Petr Kajnar, primátor Ostravy

Mlha promísená se smogem, limity pro polétavý prach překračovány o 100 až 200 %, doslova nedýchatelný vzduch, tedy něco, co by většina lidí vůbec nechtěla zažít a zároveň něco, co obyvatelé Ostravska zažívají až nepříjemně často. Dnes a včera zatím naposledy. Platí zároveň mnohá životní omezení, málo se větrá, děti nesportují, hromadná doprava je zdarma, lidé by neměli používat auta a vlastně by bylo nejlepší, kdyby vůbec nevycházeli ze svých domů. Už je to rok a půl, co město Ostrava podalo žalobu na stát, že nic nedělá proti znečišťování tamního ovzduší. Jaký bude její výsledek a kdy se v Ostravě bude dát normálně dýchat, to jsou otázky pro dalších Dvacet minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Do Ostravy zdravím tamního primátora Petra Kajnara. Dobré odpoledne.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám také facebookový profil, na kterém, nebo skrze který se můžete ostravského primátora Petra Kajnara ptát na věci související zejména s životním prostředím na severu Moravy. Jak se vám teď dýchá, myslím teď úplně konkrétně, pane primátore, v Ostravě?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Tak já to nějak zvlášť nepociťuju, že by to bylo extra špatné, myslím si, že v tuto chvíli ty limity jsou překračovány, ale ne třeba 10krát, jak to bývá za zimní smogové situace, to je opravdu potom špatné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V jaké fázi je vlastně váš soudní spor s českým státem, respektive vládou?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
No, ve fázi, že soud, někde na soudě to leží na stole a pravděpodobně se čeká, až to přijde na řadu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte představu, kdy to bude? Ono je známo, že správní žaloby jsou na jaksi trochu dlouhé lokte, ale přesto?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Jako soud nás neinformoval jako město, kdy to bude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co je vlastně cílem statutárního města Ostrava touto žalobou, k čemu chce stát nebo vládu dotlačit?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Tak je pravda vlastně, že minulé 4 roky jsme upozorňovali ministerstvo životního prostředí, ale přístup státu byl laxní, tak po dlouhé době váhání jsme v době, kdy vládla Fischerova vláda a slíbila, že přijede do Ostravy a nakonec to odvolala tenkrát, nepřijela, tak jsme se rozhodli, že už vlastně nemůžem čekat, jestli na ministerstvu životního prostředí nebo na místě premiéra bude někdo, kdo zrovna bude mít náladu řešit naše problémy a podali jsme žalobu na stát.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, pane primátore, já vím, to myslím naši posluchači vědí, o tom jsme je dostatečně informovali, ale mě by zajímalo, co tou žalobou chcete získat? Co by měla vláda, ministerstvo životního prostředí či dopravy, které jsou konkrétně v té žalobě zmiňovány, udělat, /výpadek signálu/?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Tak je třeba říct, že především jsme sledovali, že tím, že vytvoříme tlak na vládu. Já si myslím, že i do jisté míry se to podařilo, protože myslím si také, že vláda není pod jedním tlakem řekněme jak mediálních prostředků, tak tady lidí ze severní Moravy, tak Evropská unie upozorňuje na to, že tady není dobré ovzduší, čili je to jeden ze způsobů, jak přimět vládu k tomu, aby začala jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále jsem se, moc se omlouvám, pane primátore, nedozvěděl, co konkrétně byste po vládě chtěli?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Tak dobře tedy, to znečištění ovzduší tady způsobeno dopravou, lokálními topeništi, průmyslem a příspěvky z Polska, takže to jsou všechno věci, které nelze z pozice primátora města, nebo dokonce většina z nich ani ze z pozice kraje řešit, ale musí se to řešit z pozice vlády, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu, ptám se na jinou věc, ptám se na to, jestli chcete po vládě, aby iniciovala vznik zákona, který řekněme zakáže lokální topeniště nebo zakáže vyjíždět autům do Ostravy nebo něco podobného.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Ano, rozumím vám. Tam je třeba říct, že těch opatření, které je třeba provést, je celá řada. Když to vyjmenuju v dopravě, ještě bych začal takhle víte není jednoduché, není žádné opatření, které byste učinil jakkoliv třeba razantně, které by tu situaci zlepšilo, protože těch zdrojů je řada, tak se musí přijmout i řada opatření. Pokud bych je měl vyjmenovávat, tak v dopravě je to třeba skutečně vytvoření dobrého zákona na nízkoemisní zóny, které budou jednak sankcionovat řidiče, když vyjedou ve špatném ovzduší, jednak vlastně taky v dopravě, třeba budou podporovány nízkoemisní typy dopravních prostředků veřejných.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. Mimochodem, když už jsme u nízkoemisních zón, vy jako statutární město Ostrava nemůžete vyhlásit nízkoemisní zónu podobně jaká byla vytyčena po podobném soudním sporu třeba v Mnichově?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Ten zákon je postaven tak, že my jsme nechali Centru dopravního výzkumu v Brně studii, jestli podle toho zákona můžem účinně tady řídit dopravu v době smogové situace. Předběžné výsledky ukazují, že spíš ne. A protože tam jsou třeba, že je nutno zachovat náhradní trasy. Navíc skutečně to, to není tak, že by to znečištění bylo třeba v centru města, kam bychom zabránili vjezd vozidlům, to znečištění je tady v Ostravskokarvinské pánvi plošné, takže nemá dokonce smysl, aby to byla jenom Ostrava, pokud by to neudělala ostatní města. Čili pokud by se to mělo udělat, já bych tady chtěl říct, že se zlepšil přístup ministerstva životního prostředí velmi podstatně v poslední době, takže vlastně na můj návrh ministr životního prostředí pan Chalupa nechal zpracovat nebo slíbil, že zadá studii, která tohle bude řešit v celém ostravskokarvinském regionu komplexně, ale ten zákon tohle zatím neumožňuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale vy, jak sám říkáte, pane primátora, pan ministr Chalupa nechal zadat zpracování studie, která by, ona sama bude řešit problém v Ostravskokarvinském revíru a znečištění vašeho ovzduší, to je trošku řešení na dlouhé lokte, nemyslíte?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Abychom si rozuměli. Já jsem dopravu uvedl jako příklad. Ten zákon o nízkoemisních zónách je jako jedna z možností a jako jeden příspěvek, jak zlepšit ovzduší. To samotné to, i kdyby se to realizovalo, tak se určitě nestane to, že od té doby, kdy se bude realizovat, už se nebudou překračovat limity, protože těch zdrojů je hodně, takže tam třeba ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak pojďme, prosím, pane primátore, k těm dalším zdrojům, vy jste jmenoval lokální topeniště.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Tak je to třeba průmysl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak a zůstaňme u průmyslu, lze si vůbec podle vašeho názoru v Ostravě či okolí představit lepší nebo kvalitnější ovzduší, když v ostravskokarvinském prostoru stojí ocelárna ArcelorMittal, chemička /nesrozumitelné/, farmaceutická firma Ivax, výrobce izolace Rockwool, jmenoval jsem zhruba těch 5 největších. Lze s těmito podniky mít vůbec lepší ovzduší?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Já se domnívám, že je to možné toho docílit, protože vlastně některé ty podniky ještě nepoužívají nejlepší dostupné technologie. Na druhé straně tam je třeba si uvědomit, že právě v zimním období je příspěvek znečištění ovzduší z Polska velmi velký a ty podniky, které jsou v Polsku a mají třeba i stejný výrobní charakter, ty podniky nemusí dodržovat tak přísné limity jako u nás, protože Polsko si vyjednalo limity, které jsou zhruba 3krát větší zhruba do roku 16 až 18, takže v okamžiku, kdy tady ty podniky jsou tlačeny do toho, aby dodržovaly limity, tak ztrácejí konkurenceschopnost, což je velmi nepříjemné a máme tady třeba právě ArcelorMittal, dříve Nová huť a ta produkuje železo. Stejný podnik je právě v oblasti Katovic a Polska a ty vlastně nemusí investovat do toho, čili jak říkám, je to ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak velká část, pane primátore, emisí přichází z Polska?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
No, to je taky předmětem řekněme jakéhosi budoucího výzkumu a zjišťování. Jsou projekty v běhu, které by to měly zjistit. Na druhé straně dneska existuje řada způsobů modelování podle šíření směru větru a tak dále, které může alespoň částečně tohle říct a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A myslíte, když teď poslouchá Dvacet minut Radiožurnálu někdo, kdo žije přímo v těch nejpostiženějších oblastech, že je rád, když říkáte, že existují nějaké, řekněme, procesy, kterými se dá zjistit, jaká část jde z Polska a že bude zpracována nějaká studie? Po pravdě řečeno, nemělo město Ostrava začít na těchto věcech pracovat už dříve?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Po pravdě řečeno nemělo ministerstvo životního prostředí a Vláda České republiky na těchto věcech pracovat už dříve?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemělo statutární město Ostrava daleko dříve upozorňovat možná takovými nástroji jako je správní žaloba vládu, že podle vašeho názoru nečiní?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
A myslíte, že je normální, aby město žalovalo vládu?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslíte, že to není normální?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
No, úplně ne. Ukažte mi, které město v České republice už žalovalo vládu?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Například ve Spolkové republice Německo Mnichov a docela úspěšně.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
To ano, ale u nás? Já jenom říkám, že samozřejmě ta žaloba byl poslední krok a byl to výraz určité nemohoucnosti se dovolat řešení těhle problémů. Tady je třeba říct, že Ostrava nemá k tomu žádný nástroj, aby ovzduší zlepšila, všechny ty nástroje jsou v rukou státu a pokud stát je nezačne využívat, tak se to ovzduší nezlepší. Ale jak už jsem říkal, v poslední době ministerstvo životního prostředí se zdá, přistoupilo k řešení toho problému seriózně, začíná vlastně otvírat a startovat řadu opatření, které by mohly pomoct a zase řekněme si jednu věc, průměrný hodnota polétavého prachu v Ostravě je 38 mikrogramů na metr krychlový za celý rok, to je stejná hodnota jako v Paříži třeba. Město Ostrava, průměrná hodnota evropských měst je /výpadek signálu/ takže ten vzduch tady celoročně nepatří, není tak, nepatří k těm nejhorším. Největší svízel je právě na podzim a v zimě, kdy se vytvoří díky tady specifickému počasí vlastně smog, který je tvořen nízkou přízemní mlhou a toho, co do toho je, čili to, jak říkám, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Moc se omlouvám, pane primátore, vy teď popisujete situaci, kterou bezesporu už po mnoho let v ostravskokarvinském regionu zejména její obyvatelé znají a vědí, kdy jsou ta nejhorší období. Možná teď je čas na to bavit se o tom, jestli statutární město Ostravy vyčerpalo veškeré své možné nástroje proto, aby s tím něco udělalo?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Nemáme žádné naše nástroje. Neexistuje nástroj, který by Ostrava měla, kromě toho, že třeba bude ze svých peněz investovat do zlepšení vozového parku, aby snížilo znečištění ovzduší. To já znovu opakuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak to je jeden nástroj. Má statutární město Ostrava možnost účasnit se coby řekněme připomínkové místo ke studiím EIA, tedy studiím dopadu na životní prostředí například při rozšiřování provozu oceláren?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
No, bezesporu ano, ale je to jenom jeden, jedna z připomínek nebo z věcí, které řekněme potom ministerstvo životního prostředí a jeho orgány krajské berou v potaz.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Minimálně podle zdrojů, které jsou soustředěny na webové stránce Ecolist, to vypadá, že u několika posledních rozšíření provozů jako například rekonstrukce zařízení na odlévání oceli ArceloruMittal se město Ostrava vůbec neúčastnilo EIA.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
To určitě není pravda. My jsme vlastně nebo náš odbor životního prostředí, který je taky státní správou, k tomu vydává stanovisko, prochází to přes radu, navíc, pokud jsem dobře informován…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud k tomu váš odbor vydává stanovisko, je to zapracováno jako připomínka do EIA a jde to k úředníkům ministerstva životního prostředí?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Bezesporu ano. Ale já jenom chci říct, že zrovna tohle, tenhle typ provozu částečně nebo velmi odlehčil nebo pokud by byl vybudován, si myslím, že není vybudován, nebo je to ve stádiu příprav a nejí jisté, jestli investor do toho provozu půjde, tak by to zlepšilo ve výsledku životní prostředí v Ostravě, protože by to odbouralo některé staré typy výroby, které zatěžují ovzduší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, v ostravském studiu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu je tamní primátor Petr Kajnar. Vy jste si, pane primátore, jist, že všichni velcí znečišťovatelé, a teď se prosím bavíme o průmyslu v okolí Ostravy a Karviné, že všichni velcí znečišťovatelé na Ostravsku dodržují zákonné emisní limity a že jejich veškerá zařízení odpovídají patřičným normám?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
To si samozřejmě jist nejsem, protože pracuji na kontrole těch zařízení. Ale na druhé straně Česká inspekce životního prostředí nepochybuji o tom, že poměrně kvalitně sleduje a ono se to dá zjistit určitě i ze vstupu, kolik uhlí spálí, protože se ví, když se spaluje uhlí, kolik tam jde z toho emisí a jakých, takže tyhle věci lze vyhodnocovat, a nejenom měřit, ale řekněme i nějakým způsobem dopočítat, že to sleduje a tam je třeba říct, že vlastně postupně jsou všechny ty firmy nuceny zlepšovat ty výstupy z toho provozu, to znamená snižovat limity, protože krajský úřad, ale zase státní správa, to znamená ministerstvo životního prostředí prakticky jim ty limity zpřísňuje, čili to je jedna věc. Druhá věc, když už jsme u toho průmyslu, to je taky, pokud jsem informován, tak zase ministerstvo životního prostředí na tom docela začalo pracovat. Bez pomoci státu v prostředí, kdy v Polsku vlastně nejsou ty podniky nuceny k tomu, nejsou už dneska ty podniky třeba schopny ty emisní limity snižovat, to znamená, pokud se mají dostat na nejlepší dosažitelné technologie, to znamená technologie, které už nelze udělat líp, aby mohly vyrábět s menším znečištěním, tak musí investovat. A to jenom říkám, tady je třeba možnost pro vládu vyjednat, mám pocit, že to vláda v téhle chvíli dělá, neposílá mi k tomu jako kdyby postup a podklady, takže nevím, ale vím, že se snaží vyjednat podporu z Evropské unie tak, aby neodporovala Úřadu hospodářské soutěže a porušení /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím a, pane primátore Kajnare, co by měla podle vašeho nebo pokud si představujete, že by vláda tímto směrem měla činit, měla by vláda nějak jednat s Poláky, aby tolik emisí nepřicházelo přes hranice?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
K tomu asi před 14 dny došlo nebo před měsícem, pan ministr Chalupa vlastně se sešel se svým protějškem v Polsku a podepsali memorandum o spolupráci, takže řekl bych, že určitý tlak z regionu, který je dán třeba tím, že jsme psali dopisy, že jsme jednali, že jsme vymáhali možná i tou žalobou přispělo k tomu, že konečně ministerstvo vlastně podepsalo jakousi dohodu o spolupráci, která je samozřejmě začátkem toho, že by mohlo dojít ke snížení, ale bez té dohody, bez nějakého prvního kroku to samozřejmě nebude možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem vy věříte, pane primátore, že s tou žalobou na stát nebo na vládu uspějete?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
No, já bych byl rád, kdybychom neuspěli, to znamená, kdyby soud, až se k tomu za několik let dostane řekl podívejte se, mezitím stát všechno, co tady píšete, splnil a už je to v pořádku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdyby rozhodoval teď hned?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Kdyby rozhodoval teď hned, tak si myslím, že bychom uspěli bezesporu. Tam je, to je porušení ústavní Listiny základních práv a svobod, kde je deklarováno, že máme právo na nebo lidé mají právo na zdravé životní prostředí a potom stát definuje, co je to zdravé životní prostředí a to definuje právě třeba těmi limity znečištění. Takže v okamžiku, kdy stát na jedné straně říká máte právo a na druhé straně říká my vám řeknem, co to je to vaše právo, to znamená, určitý limity nejsou dodržovány, tak stát musí jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak se vám vlastně jedná s těmi velkými průmyslovými podniky, pane primátore?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Já s nimi nejednám, já nejsem kompetentní s nimi jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy vůbec nejednáte s velkými podniky?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Ale tak samozřejmě jednáme, ale je to tak na úrovni jako, když my dva si zajdem na oběd a budeme se bavit o tom, že byste mohl mít možná větší plat, tak by mi řeknete no, jo, to bych měl mít, a já řeknu já si to taky myslím, ale to je tak všechno. Já s těmi řediteli mohu sedět a řeknu jim, že se mi to nelíbí třeba jejich postup, ale to je tak všechno, co mohu udělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu vy jako představitel statutárního města nebo vůbec celé statutární město můžete podat ke krajskému úřadu podnět k přezkumu závazných podmínek provozu zařízení, které například podle vašeho podezření tak úplně nesplňuje dané podmínky a znečišťuje prostředí.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Tak já bych řekl, že krajský úřad docela vlastně dneska nastavil limity, které jsou už dneska poměrně velmi tvrdé pro ty podniky, tak jim nastavuje ještě přísnější. Já si nemyslím, že by tam bylo dost prostoru a úřad pro další snižování nebo v nejbližší době a úřad ví, nebo lépe řečeno předpokládám, že úřad jedná tak, jak má. Já bych možná ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane primátore, jenom rozumím tomu teda správně, když vás poslouchám, když mluvíte o tom, co by mohla a co už udělala vláda či ministerstvo životního prostředí a co by mohl a udělal kraj, tak ono vlastně všechno jde správným směrem, akorát klima v ostravskokarvinské oblasti není tak úplně ideální stále?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Nejde správným směrem. Tady je třeba říct pro představu, protože to řada lidí neví, že v sedmdesátých a osmdesátých letech v ostravskokarvinské aglomeraci se vypouštělo 300 tisíc tun polétavého prachu, 300 tisíc tun. Zhruba od roku 2000, protože došlo k útlumu tomu průmyslu, navíc podniky investovaly, tak se to snížilo 50krát na 6 tisíc tun polétavého prachu. Dovedete si představit, co je to 50násobné snížení proti sedmdesátých a osmdesátých let? A těch 6 tisíc tun se řekněme tím tlakem krajského úřadu, který patří pod ministerstvo životního prostředí dál postupně snižuje. Teď ArcelorMittal uvedl odprášení severní části aglomerace, to je snížení asi o 200 tun. Čili ono to jde dolů a jenom to říkám proto, že dosáhnout prvních řekněme 90 % zlepšení jde relativně neříkám, že snadno, ale jde to lépe, než potom to znečištění odstranit téměř úplně na nulu. A když se podíváte třeba na srovnatelná města jako je Brno a Praha, tak jsem přesvědčen, že v těchto dnech, nebo jsem si jist, že Brno má překročené limity téměř úplně stejně jako je to dneska v Ostravě a nemá tam takový těžký průmysl. To říkám jenom proto, že dosáhnout zlepšení ovzduší tady znamená nejenom stlačit těžký průmysl, protože, i kdybychom ho zavřeli, tak bude docházet tady k těmhle situacím, ale musíme zlepšit všechny tři oblasti, to znamená příspěvek z Polska, lokální topeniště a dopravu a to vyžaduje seznam asi 20 opatření, které nelze udělat bez finanční podpory vlády a bez řekněme toho, že vláda skutečně začne jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, poslední otázka, pane primátore, jak vysokou částku byste odhadoval, že by mohla tu situaci alespoň trochu řešit?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Já jsem dneska optimistický, protože vláda skutečně začala jednat. Odhaduji, že se můžem dostat na takovou slušnou evropskou úroveň, to je kolem těch 25 mikrogramů z těch dnešních 38 během ne dřív než 10 let a částka se podle mě bude pohybovat v desítkách miliard korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane primátore, díky za váš čas i za váš komentář. Petr Kajnar, primátor Ostravy byl hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Hezký večer.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/:
Hezký večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. I já vám posluchačům přeji příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio