uvažovalo o mnoha variantách a byly následně zredukovány na koridor, který vede kolem Choustníkova Hradiště a Kocbeří, a to proto, aby byl obsloužen Dvůr Králové na Labem. "Toto dodržujeme i variantou, kterou jsme navrhli dodatečně," dodal Martin Robeš.

V Česku ubývá zdravotních sester. Kam mizejí? A jak velký je to problém pro naše zdravotnictví? Nalaďte si v pátek 15. května Radiožurnál po 14. hodině.

Náměty na reportáže a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podkuzi@rozhlas.cz.

autoři: Miroslav Ponomarev , vij , dkf
Spustit audio

Více z pořadu