Planetu zamořuje rapidně rostoucí objem chemikálií. Omezit jej podle vědců může cirkulární ekonomika

Znečištění naší planety se rychle dostává do stavu, kdy bude ohrožovat i lidi. Vyplývá to ze studie Stockholmského centra pro odolnost. Jako problém jeho tým vnímá především znečištění chemikáliemi, včetně plastů.

„Tím viditelným problémem jsou plasty. Těch je nyní na planetě objemově více, než kolik činí objem všech žijících savců včetně lidí. Z plastu se totiž uvolňují chemikálie anebo se z nich stávají mikroplasty. Jsou navíc úplně všude od špičky Mount Everestu až po hlubiny Mariánského příkopu,“ nastiňuje šíři zamoření reportér Jakub Lucký.

Čtěte také

Problematické jsou podle vědců ale i další látky, kterých lidstvo vyrábí na 350 tisíc druhů a jejichž objem rapidně narůstá. „Od roku 1950 se jejich produkce zpadesátinásobila a do roku 2050 se pravděpodobně opět ztrojnásobí. Mezi ty problémové patří pesticidy, antibiotika nebo i dlouhodobě škodlivé látky, které vydrží v přírodě, jako jsou třeba polychlorované bifenyly,“ popisuje Lucký.

Limity planety

Tým vědců ze Stockholmského centra pro odolnost, který nyní varuje před hrozící ekologickou katastrofou, navrhl již v roce 2009 kritéria, která je třeba sledovat, neboť překročení jejich limitů může mít velké dopady na celou planetu. „Je to klimatická změna, stav ozónové vrstvy, kyselost oceánů, ale také právě přítomnost nových chemikálií,“ jmenuje Lucký klíčové body ekosystému.

Čtěte také

Jen u poměrně malé části vyráběných chemikálií se přitom testuje vliv na zdraví lidí nebo zvířat. Ohrožují je ale i nepřímo. „Pesticidy způsobují vymírání hmyzu, tudíž bude problém s opylováním, což povede zase k vymírání rostlin,“ pokračuje.

Řešení podle stockholmských vědců spočívá v omezení produkce plastů a chemických látek doprovázené systémovou proměnou. „Oni doporučují přechod na takzvanou cirkulární ekonomiku. To je ekonomika založená na tom, že se věci používají opakovaně, jsou znovupoužitelné, to jsou třeba zálohované obaly. Anebo se používají takové materiály, u kterých je možná úplná recyklace,“ uzavírá Lucký.

autoři: Štěpán Pokorný , jkh
Spustit audio

Související