O reformě veřejných financí s Bohuslavem Sobotkou

26. červen 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu z Poslanecké sněmovny přeje dobrý poslech Jan Pokorný, hostem je ministr financí Bohuslav Sobotka z ČSSD. Dobrý den. Když dovolíte probral bych s vámi něco z konceptu reformy veřejných financí, i když spíš bych si dovolil jít třeba o několik kroků dál, protože s ní souvisejí další kroky například údajně konec třetiny státních institucí. Je to tak, když jsem četl vyjádření Zdeňka Škromacha na tohle téma?

Host (Bohuslav Sobotka): Je to jeden ze závěrů. Reforma se snaží v příštích letech dosáhnout toho, aby se zpomalilo tempo zadlužování a chceme šetřit všude tam, kde je to na místě a myslíme si, že stát by mohl zeštíhlit tak, aby zajišťoval do budoucna ty funkce, které budou skutečně potřeba.

Moderátor (Jan Pokorný): Ta jedna třetina ústředních státních orgánů to je reálné číslo?

Host (Bohuslav Sobotka): To je, to je, je to o tom, abychom snížili jejich počet. My například připravujeme plán zrušení Fondu národního majetku, myslím si, že je možné některé státní úřady sloučit a dokážu si i představit, že po příštích volbách tady bude i méně ministerstev.

Moderátor (Jan Pokorný): U některých je možná pravděpodobně jasné, že zaniknou, o některých hůř, prý bude nějaký audit, který zjistí, která eventuálně i ministerstva i jiné orgány by přišly na řadu.

Host (Bohuslav Sobotka): My jsme první audit pracovně teď realizovali jako jakýsi pilotní projekt v uplynulých měsících a ty výsledky nejsou, nejsou příliš potěšující, protože

Moderátor (Jan Pokorný): Tady čtu v novinách ministerstva šetřit nehodlají.

Host (Bohuslav Sobotka): No výsledkem toho bylo, že ministerstva velmi, velmi obtížně definovaly své priority a velmi obtížně definovaly návrhy na jednotlivé úspory. Ale nová rozpočtová pravidla budou obsahovat určité motivační prvky pro správce kapitol, aby se snažili šetřit. Ale jde o to, že tady proběhla reforma veřejné správy, řada pravomocí se přenesla na kraje a na obce a ta ústřední státní správa již neodpovídá ve své podobě této nové struktuře. Současně vstupujeme do unie a i Evropská unie bude vykonávat určité pravomoce, které do té doby byly vykonávány na národní úrovni a to jsou dva klíčové důvody pro to, aby se ty ústřední orgány státní správy reformovaly a já myslím, že to veřejnosti dlužíme takovéto změny.

Moderátor (Jan Pokorný): Jako ministr financí asi máte názor na to, které ústřední státní instituce jsou zbytné a které ne.

Host (Bohuslav Sobotka): Já musím říci, že nemám ambici teď tady od tohoto zeleného stolu říkat, které instituce by se měly zrušit. My potřebujeme důkladné analýzy.

Moderátor (Jan Pokorný): Já jsem se neptal, které potřebují zrušit, ale které jsou zbytné a které ne.

Host (Bohuslav Sobotka): Já si myslím, že zbytné jsou právě ty, o kterých jsem hovořil. Ty, které se z hlediska své činnosti zaměřovaly na výkon pravomocí, který již dnes je někde jinde na jiných úrovních ať už na těch samosprávných nebo na té úrovni nadnárodní.

Moderátor (Jan Pokorný): Vaši straničtí kolegové ze severních Čech mají jasno. Zrušit například ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho ministr Pavel Němec tvrdí, že je to způsobeno tím, že vaše strana ČSSD tohle infrastrukturní ministerstvo neovládá. Co říkáte vy?

Host (Bohuslav Sobotka): Rušení ministerstev je atraktivní mediální téma, ale není to to jádro reformy veřejných rozpočtů. Je to proces, který musí nutně doprovázet tu reformu ústředních orgánů státní správy a my tam nemáme jenom ministerstva. Myslím si, že lze ten počet ministerstev snížit, ale to samo o sobě nebude znamenat ty klíčové úspory. Naším cílem je, aby příští tři roky klesl počet zaměstnanců veřejného sektoru o šest procent, to znamená celkem o devětadvacet tisíc tabulkových míst a to samo o sobě by mohlo znamenat zeštíhlení státní správy.

Moderátor (Jan Pokorný): Jen tak na okraj. To zrušení ústředních institucí je motivováno řekněme ekonomickou úvahou, s níž jde ale ruku v ruce nějaká politická taktika. Takže předpokládáte, že by třeba ke slučování některých ministerstev došlo dřív než před koncem volebního období?

Host (Bohuslav Sobotka): Pokud se mění počet ministerstev, tak tou vhodnou příležitostí jsou vždy parlamentní volby, protože ty udělají jakousi čáru a je možné začít nově. Takže já si myslím, že pokud by se sestavovala nějaká nová vláda, respektive po příštích parlamentních volbách, tak to je ta příležitost na změnu struktury ministerstev. Nelze si představit a já neznám příklad nějaké země, kde by k tomu došlo během funkčního období vlády. Tato vláda má základní úkol připravit a zahájit potřebné reformy a já věřím, že v těch reformách se bude pokračovat i po příštích volbách.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane ministře financí, který z ministrů vás má ještě rád?

Host (Bohuslav Sobotka): Já mám ve vládě řadu lidí, se kterými jsem schopen si zajít na pivo a popovídat si i o jiných věcech než je naše práce a než je politika, takže jsem rád, že ještě pár takovýchto vztahů mám. Na druhou stranu pozice ministra financí je skutečně velmi obtížná a já jsem hovořil s řadou bývalých ministrů financí a máme obdobné zkušenosti.

Moderátor (Jan Pokorný): Když čtu v dnešním Právu, Gross hrozil rezignacím kvůli škrtům u policie. Je to titulek, který vystihuje skutečnost?

Host (Bohuslav Sobotka): Já myslím, že to je titulek, který úplně neodpovídá situaci. Já jsem zažil tu kauzu demise kolegy Tvrdíka, která je mi velmi líto, protože jsem ho pokládal za velmi dobrého ministra obrany. Ta situace u kolegy Grosse byla jiná, tam ta debata byla, musím říci, komplikovanější a konečné rozhodnutí udělalo vedení koaličních stran.

Moderátor (Jan Pokorný): A to rozhodnutí je, že zákon o služebním poměru, o který šlo, se bude nebo nebude projednávat?

Host (Bohuslav Sobotka): To rozhodnutí je takové, že tento zákon by měl být účinný od roku 2005 a ten zákon obsahuje některé mechanismy, které nám umožní snížit jeho fiskální dopady.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená?

Host (Bohuslav Sobotka): To znamená, že vláda v té době rozhodne o tempu valorizace platů policistů v závislosti na rozpočtovém prostoru, který bude mít k dispozici.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže nedostanou přidáno tak jak jim to sliboval pravděpodobně ministr vnitra Gross, že by měli plat kolem třiceti dvou tisíc měsíčně?

Host (Bohuslav Sobotka): Ten zákon znamená určitý automatický nárůst, ale současně umožňuje vládě, aby korigovala ten meziroční růst platů, takže to tempo nebude maximalistické tak, jak by se z toho zákona dalo vyvozovat, pokud bychom si řekli, že vláda se bude chovat velmi vstřícně.

Moderátor (Jan Pokorný): Demise jsou také mediálně atraktivním tématem. Premiér Vladimír Špidla se v tom smyslu vyjádřil krátce po referendu, že pokud se tento koncept reformy veřejných financí nepodaří prosadit, tak vyvodí odpovědnost. Jak jste na tom s těmito úvahami vy?

Host (Bohuslav Sobotka): No já v tuto chvíli přemýšlím o tom, jak prosadit reformu veřejných rozpočtů a nepřemýšlím o tom, co bude dál. Ona příprava rozpočtu sama o sobě člověka docela zaměstná, ale jinak si myslím, že vláda jako tým se v tuhle chvíli cítí být na jedné lodi a to vyhlášení premiéra o tom, že s reformou spojujeme svoji existenci, tak ve vládě je vnímáno s velkým pochopením.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak čelíte argumentům, že v návrhu reformy veřejných financí není příliš reálných prvků, které by byly zaměřeny na růst ekonomiky?

Host (Bohuslav Sobotka): Ta reforma tak, jak je nastavena, není drastickým souborem balíčků, které by se měly realizovat během příštích dvou měsíců. Ona nezasáhne žádným šokovým způsobem do české ekonomiky a už to si myslím, že je pozitivní. Na druhou stranu ona také neznamená absolutní pokles veřejných výdajů, to znamená i ta poptávková strana ekonomiky reformou nebude oslabena. To samo o sobě podle mě je přírůstový charakter a navíc ty změny jako je snížení daní z příjmů právnických osob, ponechání reinvestičních odpočtů, které vlastně ty daňové úlevy prohloubí, tak to jsou prorůstová opatření a myslím si, že například stanovisko Svazu průmyslu, které znám, je výrazně proreformní. Takže já s tím tvrzením úplně nesouhlasím. Na druhou stranu řadu výdajů, které nejsou produktivní, které nemají multiplikační charakter budeme muset skutečně omezit nebo zrušit.

Moderátor (Jan Pokorný): Zaměstnanci říkají, že se jich reforma dotkne, podnikatelé zejména ti drobní a střední říkají, že se jich dotkne reforma až příliš. Dotkne se tedy všech těchto kategorií?

Host (Bohuslav Sobotka): Ano. Ta reforma je navržena tak, aby byla vyvážená, její dopady jsou rozloženy na všechny sociální skupiny jak na zaměstnance, tak na podnikatele a musím říci, že ta reforma směřuje k větší daňové spravedlnosti. Jednak tím, že jde dál v boji s šedou ekonomikou než jsme si do teď kdy vůbec mohli myslet, že se nám podaří, a na druhou stranu směřuje ke spravedlivějším odvodům mezi zaměstnanci a podnikateli. Odstraňuje tu nerovnováhu, která existuje mezi odvody od zaměstnanců a od osob samostatně výdělečně činných.

Moderátor (Jan Pokorný): Drobní podnikatelé možná namítnou, že pokud by skutečně reforma na ně dopadla, tak jak oni si v těch nejčernějších barvách představují, tak že by to bylo spíš posílení té šedé ekonomiky.

Host (Bohuslav Sobotka): Myslím si, že ne. Protože podnikatelé dnes, řada podnikatelů, kteří skutečně podnikají a vydělávají finanční prostředky, tak platí vyšší než minimální odvody a samozřejmě platí třeba vyšší než bude ta minimální daň, která bude spíše symbolické povahy, že nebude to nic, co by někoho mělo finančně zničit, že řady podnikatelů se ta reforma v tomto ohledu nedotkne, ale dotkne se těch, kteří těžili z té výhodné situace, kterou měli. Já myslím, že to bylo v pořádku. Když jsme tady začínali tržní ekonomiku po čtyřiceti letech komunismu, tak bylo dobře, že jsme těm podnikatelům vytvořili startovací polštář a že jsme umožnili tady vytvořit nějaké podnikatelské podhoubí. Ale není v pořádku, jestliže dnes vstupujeme do Evropské unie a dostáváme se do toho civilizovaného klubu zemí, tak abychom ty pravidla nechávali stejná, jako byla na začátku, když jsme tady začínali přechod k demokracii a k tržní ekonomice.

Moderátor (Jan Pokorný): Premiér vzkázal podnikatelům, kteří jsou toho názoru, jak už jsem říkal, že je reforma silně poškodí, ať se nechají za šestnáct tisíc korun měsíčně zaměstnat. Co byste jim vzkázal vy?

Host (Bohuslav Sobotka): Já bych jim vzkázal, aby hledali slabá místa ve svém podnikatelském záměru a snažili se zvýšit svoji produktivitu a efektivitu. Já si vážím lidí, kteří se rozhodnou jít do toho nejistého prostředí samostatného podnikání a musím říci, že mám ze svého okolí různé ohlasy na reformu. Ale je tady také ohlas řady podnikatelů, kteří říkají ano, my ty změny vítáme, protože to omezí ten dumping, který tady existuje. Protože když někdo neplatí daně, tak má samozřejmě lepší podnikatelskou pozici než ten, který je platí.

Moderátor (Jan Pokorný): Odborářům zase Vladimír Špidla řekl, reformu děláme proto, aby za deset let nebyly důchody a platy poloviční a aby většina z vás měla práci. Tohle je realita, anebo jen silná slova?

Host (Bohuslav Sobotka): To je bohužel realita. Protože naše veřejné rozpočty jsou z hlediska své perspektivy natolik deficitní, že by do budoucna stát měl velké problémy s tím, aby ufinancoval tenze na stávající úrovni populaci, která velmi rychle stárne. To znamená my potřebujeme udělat penzijní reformu a potřebujeme ji udělat rychle a neplatí taková ta vyhlášení, že na to ještě máme čas. A pokud bychom do budoucna nesnížili naše dluhy, tak ta ekonomická nestabilita, která by hrozila, tak by připravila možná stovky tisíc lidí o jejich stávající pracovní místa, nemluvě o tom, že pokud provedeme reformu, tak zůstaneme i nadále atraktivní pro příliv zahraničních investic a ty investice nepůjdou na Slovensko nebo do Maďarska nebo na Ukrajinu, ale půjdou pořád ještě i v příštích letech do České republiky.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdy si řeknete, že reforma dopadla úspěšně? V jakém stavu by měly být veřejné finance?

Host (Bohuslav Sobotka): To konstatování bude možné učinit, pokud bude přijat reformní rozpočet, to je první fáze, pokud se nám podaří udržet trajektorii snižování deficitu v příštích dvou letech a pokud se reforma pozitivně projeví na růstu české ekonomiky do tří let. Ten účet by potom měl být vystaven někdy na jaře roku 2007, až bude zřetelné, jak dopadlo hospodaření i za rok 2006.

Moderátor (Jan Pokorný): On ten utěšený stav veřejných rozpočtů vyvolává i další smělé úvahy. Jednou z nich je údajně možný prodej českobudějovického Budvaru, což je až dosud tuším národní podnik, je to tak?

Host (Bohuslav Sobotka): My teď provádíme něco, co se dělá čas od času, probíráme majetkové účasti státu a bavíme se o tom s kolegy ve vládě, že má pro stát nějaký strategický význam, aby držel tyto majetkové účasti nebo tady existují nějaké jiné významy. Víte, že z výnosů privatizace my dnes takřka zcela financujeme právě infrastrukturní investice ve fondu bydlení a ve fondu dopravy a já si myslím, že je dobře, abychom tyto výdaje udrželi i v příštích letech navzdory úsporám v samotném státním rozpočtu a ta úvaha o privatizaci Budvaru vyplývá také částečně z naší snahy zajistit pro příští roky dobrou míru investic do komunikační infrastruktury tady v České republice včetně výstavby dalších dálnic.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže ty úvahy jsou, jednání se strategickými partnery eventuálními probíhají.

Host (Bohuslav Sobotka): Úvahy jsou pokud jde o Budvar, tak nevím o tom, že by probíhala nějaká jednání, protože to je zatím ve fázi, kdy provádíme analýzy a vláda kdysi přijala rozhodnutí, že Budvar privatizovat nebude a my v tuto chvíli musíme nalézt argumenty pro změnu toho rozhodnutí. Pokud je nenalezneme, tak bude platit, že Budvar zůstane národním podnikem a bude v té situaci v jaké je.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem rozhovoru O kom se mluví byl ministr financí Bohuslav Sobotka. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Bohuslav Sobotka): Hezký den.

Moderátor (Jan Pokorný): A je tady druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl ministr financí Bohuslav Sobotka z ČSSD. Telefonní čísla dvě stě dvacet jedna pět set padesát dva sto padesát pět a dvě stě dvacet jedna pět set padesát dva dvě stě padesát pět. Čekáme na těchto dvou telefonních číslech vaše názory. Dobrý den.

Projev posluchače: Dobrý den. U telefonu Karel, Ústí nad Labem. Prosím vás, dneska jsem četl v novinách, možná, že to s tím nesouvisí, ale trošku asi jo s těma penězma, že byli odsouzeni na dva a půl roku.

Moderátor (Jan Pokorný): Dva dealeři.

Projev posluchače: Dva dealeři ano, kteří vlastně zpronevěřili dva a půl miliardy peněz, proboha lidi, to je prostě neskutečný. Když jsem to čet dneska. A pak ještě minulej teden taky proběhlo v novinách, že poslanci létají mezi Prahou a Ostravou v letadlech, i když prej mají zaplacený vlaky a vlaky jsou prej levnější. A když se ptali jednoho poslance, proč to jako se děje, tak říkali, no přeci proboha za komunistů se prej taky tak lítalo. To je všechno. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Projev posluchače: Dobrý den. Tady Jarda, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Projev posluchače: Já bych měl na pana ministra, bohužel on neodpovídá, že jo?

Moderátor (Jan Pokorný): Neodpovídá.

Projev posluchače: Já bych chtěl říct, že vůbec s ním nesouhlasím, protože ten člověk vůbec nemá představu. Tady nám zvyšujou daně, aby získali pár miliard. Přitom prohrávají jednu arbitráž za druhou. Buď jsou tady tak špatný zákony, anebo špatný soudci, anebo úplatný soudci. Jedno z toho. Za druhý. Spousta problémů byla na ministerstvu financí, ať je to LTO, líh a tak dále. Ministerstvo financí se žádným způsobem k těmto problémům nepostavilo, nikoho nepotrestali. Ono je jednodušší zvednout daně. Mně to připadá jako v těch pohádkách, který tady šly, kdy poradci krále zvyšovali jenom daně a okrádali většinu ve prospěch menšiny. Nedávno byl soud s panem Soudkem. Pan Saudek vyhrál. Banky rozkradený, investiční fondy rozkradený, všechno se dává do daňovejch vodpisů do Konsolidační banky. Nezlobte se, tohle není vláda demokratická, ale řekl bych buď hloupá, anebo zlodějská. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Tady bych upřesnil, že nešlo o soud s panem Saudkem, ale s panem Soudkem. Prosím třetí telefonát. Dobrý den.

Projev posluchače: Dobrý den. Já bych chtěl něco říct málo. Já jsem slyšel pana Sobotku, ale zapomněl mi tam nějak říct, co se bude dál dít s vietnamskými trhovci a s nočními kluby, protože bydlím v pohraničí, tam všichni tihleti trhovci jsou a jako nejsem nějak vědom nebo nepoznám, že by platili daně. Tak jako noční kluby ty vlastně se rozvíjejí, majitelé si jezdí ve velkých drahých západních autech i ti trhovci. Takže reforma pro nás občany ano, ale jak se dotkne tudletěch dalších řeknu podnikatelů. Takže na to pan Sobotka zapomněl. Děkuju vám.

Moderátor (Jan Pokorný): On tedy abychom byli korektní na to nebyl tázán, pokud máme informace o některých třeba tržištích, tak tam mají být zavedeny registrační pokladny.

Projev posluchače: Mají, ale ono se o tom mluvilo kdysi dávno a v podstatě uběhlo deset let, tržiště se rozrostly do obrovských rozměrů a v tomto pohraničí vidět černý podnikání krásně. Takže ti občané jsou z toho spíš jako smutní, tam jsou dneska jenom obrovský tržiště. Řeknu západní Šumava nebo takhle, no.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor.

Projev posluchače: Děkuju. Nashle.

Moderátor (Jan Pokorný): Další prosím. Tak tady nepopřejeme dobrý den. Zkusíme to na druhé telefonní lince. Jste ve vysílání, posloucháme vás. Prosím ztište si rádio.

Projev posluchače: Tady Václav.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Václave.

Projev posluchače: Dobrý den. Prosím vás, tady pořád nejsou peníze. Já jsem si to probral. Prakticky před třema měsíci bylo v novinách, že v bankách je uloženo jeden bilion tři sta šedesát miliard korun. Lidem se vyplácí a teď to ještě půjde dolů jedno procento, půjčí se na sedm až deset procent. Kdybych vzal, že mají ty banky, který jsou v zahraničních rukách, jo, že mají jedna a půl až dva a půl procenta. Když to spočítáte, tak denně teče do ciziny šedesát až sto milionů korun. Z Mladý Boleslavi když připočítáte z dvaceti miliard čistého zisku, který přiznali, je to padesát milionů. Tak když to takhle spočítáte. Nebo Eurotel osm miliard za půl roku. Když to spočítáte, je to opět asi čtyřicet nebo padesát milionů. Čili banky šedesát až sto milionů, když to všecko sečtete, to ještě neberu.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosíme veďte k závěru svou úvahu, čekají další posluchači.

Projev posluchače: Beru v úvahu to, že prakticky kdybych k tomu vzal ještě supermarkety, který jsou taky v cizích rukou a nebudu počítat nic jiného, tak je to čtvrt miliardy denně teče čistej zisk do zahraničí. To je bez diskuse.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor.

Projev posluchače: To je všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Další prosím. Dobrý den.

Projev posluchače: Dobrý den. Tady Maceček. Ti všichni předřečníci řekli svatou pravdu. Od roku osmdesát devět se nic jiného nedělá, než tento stát se okrádá a okrádá a okrádá. Celý národ se okrádá, víte. A to způsobem, který nemá obdoby. Uzavírají se takové smlouvy nějací na ministerstvu, že prostě ručí investice soukromým podnikatelům z Ameriky a podobně a za všecko se platí. Prohrávají skutečně jednu arbitráž za druhou svojí hloupostí. Já jsem neviděl, našim investorům se nezaručí a cizincům se ručí všecko. Pak se to hodí na Železného, ale to hlupáci na ministerstvech. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Projev posluchače: Dobrý den. Jsem ve vysílání?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, vítáme vás.

Projev posluchače: Tady Pavelka. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Pavelko.

Projev posluchače: Jenom dvě takový krátký vsuvky pro pana ministra Sobotku co se týče těch registračních pokladen na tržištích. Tak já se tam docela dost často pohybuju a znám spousta těch vietnamských obchodníků. A vím, že voni už teďko minimálně rok nemají vůbec žádný jak se říká kšefty díky těm hypermarketům, takže to je úplně jedno, jestli je tam dají nebo nedají, protože jsou na tom stejně jako my vostatní živnostníci a víc z nich stejně nedostanou. A potom dávám takovou myšlenku, jestli by nebylo vůbec nejlepší zrušit ty živnostenský listy, protože pět set tisíc podnikatelů, sedm set tisíc zaměstnanců, který zaměstnávaj, to je milion dvě stě lidí. Ti všichni by pak šli na podporu, ale mohla by se zrušit agenda, živnostenský odbory by se mohly zavřít. Možná, že by to bylo jednodušší a lepší, jo.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, na slyšenou.

Projev posluchače: To je všechno, děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A poslední telefonický názor.

Projev posluchače: Dobrý den. Tady Volek, Litoměřice.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Projev posluchače: Jeden, jednu skupinu lidí pro pana ministra, který budou ty opatření minimálních daní zlikvidováni, ty osoby samostatně výdělečně činné. Představte si pětašedesátiletého vysokoškolského učitele, který už nemůže být zaměstnán podle výnosu podle předpisu ministerstva školství akademie, jenom na poloviční a vod sedmdesáti ve výjimečných případech jenom na jeden nebo dvě desetiny úvazku. Vyhraje grant a v rámci grantové agentury nebo akademie dostane sedmdesát osmdesát tisíc, ale protože má vydání hlavně v oblasti technických, přírodních a podobných věd, čili ten těch osmdesát tisíc mu zbyde podstatně méně, ale má platit daně jako kdyby vydělal osmdesát tisíc. Tito lidé prakticky nebudou moct dále pracovat, protože živnostenský list musejí vrátit. Na vás, pane Pokorný, mám prosbu. Nemohl byste v rámci Radiofóra udělat k této tématice, tj. minimální daň pro soby samostatně výdělečně činné pořad s příslušnými zákonodárci. Ono se pak vždycky říká zákonodárce na to zapomněl, který se týkají tohoto problému, to nejsou výrobci.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Děkuju za námět, povedeme to v patrnosti. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví, hostem byl ministr financí Bohuslav Sobotka.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu