Petr Žílka ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Proč nad Hradem zavlály obří červené trenýrky? Jde o recesi, společenský vzkaz nebo znevažování státních symbolů? A co vlastně chce skupina Ztohoven takovými akcemi docílit? Do bratislavského studia Slovenského rozhlasu zdravím mluvčího skupiny Ztohoven a jejího člena Petra Žílku, dobrý den.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Žílko, vy jste musel odcestovat do Bratislavy, tak co děláte v Bratislavě? Máme snad čekat, že by standarta českého prezidenta zavlála nad Bratislavským hradem?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Nechte se překvapit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte tam tedy nějaké plány, co se týká právě aktivit vaší skupiny?

Čtěte také

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Ne, to jsem žertoval, jsem tady pracovně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já předpokládám, že tedy pracujete v rámci právě skupiny, ale každopádně nějakou mezinárodní spolupráci teď tedy na Slovensku nemáte, co se týká aktivit skupiny?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
To bych možná mohl upřesnit na začátek, skupina Ztohoven a její aktivity nejsou mým ani žádného jiného člena zaměstnáním, takže máme i své normální povolání, kterým se živíme a který nám pomáhá osvobodit se, abychom mohli, abychom mohli realizovat naše akce, abychom je mohli financovat a tak dál, takže jsem tady normálně jako ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže tam jste čistě ze svého občanského povolání teď v Bratislavě.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Přesně tak, přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To vyvěšení trenýrek nad Hradem, jak jste říkali, je vlastně součástí širšího projektu, do kterého patří i rozhovory. Ten, který právě teď spolu vedeme, v jaké fázi tohoto projektu se tedy nacházíme právě teď?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Nacházíme se na samotném začátku. Teďka vlastně to, co se stalo od soboty, tak byla taková první a nejmohutnější vlna reakcí, zejména tedy internetových médií a deníků, teďka přichází vlastně další vlna týdeníků, které se začínají zajímat o tu akci a nějakým způsobem už reflektují ty následné události. A z naší zkušenosti vlastně plyne, že po tom, co odezní tato vlna mediálního zájmu, tak vlastně následují zpravidla další, další zajímavé fáze, kdy se těmi akcemi třeba začnou zajímat i odborníci na média, na různé další oblasti podle povahy konkrétního projektu a ty pak často přicházejí i s několikaletým zpožděním, třeba co se týče nejslavnější akce skupiny Ztohoven, asi doposud toho atomového výbuchu v televizi, ten projekt se jmenoval Mediální realita, tak to je třeba projekt, který se vrací neustále. Často býváme oslovováni různými zahraničními výzkumníky, odbornými pracovníky, studenty, kteří zpracovávají diplomové a bakalářské práce, žádají nás, abychom nějakým způsobem třeba doplnili některé informace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když mluvíte, kam až ten projekt má vyústit, tak ten počátek tedy, to prosté vyvěšení červených trenýrek nad Hrad, tak to je pouze start?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Přesně tak. My tomu vlastně říkáme rozbuška a je to rozbuška, která vlastně způsobí to, že začne vznikat takzvaný mediální objekt. To je terminus technicus, který jsme si vyvinuli sami, abychom nějakým způsobem pojmenovali aktivity a akce, které děláme. A abych zjednodušeně popsal princip mediálního objektu, tak to vychází z toho, že potom, co proběhne samotná akce, která připoutá mediální pozornost, tak vlastně vzniká mediální obraz této akce, a to je i první informace a první nějaký dojem, který získá běžný divák, konzument zpráv. A ještě nedávno vlastně fungovala média tak, že u této info..., u tohoto stylu komunikace skončilo a lidé vlastně přijímali pouze mediální obrazy, ale díky rozvoji nových médií, internetu, sociálních sítí, vlastně dneska už média fungují úplně jinak. A to, co se vlastně děje poté, co vyjde najevo tento mediální obraz akce, tak vlastně jednotliví uživatelé, čtenáři, diváci začínají s tou informací pracovat dál a díky zejména sociálním sítím vlastně dávají té informaci, tomu mediálnímu obrazu jistou plasticitu, protože obohacují, komentují, přinášejí nová témata. A to je pro nás to zajímavé.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď mi tedy řekněte, prosím, oč vlastně tedy v celém tom projektu šlo? Šlo o to upozornit na prezidenta Miloše Zemana a jeho aktivity, s kterými vy nesouhlasíte, nebo jak jste říkal, že váš štvou, anebo tedy o to zkoumání fungování médií a reflektování u veřejnosti?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Vlastně úplně v posledku jde o to zorientovat se v tom, v jaké společnosti žijeme. A ty naše projekty vlastně vytvářejí takové zvláštní společenské situace a řekněme i jisté napětí, pokud se ta akce vydaří, které přináší úplně nový, nový druh, nový druh diskuse společenské, aspoň tedy pro nás.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V jaké společnosti žijeme podle těch dosavadních diskusí, podle těch dosavadních reakcí vaší optikou?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No, z mýho pohledu se ohromně jako vykreslila polarizace společnosti jednak samozřejmě na nějaké zastánce Miloše Zemana a na druhé straně odpůrce, ale není to tak jednoduché, protože i ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to není nic nového, že ne.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Samozřejmě, že ne, ale na základě dílčích témat, protože samozřejmě samotná politika Miloše Zemana je nakonec jenom jedno z mnoha témat, která tento projekt otevřel, to vlastně pro mě velmi zajímavé téma je například otázka vlastně toho, co reprezentují státní symboly a v posudku i to, kdo vlastně ty státní symboly naplňuje, čím, co vlastně vytváří českou státnost, jestli, jestli se česká státnost nějakým způsobem mění nebo je to jakási statická instituce, která, do které naši předci vložili určité významy a hodnoty a ty bychom měli ctít a uchovávat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale chápu to správně, že toto je až druhotný efekt toho, že jste vyvěsili ty trenýrky, že původně jste chtěli cílit pouze na Miloše Zemana, když vy jste sám říkal, že to bylo ryze osobní a adresné na Miloše Zemana a že doufáte, že to bylo dostatečně čitelné, když se právě bránilo to, že proč jste zrovna zvolili standartu prezidenta republiky, pakliže jste mířili konkrétně na osobu Miloše Zemana?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
To nepochybně, ale na začátku, to teďka mluvíme o tom, co vlastně bylo úplně na samotném začátku a ten projekt se vyvíjí a my vlastně záměrně necháváme celou řadu otázek otevřených právě proto, aby byl prostor pro hledání nových témat, aby vlastně ta nová témata mohla přicházet. Kdybychom chtěli nutně nějakým způsobem třeba, kdybysme měli nějaký aktivistický cíl ve smyslu svrhnout Miloše Zemana, tak bysme použili prostě jiné, jiné určitě i nástroje a výrazové prostředky. Kdybychom měli jasný cíl, tak bysme byli vlastně aktivisti, ale my nejsme aktivisti, my jsme umělecká skupina, to znamená, že pracujeme vlastně úplně jiným stylem komunikace a nelze vlastně to hodnotit tak, že by naše akce měla nějaký konkrétní cíl. My /nesrozumitelné/, že vlastně na začátku ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To mi řekněte právě, když říkáte, že jste, promiňte, my se nevidíme, takže ...

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No, povídejte.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale říkáte, jsme umělecká skupina, nejsme aktivisti, nebyl ale toto opravdu pouze aktivistický čin, protože ohledně toho, zdali šlo o umění, se rozproudila také velká diskuse. Jaké jsou vaše argumenty, že tady to byl umělecký počin?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
To je otázka na nějakého teoretika umění. V momentě, kdy umělec začne ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy sám říkáte, my nejsme aktivisti.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No, kdybysme byli aktivisti, tak máme, tak si stanovíme nějaký konkrétní cíl a za tím jdeme. Tady to není tak, že by byl nějaký jasný konkrétní cíl ve smyslu, jak jsem už jednou řekl, například svrhnout Miloše Zemana. My jsme chtěli vlastně nějakým způsobem znázornit náš pocit z toho, co je příznačný symbol pro Miloše Zemana a záměrně jsme zvolili hravý symbol, který lze vykládat mnoha různými způsoby, a to je prostě pro běžný, pro umění běžné, že má nejednoznačný výklad, že nechává velký prostor divákovi, aby si do něj vložil sám to, co v něm chce vidět nebo to, co v něm chce nějakým způsobem si interpretovat, takže z tohohle toho pohledu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A nemyslíte, že ten vzkaz ...

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
... my to vnímáme jako nástroj umělecký, nikoliv aktivistický.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Že ten vzkaz jste třeba trochu právě tím, že jste se dotkli těch státních symbolů, že šlo právě o standartu, tak že jste dali argument vašim odpůrcům, kteří by třeba pochopili nějakým způsobem recesi namířenou ke konkrétní osobě, která třeba vám může z nějakého důvodu vadit, ale už ne právě k tomu symbolu?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
To už je vaše interpretace, kterou vám neberu. Někdo to vnímá jako recesi, někdo vnímá jako vtip, někdo to vnímá jako hanebné vandalství, někdo to vnímá jako vydařený umělecký čin, to je samozřejmě, všechny tyto názory jsou nějakým, určitě součástí té diskuse, mají relevanci, a to nechávám jako na každém, ať si vyhodnotí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mluvčí skupiny Ztohoven a její člen Petr Žílka je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Já jsem četla rozhovor s vámi, pane Žílko, a panem Týcem, tedy spoluzakladatelem skupiny Ztohoven z července pro E15. Tam sebekriticky Roman Týc mluví o tom, že Ztohoven se doteď věnovali poměrně stereotypním tématům ve vztahu k aktivistickému umění jako takovému a že ta témata byla v podstatě tendenční, ať už aktivisticky nebo společensky. Není to vyvěšení červených trenýrek místo standarty přesně v tomto duchu jisté aktivistické tendenčnosti?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Právě že tady ta informace nebo tady ten, tady ta výpověď Romana Týce je z mého pohledu hodnotná z toho důvodu, že měl, že vlastně reflektujeme neustále nad, nad tím, co jsme udělali, a samozřejmě že v momentě, kdy jsme například instalovali jaderný výbuch do České televize, tak nám to tak nepřipadalo. A já si nemyslím, že to bylo nutně tendenční, ale zabývalo se to nějakými tématy, který, který v tý době už byly zpracovaný třeba nějakým způsobem nebo, nebo kopírovaly nějakou, nějakou výkladovou linku. On tím mířil vlastně k tomu současnýmu projektu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A když budeme mluvit o těch trenýrkách teď aktuálně.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Ano, ano, on tím mířil k tomu současnýmu projektu, který je souběžný s trenýrkami, to je projekt Paralelní Polis, který vlastně se zabývá tématy decentralizace, zabývá se vlastně implementací nových technologií do společnosti a zároveň také tím, jaký, jaký dopad tyto nové technologie mohou mít na pozici a legitimitu centrálních autorit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste určitě předpokládali nebo snažili jste se odhadnout, řešili jste různé scénáře té vaší akce, co bude následovat, každopádně to samozřejmě vyvolalo velkou otázku nad tím, jak je chráněn prezident, ředitel Útvaru pro ochranu prezidenta odchází ze své funkce, vy dokonce sám jste řekl, že je vám těch vojáků, tedy představitelů bezpečnostních složek, kteří nesou odpovědnost, vlastně líto, vy jste nečekali, že dojde na odpovědnost těch, kteří vás nechali v klidu se procházet po střeše Hradu?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
To šlo samozřejmě těžko odhadnout, jaká bude reakce na to, na podařený průnik, ale já si spíš myslím, že tito pánové jsou zástupné oběti, že vlastně pokud chceme hovořit o bezpečnostních otázkách, tak přesně z mého pohledu je mnohem důležitější hovořit o té červené barvě, o té rudé barvě těch trenek, to znamená bezpečnostních rizicích spojených s osobou Miloše Zemana a jeho poradci. Dějou se tak šílené věci, jako je to, že jedním z poradců Miloše Zemana je Zdeněk Zbytek, osoba velmi úzce napojená na ruské oligarchy, nebo, nebo pan Mynář a další. Tohle to jsou bezpečnostní rizika dokonce pojmenovaná Bezpečnostní informací službou a pokud ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale teď třeba ...

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
... máme hovořit o bezpečnosti, tak my jsme mířili spíše na bezpečnost v tomto smyslu, takže vlastně místo toho ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, a nepřikryjí třeba ...

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
... se teďka vyzdvihuje otázka bezpečnosti Pražského ... Dobře, tak povídejte.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... červené trenýrky, promiňte, ano, právě teď to říkáte, místo toho se vyzdvihuje teď otázka bezpečnosti Pražského hradu, nepřikryly červené trenýrky přece jen trochu některá témata, na která by se Miloši Zemanovi odpovídalo složitěji než na to, aby zareagoval na vaši akci, tak jak zareagoval?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Tak Miloš Zeman, na to už jsme zvyklí, reaguje na to, na co chce. Tam, kde se mu nechce reagovat, tak vyšle Jiřího Ovčáčka a ten, ten prostě překryje ten problém svými silnými výroky. To je, to je taková taktika, je zjevná a opakuje se ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Což podle vašeho, podle vašeho vyjádření je dobře.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Ale opakuje se i tady.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vašeho vyjádření je to dobře, protože v rámci určité mystifikace vy říkáte, že Jiří Ovčáček je členem skupiny Ztohoven.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No v tomhle tom případě samozřejmě Jiří Ovčáček se zachoval tak, jako kdyby, jako kdyby byl druhým mluvčím skupiny, to znamená, jakoby nám přihrával mediální prostor a snažil se o to, abychom, abychom v médiích byli co nejvíce, aby se ten problém trenek co nejvíce rozmáznul. Vlastně přiložil tam ještě mnoho dalších významů, které vlastně nahrávají široké veřejnosti v tom, aby si z toho mohla dělat ještě, ještě větší srandu než, než ze samotného aktu a čili nám nezbylo nic jinýho, než prozradit, že to je celý koordinovaná akce a že Jiří Ovčáček je členem skupiny infiltrovaným na Hrad.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Další z mystifikací skupiny Ztohoven. Vy jste také mluvil o tom, pane Žílko, že Hrad má být jaksi veřejně otevřený, je to instituce, kam chodí turisté, ale teď to vypadá, že se rozhořela diskuse i právě v návaznosti na vaši akci o zavedení třeba bezpečnostních rámů na Hrad. Nemohli jste třeba právě naopak způsobit to, že Hrad se více uzavře?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No to nemyslím, že jsme to způsobili my, to způsobují ti, kdo o bezpečnosti Hradu rozhodují. Ale mně to právě přijde jako ohromně zajímavý příklad právě té reakce státní moci, která obnažuje její slabé stránky a tady v tom případě si myslím, že okolo Hradu by se měla rozhořet naopak debata, jaká je role Hradu jako součásti demokratických institucí, které mají ze své podstaty vlastně býti otevřené veřejnosti, koneckonců jsou financovány z daní daňových poplatníků, takže veřejnost má nárok na to ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A čekal byste kdekoliv jinde na světě, že v reakci na takovouhle akci by se Hrad ještě více otevřel? Přece je asi logické, že to, že se někdo prochází po střeše, což rozhodně asi nepatří k veřejným prostorám Hradu, že na to zareagují bezpečnostní složky. S tím jste přece musel počítat.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Já neříkám, já neříkám, jak se má otevírat nebo zavírat. To, co my jsme chtěli poukázat, je i vlastně role Hradu jako jednak historického místa, který nese celou řadu společenských hodnotových konotací z minulosti, ale chtěli jsme poukázat na roli Hradu v současnosti a o tomto diskutovat. Já neříkám, jestli se má zavírat nebo uzavírat, ale žijeme ve společnosti 21. století a nemyslím si, že Hrad by měla bejt zakonzervovaná památka, jenom jakási výkladní skříň historické minulosti, ale pokud tam sídlí prezident a prezident tam sídlí, tak bychom měli hovořit o Hradu jako demokratické instituci. A z toho důvodu ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak sledujete tu diskusi?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Já bych ještě jenom, ještě zareagoval na paralelu k těm zahraničním místům, protože to je často používaná, často používaný argument, že něco takového by se v Anglii nebo v Americe nemohlo stát, ale stačí se podívat na historii třeba Westminsteru konkrétně, londýnského parlamentu, kde opakovaně došlo k průniku aktivistů, kteří tam často strávili i několik hodin a nikdy vlastně nenásledovala tak hysterická poptávka po nějakých razantních bezpečnostních řešeních, čili ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To jste uvedl ten britský případ, ale v tom americkém na Bílém domě byste se takto procházel?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No, vy chcete srovnávat Pražský hrad s americkým Bílým domem? Jako sídlo provinčního dědka se sídlem amerického prezidenta? To je přece úplně něco jinýho.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak já se ptám ohledně bezpečnosti. Já se ptám ohledně bezpečnosti. Zajištění bezpečnosti prezidenta státu.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
Hm. No, tak záleží taky, kterého státu. Samozřejmě že prezident České republiky zdaleka není tak exponovaná osoba jako asi americký prezident nebo ruský prezident nebo čínský prezident, jako kdo by, kdo by měl zájem na tom nějakým způsobem ho, často se mluví o bombě, že tam někdo mohl přinést bombu, kdo by měl zájem na tom házet na Pražský hrad bombu? Já si nedovedu představit, kdo by jako tohle to mohl chtít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to asi nemusíme si tady teď představovat, ale řekněte mi, když mluvíme o tom, o té akci ...

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No, jestli si dovedete představit, tak jako o tom můžeme hovořit, ale já právě jsem chtěl poukázat na to, že je to otázka nějaké míry a vyvážení. A jako skutečně Miloš Zeman nikoho nezajímá. Je to, je to prostě jenom nástroj několika mocenských kruhů v tom, jak se dostat do evropské politiky, jak jí, jak jí nabořit, jak vlastně nějakým způsobem rozšiřovat diktátorské tendence z východu na Západ, ale jenom nástrojem. Celá jeho rétorika ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když to nikoho nezajímá, tak jak si představujete, že může takto nabourávat velmi?

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
No protože jako pořád ještě Česká republika je členem Evropské unie a má, má důležité slovo v některých rozhodováním, má i právo veta v leckterých situacích, takže samozřejmě tam, tam jako Miloš Zeman jakožto zástupce České republiky ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tam ale spíš rozhoduje vláda, není to tak.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven
--------------------
... může, a taky to dělá, tropí mnoho, mnoho zejména teda diplomatických škod České republice. O tom, o tom asi není třeba nějak dlouze hovořit, to prostě všichni víme a vidíme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl mluvčí skupiny Ztohoven a její člen Petr Žílka. Děkuji vám za to, na shledanou.

Petr ŽÍLKA, člen a mluvčí skupiny Ztohoven

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: heš
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...