Oprava Barrandovského mostu: Opozice se chystala na kolaps dopravy, zpoždění jsou v minutách, říká Scheinherr

Vedení pražského magistrátu si během přípravy rozsáhlé opravy hojně užívaného Barrandovského mostu užilo velkou dávku kritiky. Co přinesly první týdny rekonstrukce? Jak na omezení reagují řidiči a další účastníci dopravy v hlavním městě? Vladimír Kroc se ptal Adama Scheinherra (Praha sobě), náměstka primátora Prahy odpovědného za dopravu.

Kolaps nenastal, ale vy jste na dnešní tiskové konferenci tvrdili, že doprava se kvůli opravě Barrandovského mostu výrazně nezhoršila. Nemůže to být i tím, že už předtím to bylo dost špatné?

Tak pracujeme s tím, co máme. V Praze pracujeme i na budování okruhu, na rozvoji tramvajové sítě, sítě metra, stavíme metro D – to jsou všechno projekty, které do budoucna pomohou odlehčit dopravě celkově. V rámci možností Barrandovského mostu jakožto nejvytíženějšího mostu v České republice – projede tam až 150 tisíc automobilů denně – tak si myslím, že se to zvládá celkem plynule. Zpoždění, která nastávají, se předpokládala, že budou desítky minut až hodiny a jsou maximálně v nižších jednotkách minut.

Čtěte také

Na začátku rekonstrukce Barrandovského mostu jste řekl, že jste jednali s 57 městskými částmi a středočeskými obcemi a že zájem z jejich strany velký nebyl. Jak si to vysvětlujete?

Je to různé. Některé městské části byly velice aktivní, některé se věnovaly přípravě, některé méně. To záleží, městská část od městské části. Samozřejmě že Praha má 57 městských částí, ale přímo dotčených problematikou mostu jsou nižší jednotky.

Opoziční zastupitel za ODS, starosta Prahy 13 David Vodrážka kritizoval – pravda, tedy na začátku té rekonstrukce – že příprava objízdných tras prý byla chaotická a že jste ji údajně nekoordinoval s městskými částmi, ani s Ředitelstvím silnic a dálnic, ani se Středočeským krajem.

Není to pravda. Máme za sebou měsíc provozu a vidíte, že ani na objízdných trasách nedochází k nějakým komplikacím. Neprobíhají významná omezení, která by způsobovala kolapsy.

Jinými slovy jste to podle vás konzultovali včas?

Čtěte také

Samozřejmě, s Ředitelstvím silnic a dálnic to bylo prioritně projednáváno téměř dva roky dopředu.

Vedení města prý začalo se starosty intenzivněji komunikovat teprve v únoru letošního roku, po silném tlaku ze strany obcí a městských částí.

Není to pravda. První komunikace proběhla už v únoru 2020. To bylo projednáváno i na výboru pro dopravu, kde jsou starostové přítomni, dokonce i pan starosta Vodrážka.

S dotčenými městskými částmi to bylo projednáváno rok a půl dopředu. Už na konci minulého roku se k tomu oficiálně vyjadřovaly a dávaly k tomu další podněty a připomínky. Takže není možné říkat, že jsme začali projednávat až teď v únoru.

David Vodrážka směřuje kritiku přímo na vás osobně. Cituji, co řekl: Téměř nulové schopnosti komunikovat a koordinovat stavbu způsobily podle něj nedostatečnou připravenost objízdných tras v dotčených městských částech. To je něco osobního?

Čtěte také

Asi to není osobní, spíš si pan Vodrážka potřebuje udělat kampaň. Celá opozice se připravovala na to, že nastane kolaps dopravy a chtěli z toho vytěžit co nejvíce. Já si myslím, že to, jak rekonstrukce probíhá, je naopak dokladem, že já jsem tu práci odvedl, co nejlépe jsem mohl.

Dovolím si říct, že jsme tři roky věnovali přípravě objízdných tras, rekonstrukci návazných komunikací, důležitých radiál. Ještě v minulém roce to bylo posíleno, abychom to všechno zvládli. Mohu jmenovat rekonstrukce Modřanské, rozšíření Strakonické ulice. Dokonce jsme si s dopravními inženýry vytipovali kritická místa na objízdných trasách a ty jsme stihli stavebně připravit – a realizovat – aby se posílily. To znamená projít územním řízením, stavebním povolením.

Například vratná rampa na Lihovaru, která nahrazuje ten zrušený směr za zbouranou rampu ze Strakonické: denně ji využívá 6 tisíc řidičů. Nebo zkapacitněná křižovatka na sjezdu a nájezdu z Barrandovského mostu s Modřanskou ulicí, kde zase došlo k rozšíření jednoho jízdního pruhu o odbočovací jízdní pruh. Ty tam vznikly dokonce dva. Toto všechno, dovolím si říci, že nikdy v historii města nebylo takto důkladně připravováno pro žádnou jinou rekonstrukci.

Kolik let Barrandovský most do rekonstrukce přesluhoval a kolik bude jeho oprava stát? A jaký význam v dopravním systému Prahy má podle náměstka Adama Scheinherra připravovaný Dvorecký most? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.

autoři: Vladimír Kroc , jkh