Předseda Poslaneckého klubu ČSSD Petr Ibl

27. březen 2003
O kom se mluví

Tady je Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Jan Pokorný přeje dobrý poslech z našeho studia v Poslanecké sněmovně. Hostem je předseda Poslaneckého klubu ČSSD Petr Ibl. Dobrý den. Za čtyřiadvacet hodin vám začne svátek demokracie, pane předsedo, třicátý první sjezd ČSSD. Začneme několika otázkami týkající se tohoto sjezdu, od kterého si hodně lidí hodně slibuje, hodně lidí se ho třeba obává, uvidíme. Je podle vás Vladimír Špidla dobrým předsedou ČSSD?

Host (Petr Ibl): Tak já mám na Vladimíra Špidlu dva pohledy. Jeden jako na premiéra, jednoho jako na předsedu strany. Já si myslim, že jako člověk je osobnost, je odpovědný, pracovitý, čestný, ale co by předseda strany, tam postrádám určitou rozhodnost a některé další věci, které týkají se komunikace s poslaneckým klubem.

Moderátor (Jan Pokorný): Když o Vladimírovi Špidlovi říkáte, cituji, vadí mi jeho přílišná demokratičnost, která vede k chaosu a k anarchii ve straně. Četl jsem v novinách. Nerozumím, přílišná demokratičnost je špatná věc?

Host (Petr Ibl): Ne to v žádném případě. My jsme demokratická strana, takže demokracie být musí, ale někdy je potřeba i rozhodnout. A u Vladimíra Špidly mně připadá, že se nerozhoduje, ale že si někdy přešlapuje na místě a proto si každý tu demokracii vykládá po svém.

Moderátor (Jan Pokorný): Někdo více, někdo méně přiznává, že vaše strana teď není v pořádku. Může za její stav jenom nynější předseda?

Host (Petr Ibl): To určitě ne. Za to můžeme všichni, včetně poslanců, včetně vedení strany, ale i členové. Ale myslím si, že to pramení a není to otázka poslední doby, ale samozřejmě i té minulosti, kdy se pravidla hry, která mají být a která mají všichni ctít a dodržovat, tak se nedodržovalo a z toho pramení některé ty problémy.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže neplatí to o té rybě a hlavě?

Host (Petr Ibl): Samozřejmě, že vždycky ta ryba smrdí od hlavy, jak se říká, ale myslim si, že to pozadí je hlubší.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste nově zvoleným předsedou Poslaneckého klubu ČSSD, který se ukázal zejména při volbě prezidenta jako mírně řečeno nejednotný. Jak tam chcete situaci spravit?

Host (Petr Ibl): No já si myslim, že ta nejednotnost nebyla pouze na poslaneckém klubu. Ten byl nejvíce vidět, protože jeho poslanci volili, ale ta nejednotnost možná pramenila z té chaotičnosti při výběru kandidáta na prezidenta. A s tím, že v tomto případě vedení strany si rozhodovalo víceméně po svém a poslanci byli postaveni před hotovou věc. A když jsme nominovali nebo navrhovali jiná jména, tak vedení strany na to příliš nereflektovalo.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte nějaké rozumné věrohodné vysvětlení, proč třeba do toho, do té první volby byl nominován Jaroslav Bureš? Možná aktivita Stanislava Grosse, říká se.

Host (Petr Ibl): Aktivita Stanislava Grosse, který posléze vyhodnotil, že nebyla úplně nejšťastnější. Ale já si myslim, že nominace Jaroslava Bureše byla i proto,že ten kandidát sociální demokracie, což byl Miloš Zeman, prohlásil dopředu, že do první volby nepůjde a tím se to trošku zkomplikovalo.

Moderátor (Jan Pokorný): Mimochodem Miloš Zeman, objevil se další takzvaný vzkaz z Vysočiny. Bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD je toho názoru, že je jen na delegátech zítra začínajícího sjezdu ČSSD, zda budou přihlížet pádu sociální demokracie nebo zda se jej pokusí zastavit. Jakou váhu, podle vás, mají takováhle doporučení?

Host (Petr Ibl): No já si myslim, že Miloš Zeman je teď trošku mimo mísu, jak se říká. Protože je na Vysočině, je v lese a pokud někdo mu dává informace, tak mu dává jenom jednostranné informace. Já si myslím, že aby mohl někdo kvalifikovaně poradit, tak by měl být v centru dění a slyšet názory ze všech stran. Souhlasím s tím, že rozhodnou delegáti, protože jenom oni mohou buďto potvrdit tu linii, která je a která si myslim, že není úplně správná a nebo ji změnit. A teď je otázka, jestli to se změní pouze personálními změnami a nebo jestli se půjde trošku do systému a do, já bych řek z osobního pohledu, větší, větší důsledností a větší kázní na všech úrovních.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná i do toho dlouhodobějšího programu, do nějakého směřování do nějakých vizí. Nicméně, kdybychom to vzali personifikovaně, měl by být Vladimír Špidla, podle vás, dál předsedou ČSSD?

Host (Petr Ibl): Tak zde mám poměrně vyhraněný názor. Já si myslim,že musí dojít k nějaké zásadní změně. Pokud by to byla změna systémová, tak Vladimír Špidla může být dále předsedou, ale musel by tuto změnu respektovat. Pokud ne, tak si myslim,že na předsedu strany by měl být někdo, kdo umí více stmelit kolektiv sociální demokracie a který umí rozhodnout v pravou chvíli.

Moderátor (Jan Pokorný): Co by si měl váš volič představit pod tím systémová změna?

Host (Petr Ibl): Já si myslim, že už jsem to trošku naznačil, to znamená, pokud se na něčem dohodnem, tak se to musí ctít. Pokud to ctíme, tak to musíme dodržovat a musíme být důslední, ale i ve všech případech. To znamená, že když někdo něco nedodrží, tak by měla přijít v uvozovkách určitá sankce. Pokud takové sankce nejsou, tak z té demokracie se stává anarchie a dělá si každý co chce.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak by si měl člověk ty sankce konkrétně představit? Řekněme, že se poslanecký klub dohodne na nějakém jednotném hlasování, objeví se tam část poslanců, kteří toto doporučení nerespektují. Jak byste si ty sankce představoval?

Host (Petr Ibl): No já si myslim, že to je sankce třeba myšleno i do budoucna. To znamená, jestliže jsem dneska poslanec a mám respektovat jak na jedné straně vůlí sociální demokracie, na druhou i vůlí, i vůli těch, kteří mi ten mandát umožnili, to znamená obyvatel nebo občanů této republiky, měl bych respektovat to, k čemu jsem ten slib složil. A jestliže se takto nechovám, tak je na sociální demokracii nebo na těch členech, kteří mě nominovali, já jsem za kraj Praha, zda mně dají tu příležitost i v příštím období, zda mě nominují na funkci poslance nebo zda mohu zastávat nějakou významnou funkci v sociální demokracii.

Moderátor (Jan Pokorný): To ale, pane předsedo, není žádná systémová změna, to je snad normální fungování demokratické strany?

Host (Petr Ibl): Tak by to mělo být, bohužel se to tak vždy neděje a to si myslim, že je i trošku systém. Protože jestliže máme pravidla hry, tak bychom je měli ctít a dodržovat. Pokud tomu tak není, tak to považuju za chybné.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste také toho názoru, který se tu a tam objevuje, že by se z centra, rozuměj z Lidového domu ČSSD, víc aktivně zasahovat do těch nominací v jednotlivých oblastí?

Host (Petr Ibl): Já si myslim, že pokud vedení strany a teď je to jedno kdo, bude jejím členem, tak si myslim, že určitou pravomoc by mělo mít nad tím. Protože a já mohu vycházet z praxe předsedy Ústřední kontrolní komise, že ty nominace někdy nejsou výsledkem té zdravé soutěže, ale někdy je to jenom otázka toho, kdo má silnější a ostřejší lokty.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže ještě jednou, abych tomu rozumně. Vy jste toho názoru, že systémová změna, poté Vladimír Špidla může být dále předsedou. A nebo změna předsedy, který prorazí a vyvolá ty systémové změny. Za jakých okolností by, podle vás, měla smysl kandidatura nynějšího prvního místopředsedy Stanislava Grosse? Byl by to ten druhý případ?

Host (Petr Ibl): Já si myslim, že ano. Že to je vlastně jakoby můj favorit, pokud by Vladimír Špidla nějakým způsobem neobstál při volbě na sjezdu, tak si myslim, že Stanislav Gross by byl tou osobou, která umí stmelit, v pravou chvíli umí rozhodnout. Co mu teďka přikládám trošku za jeho negativum je, že je takový váhavý střelec a neumí rozhodnout ano či ne.

Moderátor (Jan Pokorný): On se možná řídí takovou logikou věci, že předseda nejsilnější vládní strany by měl být zároveň předsedou vlády?

Host (Petr Ibl): S tím lze souhlasit. Ale v tom minulém období, kdy byl premiérem Miloš Zeman a předsedou strany Vladimír Špidla a také to šlo.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale Miloš Zeman byl tenkrát na odchodu do politického důchodu. Vy si dovedete představit situaci, Stanislav Gross předseda ČSSD a Vladimír Špidla respektovaný předseda vlády?

Host (Petr Ibl): Já se domnívám, že naopak by to mohlo prospět. Protože ta agenda práce jak premiéra, tak předsedy strany je rozsáhlá a pokud by se to rozdělilo a každý by se věnoval naplno té své záležitosti, takže by to mohlo prospět.

Moderátor (Jan Pokorný): Stanislav Gross v dnešních Hospodářských novinách říká, že ve vaší straně jsou problémy, ale myslí si, že je lze vyřešit, i když Vladimír Špidla zůstane předsedou. Říká tedy totéž co vy? Mám tam číst mezi řádky také, že v případě jistých systémových změn by Vladimír Špidla i podle Stanislava Grosse mohl být dál předsedou strany.

Host (Petr Ibl): Ano. Pokud by došlo k systémové změně, tak ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak už říkal v dnešních poledních Ozvěnách dne náš komentátor Petr Nováček, pokud by byl Vladimír Špidla předsedou ČSSD, bylo by asi klíčové jakými místopředsedy by byl obklopen?

Host (Petr Ibl): Samozřejmě, že ten tým, který se vytváří, tak prakticky záleží na těch jednotlivcích, jak dobře bude ten orchestr spolupracovat a jak dobře bude hrát.

Moderátor (Jan Pokorný): Jedním z témat zítra začínajícího sjezdu bude i pravděpodobně další spolupráce s unionisty, popřípadě s komunisty. Který ze směrů byste podpořil vy, pane předsedo poslaneckého klubu?

Host (Petr Ibl):

No zatím máme tu koalici jejíž součástí je Unie svobody, tak já si myslim, že bychom měli zatím ctít to, v jakém složení spolupracujeme. Na druhé straně máme bohumínské usnesení, které nám jakýmsi způsobem zakazuje spolupráci s komunistickou stranou a tam jsem řek, že by Bohumínské usnesení mělo zůstat v platnosti.

Moderátor (Jan Pokorný): Když říkáte, zatím spolupráce s unionisty, čím je podmíněna?

Host (Petr Ibl): No je podmíněna tím koaliční smlouvou a jejím dodatkem. To znamená, pokud budeme všechny tři poslanecké kluby a všechny tři, tři politické strany spolupracovat a ctít pravidla, na kterých jsme se dohodli, tak určitě držet pohromadě. Pokud by došlo k nějakému rozporu, tak pak je otázka jednání a případě rozchodu.

Moderátor (Jan Pokorný): Může tím být například nějaká navrhovaná zákonná norma, řekněme nižší váhy, než je státní rozpočet? Která by způsobila rozchod?

Host (Petr Ibl): Pokud by se zástupci těch politických stran dohodli, že mimo rozpočet existuje jiný závažný návrh zákona nebo, nebo nějaká legislativní změna, tak i to by mohlo být příčinou k nějakému rozchodu.

Moderátor (Jan Pokorný): Třeba novela zákona o nájemném, o které se teď diskutuje?

Host (Petr Ibl): Nevím, jestli je to takto označeno. Vím, že jsou tam určité rozpory, ale zatím tento zákon nebyl označen jako, jako ten závažný, který by měl rozdělit.

Moderátor (Jan Pokorný): Ještě na chvilku ke KSČM. Vladimír Špidla prý nechce otevírat cestu, cituji, ke strategické spolupráci s komunisty, kteří se koncipují jako revoluční strana, uvažují o rozsáhlém vyvlastňování a jsou proti Evropské unii. Je tohle i vaše charakteristika nynější ČSSD?

Host (Petr Ibl):

Já si myslim a v tomto s Vladimírem Špidlou souhlasím, že tomu tak je.

Moderátor (Jan Pokorný): Evropský komisař pro rozšíření Günter Verheugen má v sobotu vystoupit na vašem sjezdu a chce přivést prý do Prahy jasné poselství, oslabení premiéra před referendem o vstupu do Evropské unie není vhodné. Jak se hodí, pane předsedo Poslaneckého klubu ČSSD, do nynější atmosféry ČSSD tento druh podpory Vladimíra Špidly?

Host (Petr Ibl): Já si myslim, pardon, můj osobní názor, že to je spíše kontraproduktivní, že to, co nás tíží nebo kde máme určitý rozpor, že bychom si měli vyřešit sami. A byť ta podpora pana Verheugena může mít nějaký vliv, ale ne zásadní.

Moderátor (Jan Pokorný): Mohou nastat po sjezdu ČSSD zásadní změny ve vládě?

Host (Petr Ibl): Tak to, na to vám neumim odpovědět, protože nejsem členem vlády. Nevím ani, jaká je atmosféra a jaká spolupráce, ale vyloučeno asi není nikdy nic.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního pořadu O kom se mluví byl předseda Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické Petr Hýbl. Děkuji, na shledanou.

Host (Petr Ibl): Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl předseda Poslaneckého klubu ČSSD Petr Ibl. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255 jsou od této chvíle k dispozici pro vaše názory. Dobrý den. Halo, jste ve vysílání. Tak zdá se, že zatím nemáme na této telefonní lince žádný telefonický názor. Už ano? Dobrý den. Halo, jste ve vysílání. Posloucháme vás.

Telefonický názor: Tady Petr z Duchcova.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Petře.

Telefonický názor: No já bych se vás jenom chtěl, pane Pokorný, proč vy pořád předhazujete, že česká vláda nadělala dluhy a že má... Já to

Moderátor (Jan Pokorný): Nevíme, Petře, jestli jste poslouchal ten rozhovor, tak tam nebyla ani zmínka o tom, že by nějaká vláda nadělala dluhy.

Telefonický názor: ... celkově se toho přeneslo z těch vlád Klausových. Ale vo to nejde, ale mě by zajímalo...

Moderátor (Jan Pokorný): V tomhle rozhovoru o tom opravdu nešlo.

Telefonický názor: Ale já vim, ale já vám jenom řikám, že jsem rád, že ČSSD se nespojila s komunisty tak, jako to udělala ODS. Protože je volil prakticky... tak mně stávala hrůza vlasů na hlavě.

Moderátor (Jan Pokorný): Jenom připomínám, že hostem pořadu O kom se mluví byl předseda ČSSD Petr Ibl. Prosím další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický názor: Tady Andrýsek, Zlín.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Andrýsku.

Telefonický názor: Prosim vás chtěl bych jenom říct tady k tomu, jak řikal pan Ibl, že pan Zeman je mimo místu někde v lese na Vysočině, že si to nemyslím a že mám názor jako on. Že ČSSD se řítí do propasti a že příští volby rozhodně nevyhraje. Pan Zeman vytáh tuto stranu na místo, kde je, že je vládní stranou a to by si ti lidé měli uvědomit. A pokud dostali nějaké hlasování, dostali vlastně, jak bych to řekl, že je podpořili parlament, tak ať si poslechnou názory obyčejných lidí, který jsou v této straně. A nemyslim jenom v Praze. Děkuji, to je všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Další prosím. Vítejte.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Jsem ve vysílání?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, ano.

Telefonický názor: Tady je posluchač Zdeněk z Orlové.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Zdeňku.

Telefonický názor: Já bych měl k tomu bohumínskému usnesení, protože to ČSSD podle mě jako svazuje hodně do budoucna. Protože unie svobody se rozpadá a po příštích volbách tam určitě nesestaví vládu, takže oni se budou muset rozhodnout, jestli budou s ODS a nebo s komunisty. Takže podle mě, když by to zrušili to usnesení, tak vlastně by si tím uvolnili ruce na obě strany a mohli by právě manévrovat a spíš uhájit tu sociálně demokratickou politiku před tím, než by ustupovali komunistům nebo ODS. To je asi tak všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Tady je Radiožurnál, pořad O kom se mluví.

Telefonický názor: Dubský. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Dubský.

Telefonický názor: Já si myslim, že pan Ibl v něčem pravdu má a v něčem nemá. A hlavně bych se bál, aby lidi z ministerstva vnitra šli na třeba předsedu vlády, protože bohužel to ministerstvo a vojenská kontrarozvědka, jak vidět, nejsem na tom tak dobře, aby se tam ty peníze a korupce neprojevovala. Viz nedořešený případ švýcarského konta, viz nedořešení Koženého konta. Prostě tady ty špatnosti tady pořád jsou a pořád to pan Ibl nedokázal ani dořešit. Což z toho mám trochu obavy z tý korupce. A druhou věc. Pravda je jedna, že kdyby ČSSD se zřekla Bohumínského usnesení, tak to neznamená, že by musela okamžitě spolupracovat s komunistickou stranou. Ale měla by silnější vyjednávací pozici v koaliční vládě proti KDU-ČSL a Unií svobody. Protože ty by se musely bát, ano my musíme ustupovat nebo ČSSD se spojí s komunistama a bude mít stejné hlasy v parlamentu a budou vládnout oni. To znamená ČSSD je hloupá, když to Bohumínské usnesení nezrušila. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu Vartecký.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já bych jenom chtěl takovou připomínku k tomu volbě prezidenta jo. To bylo docela dost zvláštní, že vlastně dvě třetiny národy chtěly Václava Klause a jedna třetina chtěla vlastně pana Sokola jo. A vůbec na to nebyl brán zřetel, tak se mi zdá ta vláda taková docela jako mimo místu ona.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Děkujeme za názor. Prosím, další telefonát.

Telefonický názor: Dobrý den, Matějka.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Matějko.

Telefonický názor: Já jsem jenom chtěl říct, já pana Hýbla neznám, tak k němu se vyjadřovat nebudu. Spíš bych chtěl jenom k ČSSD, že pan Zeman ji sice vytáhnul, jak řikal nějaký posluchač nahoru, ale za v podstatě planejch, nereálnejch slibů jo. A ČSSD v tom pokračuje, takže si myslim, že by se měla zbavit týdle tý pozice a neslibovat to, co není schopná splnit a zaměřit se na skutečnou reálnou politiku jo. A jenom taková poznámka, když tam někdo řikal, že pan Klaus byl zvolenej prezidentem hlasy komunistů. ODS a komunisti maj dohromady ve sněmovně devadesát devět hlasů, takže ho zvolit nemohli, takže tam prostě musel ho zvolit ještě někdo jiný.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Šťastnou cestu.

Telefonický názor: Nashle.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, tady je Radiožurnál.

Telefonický názor: Dobrý den. Borovička, Brno.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Borovičko.

Telefonický názor: Prosim vás, oni by si měli všichni uvědomit, že kdyby nebylo komunistů, tak v životě se na ty místa nedostali. Pač něco takovýho, co tam sedí, bylo vyloučený za republiky. Děkuji vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Zbyněk Král, Bánov.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Králi.

Telefonický názor: Pane Pokorný, děkuju za vaše pěkné relace, rád je poslouchám a k tomu tématu. Já osobně si myslim, že dnes je sociální demokracie vlastně pod vedením Vladimíra Špidly se stává pro spoustu lidí seriozní stranou. Za pana Zemana, souhlasím s některými předřečníky, myslím, že tam bylo hodně klidu a díky tomu získala sociální demokracie tu pozici, kterou dneska mám. Pod panem Špidlou zřejmě ta vláda funguje podle mě nejlíp po vládě premiéra Tošovského. Že je to opravdu taková seriozní, seriozní vláda a přál bych moc, aby na tom sjezdu, který bude následovat, aby zůstal předsedou. I aby ty změny, pokud nějaké by byly ve vládě, aby se netýkaly vlastně jeho, protože si myslim, že je to do budoucna lepší než to bývalo dřív. A co se týče ještě té volby prezidenta, ta tady taky byla několikrát připomenutá. Osobně si myslim, že kdyby sociální demokracie nebyla taková roztříštěná, tak pan Klaus by asi hlasy těžko dostal.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Halo, posloucháme vás.

Telefonický názor: Jan Vaculík, dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Vaculíku.

Telefonický názor: Já jsem v sociální demokracii od roku 89. Překvapuje mě, že moc sociální demokracie uchopila policie a pan Ibl je jeden z jejích vrchních představitelů. Chtěl bych jenom říct, že pokud to vydrží po sjezdu, tak tu legitimaci odevzdám. Protože to, co se teď děje v sociální demokracii, je naprosto proti národu. Je mi líto, že takoví lidé jako Špidla, kterej drží s Kateřinou Fausdrovou pana Železného a drží taky neodvedení deseti miliard, máchaj s námi a vytíraj si s námi, nechci říct co. Bůh s vámi.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak předposlední telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den, Miroslav.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Miroslave.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct, že sjezd, na sjezdu se rozhodne mnohé jo. A co se týče toho Bohumínského sjezdu, jsem chtěl říct, že to by se prostě nemělo rušit. Protože pokaď by se to zrušilo, tak by nás to mohlo stát hlasy v příštích parlamentních volbách jo.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor.

Telefonický názor: Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A závěrečný telefonický ohlas na to, co bylo v první části pořadu O kom se mluví. Halo, dobrý den.

Telefonický názor: Ztlum to, Ztlum to.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím, jste ve vysílání.

Telefonický názor: No dobrý den. Tady posluchač z Budějovic. Já bych chtěl reagovat na toho pána.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, představíte se nám?

Telefonický názor: Kadlec, Kadlec.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Kadleci.

Telefonický názor: Já bych chtěl reagovat na toho pána, který chválil tuto vládu, že je to nejlepší vláda. Já mám opačnej názor. Já si myslim, že je to daleko nejslabší vláda, která tu kdy byla. Je to vláda v podstatě k ničemu a nevim z čeho ten pán, proč tu vládu hodnotí tak vysoko. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak to byly telefonické ohlasy na rozhovor, který jsme vysílali v první části dalšího vydání pořadu O kom se mluví. Kde byl hostem předseda Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické Petr Ibl. Posloucháte Český rozhlas 1 - Radiožurnál ve chvíli, kdy hodiny ukazují, že za čtyři minuty bude třináct hodin. Programová nabídka je taková jako každý den. Ve třináct hodin čerstvé aktuální zpravodajství a po nich začne motoristický magazín Motožurnál. Jan Pokorný děkuje za pozornost věnovanou pořadu O kom se mluví a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu s poukazem na to, že i v dnešním Radiofóru se budeme věnovat nadcházejícímu jednatřicátému sjezdu ČSSD. Hezký den.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu