Petice za zastavení projektu spalovny komunálního odpadu v Opatovicích nad Labem

25. listopad 2011
Pod kůži

Petici za zastavení projektu spalovny komunálního odpadu v Opatovicích nad Labem adresují odpůrci stavby zastupitelstvu Pardubického kraje. Žádají, aby Pardubický kraj neodkladně odstoupil od záměru spalovnu vybudovat a takto ušetřené peníze použil na lepší třídění odpadů a jejich recyklaci.

Miroslav Ponomarev: Autor petice Adam Záruba upozorňuje, že uvažovaná spalovna by mohla zpracovat 96 tisíc tun odpadů za rok.

Adam Záruba: Takto velké zařízení je na samotný Pardubický kraj poněkud naddimenzované, což by mohlo mít za následek pálení surovin, které by se měly raději třídit, recyklovat, kompostovat.

Miroslav Ponomarev: Podle člena rady Pardubického kraje, Petra Šilara, je naopak nutné se postarat o stále rostoucí množství komunálního odpadu.

Petr Šilar: Projekt spalovny nabízí řešení po roce 2010, kdy zbytkový komunální odpad nebude možno v takové míře skládkovat, protože bude omezeno skládkování.

Adam Záruba: Tento argument není pravdivý. Žádný zákaz skládkování se neplánuje a jediné, co požaduje zákon je to, aby se snižovalo množství ukládaného biodegradabilního odpadu.

Miroslav Ponomarev: Oponuje autor petice Adam Záruba. Radní Pardubického kraje, Petr Šilar, svá předchozí slova vysvětluje.

Petr Šilar: Skládkovat se samozřejmě bude moct, otázka je za kolik. Ale je otázka, že my tam nebudem moct dávat určitý druh odpadu. Ten biologický rozložitelný odpad budeme řešit jiným způsobem. A můžeme znovu buďto teda spalovat a nebo využít na to kompostování na to NBÚ. Ale potom je potřeba ty projekty posoudit ekonomicky a ekologicky. Vždycky to musí být tyhlenty dvě hlediska.

Miroslav Ponomarev: Autor petice Adam Záruba se podivuje, že Pardubický kraj nereagoval na negativní stanovisko města Hradec Králové a spalovnu v Opatovicích dál prosazuje.

Adam Záruba: Převážná většina těch zplodin půjde směrem na město Hradec. Ty zbytkové materiály se také budou ukládat v těsné blízkosti obcí, které s tím nesouhlasí.

Petr Šilar: Současný stav znečištění přímo v městě Hradci Králové, které je zjištěno měřením, je na úrovni desítky mikrogramů NOX. Nárůst oxidu dusíku, které by emitovala spalovna je 0,02, čili dvě tisíciny.

Miroslav Ponomarev: Namítá radní Pardubického kraje Petr Šilar. Město Hradec Králové by podle něho mělo respektovat schválené dokumenty.

Petr Šilar: Plán odpadového hospodářství, tak jak ho znám Královéhradeckého kraje, je tam projekt uveden. Město Hradec, jeho plán neznám, takže se k tomu nechci vyjadřovat, ale mělo by respektovat plán odpadového hospodářství kraje, takže by měli mít řešení jak dál s odpadem.

Adam Záruba: Město Hradec Králové zpracovalo svůj plán odpadového hospodářství. Ten prokázal v podstatě, že splnit ty zákonné požadavky by neměl být podstatný problém i bez vybudování této spalovny.

Miroslav Ponomarev: Říká autor petice proti výstavbě spalovny komunálního odpadu v Opatovicích nad Labem Adam Záruba. Zároveň se obává, že spalovna bude zpracovávat i odpad ze zahraničí. Podmínka Ministerstva životního prostředí, že má spalovna sloužit výlučně pro odpad z Pardubického a Královéhradeckého kraje a tudíž by se odpad neměl dovážet z větší dálky, podle něho není argument.

Adam Záruba: To stanovisko EIA není právně závazným dokumentem, má to doporučující charakter a další úřady, které budou vydávat příslušná povolení, by měly toto stanovisko respektovat. Ovšem právně k tomu nejsou vázány a například některá z těchto povolení bude vydávat Pardubický kraj, který je zároveň iniciátorem této spalovny.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Miroslav Ponomarev
Spustit audio

Více z pořadu